Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennusteluMuita aiheita:
   Lapsiasiavaltuutetun aloite uskonnonvapauslaissa säädetyn asiantuntijalautakunnan tehtävän ja kokoonpanon muuttamisesta
17.01.2017 Johanneksen poikaLapsiasiavaltuutetun tekemä aloite luo toivoa siitä, että tulevaisuudessa uskonnollisten yhteisöjen piirissä kasvavien lasten oikeudet ja elämänlaatu kohenevat. Tuomas Kurttila on aloitteessaan kiinnittänyt huomiota erittäin tärkeään asiaan. Uskonnollisia yhteisöjä pitää valvoa myös sen jälkeen, kun ne on rekisteröity. Tällä hetkellä tilanne on käytännössä se, että kun jokin uskonnollinen yhteisö on rekisteröity, sitä ei enää valvo kukaan. Yhteisö on voinut harjoittaa vaikka minkälaisia ihmisoikeusloukkauksia ilman, että mikään taho on voinut niihin puuttua.

Tuomas Kurttilan aloitteessa kerrotaan mm. näin (tekstikorostukset: JP): 

Uskonnollisia yhdyskuntia ja niiden toimintaa ei arvioida uskonnonvapauslaissa säädetyn asiatuntijalautakunnan toimesta muutoin kuin ennakollisesti. Lapsiavaltuutetun näkemyksen mukaan olisi syytä harkita lainsäädännön muuttamista mahdollistamaan asiantuntijalautakunnalle yhdyskunnan rekisteröitymisen jälkeen tapahtuva arviointi. Arvioinnissa korostuisi uskonnonvapauslain 7 § 2 momentissa säädetty velvoite, että yhdyskunnan tulee toteuttaa tarkoitustaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Tätä olisi arvioitava erityisesti lasten näkökulmasta, sillä lasten tulee olla erityisen suojelun ja huolenpidon kohteena.

Lautakunnan arvioinnin tulisi olla säännönmukaista. Lautakunnalla olisi mahdollisuus ottaa harkintansa perusteella erityisarviointiin yksi tai useampia yhdyskuntia säännöllisen arvioinnin lisäksi. Lautakunnan antamassa arviossa kiinnitettäisiin huomiota muun muassa opetuksen sisältöihin ja mahdollisesti esille nouseviin uskonyhteisön sisällä oleviin toimintatapoihin. Arviointi mahdollistaisi lautakunnalle tehokkaan ja säännöllisen tavan kiinnittää uskonnollisen yhdyskunnan huomiota esimerkiksi lainsäädännössä tapahtuneisiin muutoksiin. Arvioinnin tulisi perustua kaikkien uskonnollisten yhdyskuntien osalta yhtäläisesti rakennettuun arviointiprosessiin, joka korostaa lapsen kuulemista YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artiklan mukaisesti. Lautakunnan kokoonpanossa tulisi olla riittävä lastensuojelun ja lapsitutkimuksen osaaminen.

Tehdyn arvioinnin perusteella uskonnollista yhdyskuntaa voitaisiin velvoittaa kiinnittämään huomiota ilmenneisiin epäkohtiin sen toiminnassa. Arvioinnissa kiinnitettäisiin huomiota myös myönteisen palautteen antamiseen arvioinnin pyrkiessä vahvistamaan hyviksi todettuja käytänteitä. Lautakunnan arvioinnin perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö voisi nostaa kanteen yhdyskunnan julistamiseksi lakkautetuksi tai varoituksen antamiseksi, jos arvioinnissa todetaan, että yhdyskunta toimii olennaisesti vastoin lakia tai yhdyskuntajärjestyksessä määrättyä tarkoitustaan (uskonnonvapauslain 25 §).  
Lue Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan aloite kokonaan täältä.
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity