Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut, arkistoTutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      Kotimaa24:ssä mielenkiintoista pohdintaa oikeudellisista argumenteista ja jonkin seikan "jumalalliseksi väitetystä alkuperästä"
23.01.2018 Johanneksen poika

Kuva: Kotimaa24

Kotimaa24:n blogiosiossa on julkaistu vanhoillislestadiolaisuutta koskeva pitkä kirjoitus: Hannu Juntunen: Uskontoon vetoaminen ei ohita oikeudellisia argumentteja. Vaikka tämä kirjoitus käsitteleekin pääasiassa lestadiolaisuuden piirissä ilmeneviä ongelmia, siinä on paljon yleispäteviä ajatuksia, joita voi ihan hyvin soveltaa myös jehovantodistajuuteen.

Olen koonnut muutamia ajatuksia tästä kirjoituksesta. Tekstimuotoilut: JP.

Elina Pirjatanniemen mukaan ”oikeudellisessa argumentaatiossa jonkin seikan jumalalliseksi väitetty alkuperä on epäolennaista”. Oikeudellinen päätös on oikeusnormeihin sidottu. Uskonnollinen argumentti ei siis ole oikeudellisesti pätevä  perus- ja ihmisoikeuksien tulkintaa koskevissa kiistoissa, ei esimerkiksi pätevä syrjäyttämään yksilön uskonnonvapautta tai hänen muita perusoikeuksiaan.

- - -

Tiedossa ei kuitenkaan ole oikeustapauksia, joissa yksilön perusoikeuksien loukkauksia olisi käsitelty oikeusasteissa.

- - -

Tässä artikkelissa on oikeusteologisesta näkökulmasta pohdittavana uskonnollisen vakaumuksen merkitys perus- ja ihmisoikeuksien tulkintatilanteessa suhteessa oikeudelliseen argumentointiin.

- - -

Perus- ja ihmisoikeusajattelun perusteella jokainen saa toimia yhteiskunnassa edellyttäen ettei hän loukkaa muita. Suomen valtiosääntöoikeuden mukaan yksilön tai ryhmän oikeuksia voi rajoittaa toinen (tai toisten) perusoikeus (esimerkiksi sananvapaus contra yksilön suoja kunnianloukkauksilta).

- - -

Uskonnonvapaus sisältyy meidän oloissamme yhtenä perusoikeutena yhteiskunnan oikeusjärjestykseen, jota on noudatettava. Uskonnonvapaus ei ole rajaton perusoikeus siten, että yksilö tai ryhmä voisi oman uskonsa nimissä tehdä mitä tahansa. Myös uskonnonvapauden käyttämistä voi rajoittaa jokin toinen (tai toisten) perusoikeus. – Perusoikeussäännösten oikeudellinen tulkinta on problematiikka sinänsä.

- - -

Maailmassa on myös suoraan uskontoon perustuvia oikeusjärjestelmiä ja teokratian eri muotoja. Oikeuden uskotaan olevan sellaisenaan jumalallisen ja muuttamattoman.

- - -

Uskonnolliset vakaumukset ovat yhteiskunnan kannalta merkityksellinen ihmisten ajattelun ja käyttäytymisen syvärakenne. Näitä vakaumuksia ei ole mahdollista eristää irralleen yhteiskunnasta, sen traditioista ja sen oikeusjärjestyksestä. Uskonnon ja ”maallisen” rajaa ei voida vetää täsmällisesti.

- - -

Johtopäätös: Oikeus ei ole yhteiskunnan uskonnollisesta tai maailmankatsomuksellisesta perustasta irrallinen ilmiö, mutta oikeudellisessa tulkintatilanteessa suoraan uskontoon vetoava argumentaatio ei voi kumota tai syrjäyttää voimassaolevan eli yhteisesti päätetyn oikeusjärjestyksen mukaisia argumentteja.

 


Huomautus:

Uskonnonvapauslaki edellyttää uskonnolliselta yhdyskunnalta jotain:

7 §
Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitus ja toimintamuodot

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan tarkoituksena on järjestää ja tukea uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvaa yksilöllistä, yhteisöllistä ja julkista toimintaa, joka pohjautuu uskontunnustukseen, pyhinä pidettyihin kirjoituksiin tai muihin yksilöityihin pyhinä pidettyihin vakiintuneisiin toiminnan perusteisiin.

Yhdyskunnan tulee toteuttaa tarkoitustaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

 

  
Lue kirjoitus kokonaan Kotimaa24:n sivulta.
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity