Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      Käyttääkö Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta Suomessa sanaa "seurakunta" vilpillisesti?
20.12.2017 Johanneksen poikaMiten määritellään sana "seurakunta"? Wikipedia kertoo siitä mm. näin:

Seurakunta (lyhenne srk tai srk., kreikaksi ἐκκλησία, ekklēsia 'kokoon kutsuttu kokous; kansankokous', UT:n kreikassa 'seurakunta') on kristittyjen muodostama yhteisö. - - -
seurakunta on kristillisen käsityksen mukaan pyhä, erikseen ”Herralle erotettu” yliluonnollinen, Pyhän Hengen kokoama, johtama ja elävöittämä yhteisö, joka johdattaa ihmisiä pelastukseen.

Miten Jehovan todistajat määrittelevät sanan "seurakunta"? Otetaan muutama ote Vartiotorniseuran kirjallisuudesta, niin nähdään, millaisia seurakunnat voivat olla.

Kristillinen seurakunta sai alkunsa noin 120 opetuslapsesta, jotka olivat ”kaikki yhdessä samassa paikassa”, eräässä ylähuoneessa, ja jotka voideltiin pyhällä hengellä (Apt. 2:1). Tuon päivän päättyessä seurakunnan kastettujen jäsenten määrä oli noussut tuhansiin.

Lähde: Kirja Todista perusteellisesti Jumalan valtakunnasta (2009) 3. luku s. 22 kpl 4 ”He kaikki täyttyivät pyhällä hengellä”

Paavali sovelsi psalmissa 22:22 olevat Daavidin sanat Jeesukseen ja kirjoitti: ”’Tahdon julistaa sinun nimeäsi veljilleni; seurakunnan keskellä minä tahdon ylistää sinua lauluin.’

Lähde: Vartiotorni 15.04.2007  s. 21 kpl 6 Seurakunta ylistäköön Jehovaa

Heti alusta lähtien kävi ilmeiseksi, että Jehova siunasi kristillistä seurakuntaa (Apt. 16:4, 5). Kenenkään ei tulisi pitää seurakuntaa itsestään selvyytenä tai ajatella, että sen järjestäminen on vain eräs tapa tuoda meidät fyysisesti yhteen. Se on Jehovan todistajille virkistyksen ja voiman lähde kaikissa yhdyskunnissa. Koska se muodostaa yksimielisen yhteisön, Jehova voi opettaa meitä ja järjestää meidät Valtakunnan työhön (Jes. 2:2).

Lähde: Valtakunnan Palveluksemme lokakuu 1995 s. 7 kpl 2 Me tarvitsemme seurakuntaa

Jehovan todistajien kirjallisuusotteista nähdään, että seurakunnissa
 • kastettiin
 • julistettiin
 • ylistettiin
 • kokoonnuttiin yhteen
 • opetettiin
Nuo lainaukset osoittavat, että sekä Wikipedian määritelmän että Jehovan todistajien käsitysten mukaan sanaan "seurakunta" liittyy aina hengellinen toiminta.


Voiko olla olemassa sellaista seurakuntaa, joka ei harjoita lainkaan hengellistä toimintaa?

Kysymys on sen verran erikoinen, että on parasta kysyä oikeilta ammattilaisilta sanan "seurakunta" käytöstä. Niinpä soitin helmikuussa 2017 kahdelle asiantuntijalle. Ensimmäinen asiantuntija oli Helsingin yliopiston erittäin oppinut ja arvostettu teologi. Toinen asiantuntija oli myös hyvin tunnettu vankasta tietopohjastaan, hän työskentelee kirkon tutkimuskeskuksessa. Kumpikaan asiantuntija ei halua nimeään julkisuuteen, mutta se ei olekaan tärkeintä. Tärkeintä on se, mitä he sanoivat. Ja tässä on vastaukset:

Heillä ei ole tiedossaan, että Suomessa olisi yhtään seurakuntaa minkään uskonnollisen yhdyskunnan tai kirkon piirissä, joka ei harrastaisi hengellistä toimintaa. Ja sitä paitsi he sanoivat, että eivät he tunne sellaisia koko maailmassakaan.

Jehovan todistajilla on Suomessa vajaa 300 paikallisseurakuntaa, joissa on runsaasti hengellistä toimintaa. Näitä epävirallisia seurakuntia ei ole rekisteröity. Sen lisäksi Jehovan todistajilla on Suomessa vajaa parikymmentä rekisteröityä "seurakuntaa", joilla ei ole lainkaan hengellistä toimintaa. Noiden viiden hengen seurakuntien ainoa tehtävä on omistaa ja hallinnoida valtakunnansaleja. Näiden seurakuntien jäseniksi ei pääse kukaan nainen eikä kukaan mieskään ellei hän ole seurakunnan vanhin.

Näin ollen on kyseenalaista, voidaanko näiden Jehovan todistajien rekisteröityjen seurakuntien kohdalla lainkaan nimeä "seurakunta".

Yhdyskuntajärjestys kertoo rekisteröityjen "seurakuntien" jäsenistä näin:

Seurakunnan varsinaisia jäseniä saa olla enintään kymmenen mutta vähintään viisi, jotka ovat seurakunnan johtokunnan valitsemia ja yhdyskunnan hallituksen hyväksymiä. Varsinaisen jäsenen tulee olla vihkiytynyt seurakunnan vanhin, vakaumuksellinen kristitty, joka hyväksyy yhdyskunnan periaatteet ja lupaa noudattaa niitä. Varsinaiselle jäsenelle annettakoon kirjallinen tieto hänen jäsenyydestään.Miksi Jehovan todistajat käyttävät Suomessa rekisteröidyistä "seurakunnista" nimitystä "seurakunta"?

Tämä on vilpillistä kikkailua, joka johtuu mm. siitä, että jos ja kun Jehovan todistajien valtakunnansaleja myydään, ne voidaan myydä verottomasti, koska ne ovat "seurakunnan" omistuksessa. Mutta tämähän on perusteellista huijausta, koska nämä eivät ole "seurakuntia" sanan varsinaisessa merkityksessä.

Turun Sanomien jutun mukaan tammikuussa 2017 oli Suomessa myynnissä 13 valtakunnansalia. Nämä saadaan siis myydä verottomasti, koska ne on kikkailtu "seurakunta"-nimikkeen omistukseen. Miksi Jehovan todistajat eivät käytä näistä omistusta varten perustetuista yksiköistä jotain muuta nimeä kuin "seurakunta". Olisiko JT-kiinteistöt tai muu vastaava kuvaavampi nimitys? Silloin ei annettaisi harhaanjohtavaa kuvaa siitä, että nuo viiden hengen yksiköt olisivat jotenkin hengellisiä.

Suomessa on vajaa 300 paikallisseurakuntaa, jotka eivät omista niitä valtakunnansaleja, joissa ne kokoontuvat. Paikallisseurakunnat eivät siis voi myydä saleja, joita ne eivät omista.

Soitin 28.02.2017 opetusministeriöön henkilölle, joka kuuluu siihen lautakuntaan, joka antaa Patentti- ja rekisterihallitukselle suositukset seurakuntien rekisteröintiä varten. Kyselin häneltä, millä perusteella opetusministeriö suosittelee PRH:lle seurakunnan rekisteröintiä. Jotenkin tuntuu, että Jehovan todistajien järjestö pyrkii lähes jokaisessa asiassa toimimaan jotenkin oudosti tai hämäävästi. Yksi näistä hämäyksen esimerkeistä on sanan "seurakunta" käyttö sellaisessa yhteydessä, jossa sillä ei ole lainkaan hengellistä toimintaa.Tässä on tuo puhelu purettu tekstimuotoon.

Puhelin 0295 16001:

Tuut... tuut... Valtioneuvosto.
 
Jari-Pekka Peltoniemi:

Herra Nimetön opetusministeriöstä?
 
Keskus:

Hetkinen, olkaa hyvä
 
JP:

Kiitos!
 
Herra Nimetön Opetusministeriöstä (myöhemmin vain OM):

Herra Nimetön.
 
JP:

Täällä on Jari-Pekka Peltoniemi, hei!
 
OM:

Hei!
 
JP:

Minulle kerrottiin viime viikolla opetusministeriöistä, että juuri sinä olisit oikea henkilö vastaamaan muutamaan kysymykseen. Minä teen ensin tällaisen tarkentavan kysymyksen. Olenko ymmärtänyt oikein, että jos joku ryhmä Suomessa haluaa rekisteröidyn seurakunnan tai uskonnollisen yhdyskunnan statuksen, niin se ottaa ensin yhteyttä opetusministeriöön, kun teillä on jokin lautakunta, joka sitten arvioi tämän rekisteröintikelpoisuuden?
 
OM

Ei. Se ilmoitus jätetään Patentti- ja rekisterihallitukselle. Patentti- ja rekisterihallitus sitten pyytää tältä asiantuntijalautakunnalta lausunnon.
 
JP:

Mutta joka tapauksessa se on niin, että patentti- ja rekisterihallitus ei rekisteröi mitään ennen kuin te olette antaneet sen lausunnon.
 
OM:

Joo. Tämä pitää paikkansa.
 
JP: 

Minulla oli vähän vajaa tieto, mutta ei se mitään. Minua kiinnostaa tämä prosessi sekä erään tapauksen yhteydessä että yleisellä tasolla. Mitä tapahtuisi, jos jokin ryhmä haluaisi esimerkiksi rekisteröidyn seurakunnan tai uskonnollisen yhdyskunnan aseman ja ilmoittaisi hakemusta jättäessään, että sillä ei ole lainkaan hengellistä toimintaa? Ainoa tarkoitus olisi omistaa kiinteistöjä. Hyväksyttäisiinkö sellainen ryhmä rekisteröidyksi seurakunnaksi? Tai suosittelisitteko te sitä?
 
OM

Ei missään tapauksessa. Yhdyskuntajärjestyksen täytyy täyttää nämä uskonnonvapauslain seisemännessä pykälässä määritellyt edellytykset. Siellä mm. edellytetään, että tarkoituksena on uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvan toiminnan järjestäminen. 
 
JP:

Eli pelkästään kiinteistöjen hallinta ja omistaminen ei riitä perusteeksi, että voitaisiin perustaa rekisteröity seurakunta, jos hengellinen ulottuvuus puuttuu?
 
OM:

Ei.
 
JP:

Näin on kuitenkin tapahtunut Jehovan todistajien kohdalla. Nimittäin heillä on 19 rekisteröityä seurakuntaa, jotka ovat juuri tällaisia, että he eivät harjoita hengellistä toimintaa. Heillä on ainoana tarkoituksena vain omistaa valtakunnansaleja.
 
OM

Siinä on siis kyse rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan paikallisyhteisöistä. Se on sitten eri asia. Näitten paikallisyhteisöjen perustamisesta, jotka perustetaan rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan alle, niin niistä tätä lausuntoa ei pyydetä. 
 
JP:

Jehovan todistajilla on näitten 19 rekisteröidyn seurakunnan lisäksi noin 300 rekisteröimätöntä paikallisseurakuntaa, ja nämä harjoittaa hengellistä toimintaa, mutta nämä eivät omista valtakunnansaleja eikä niillä ole mitään muuta tekemistä sen kanssa kuin että ne rakentaa valtakunnansalit ja lahjoittaa varat, mutta sitten nämä viiden hengen pienet rekisteröidyt seurakunnat, nämä omistavat valtakunnansalit eivätkä nämä harjoita hengellistä toimintaa. Minulla on neljä todistusta suoraan Jehovan todistajien rekisteröityjen seurakuntien jäseniltä (joihin pääsee vain miehet), että he eivät todellakaan harjoita minkäänlaista hengellistä toimintaa. He vain omistavat valtakunnansaleja.

Miksi minä otin tämän asian esille nyt? Tällä hetkellä (helmikuussa 2017) Jehovan todistajien järjestö myy kauhealla vimmalla valtakunnansaleja eri puolilla Suomea. Ainakin neljä on myyty ja 13 on myynnissä. Turun Sanomat julkaisi tästä jutun tammikuun 2017 lopussa ja mikäli ymmärsin oikein siinä jutussa haastateltua veroasiantuntijaa, niin hän sanoi, että rekisteröidyllä seurakunnalla tai yhdyskunnalla on oikeus myydä kiinteistönsä verovapaasti. Mutta entäpä siinä tapauksessa, jos se ryhmä ei rekisteröintivaiheessa ole ilmoittanut totuutta teille, että se ei harjoita hengellistä toimintaa lainkaan? Ainoastaan valtakunnansalien omistus on sen tehtävä.

Minä olen kysynyt tätä asiaa hiukuan minua viisaammilta. Soitin mm. teologi Xxxxxxx Xxxxxxxxx:lle Helsingin yliopistoon. Hän on todella kovan luokan asiantuntija. Soitin myös kirkon tutkimuskeskukseen Zzzzzzz Zzzzzzzzzz:lle. Kumpikin heistä kertoi täsmälleen saman asian. Heillä ei ole tiedossaan, että Suomessa olisi yhtään seurakuntaa minkään uskonnollisen yhdyskunnan tai kirkon piirissä, joka ei harrastaisi hengellistä toimintaa. Ja sitä paitsi he sanoivat, että eivät he tunne sellaisia koko maailmassakaan. Näin ollen on kyseenalaista, voidaanko näiden Jehovan todistajien rekisteröityjen seurakuntien kohdalla lainkaan nimeä "seurakunta".

Tämä homma on tehty omituiseksi. Minä olin aikoinaan itse 31 vuotta Jehovan todistaja ja minä en kertaakaan kuullut mainittavan sanaa "yhdyskuntajärjestys". Ja meille rivijäsenille ei koskaan selitetty, mikä se on ja minkälainen tämä järjestelmä on. Minä en kertaakaan kuullut sitäkään, kun me rakennettiin Espooseen ns. "oma" valtakunnansali (se rakennettiin itse ja rahoitettiin se) etteikö se olisi ollut meidän oma. Mutta sitten myöhemmin paljastui, että ei se olekaan oma. Se kuuluu pienelle klikille, viiden hengen Helsingin Jehovan todistajien rekisteröidylle seurakunnalle, joka omistaa kaikki pääkaupunkiseudun valtakunnansalit. Omistus on laitettu rekisteröidyille seurakunnille, jotka eivät harrasta minkäänlaista uskonnollista toimintaa, ja niiden jäsenet myöntävät sen kirjallisesti. Minä haluaisin tarkistaa, että onko mahdollista saada niitä perusteluja, miten aikoinaan nämä ovat anoneet sitä rekisteröidyn seurakunnan statusta?
 
OM

Tämä menee sillä tavalla, että tämän yhdyskunnan rekisteröitymisen yhteydessä tarkastellaan sitä, että ne uskonnonvapauslain seitsemännen pykälän edellytykset täyttyvät, mutta sitten kun näitä paikallisyhteisöjä merkitään rekisteriin, niin siinä ei sitten tällaista tarkastelua ollenkaan ole vaan yhdyskunnan sisäistä organisaatiomuotoa, ja siinä on hyvin väljät puitteet, että miten se järjestellään, voi olla rekisteröityjä paikallisyhteisöjä, jotka ovat omia oikeushenkilöitään ja jotka voi omistaa omaisuutta. Joissakin yhdyskunnissa on nämä paikallisyhteisöt rekisteröitymättömiä niin että se omaisuus on sen yhdyskunnan nimissä. Paikallisyhteisön perustaminen on ihan ilmoitusasia. Siinä ei tehdä ollenkaan tällaista tarkastelua siitä, että onko tarkoituksena uskonnon harjoittaminen. Se tarkastellaan vain koko yhdyskunnan rekisteröitymisen yhteydessä.
 
JP:

Ymmärsinkö nyt oikein, että ne voi periaatteessa rekisteröidä ihan minkä vain seurakunnan nimellä... jos niitten pääpaikka, siis Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta, joka on koko Suomen kattojärjestö, jos se on rekisteröitynyt hengelliseksi yhdyskunnaksi... sen alaisuudessako voi sitten seurakunta-nimellä olla ihan huiputusseurakuntia, tätäkö tarkoitit?
 
OM

Siinä yhteydessä ei mitenkään tarkastella sitä, että onko sen seurakunnan tarkoituksena uskonnon tunnustaminen ja harjoittaminen. Se on jo tutkittu sen yhdyskunnan rekisteröinnin yhteydessä. Tämä yhdyskuntahan tosin on vanhan lain aikana rekisteröity ja silloin ne säännökset ei oo ollut ihan samanmoiset.
 
JP:

Mistä sitten johtuu, että kun minulla on sellainen taulukko, missä on kaikki nuo viralliset seurakunnat, niin siinä on kaksi rekisteröintipäivämäärää, on "alkuperäinen" ja sitten on "viimeisin"? Tarkoittaako se, että ne on joutuneet uudelleen jotenkin rekisteröityä vai mikä siinä on?
 
OM

Jos tuo on sieltä patentti- ja rekisterihallituksen rekisteristä se luettelo, niin siellä on muistaakseni sillä tavalla, että siinä on se alkuperäinen rekisteröitymispäivämäärä ja sitten siinä on viimeinen muutosilmoitus toinen päivämäärä.
 
JP:

Onko se muutosilmoitus, että jos niiden henkilötiedoissa tapahtuu jotain muutoksia, vai?
 
OM

Se voi olla sellainen tai sitten yhdyskuntajärjestyksen muutos.
 
JP:

Semmonen huomio tuosta patentti- ja rekisterihallituksesta (minä heille sanoinkin, kun kävin penkomassa kaikki ne Jehovan todistajien paperit, joita heillä siellä on), eikö heillä [Jehovan todistajilla] ole mitään velvollisuutta pitää ajan tasalla minkäänlaista tietoa? Siellä on mm. heidän tiedoissaan sellaisia henkilöitä paljon, jotka ovat jo kuolleita.
 
OM

Yhdyskunnan vastuulla on ilmoittaa ne... siinä on sellainen menettely, että jos yhdyskunnasta ei ole kymmeneen vuoteen tullut mitään ilmoituksia, niin se on mahdollista poistaa rekisteristä. Siinä tietysti yritetään sitten yhdyskuntaa kuulla.
 
JP:

Kerron esimerkiksi semmosen esimerkin. Siellä [PRH:ssa] on sellainen luettelo Jehovan todistajat uskonnollisen yhdyskunnan jäsenistä, elikä niitä on 15, mutta korkeintaan 20. Tuo luettelo on muistaakseni vuodelta 1994. Ja siinä luettelossa on kuolleitakin henkilöitä paljon. 
 
OM:

Mikähän luettelo se sitten mahtaa olla?
 
JP:

Odota vähän, minulla on netissä... aukaisen sen sivun... Se on heidän omatekemänsä luettelo... Pöytäkirja Jehovan todistajat uskonnollisen yhdyskunnan varsinaisesta vuosikokouksesta, pidetty 1994. Tässä luetellaan kaikki ne jäsenet. Mutta kun tämä on 1994 vuodelta, niin eihän ne ole ollenkaan paikkansapitäviä. Sitten PRH:ssa on ote uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä, missä on nämä hallituksen jäsenet, niin tämäkin on vuodelta 2003, eli se "kymmenen vuoden sääntö" ei täyty tässäkään. 
 
OM

Niin, siis se "kymmenen vuoden sääntö" on, että jos ei jostakin yhdyskunnasta tule kymmenessä vuodessa mitään ilmoituksia, mitään muutosilmoituksia...
 
JP:

Minä sain sinulta arvokasta tietoa ja näyttää siis siltä, että jos Jehovan todistajat haluaisivat vaikka kahdennenkymmenennen virallisen seurakunnan rekisteröityä, niin ne voi sen vapaasti tehdä vaikka Utsjoen seurakuntana ja ilmoittaa, että heidän pääasiallinen tarkoituksensa on omistaa siellä yksi kota. Niin se menee läpi. Näin karrikoidusti. 
 
OM:
 
Niin, no...
 
JP:

Sori, mun oli pakko karrikoida, jotta tämä...
 
OM

Niin, tässä on kyse siitä, että miten se rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta sisäisesti organisoituu, ja siinä on aika laajat puitteet, miten se voi tapahtua. 
 
JP:

Eli kota hyväksyttäisiin? Jos oletetaan, että siinä olisi muutama henkilö kokoontunut sitten jossain vaiheessa yhteen. Tarkoitan siis, että jos perustettaisiin Jehovan todistajat Utsjoen rekisteröity seurakunta, jonka tarkoituksena olisi vain omistaa se kota, eikä minkäänlaista [hengellistä] toimintaa, ja sitten muut henkilöt käyttäisivät sitä kotaa.
 
OM

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan paikallisyhteisön säännöt pitäisi määritellä.
 
JP:

Okei, minä sain kaikki tiedot. Kiitoksia ajastasi ja toivotan hyvää päivänjatkoa!
 
OM

Kiitos samoin!
 


Lopuksi ote vielä erään Jehovan todistajien rekisteröidyn seurakunnan jäsenen haastattelusta:

Vanhin:

Veli Vanhin

Matti:

Hyvää päivää, Matti soittelee täällä. Terve! Oletko sinä Porin seurakunnan koordinaattori?

Vanhin:

En oo koordinaattori vaan tämän rekisteröidyn seurakunnan puheenjohtaja.

Matti:

No sittenhän sattui hyvin, juuri siitä olisin halunnut kysyä. Onko sulla vähän aikaa jutella?

Vanhin:

Selvä.

Matti:

Me ollaan tekemässä juttua tuonne Johanneksen pojan sivuille näistä rekisteröidyistä seurakunnista ja sitten näistä muista seurakunnista niin kuin Suomessa on, niin kuin varmaan tiedät, näitä rekisteröityjä seurakuntia on tosi paljon vähempi. Jehovan todistajiahan on melkein 20000 Suomessa, eikö niin?

Vanhin:

Tämä salien omistus on niinku rekisteröityjen seurakuntien hallinnassa. Täytyy olla joku juridinen omistaja.

Matti:

Joo, nimenomaan näin on. Näin minä oon ymmärtäny myöskin ite. Että se menee silleen, että niitä [rekisteröityjä] seurakuntia on tosi vähän, ja sitten näitä... miksi niitä sitten voin kutsua niitä epävirallisia seurakuntia?

Vanhin:

Ne on paikallisia seurakuntia. Porin [rekisteröityyn] seurakuntaan kuuluu Luvia ja Kankaanpää, eikun Kankaanpää kuuluu Tampereen [rekisteröityyn] seurakuntaan, Porin neljä seurakuntaa ja sitten Harjavalta, Nakkila, Säkylä, Vampula, Äetsä, Sastamala. Kaikki näitten salit kuuluu tähän Porin [rekisteröityyn] seurakuntaan. Mutta tällä ei oo tekemistä näitten... nämä "seurakunnalliset" asiat menee näitten toisten [paikallisten epävirallisten] seurakuntien kautta, mitkä on niitä [epävirallisia paikallisia] seurakuntia, mitkä äsken luettelin. Niitten salit on tämän [rekisteröidyn] seurakunnan omistuksessa. Ei oikeastaan muuta. Kaikkein parhaiten sä pääset selville siitä, kun soitat tonne Jehovan todistajien Betelin toimistoon. Siellä on erikseen osastot, jotka tietää nämä. Jos sinne haluat soittaa, niin minä voin numeron antaa sinne kyllä, hetki...

Koko haastattelu löytyy täältä.

Kun näitä asioita miettii, tulee väistämättä mieleen se, että rekisteröidyt "seurakunnat" on perustettu ainostaan veroetujen ja muiden taloudellisten asioiden hoitoa varten. Samalla nämä "seurakunnat" antava väärän kuvan niiden toiminnasta. Ne eivät ole "seurakuntia" sanan varsinaisessa merkityksessä.

Tässä on lopuksi "rautalangasta väännetty sekä epävirallisten paikallisseurakuntien toiminta että virallisten rekisteröityjen "seurakuntien" toiminta. Montako yhtenevää piirrettä löydät? Et montaa:

Rekisteröimättömät paikallisseurakunnat, joiden jäsenet ovat vain ulkojäseniä, harjoittavat hengellistä ja uskonnollista toimintaa, mm. kokoustoimintaa ja saarnaamista ovelta ovelle yms. Heidän kokouksissaan on seuraavanlaista ohjelmaa:
 • Lauluja
 • Rukouksia
 • Esitelmiä
 • Puheita
 • Näytteitä
 • Tutkisteluja
 • yms.
Rekisteröidyt "seurakunnat" on muodostettu vain valtakunnansalien omistamista varten. Ne eivät harjoita hengellistä tai uskonnollista toimintaa. Niiden kokouksissa käsitellään seuraavia asioita:

17 §.

Seurakunnan kokouksissa on jokaisella seurakunnan varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Jos hän ei voi saapua kokoukseen, hän voi olla edustettuna valtakirjalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. (23.9.1965)

18 §.

Seurakunnan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kertomus seurakunnan toiminnasta ja selostus taloudenhoidosta edellisenä toimintavuotena. Tilintarkastajan lausunto.

Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle.

Johtokunnan jäsenten vaali heidän toimikautensa päättyessä. Tilintarkastajan vaali.

Muut käsiteltäväksi esitetyt asiat. (3.3.1954)

Huomautus: Ei hengellistä toimintaa!
   

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity