Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut, arkistoTutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      A-Studio: Talk -ohjelmassa keskusteltiin totaalikieltäytyjistä
02.03.2018 Johanneksen poika
Kuvakaappaukset YLE:n ohjelmasta

Helsingin hovioikeus on vapauttanut totaalikieltäytyjän syytteestä. Tuomion jäädessä voimaan nuori mies välttäisi jalkapannat ja vankeuden.

YLE oli koonnut 01.03.2018 pyöreän pöydän ääreen keskustelemaan neljä henkilöä.

Yksi heistä oli Otto Absetz, totaalikieltäytyjä. Hän piti hovioikeuden päätöstä hyvänä.

Toinen keskustelija, reservin vänrikki Tarmo Hyytiäinen piti hovioikeuden päätöstä huonona.

Kolmas keskustelija, vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen oli sitä mieltä, että nykytilanne on eriarvoistanut ihmisiä, koska Jehovan todistajat ovat saaneet vapautuksen vakaumuksensa perusteella, mutta sitten, jos on syvä pasifistinen vakaumus, vapautusta ei ole saanut. Hänen mielestään asiaa pitää pohtia nyt lainsäädännön kannalta. Hovioikeuden päätöstä hän piti hyvänä.

Neljäs keskustelija, sinisten puolustusministeri Jussi Niinistö aikoo virkamiestyönä teettää selvityksen, miten tässä täytyy eteenpäin mennä. Yksi selvitettävä kysymys on Jussi Niinistön mielestä se, voidaanko luopua Jehovan todistajien asevelvollisuuden poikkeuslaista, joka on säädetty 1980-luvulla. Niinistö ei pidä mitään sellaista asiaa toivottavana, joka heikentää maanpuolustusta. Niinistö on sitä mieltä, että totaalikieltäytymisestä täytyy jatkossakin seurata vankeusrangaistus. Pojille on säädetty varusmiespalvelus tai siviilipalvelus. Tämä oli Niinistön erittäin selvä sanoma.


Suurin osa suomalaismiehistä menee edelleen armeijaan. Varusmiespalveluksen suorittaa vuosittain noin 22000 nuorta, joista yli 400 on naisia. Siviilipalvelukseen hakeutuu Suomessa vuodessa reilut 2000 miestä.Totaalikieltäytyjien määrä on hyvin pieni. Viime vuonna heitä oli 33.Jehovan todistajat on vapautettu Suomessa ase- ja siviilipalveluksesta vuodesta 1987 lähtien. Vuosittain vapautuksen saa Helsingin hovioikeuden mukaan noin 100 Jehovan todistajaa. YK:n ihmisoikeuskomitea on huomauttanut Suomelle useita kertoja, että myös muiden vakaumusten perusteella pitäisi voida kieltäytyä asepalveluksesta täysin ilman rangaistusta.

Myös puolustusministeriön toimikunta ja eduskunnan perustuslakivaliokunta ovat arvostelleet käytäntöä, jolla Suomessa vapautetaan tai ollaan vapauttamatta varusmiespalveluksesta.
Viime viikolla uutisoitiin, kuinka Helsingin hovioikeus vapautti totaalikieltäytyjän syytteistä ja linjasi Jehovan todistajien vapautuslain syrjivän totaalikieltäytyjiä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hovioikeus sivuutti voimassa olevan poikkeuslain perustuslain vastaisena. Nyt syyttäjä aikoo viedä tapauksen korkeimpaan oikeuteen. Sen päätöstä odotetaan molemmilla puolilla henkeä pidätellen, koska jos korkein oikeus on samaa mieltä hovioikeuden kanssa, vankeustuomiosta vapautuksella voi olla laajoja seurauksia.

Toimittaja kertasi historiaa ja sanoi, että puolustusministeriöissä todettiin jo 11 vuotta sitten, että totaalikieltäytyjien kohtelu tulisi saattaa yhdenmukaiseksi perustuslain kanssa. 2007 ja 2013 asiaa veivattiin, mutta mitä tehtiin muuta kuin selviteltiin?
Puolustusministeri Jussi Niinistö sanoi, että ei tehty oikein mitään. Hän totesi, että tämä kysymys on aika vaikea, ja Jehovan todistajien vapauttamiseksi säädetty poikkeuslaki on säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä vuonna 1987. Tuli uusi perustuslaki vuonna 2000, ja siinä yhteydessä tämä asia olisi pitänyt ratkaista, mutta jätettiin jostain syystä tämä vanha poikkeuslaki roikkumaan.

Toimittaja kysyi Jussi Niinistöltä, mitä hän on tehnyt tälle asialle oltuaan jo monta vuotta puolustusministerinä. Niinistö ei voinut tässä itseään kehua. Hän on kuulemma hoitanut huomattavasti tärkeämpiä asioita, tämä on "lillukanvarsi". Mutta Jussi Niinistö lupasi tarttua tähänkin asiaan niin kauan kuin hänellä on ministeripäiviä jäljellä. Hän tosin ensin odottaa korkeimman oikeuden päätöstä. Niinistö pitää tärkeänä, että säilytetään totaalikieltäytymisestä vankeusrangaistus pelotteena. Jos kieltäytyjiä on vain muutama kymmenen, silloin se ei hänen mukaansa rapauta maanpuolustusta. Jos heitä on satoja tai tuhansia, se heikentää maanpuolustusta.

Kansanedustaja Krista Mikkonen ja totaalikieltäytyjä Otto Absetz olivat sitä mieltä, että nykyinen siviilipalvelus on kestoltaan liian pitkä, jolloin se koetaan rangaistuksenomaisena.

Toimittaja käänsi keskustelun Jehovan todistajiin. Hän muistutti, että heidän kohtelunsa kirjattiin erityislakiin vuonna 1987, ja heihin hyvin monissa oikeudenkäynneissä, joissa totaalikieltäytyjä on syytettynä, peilataan. Halutaan tasavertaista kohtelua. Hovioikeuden päätös perustuu tähän ajatukseen, jonka mukaan totaalikieltäytyjien tuomitseminen on syrjivää vapautettuihin Jehovan todistajiin verrattuna.


Toimittaja kysyi tarkentavan kysymyksen puolustusministeriltä, halutaanko Jehovan todistajien erityiskohtelu poistaa. Niinistö vastasi, että on syytä poistaa. Siinä vakaumukset asetetaan epätasa-arvoiseen asemaan. Se ei kuulu enää tämän päivän yhteiskuntaan. Siinä tapauksessa Jehovan todistajat tulisivat "samalle viivalle" totaalikieltäytyjien kanssa.

Tässä yhteydessä puolustusministeri Jussi Niinistö kertoi suoraan, että Jehovan todistajien pääkonttori Yhdysvalloissa antoi jo 1990-luvulla mahdollisuuden valita siviilipalvelus niissä maissa, joissa on yleinen asevelvollisuus käynnissä. "Esimerkiksi Itävallassa Jehovan todistajat käyvät siviilipalveluksen, ja tietääkseni Suomessakin jokunen Jehovan todistaja käy siviilipalveluksen eikä heitä eroteta uskonnollisesta yhteisöstään", kertoi Niinistö.

YK:n arvosteluun Niinistö kuittasi tylysti: "Ei tunnu missään". Kansallinen turvallisuus ajaa tällaisen edelle kyllä. Vänrikki Tarmo Hyytiäinen oli ministerin kanssa samoilla linjoilla.

Kansanedustaja Krista Mikkonen oli sitä mieltä, että Suomi on oikeusvaltio, jonka pitäisi kunnioittaa ihmisoikeuksia ja noudattaa niitä sopimuksia, missä Suomi on mukana. Mikkosen mukaan kaikkia vakaumuksia pitäisi kohdella samalla tavalla ja laajentaa vapautta totaalikieltäytyjiin, niin että heitä ei rangaista.
Katso ohjelma YLE:n Areenasta.YLE:n nettisivuilla käsiteltiin myös samaa ohjelmaa.


 

  
Alkuperäiset YLE:n internetsivut täällä.
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity