Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut, arkistoTutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      Karttamiskurssi - osat 1 ja 2
09.02.2018 Johanneksen poika

Kaikissa Suomen Jehovan todistajien suomenkielisissä seurakunnissa on viime viikolla ja tällä viikolla koulutettu tavallisia rivijäseniä karttamaan erotettuja ja itse eronneita. Tämä ehdoton vaatimus on voimassa, vaikka olisi kyse sukulaisista. Vain oma aviopuoliso ja kotona asuva alaikäinen lapsi ovat karttamissäännön ulkopuolella, mutta muita se koskee.

Jehovan todistajien edustaja Veikko Leinonen oli mukana laatimassa Uskonnollisten yhteisöjen eettisiä periaatteita yhdessä monien muiden uskontojen edustajien kanssa. Eettisissä periaatteissa sanotaan mm. näin: "Suomessa toimivat uskonnolliset yhteisöt huolehtivat siitä, että uskontokunnasta voi halutessaan erota joutumatta minkäänlaisen painostuksen tai syrjinnän kohteeksi tai minkään elimen tai uskontokunnan edustajan kuulusteltavaksi tai puhuteltavaksi". Tämä kohta on täysin kuollut Jehovan todistajien yhteisössä, kuten karttamiskurssien sisältö osoittaa.

29. tammikuuta alkavalla viikolla noin puolet seurakunnan raamatuntutkistelusta käsitteli aihetta "Milloin lakata olemasta jonkun seurassa?" Siinä käsiteltiin kysymyksin ja vastauksin tätä aineistoa:


Milloin lakata olemasta jonkun seurassa?

19. Milloin meidän täytyy lakata olemasta jonkun seurassa?


19 Toisinaan meitä pyydetään lopettamaan kanssakäyminen jonkun seurakuntaan kuuluneen kanssa. Näin käy silloin, kun Jumalan lain katumaton rikkoja erotetaan tai kun joku hylkää uskon opettamalla vääriä oppeja tai eroamalla seurakunnasta itse. Jumalan sanassa sanotaan selvästi:  ”Lakatkaa olemasta jokaisen sellaisen – – seurassa.” (1. Korinttilaisille 5:11–13; 2. Johanneksen kirje 9–11.) * Voi olla hyvin vaikea välttää kanssakäymistä jonkun sukulaisemme tai entisen ystävämme kanssa. Pysymmekö lujina ja osoitammeko siten, että asetamme uskollisuuden Jehovaa ja hänen vanhurskaita lakejaan kohtaan kaiken muun edelle? Muista, että Jehova pitää suuressa arvossa uskollisuutta ja tottelevaisuutta.

20, 21. a) Miksi erottaminen on rakkaudellinen järjestely? b) Miksi meidän on erittäin tärkeää valita seuramme viisaasti?

20 Erottaminen on todellisuudessa Jehovan rakkaudellinen järjestely. Miksi näin voidaan sanoa? Katumattoman synnintekijän erottaminen on osoitus rakkaudesta Jehovan pyhää nimeä kohtaan ja kaikkea sitä kohtaan, mitä se edustaa (1. Pietarin kirje 1:15, 16). Erottaminen suojelee seurakuntaa. Se varjelee uskollisia jäseniä tahallisten synnintekijöiden huonolta vaikutukselta, ja he voivat jatkaa palvontaansa levollisin mielin, koska he tietävät seurakunnan olevan turvapaikka tämän pahan maailman keskellä. (1. Korinttilaisille 5:7; Heprealaisille 12:15, 16.) Voimakas kuritus on osoitus rakkaudesta myös väärintekijää kohtaan. Se voi olla juuri sellainen järkytys, jota hän tarvitsee tullakseen järkiinsä ja palatakseen Jehovan luo. (Heprealaisille 12:11.)


21 Emme voi kiistää sitä tosiasiaa, että läheiset ystävämme voivat vaikuttaa meihin voimakkaasti. On siksi erittäin tärkeää, että valitsemme seuramme viisaasti. Ystävystymällä Jehovan ystävien kanssa ja rakastamalla niitä, joita hän rakastaa, ympäröimme itsemme parhailla mahdollisilla ystävillä. Se mitä omaksumme heiltä, auttaa meitä pitämään kiinni päätöksestämme miellyttää Jehovaa.

5. helmikuuta alkavalla viikolla koko raamatuntutkisteluaineisto käsitteli aihetta "Miten meidän tulisi suhtautua erotettuihin?" Tuokin aineisto käsiteltiin kysymyksin ja vastauksin. Tämä kirjoitus on kyllä "hengelliseen väkivaltaan yllyttämisen" helmi, jos näin voi sanoa. Ja näin todellakin voidaan sanoa. Siinä väännetään rautalangasta se Jehovan todistajien armoton käytäntö, joka on yksi julmimmista tavoista kostaa entiselle jäsenelle se, ettei hän pystynyt sopeutumaan Vartiotorniseuran loputtomiin sääntöihin ja ahdistavaan elämäntapaan tai yksinkertaisesti ei vain pysynyt uskomaan kaikkea Vartiotorniseuran opetusta. Tätä tekstiä ei voi suositella herkille ihmisille:

Miten meidän tulisi suhtautua erotettuihin?

Huomautus! Veikko Leinonen lukee omalla äänellään tämän kirjoituksen Jehovan todistajien virallisilla internet-sivuilla. Sen voi käydä kuuntelemassa tällä sivulla. Linkki löytyy sivun oikeasta yläosasta kirjan kuvan alta kuulokkeiden kuvakkeen kautta linkkiluettelosta, sen alaosasta, kohdassa LIITE.

Tästä huolimatta Veikko Leinonen on toistuvasti julkisuudessa kiistänyt koko karttamisopin olemassaolon.

Harva asia tuottaa meille suurempaa tuskaa kuin se, että sukulaisemme tai läheinen ystävämme erotetaan seurakunnasta katumattomana synnintekijänä. Se, miten suhtaudumme tätä asiaa koskeviin Raamatun neuvoihin, voi paljastaa, kuinka syvästi rakastamme Jumalaa ja kuinka uskollisesti tuemme hänen järjestelyjään. * Tarkastellaan joitakin tähän aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

Miten meidän tulisi suhtautua erotettuihin? Raamattu sanoo: ”Lakatkaa olemasta jokaisen sellaisen veljeksi kutsutun seurassa, joka on haureellinen tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai herjaaja tai juoppo tai kiristäjä, älkääkä edes syökö sellaisen kanssa.” (1. Korinttilaisille 5:11.) Jokaisesta, joka ”ei pysy Kristuksen opetuksessa”, sanotaan: ”Älkää koskaan ottako häntä vastaan kotiinne tai sanoko hänelle tervehdystä. Sillä se, joka sanoo hänelle tervehdyksen, on osallinen hänen pahoihin tekoihinsa.” (2. Johanneksen kirje 9–11.) Emme ole tekemisissä erotettujen kanssa hengellisissä emmekä muissakaan yhteyksissä. Vartiotornissa 15.11.1981 todettiin sivulla 25: ”Pelkästään jonkun tervehtiminen voi olla ensi askel keskustelun tai ehkä jopa ystävyyden alkuunpääsyyn. Haluaisimmeko me ottaa tätä ensimmäistä askelta erotetun henkilön suhteen?”


Onko todella tarpeen välttää kaikkea yhteydenpitoa? Kyllä on, monestakin syystä. Ensinnäkin on kyse uskollisuudesta Jumalaa ja hänen Sanaansa kohtaan. Emme tottele Jehovaa vain silloin kun se on helppoa, vaan myös silloin kun se on vaikeaa. Rakkaus Jumalaan saa meidät noudattamaan kaikkia hänen käskyjään, koska ymmärrämme, että hän on oikeudenmukainen ja rakkaudellinen ja että hänen lakinsa ovat parhaaksemme (Jesaja 48:17; 1. Johanneksen kirje 5:3).  Toiseksi katumattoman väärintekijän karttaminen suojelee meitä ja muita seurakunnan jäseniä hengelliseltä ja moraaliselta saastutukselta sekä pitää yllä seurakunnan hyvää mainetta (1. Korinttilaisille 5:6, 7). Kolmanneksi se, että pidämme lujasti kiinni Raamatun periaatteista, voi hyödyttää erotettuakin. Tukemalla oikeuskomitean päätöstä saatamme koskettaa sellaisen väärintekijän sydäntä, joka ei ole siihen mennessä ottanut vastaan vanhinten tarjoamaa apua. Läheisten kallisarvoisen toveruuden menettäminen voi saada hänet ”tulemaan järkiinsä”, tajuamaan väärintekonsa vakavuuden ja ottamaan tarvittavat askeleet voidakseen palata Jehovan luo (Luukas 15:17).

Entä jos sukulainen erotetaan? Perheenjäsenien läheisten siteiden vuoksi uskollisuutemme Jehovan lakeja kohtaan voi joutua kovalle koetukselle. Miten meidän tulisi suhtautua erotettuun sukulaiseen? Emme voi tässä käsitellä kaikkia mahdollisia tilanteita, mutta keskitymme kahteen tavanomaiseen tilanteeseen.


Joissakin tapauksissa erotettu perheenjäsen voi yhä asua samassa taloudessa muun perheen kanssa. Koska erottaminen ei katkaise perhesiteitä, perheen normaali päivittäinen kanssakäyminen voi jatkua. Omalla toiminnallaan erotettu on kuitenkin katkaissut hänen ja uskovien perheenjäsenten välisen hengellisen siteen. Uskolliset perheenjäsenet eivät siksi voi enää nauttia hengellisestä toveruudesta hänen kanssaan. Erotettu ei esimerkiksi kotona ollessaan ottaisi osaa perheen yhteiseen raamatuntutkisteluun. Jos erotettu on alaikäinen lapsi, vanhemmilla on kuitenkin edelleen vastuu opettaa ja kurittaa häntä. Siksi rakastavat vanhemmat voivat johtaa lapselle raamatuntutkistelua. (Sananlaskut 6:20–22; 29:17.) *

Toisinaan taas erotettu sukulainen ei enää asu kotona perheensä kanssa. Vaikka jonkin välttämättömän perheasian hoito voikin joissakin harvinaisissa tilanteissa vaatia yhteydenpitoa,  tällainen kanssakäyminen tulisi pitää mahdollisimman vähäisenä. Uskolliset kristityt perheenjäsenet eivät etsi tekosyitä voidakseen olla tekemisissä erotetun sukulaisen kanssa, joka ei asu kotona. Uskollisuus Jehovalle ja hänen järjestölleen saa heidät sen sijaan tukemaan raamatullista erottamisjärjestelyä. Heidän uskollinen menettelynsä koituu väärintekijän parhaaksi ja voi auttaa häntä hyötymään saamastaan kurituksesta (Heprealaisille 12:11). *


Alaviite 1 *: Erotettuja koskevat Raamatun periaatteet soveltuvat yhtä lailla niihin, jotka eroavat seurakunnasta itse.

Alaviite 2 *: Kotona asuvien erotettujen alaikäisten tilannetta käsitellään tarkemmin Vartiotorneissa 1.10.2001 s. 16, 17; 15.11.1988 s. 20.

Alaviite 3 *: Lisää raamatullisia neuvoja erotettuihin suhtautumisesta on Vartiotorneissa 15.4.1988 s. 26–31; 15.11.1981 s. 26–31.

Voit lukea alaviitteiden tekstit täältä.

 


  
Lue lisää karttamisesta:


Lue Helsingin Sanomien tekemä juttu siitä, kuinka videon avulla opetetaan karttamista.

 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity