Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut, arkistoTutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on lähettänyt merkittävän kirjelmän
14.02.2018 Johanneksen poika

Lapsiasiavaltuutettu lähetti 14.02.2018 kirjelmän sekä opetus- ja kulttuuriministeriöön että Patentti- ja rekisterihallitukseen. Kirjelmän aihe on Jehovan todistajien harjoittama karttamisopetus. Kurttila on saanut kuultavaksi useita kokousohjelmia 29.01.2018 alkavalta viikolta ja 05.02.2018 alkavalta viikolta. Noissa arkipäivän kokouksissa opeteltiin erotettujen ja itse eronneiden karttamista.
 

Kuva: Valokuvaamo Lehtinen

Karttamisopetus on saanut aikaan mm. sen, että taas on katkennut perhesiteitä sen jälkeen, kun hengelliseen väkivaltaan yllyttävitä kokousohjelmia on kuunneltu. Tämä hengellinen väkivalta on jatkunut vuodesta toiseen, mutta nyt on lapsiasiavaltuutettu tarttunut lujalla kädellä tähän asiaan.

Tuomas Kurttilan kirjelmässä kerrotaan mm. näin:

Lapsiasiavaltuutettu on saanut 9.2.2018 tietoonsa kansalaisyhteydenottona esimerkkejä Jehovan todistajien (Rek.nro 900.096, Vantaa, 31.05.1945) opetuksen sisällöistä, joissa muun muassa ohjataan lapsen ”kurittamisessa” ja käsitellään yhdyskunnan suhtautumista lapsen oikeuteen ylläpitää suhteita muun muassa huoltajaan, jonka luona ei asu. Lapsiasiavaltuutetun tietoon on tuotu Jehovan todistajien opetustilanteista esimerkkejä, joista ilmenee niin sanottuun karttamiseen ohjaaminen. Lapsiasiavaltuutettu on tavannut Jehovan todistajien edustajia 27.8.2015 ja keskustellut edellä todetuista aiheista yleisellä tasolla.

Lapsiasiavaltuutettu pitää tässä kirjelmässä esille tuotuja tilanteita esimerkkinä siitä, miksi uskonnollisten yhdyskuntien toiminnan arviointi ja valvonta on tärkeää. Lapsiasiavaltuutettu pyytää opetus- ja kulttuuriministeriötä tutustumaan tässä esille tuotuun esimerkkitapaukseen ja mahdollisuuksien mukaan ottamaan vuosi sitten jätetyn aloitteen mukaisen lainsäädäntömuutoksen uudelleen harkittavaksi. 

Kurttilan kirjelmässä oli myös muistutus yhdyskunnan lakkauttamismahdollisuudesta:


Voimassa olevan uskonnonvapauslain (453/2003) 25 §:n mukaan rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kotipaikan alioikeus voi opetus- ja kulttuuriministeriön, virallisen syyttäjän tai yhdyskunnan jäsenen kanteesta julistaa yhdyskunnan lakkautetuksi, jos yhdyskunta toimii olennaisesti vastoin lakia tai yhdyskuntajärjestyksessä määrättyä tarkoitustaan. Jos yleinen etu ei vaadi yhdyskunnan lakkauttamista, voidaan yhdyskunnalle lakkauttamisen sijasta antaa varoitus.

Kurttilan kirjelmän lopussa on linkki Jehovan todistajien virallisille internetsivulle, jossa karttamissääntöjä käsitellään erittäin tarkasti.

  


  
Lue lapsiasiavaltuutetun koko kirjelmä täältä.
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity