Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennusteluMuita aiheita:
   Veikko Leinonen ja Miika Metsälahti yliopistolla  - osa 4
04.04.2017 Johanneksen poika

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys TYT järjesti Helsingissä 23.03.2017 tilaisuuden, mihin oli kutsuttu kaksi Jehovan todistajaa kertomaan uskonnostaan ja vastaamaan kysymyksiin järjestöön ja jehovantodistajuuteen liittyen.

Tämä on neljäs ja viimeinen osa neliosaisesta jutusta.

Tilaisuus jatkuu. Seuraava kysymys esitetään: "Kun Vanhassa testamentissa Israel oli Jumalan kansa, niin koetteko te olevanne nyt Jumalan kansa?"
 
   Kuva: Vuoden 2016 konventtivideo

Veikko Leinonen: "Ei me, vaan nimenomaan ne, jotka Jeesus on kutsunut sinne taivaaseen. Se on se niin sanottu hengellinen Israel. Mutta ei missään tapauksessa Jehovan todistajat." 
 
Seuraava kysymys: "Teettekö tilastoa siitä, kuinka moni teidän "ehtoollisen" vietossa ottaa leipää ja viiniä?"
 
Leinonen: "Tässäkin asiassa aina opitaan. Minäkin vuosikymmenien kuluessa muistan, kun se määrä on ollut Suomessa 100, sitten se on ollut 50, sitten se on ollut 40, näinkin pieni määrä, ja maailmanlaajuisesti puhutaan vain muutamasta tuhannesta. Mutta nyt ihan viime aikoina niin ihan meidän omassa keskuudessamme on puhuttu siitä, että ei se lukumäärä välttämättä ollenkaan kerro sitä, että ketkä Jumala taivaaseen kutsuu, koska sen tietää vain Jumala sitten ja asianomainen itse. Ja näin ollen me emme tästä lukumäärästä yritäkään ajatella... ja sitten meillä korostetaan sitä, että sellainen, joka sitten ottaa osaa näihin vertauskuviin, niin hän ei oo millään lailla toisia parempi eikä hän tee sitä tunnetuksikaan oikeastaan mitenkään muuten kuin silloin, kun hän ottaa vertauskuviin osaa, koska se on hänen ja Jumalan välinen henkilökohtainen asia. Me ei pidetä siitä listaa."
 
Lisäkysymys: "Onko se määrä viime vuonna 40, jotka osallistui tähän "ehtoolliseen" [Suomessa]? Onko se tasaisesti vähentynyt? Onko ollut joinakin vuosian enemmän, jolloin se ei sopisi tähän oppiin?" Kysymyksessä viitattiin myös vuoteen 1914, jolloin ei toteutunut se mitä piti.
 
Leinonen: "Joissakin maissa se määrä on jopa lisääntynyt, täähän on maailmanlaajuisesti... mutta että just hiljakkoin on keskuudessamme käsitelty sitä, että sen määrän jopa vähäinen lisääntyminenkin ei oo meille minkäänlainen huolenaihe eikä se vaikuta meidän uskoomme, vaan koska se määräkään ei millään lailla kuitenkaan kerro, mikä on se todellinen tilanne, ja vaikka se lukumäärä vähän lisääntyisikin, se ei oo mikään huolenaihe, koska se ei oo mikään oppikysymys vaan se vain kertoo sen, että he tuntevat, että heillä on tämmönen suhde Jumalaan, mutta onko se vai eikö se ole, niin se on Jumalan ja henkilön välinen asia. Se ei oo semmonen, että sen pitää mennä alaspäin, tai jos se nousee, niin sitten ollaan ihmeissämme vaan että se on Jumalan ja henkilön välinen asia, johon me ei sen enempää haluta ottaa kantaa."
 

Kuva: Vuoden 2016 konventtivideo

Miika Metsälahti haluaa muistuttaa yhdestä käytännön asiasta. Seurakunta ei puutu perheen sisäisiin asioihin. Perheen päällä on oikeus päättää, mitä perheessä tapahtuu. Seurakunta voi antaa raamatullista opetusta, voidaan valmentaa, miten erottaa oikea ja väärä, mutta perheenpää vastaa perheen asioista. Jokaisen henkilökohtainen asia on soveltaa seurakunnan antamia ohjeita perheen asioihin. Tämä tuo Metsälahden mukaan henkilökohtaisen vapauden ja on hänen mukaansa yksi niistä asioista, miksi ihmiset tykkäävät olla Jehovan todistajia.
 
Seuraava kysymys koskee karttamista. "Jos joku eroaa teidän uskonnollisesta yhdyskunnasta, niin on jouduttu ihmisiä muistuttamaan, ettei saa pitää yhteyttä eronneeseen, vaikka hän olisi oma lapsi tai vanhempi tai sisarus." 
 
Veikko Leinonen aloittaa vastauksen vahvalla "joo"-sanalla. Sitten hän jatkaa: "No tästä on tosiaan ollu nyt... se on se kysymys... <pitkähkö hiljaisuus, Leinonen etsii JW.ORG:n vastausta> ... tossa. "Karttavatko Jehovan todistajat entisiä jäseniään?

Leinonen menee läpi siitä, mistä aita on matalin. Kyseinen teksti koskee vain ja ainoastaan niitä tapauksia, joissa perheenjäsen asuu yhä samassa asunnossa todistajien kanssa.
 
"Me emme karta niitä, jotka on kastettu Jehovan todistajiksi mutta jotka ovat lakanneet kertomasta hyvää uutista toisille tai ehkä jopa ajautuneet pois todistajien yhteydestä. Päinvastoin haluamme auttaa heitä ja yrittää saada heidät jälleen kiinnostumaan hengellisistä asioista.
 
Jos joku tekee vakavaa syntiä, häntä ei automaattisesti eroteta. Toisaalta jos kastettu todistaja toimii toistuvasti vastoin Raamatun moraalinormeja eikä osoita katumusta, hänet erotetaan seurakunnasta. Raamatun ohje on selvä: ”Poistakaa paha ihminen keskuudestanne.” (1. Korinttilaisille 5:13.)
 
Entä jos mies erotetaan, mutta hänen vaimonsa ja lapsensa ovat edelleen Jehovan todistajia? Heidän uskonnolliset siteensä muuttuvat mutta verisiteet eivät. Aviosuhde ja normaali kanssakäyminen perheenä jatkuu, ja perheenjäsenten välinen kiintymys säilyy.
 
Erotetut voivat käydä kokouksissamme. Halutessaan he voivat myös saada hengellistä apua seurakunnan vanhimmilta. Tavoitteena on auttaa heitä tulemaan jälleen Jehovan todistajiksi. Ne erotetut, jotka hylkäävät sopimattoman käytöksen ja ilmaisevat aitoa halua elää Raamatun normien mukaan, ovat aina tervetulleita takaisin seurakuntaan."  
 
Leinonen todistaa kuulijoille lähinnä sen, että hänen lukutaitonsa on tallella, mutta hän ei todellakaan vastannut kysyjän varsinaiseen kysymykseen.
 
Leinonen jatkaa: "Mediassa tästä on tehty iso haloo, kun me nimenomaan sanomme, että uskonnolliset siteet katkeavat, mutta niin kuin tässä sanotaan, aviosuhde ja normaali kanssakäyminen perheenä jatkuu ja perheenjäsenten välinen kiintymys säilyy. Asia on näin, mutta mediassa pyritään esittämään, että näin ei olisi. Ja tässä on sitten sellainen juupas-eipäs-väittely, ja tähän on nimenomaan osallistuneet sitten hyvin aktiivisesti monet entiset Jehovan todistajat, jotka haluavat esittää sen toisinpäin. Mutta usein näissä konfliktitilanteissa on ihmissuhteet poikki muutenkin muistakin syistä ja sitten tää uskonto tulee siihen mukaan. Tää on varsin hyvin tunnettu asia, että uskonnolliset siteet siinä muuttuvat, mutta verisiteet ei muutu.
 
Kysyjä yrittää tarkentaa kysymystään: "Valehtelevatko ne ihmiset...", mutta Leinonen keskeyttää tylysti ja toteaa: "No ei, mutta ne kertovat sen omalta taholtansa, koska usein kun ne kertoo sen tarinan, niin ois kiva kuulla sen toisen osapuolen tarina myöskin, mutta sitä ei siinä samassa yhteydessä kerrota. Ja mä olen sen sanonutkin, että kumpikin osapuoli sanoo toisillensa sellaista, mitä ne haluais myöhemmin, ettei olis tullu sanottua. Ja siitä tulee näitä konflikteja."
 
Sitten tarinat on tarinoitu ja Leinonen ja Metsälahti lopettelevat esityksensä ja alkavat jakaa esitteitä Jehovan todistajien järjestöstä.


Kuva: JW.ORG
 
"Ketkä tekevät Jumalan tahdon nykyään" jäi opiskelijoille. Veikko Leinonen totesi, että "siinä on tämä jatkumo... sitten näemme, että on tavallaan palattu jossain määrin niihin ajatuksiin ja opetuksiin, mitä oli varhaiskristityillä. Kiitoksia oikein paljon pitkämielisyydestä!"
 


  
Lue osa 1 täältä.
Lue osa 2 täältä.
Lue osa 3 täältä
.
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity