Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennusteluMuita aiheita:
   Kahden rekisteröidyn seurakunnan vanhimman haastattelut
27.02.2017 Johanneksen poika ja MattiSuomessa on kahdenlaisia Jehovan todistajien seurakuntia. Virallisia rekisteröityjä seurakuntia on noin 20. Yhdyskuntajärjestys kertoo 3. pykälässä näistä seurakunnista mm. seuraavaa:

Seurakunnan varsinaisia jäseniä saa olla enintään kymmenen mutta vähintään viisi, jotka ovat seurakunnan johtokunnan valitsemia ja yhdyskunnan hallituksen hyväksymiä. Varsinaisen jäsenen tulee olla vihkiytynyt seurakunnan vanhin, vakaumuksellinen kristitty, joka hyväksyy yhdyskunnan periaatteet ja lupaa noudattaa niitä. Varsinaiselle jäsenelle annettakoon kirjallinen tieto hänen jäsenyydestään.
 

Virallisten rekisteröityjen seurakuntien luettelo

Suomessa on noin 300 epävirallista paikallisseurakuntaa. Nämä eivät ole rekisteröityjä. Yhdyskuntajärjestys kertoo 3. pykälässä näistä seurakunnista seuraavaa:

Julkista uskonnonharjoitusta varten yhdyskunta voi organisoida ulkojäsenistä muodostuvia paikallisseurakuntia haluamallaan tavalla. Nämä paikallisseurakunnat eivät ole tämän yhdyskuntajärjestyksen 13 §:n tarkoittamia jäsenseurakuntia.

Ulkojäseneksi otetaan yhdyskunnan jäsenten lapsia ja yhdyskunnan hallituksen päätöksellä henkilöitä, jotka hyväksyvät yhdyskunnan periaatteet ja toiminnan, ja joiden uskonnollinen vakaumus vastaa Jehovan todistajien opetuksia.

Tiivistelmä:

Rekisteröidyt seurakunnat on muodostettu vain valtakunnansalien omistamista varten. Ne eivät harjoita hengellistä tai uskonnollista toimintaa. Niiden kokouksissa käsitellään seuraavia asioita:

17 §.

Seurakunnan kokouksissa on jokaisella seurakunnan varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Jos hän ei voi saapua kokoukseen, hän voi olla edustettuna valtakirjalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. (23.9.1965)

18 §.

Seurakunnan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kertomus seurakunnan toiminnasta ja selostus taloudenhoidosta edellisenä toimintavuotena. Tilintarkastajan lausunto.

Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle.

Johtokunnan jäsenten vaali heidän toimikautensa päättyessä. Tilintarkastajan vaali.

Muut käsiteltäväksi esitetyt asiat. (3.3.1954)

Rekisteröimättömät paikallisseurakunnat, joiden jäsenet ovat vain ulkojäseniä, harjoittavat hengellistä ja uskonnollista toimintaa, mm. kokoustoimintaa ja saarnaamista ovelta ovelle yms. Heidän kokouksissaan on seuraavanlaista ohjelmaa:
  • Lauluja
  • Rukouksia
  • Esitelmiä
  • Puheita
  • Näytteitä
  • Tutkisteluja
  • yms.

Virallisista rekisteröidyistä seurakunnista puhutaan paikallisseurakunnissa hyvin vähän. Kaikki eivät edes tiedä niiden olemassa olosta mitään. Niinpä oli aika haastatella kahta rekisteröidyn virallisen seurakunnan jäsentä. Haastattelut teki JP-uutisten toimittaja Matti.   Kuva: Pixabay

Vanhin:

Veli Vanhin

Matti:

Hyvää päivää, Matti soittelee täällä. Terve! Oletko sinä Porin seurakunnan koordinaattori?

Vanhin:

En oo koordinaattori vaan tämän rekisteröidyn seurakunnan puheenjohtaja.

Matti:

No sittenhän sattui hyvin, juuri siitä olisin halunnut kysyä. Onko sulla vähän aikaa jutella?

Vanhin:

Selvä.

Matti:

Me ollaan tekemässä juttua tuonne Johanneksen pojan sivuille näistä rekisteröidyistä seurakunnista ja sitten näistä muista seurakunnista niin kuin Suomessa on, niin kuin varmaan tiedät, näitä rekisteröityjä seurakuntia on tosi paljon vähempi. Jehovan todistajiahan on melkein 20000 Suomessa, eikö niin?

Vanhin:

Tämä salien omistus on niinku rekisteröityjen seurakuntien hallinnassa. Täytyy olla joku juridinen omistaja.

Matti:

Joo, nimenomaan näin on. Näin minä oon ymmärtäny myöskin ite. Että se menee silleen, että niitä [rekisteröityjä] seurakuntia on tosi vähän, ja sitten näitä... miksi niitä sitten voin kutsua niitä epävirallisia seurakuntia?

Vanhin:

Ne on paikallisia seurakuntia. Porin [rekisteröityyn] seurakuntaan kuuluu Luvia ja Kankaanpää, eikun Kankaanpää kuuluu Tampereen [rekisteröityyn] seurakuntaan, Porin neljä seurakuntaa ja sitten Harjavalta, Nakkila, Säkylä, Vampula, Äetsä, Sastamala. Kaikki näitten salit kuuluu tähän Porin [rekisteröityyn] seurakuntaan. Mutta tällä ei oo tekemistä näitten... nämä "seurakunnalliset" asiat menee näitten toisten [paikallisten epävirallisten] seurakuntien kautta, mitkä on niitä [epävirallisia paikallisia] seurakuntia, mitkä äsken luettelin. Niitten salit on tämän [rekisteröidyn] seurakunnan omistuksessa. Ei oikeastaan muuta. Kaikkein parhaiten sä pääset selville siitä, kun soitat tonne Jehovan todistajien Betelin toimistoon. Siellä on erikseen osastot, jotka tietää nämä. Jos sinne haluat soittaa, niin minä voin numeron antaa sinne kyllä, hetki...

Matti:

Ei mulla oo kuin pari kysymystä, sinä varmaan voit itekin vastata. Elikä mitä tapahtuu, jos tämä virallinen [rekisteröity] seurakunta päättää myydä valtakunnansalin? Mihin ne rahat menee?

Vanhin:

Jos päättää myydä valtakunnansalin? Tämä virallinen rekisteröity seurakunta ei voi myydä salia.

Matti:

Kuka sen pystyy sitten myymään?

Vanhin:

Nimenomaan haaratoimisto. Täällä Porissa on just sellanen tilanne, että täällä on ollu kolme salii. Nyt kun toimintaa on tehostettu ja toisaalta yks kokous viikossa vähempi kuin oli täs muutama vuosi sitten, niin silloin vapautui aika paljon tyhjiä aikoja näissä saleissa. Porin seudulla on kuusi seurakuntaa, niin siinä oli joka salille kaksi seurakuntaa silloin. Nyt kun ne supistettiin neljään, niin niissä on noin 125 julistajaa joka seurakunnassa, ne mahtuu näihin saleihin kyllä. Jos yks sali myydään, niin kuin on myynnissä yks sali, niin on oikeastaan vain kaks seurakuntaa salii kohti, mikä on aika vähän ja Helsingissä on viisikin samalla salilla.

Matti:

Mihin ne rahat sitten menee?

Vanhin:

Ne menee Jehovan todistajien toimintaan. Kaikkihan on lahjoitusvaroja, ei oo mitään maksuja mistään. Ne palautuu sitte maailmanlaajuiseen työhön, se on se, mihin nämä menee. Jos sali myydään ja jos siitä tulee jotain varoja, niin sillähän pystyy rakentamaan kymmenen salia Afrikkaan. Jehovan todistajat ei oo semmonen järjestö kuin joku kirkollinen järjestö, joka on paikallisesti kytketty johonki, se on koko maailmanlaajuinen. Kaikki toiminta, mikä tapahtuu, se tapahtuu lahjoitusvaroilla eikä suinkaan ulkopuolelta kerätä mitään varoja. Kirjallisuus esimerkiksi... tuossa on mielenkiintoinen asia: Jehovan todistajien lehti Vartiotorni on maailman levinnein lehti. Se on aika mielenkiintoinen juttu, että maailman levinneintä lehteä ei saa mistään ostaa. Et sinä voi sitä ostaa mistään. Jos joku haluaa sen, niin hän saa sen. Ei sitä ostaa voi kukaan. Sikäli se kuvastaa sitä varojen käyttöä just, että jos Jehovan todistajien sali Porista myydään, niin ei Porin Jehovan todistajat niitä rahoja omista, ne lahjoittaa ne eteenpäin. Ei kukaan kyseenalaista sitä Jehovan todistajien keskuudessa tällaista tilannetta.

Matti:

Sitten yksi kysymys on mulla vielä. Voiko epävirallinen [rekisteröimätön] seurakunta estää sen salin myynnin? Jos he ei haluakaan luopua siitä salista?

Vanhin:

Jaa että jos he ei haluais luopua siitä?

Matti:

Niin.

Vanhin:

Se on sovittu, että jos... Jos joku koittaa estää, niin kyllähän keskustella voi. Jos kauheasti tuntuis siltä... mutta yleensä ne on niin valmisteltu, että ei oo paljon mitään tämmöstä aihetta, eikä kukaan kyseenalaista sitä yleensä. Joku, joku semmonen joku uskontojen vastainen liike vois ottaa... semmoset jotka on erotettu Jehovan todistajista... minäkin tunnen näitä. Tämmöset ehkä jossain tilanteissa herättää kysymyksiä, mutta meillä on selvät vastaukset. Ei Jehovan todistajien seurakunnassa pysty kukaan... minä olen ollut koordinaattorina paikallisessa seurakunnassa 40 vuotta. Olen ollut vuodesta 1949 Jehovan todistajien keskuudessa ja kastettu vuonna 1958. Ei sinä aikana oo ikinä ollu tämmösiä. Aina on saleja rakennettu tai korjattu tai tehty jotain, niin...

Matti:

Harvemmin niitä taidetaan myydäkään. Tämä [nykyinen salien myyntibuumi] taitaa olla ihan uusi juttu.  

Vanhin:

Tämä on ihan uus juttu sikäli. Salien käyttöä on tehostettu siin mielessä, että kyllähän niis aina on tietty kuluja tietysti, että jos on ollu kolme salia tai kaks salia, niin käyttökulut on esim. Porissa mittasuhteissaan... Jos yhtä salia käyttää yks tai kolme seurakuntaa, niin ei se käyttökuluihin paljonkaan vaikuta. Salin kulut on ne normaalit. Jos Porissakin tarvetta ois, kolme salia pitäs olla, niin ei sitä yhtä salia silloin myytäis.

Tässä vaiheessa vanhin kertoi runsaasti yksityiskohtia Porin eri seurakuntien ja valtakunnansalien asioista, mm. eräästä vesivahingosta, mutta koska nämä asiat eivät sinänsä liity tähän rekisteröityjen salien teemaan, niin se osuus jätetään lainaamatta. Yksi kiinnostava seikka on kuitenkin maininnan arvoinen. Vanhin kertoi, että valtakunnansaleja ei ole vakuutettu.

Vanhin alkoi sitten oma-aloitteisesti kertoa laajasti Jehovan todistajien asioista eri maissa. Ranska, Englanti, Saksa ja Venäjä olivat puheen aiheena. Sitten puhe kääntyi erotettujen karttamiseen.

Mutta koska nämä aiheet eivät liity rekisteröityihin seurakuntiin, mikä oli tämän keskustelun aihe, näitä aiheita ei lainata tähän juttuun.

Seuraavaksi vanhin pyysi Mattia ottamaan yhteyttä Betelin tiedotusosastoon. Siellä on kuulemma joku Leinonen tiedottajana. Hän kertoo vanhimman mukaan lisää näistä Matin kysymistä asioista. Siellä tiedetään saliasiatkin paljon paremmin. Vanhin vielä tiedotti Matille, että Suomen haaratoimistoon kuuluu nykyisin Suomen lisäksi Viro, Latvia, Liettua ja Valko-Venäjä. Vanhin tarkensi varmuuden vuoksi, että Venäjällä on oma haaratoimistonsa Solnetsnojessa [Pietarin lähellä]. Vanhimman mukaan Solnetsnojesta löytyi rakennusvaiheessa pioneerijärjestöjen arkistoja, koska rakennus oli ollut pioneerien käytössä.

Koko keskustelu oli erittäin ystävällisessä hengessä käyty. Lopuksi vanhin vielä tarkisti Matin nimen ja kysyi, mikä julkaisu se olikaan, mihin tätä juttua tehtiin. Matti kertoi, että Johanneksen pojan nettisivuille.

Molemmat toivottivat lopuksi toisilleen hyvää jatkoa.  
Kuva: Pixabay

Vanhin nro 2:

Vanhin

Matti:

Matti, hyvää päivää! Sinä olet Lahden Jehovan todistajien seurakunnassa koordinaattorina?

Vanhin nro 2:

Joo.

Matti:

Minä soitan tämmösillä toimituksellisilla asioilla. Tehdään juttua Johanneksen pojan sivuille. Oli puhetta näistä Jehovan todistajien virallisista [rekisteröidyistä] ja epävirallisista [rekisteröimättömistä] seurakunnista. Ilmeisesti sinä olet tällaisen virallisen seurakunnan jäsen.

Vanhin nro 2:

Niin.

Matti:

Siitä olisin kysellyt vähän.

Vanhin nro 2:

Sanopas vielä mihin sinä olet kirjoittamassa.

Matti:

Johanneksen pojan nettisivuille.

Vanhin nro 2:

Siis mihin julkaisuun?

Matti:

Siis ne on nettisivut. Johanneksen poika.

Vanhin nro 2:

Joo. Mikä sulla on tämän jutun tavallaan niin kuin funktio? Miksi sinä sinne kirjoitat tämmösestä asiasta?

Matti:

Niin, minähän en oo ite kirjoittamassa vaan oon pelkästään soittelemassa, koska minä olen ymmärtänyt silleen, että Suomessa on hirveän monta Jehovan todistajien seurakuntaa, mutta niitä virallisia [rekisteröityjä] seurakuntia ei oo kuin ihan muutama.

Vanhin nro 2:

Joo, se on ihan totta, mutta sanotaan näin, että ehkä kaikkein parhaan tiedon sä saat, kun sä soitat sinne meidän haaratoimiston lakiosastolle, koska nehän näitten kanssa niin kuin touhuaa sitten. Sä saat ihan selkeän kommentin näitten määrästä ja kaikesta. Mulla on hyvin tällainen paikallinen fokus tässä hommassa. Soita sinne keskukseen ja pyydät lakiosastolle, niin joku vastaa. Saat sieltä ihan ajantasaiset tiedot.

Matti:

Joo, eli sinä et halua ite ottaa tähän asiaan kantaa sen enempää.

Vanhin nro 2:

No en minä rupea tähän sen enempää. Kuten sanoin, mulla on ihan paikallinen fokus tässä hommassa. Enkä mä sen laajemmin pystykään ottaa kantaa. Enkä haluakaan.

Matti:

No selvä. Kiitos kuitenkin ajastasi!

Vanhin nro 2:

Okei, soittele sinne.

Matti:

Moi moi!

Vanhin nro 2:

Kiitos, hei!
 

  
Lue aiheesta lisää yhdyskuntajärjestyksestä:
   

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity