Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut, arkistoTutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      Monet mediat uutisoivat tämän päiväisen hovioikeuden ratkaisun siviilipalvelusasiassa
23.02.2018 Johanneksen poika

Helsingin Sanomat kertoo, että Helsingin hovioikeus antoi perjantaina äänestyspäätöksellä poikkeuksellisen ratkaisun, joka voi vaikuttaa totaalikieltäytyjien asemaan laajasti. Hovioikeus vapautti 23-vuotiaan miehen syytteestä, eikä hän siten saa vankeusrangaistusta.


Kuva: Helsingin Sanomat

Hovioikeus katsoi, että tuomitseminen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä on perustuslaissa kiellettyä syrjivää kohtelua Jehovan todistajiin nähden. Heidät on lailla vapautettu asepalveluksen ja siviilipalveluksen suorittamisesta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä pitää hovioikeuden ratkaisua merkittävänä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimi totaalikieltäytyjän avustajana hovioikeudessa.

Lue Helsingin Sanomien juttu kokonaan täältä.

Helsingin Sanomien toisessa jutussa kerrotaan, että aseistakieltäytyjäliiton puheenjohtajana toimiva Tauria on seurannut mielenkiinnolla uutisia hovioikeuden poikkeuksellisesta päätöksestä. Hän on sitä mieltä, että valtiolla ei pitäisi olla oikeutta käyttää kansalaisiaan sotakoneistona.

Lue Helsingin Sanomien juttu kokonaan täältä.

MTV Uutiset kertoo, että Helsingin hovioikeus hylkäsi perjantaina syytteen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. Syyttäjä aikoo hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.


Kuva: MTV Uutiset

Kyse oli miehestä, joka kieltäytyi siviilipalveluksesta vakavien omantunnon syiden vuoksi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja Aseistakieltäytyjäliitto katsovatkin, että lainsäädäntöä tulee muuttaa.

Hovioikeus katsoo, että henkilön tuomitseminen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä on syrjivää kohtelua. Näin siksi, että Jehovan todistajat on erikseen lailla vapautettu sekä ase- että siviilipalveluksesta.

Jehovan todistajia koskeva erityislaki säädettiin aikanaan poikkeuslakina perustuslain säätämisjärjestyksessä. Lain perustelujen mukaan totaalikieltäytyjät eli sekä ase- että siviilipalveluksesta kieltäytyvät tuolloin lähes poikkeuksetta kuuluivat Jehovan todistajien uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Lue MTV Uutisten juttu kokonaan täältä.

Iltalehti teki kaksikin juttua siviilipalvelusasiasta.

Ensimmäisen jutun otsikko on: Totaalikieltäytyjä vetosi Jehovan todistajiin ja vältti linnatuomion - täpärästä poikkeusratkaisusta voi tulla ennakkotapaus.Kuva: Iltalehti

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kommentoi asiaa tiedotteella.

- Perustuslain yhdenvertaisuusperiaate on vahva ja se on vahvistunut muun muassa perusoikeussäännöksiin otetun syrjintäkiellon sekä yhdenvertaisuuslain säätämisen vuoksi, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä toteaa.

Suomen käytäntö, jossa vain yhteen uskontokuntaan kuulumisen perusteella saa vapautuksen ase- ja siviilipalveluksesta on hovioikeuden arvion mukaan syrjivä. Jehovan todistajat ase- ja siviilipalveluksesta vapauttava poikkeuslaki on saanut monelta eri taholta kritiikkiä, tiedotteessa todetaan.

- Puolustusministeriön asettama toimikunta totesi jo vuonna 2007, että totaalikieltäytyjien kohtelu tulisi saattaa yhdenmukaiseksi perustuslain kanssa. Suomi ei kuitenkaan ole ryhtynyt toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi perustuslakivaliokunnan ja YK:n kritiikistä huolimatta. Odotamme, että hallitus nyt ryhtyy lainsäädäntötoimenpiteisiin asiassa, Pimiä sanoo.

Lue Iltalehden juttu kokonaan täältä.
 
Toisen jutun otsikko kertoo paljon: Aseistakieltäytyjäliitto hehkuttaa hovioikeuden päätöstä vapauttaa totaalikieltäytyjä: ”Käänteentekevä ratkaisu”.

Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että Helsingin hovioikeuden tänään antama ratkaisu on käänteentekevä. Hovioikeus jätti siviilipalveluksesta kieltäytymisestä syytetyn totaalikieltäytyjän rangaistukseen tuomitsematta, koska pitää tuomitsemista syrjivänä. Ratkaisu tehtiin täpärin 4-3 äänin.

Vähintään useat kymmenet vapausrangaistukseen tuomitut totaalikieltäytyjät ovat vedonneet aikaisemminkin tuomitsemisen syrjivyyteen verrattuna asevelvollisuuspalveluksesta rauhan aikana vapautettujen Jehovan todistajien kohteluun. Kyseessä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun tuomioistuin on ottanut argumentin vakavasti ja antanut ratkaisunsa laajan harkinnan jälkeen, liitto toteaa.

Suomi on saanut asiaa koskevaa kritiikkiä Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitealta, joka on useaan otteeseen vaatinut Suomea ratkaisemaan tilanteen.

Viimeksi ihmisoikeuskomitea totesi tämän Suomen määräaikaisraportin käsittelyn yhteydessä vuonna 2013, AKL muistuttaa.

Lue Iltalehden juttu kokonaan täältä.

Ilta-Sanomat kertoo asian otsikossaan näin: Hovioikeus kumosi siviilipalveluksesta kieltäytyneen miehen vankeustuomion – tähän saakka vapautuksen ovat saaneet vain Jehovan todistajat.


Kuva: Ilta-Sanomat

Tähän saakka vain Jehovan todistajat on vapautettu kokonaan asevelvollisuudesta tai sitä korvaavasta palveluksesta, kuten siviilipalveluksesta. Jehovan todistajat ovat perustelleet vapautustaan omantunnon kysymyksenä. Heidän vapautuslakinsa säädettiin vuonna 1987.

Nyt Helsingin hovioikeuteen edenneessä tapauksessa vuonna 1995 syntynyt mies oli tuomittu käräjäoikeudessa 173 päivän ehdottomaan vankeuteen, koska hän kieltäytyi suorittamasta siviilipalvelusta. Hovioikeus kuitenkin hylkäsi miehen syytteen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä.

Nuorukainen oli kieltäytynyt siviilipalveluksesta ”vakavien omantunnon syiden vuoksi”. Hovioikeuden mielestä hänen tuomitsemansa rangaistukseen oli syrjivää kohtelua Jehovan todistajiin nähden.

– Hovioikeus katsoi, että tuomitseminen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä on perustuslaissa kiellettyä syrjivää kohtelua Jehovan todistajiin nähden, joka on lailla vapautettu sekä asepalveluksen että siviilipalveluksen suorittamisesta, hovioikeus kirjoittaa.

Lue Ilta-Sanomien juttu kokonaan täältä.

Uusi Suomi kertoo, että hovioikeus on vapauttanut vankeuteen tuomitun totaalikieltäytyjän rangaistuksesta merkittävässä oikeustapauksessa, tiedottaa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto.


Kuva: Uusi Suomi

Suomen käytäntö, jossa vain yhteen uskontokuntaan kuulumisen perusteella saa vapautuksen ase- ja siviilipalveluksesta on hovioikeuden arvion mukaan syrjivä. Hovioikeus totesi tänään antamassaan päätöksessä, että on vastoin perustuslain syrjintäkieltoa vapauttaa vain Jehovan todistajat ase- ja siviilipalveluksesta.

Poikkeuslaki on saanut monelta eri taholta kritiikkiä.

–Puolustusministeriön asettama toimikunta totesi jo vuonna 2007, että totaalikieltäytyjien kohtelu tulisi saattaa yhdenmukaiseksi perustuslain kanssa. Suomi ei kuitenkaan ole ryhtynyt toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi perustuslakivaliokunnan ja YK:n kritiikistä huolimatta. Odotamme, että hallitus nyt ryhtyy lainsäädäntötoimenpiteisiin asiassa, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä sanoo tiedotteessa.

–Perustuslain yhdenvertaisuusperiaate on vahva ja se on vahvistunut muun muassa perusoikeussäännöksiin otetun syrjintäkiellon sekä yhdenvertaisuuslain säätämisen vuoksi

Lue Uuden Suomen juttu kokonaan täältä.

Kotimaa24 kertoo otsikossaan hovioikeuden kannan siviilipalvelukseen: Totaalikieltäytymisen hyväksyminen vain yhden uskonnon perusteella on syrjintää.

Helsingin hovioikeus totesi perjantaina päätöksessään, että ainoastaan Jehovan todistajien ase- ja siviilipalveluksesta vapauttaminen on vastoin perustuslain syrjintäkieltoa. Hovioikeus vapautti vankeuteen tuomitun totaalikieltäytyjän rangaistuksesta.

– Perustuslain yhdenvertaisuusperiaate on vahva, ja se on vahvistunut muun muassa perusoikeussäännöksiin otetun syrjintäkiellon sekä yhdenvertaisuuslain säätämisen vuoksi, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä toteaa tiedotteessaan.

Lue Kotimaa24:n juttu kokonaan täältä.

Demokraatti kertoo, että Helsingin hovioikeus on hylännyt syytteen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. Kyse oli miehestä, joka kieltäytyi siviilipalveluksesta vakavien omantunnon syiden vuoksi.


Kuva: Demokraatti

Hovioikeus katsoo, että henkilön tuomitseminen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä on syrjivää kohtelua. Näin siksi, että Jehovan todistajat on erikseen lailla vapautettu sekä ase- että siviilipalveluksesta. Ratkaisu syntyi äänestyspäätöksenä äänin 4–3.

Laki Jehovan todistajien vapauttamisesta ase- ja siviilipalveluksesta tuli voimaan vuonna 1987. Hovioikeuden enemmistö katsoi, että lain säätämisen jälkeen on tapahtunut olennaisia muutoksia.

Vuoden 1987 jälkeen Suomi on muun muassa liittynyt Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Hovioikeuden enemmistön mukaan yhdenvertaisuus merkitsee myös vakaumusten yhdenvertaista kohtelua.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän mukaan hallituksen tulisi nyt ryhtyä lainsäädäntötoimiin asian korjaamiseksi. Pimiä huomauttaa, että puolustusministeriön asettama toimikunta piti jo vuonna 2007 totaalikieltäytyjien kohtelua epäyhdenmukaisena perustuslain kanssa.

Lue Demokraatin juttu kokonaan täältä.
 

  
Lue myös tämä: Vähän yli 20 vuotta sitten siitä olisi erotettu - nyt sitä kehutaan ja suositellaan
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity