Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      Suomen seurakunnissa opiskeltiin perinteistä lahjoittamista Vartiotorniseuralle
19.10.2017 Johanneksen poikaTämä juttu perustuu useista seurakunnista saatuihin tietoihin. Seurakunnat sijaitsevat eri puolilla Suomea.

Samaan aikaan kun monissa maissa monilla eri kielillä tämän viikon kokousohjelmassa esitettiin video lahjoitusten tekemisestä sähköisesti, Suomessa opiskeltiin tavanomaisia lahjoitustapoja. Tosin ainakin yhdessä Suomen seurakunnassa kerrottiin ohjelman aikana, että Suomessakin katsottaisiin video mobiilisovelluksen kautta tehtävästä lahjoituksesta "myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana".

Tuon videon katsominen tuskin paljonkaan hyödyttää Suomen Jehovan todistajia tai haaratoimistoa, koska valtaosa Vartiotorniseuran kehittämistä uusista lahjoitusmenetelmistä on suomen rahankeräyslain vastaisia, ellei haaratoimisto hae rahankeräyslupaa. Ja sitä ei ole näköpiirissä ainakaan lähitulevaisuudessa, koska rahankeräysluvan tekemisen yhteydessä haaratoimisto joutuisi "avaamaan" haaratoimiston rahaliikenteen ja lähes kaiken rahaan liittyvän. Ja se on perinteisesti ollut salaista tietoa.

Kaikissa Suomen seurakunnissa korostettiin voimakkaasti tätä raamatunjaetta:

Tehköön kukin niin kuin hän on sydämessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä Jumala rakastaa iloista antajaa. (2. Korinttilaisille 9:7)

Suomessa tuo 15 minuutin rahankeräysohjelma oli otsikoitu näin vaatimattomasti:Voit katsoa täältä, millä tavoilla monissa eri maissa monilla eri kielillä opetettiin täysin uusia menetelmiä rahan lahjoittamiseksi Vartiotorniseuralle. Mutta Suomessa opiskeltiin perinteistä tapaa tämän aineiston pohjalta:


Länsimaissa valtakunnansaleja on paljon, paikoitellen jopa liikaa, ja  siksi niitä myydään pois. Mutta köyhissä maissa valtakunnansaleja on liian vähän. Siksi Suomen haaratoimisto haluaa vedota myös Suomen Jehovan todistajiin, että he lahjoittaisivat enemmän valtakunnansalien rakentamista varten, vaikka täällä Suomessa ei juuri tarvetta lisäsaleille ole. Tällainen Suomen haaratoimiston lähettämä teksti luettiin ainakin yhdessä seurakunnassa tällä viikolla lahjoitusohjelman aikana:

Salirakentamisen kokonaistarve on nyt yli 10000 uutta valtakunnansalia tai salin peruskorjausta. Seurakuntien määrä kasvaa edelleen jatkuvasti, joten kokouspaikkojen tarve on huutava monissa osissa maailmaa. Miettiässenne mahdollisuuksianne lahjoittaa valtakunnansaleja varten emme siis ota huomioon vain käytössänne olevan salin kuukausittaisia käyttökustannuksia. Haluamme ajatella ja auttaa myös niitä veljiämme ja sisariamme, joilla ei vielä ole samanlaisia tiloja kokoontua yhteen nauttimaan arvokasta hengellistä opetusta rakkaudelliselta isältämme Jehovalta.

Veljenne,
Jehovan todistaja, haaratoimisto

Seurakunnille on annettu suositus, jonka mukaan seurakunnan tilillä olisi hyvä olla varoja, jotka kattavat kolmen kuukauden menot, eli eräänlainen "puskurirahasto". (Esimerkiksi jos seurakunnan menot ovat keskimäärin 1500 euroa
kuukaudessa, tulisi sen pankkitilillä olla koko ajan tuo 3x1500 euroa, eli yhteensä 4500 euroa).

Eräässä seurakunnassa puhuttiin ylikorostetusti siitä, kuinka lapsetkin voivat lahjoittaa Vartiotorniseuralle. Onko tämä "tervettä" puhetta?

Miten hienolla tavalla myös lapset ovat oppineet osoittamaan anteliaisuutta? Muuan isä kertoo, että kun perheemme tekee lahjoituksen valtakunnansalilla, annamme lasten pudottaa rahat lahjalaatikkoon. He pitävät siitä kovasti, koska heistä tuntuu, että he antavat jotakin Jehovalle.

Muiden kokemusten mukaan jotkut muut lapset ovat halunneet antaa osan säästöistään tai viikorahoistaan tai uuden mobiililaiteen hankkimisesta osan Jehovalle.

Vieläpä eräs Ruandalainen 10-vuotias poika kertoi, että Jehova on siunannut häntä hyvin paljon. Siksi hän halusi lahjoittaa omistamansa vuohen maailmanlaajuiseen saarnaamistyöhön. Tuo vuohi myytiin, ja siitä saadut varat toimitettiin haaratoimistoon.

Seurakunnissa lueteltiin tapoja, kuinka seurakunnan "ystävät" olivat lahjoittaneet haaratoimistolle. Mm. nämä mainitiin:
 • Arvoesineet
 • Arvopaperit
 • Kiinteistöt
 • Asunto-osakkeet
 • Vakuutukset (edunsaajana haaratoimisto)
 • Testamentit (edunsaajana haaratoimisto)
Kokousohjelmassa kerrotiin myös, että tekemällä saarnaamistyötä ja lahjoittamalla näin omaa aikaansa voi lahjoittaa Jehovalle. Myös kokouspaikoista huolehtimiseen käytetty aika on lahjoitus Jehovalle, koska silloin käytetään omaa aikaa, kykyjä ja voimia Jehovan palvonnan edistämiseksi.

Eräässä seurakunnassa oli tämän ohjelman yhteydessä tilienvalvojan haastattelu. Mitä hän kertoi?

"Maailmanlaajuiseen työhön" -lahjalaatikkoon pudotetut rahat lähetetään jokaisen kuukauden lopussa haaratoimistoon. Myös suoraan tilille maksetut ja "maailmanlaajuiseen työhön" "korvamerkityt" varat menevät haaratoimistoon. Järjestö parhaaksi katsomallaan tavalla käyttää ne painotyöhön, kiinteistöjen kiinteisiin kuluihin ja katastrofiapuun ja muuhun sellaiseen.

Haaratoimistoon lähetetään varoja myös "maailmanlaajuiseen työhön" seurakunnan päätöksellä. Nämä otetaan "seurakunnan tarpeisiin" tarkoitetusta lahjalaatikosta. Seurakunnan vanhimmat ovat ehdottaneet seurakunnan jäsenille jotain summaa, ja nämä ovat sen sitten hyväksyneet.

Maailmanlaajuiseen valtakunnansalien ja konventtisalien rakentamiseen seurakunnan päätöksellä. Tämäkin raha otetaan seurakunnan lahjoitusten puolelta, ts. "seurakunnan tarpeisiin" merkitystä lahjalaatikosta. Tämä lahjoitus on kuukausittainen menoerä, joka on "korvamerkitty" juuri tähän tarkoitukseen, salien rakentamiseen. Tämä auttaa köyhien maiden Jehovan todistajia rakentamaan saleja ja pitämään ne kunnossa.

Videolaitteet ja näytöt seurakunnan päätöksellä. Tämä on yleensä kertakulu. Seurakunnat ostavat videolaitteet haaratoimistolta.

Kierrosvalvojien auttamisjärjestely seurakunnan päätöksellä. Seurakunnan vanhimmat ovat ehdottaneet hyväksyttäväksi seurakunnan jäsenille jonkin kiinteän summan, joka lahjoitetaan kuukausittain kierrosvalvojille.

MAJ, eli maailmanlaajuinen auttamisjärjestely. Kuukausittain seurakunnat maksavat tähän tarkoitukseen tietyn summan seurakunnan lahjoituksista. Kirjeessä sanottiin, että "Maailmanlaajuisen auttamisjärjestelyn tarkoitus on ehkäistä aavistamattomia tapahtumia, jotka voisivat vaikuttaa järjestöön, ja huolehtia niistä aiheutuvista kuluista. Tämän järjestelyn piiriin kuuluvat valtakunnansaleilla, konventtisaleilla ja haaratoimistoissa sattuvat vahingot ja varkaudet sekä luonnononnettomuuksista, tulipaloista, vesivahingoista tai ilkivallasta johtuvat vahingot." Elikä käytännössä se on meidän vakuutusmaksu (Huomautus: Suomessa vakuutustoiminta on luvanvaraista toimintaa) tästä meidän kiinteistöstämme sen sijaan, että me ottaisimme kaupalliselta yhtiöltä vakuutuksen tähän meidän kiinteistöön ja siihen sattuville vahingoille, niin kerätään maailmanlaajuisesti yhteen rahastoon rahaa, ja sitten jos jollekin valtakunnansalille tai haaratoimistolle sattuu jotain, niin sieltä annetaan seurakunnalle korjauskuluihin menevät summat.

Eräässä toisessa seurakunnassa eriteltiin tarkemmin, mihin tarkoituksiin menevät lahjoitusrahat siitä lahjalaatikosta, joka on nimetty "seurakunnan tarpeisiin". Sinne lahjoitetuilla varoilla katetaan valtakunnansalien käytöstä aiheutuneita kustannuksia:
 • Sähkö
 • Vesi
 • Jätehuolto
 • Internet-yhteys
 • Pienet huoltotyöt
 • Remontit
 • Kiinteistöverot
 • Talvella auraus parkkipaikalta
 • Lisäksi tämän lahjalaatikon varoista tehdään seurakunnan päätöksellä lahjoituksia maailmanlaajuista työtä varten (esim. maailmanlaajuinen auttamisjärjestely kuukausittain)
 • Jne.
Eräässä lämminhenkisessä seurakunnassa kerrottiin, kuinka marjojen poimiminen ja lahjoittaminen haaratoimistolle on myös hyvää toimintaa. JP-Uutisten saamien tietojen mukaan tuo seurakunta oli toimittanut 100 kiloa mustikoita ja 250 kiloa puolukoita lahjoituksena haaratoimistolle. Marjojen poiminta oli näin ollen "pyhää palvelusta" tässä tapauksessa. Toki haaratoimisto oli monia seurakuntia pyytänyt lahjoittamaan marjoja, joten ei tuo marjarynnistys ollut tuon seurakunnan oma idea. Se vain toteutti Betelin pyyntöä. Mutta lahjoitus se oli siitä huolimatta. Monet veljet ja sisaret olivat uurastaneet tuntikausia marjametsässä.
 

  
Lue tästä, miten monissa maissa lahjoitetaan käyttämällä uusia sähköisitä työkaluja, jotka Vartiotorniseura on luonut sekä JW.ORG-sivustolle että JW. Library -mobiilisovellukseen.
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity