Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut, arkistoTutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      UUT:n Facebook-sivulla: Miten uskonyhteisöjen valvonta voitaisiin toteuttaa?
08.03.2018 Joni Valkila

Opetus- ja kulttuuriministeriön uskonnollisia yhdyskuntia koskevista asioista vastaava vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola vaikuttaa hyvin haluttomalta ryhtyä toteuttamaan lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan ehdotusta uskonyhteisöjen kanssa käytävästä vuoropuhelusta ja yhteisöjen nykyistä paremmasta valvonnasta.

Hiitola toteaa alla olevassa uutisessa, että "lautakunnalla ei ole käytössään tutkintakeinoja eikä resursseja tähän". Lapsiasiavaltuutettu Kurttila ei varmaankaan ole tarkoittanut, että työhön ryhdyttäisiin nykyisillä resursseilla. Jos työtä aletaan tehdä enemmän siihen tarvitaan tietenkin enemmän resursseja.

Keinojakin löytyy. Esimerkiksi australialainen komissio on tutkinut jo viiden vuoden ajan lapsiin kohdistuneen seksuaalisen väkivallan tapauksia eri yhteisöissä mukaan lukien uskonnolliset yhteisöt. Julkinen prosessi on pakottanut yhteisöjä muuttamaan toimintatapojaan siten, että lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa voidaan ehkäistä.

Ministerit ja ministeriöiden edustajat ovat kommentoineet julkisuudessa, että rikosten tutkiminen kuuluu poliisille. Tämä osoittaa mielestäni ymmärryksen puutetta näiden ongelmien monimutkaisuudesta ja siitä millaisia ratkaisukeinoja tarvitaan. Uskonyhteisön sisällä tapahtuva lapseen kohdistuva seksuaalinen väkivalta voi tulla esille vasta vuosikymmenten kuluttua. Uhreina olevien lasten ei voida olettaa menevän kertomaan tapahtuneesta poliisille. Vaaditaan muita keinoja väkivallan ehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi.

Jehovan todistajien harjoittama entisten jäsenten sosiaalinen eristäminen ei luultavasti ole rikos, vaikka sitä voitaisiin pitää terveyttä vahingoittavana väkivaltaisena tekona ja siten rikoksena. Oikeusjärjestelmämme on huonosti varustautunut tutkimaan yhteisöllistä väkivaltaa, jossa on vaikea osoittaa yksittäistä henkilöä, joka olisi rikoksesta epäilty. Kun poliisi ei tutki tätä väkivaltaa tarvitaan joku muu prosessi, joka selvittää asiaa.

Lisäresurssien käyttö tähän tarkoitukseen olisi perusteltua. Yhteiskunnalla on velvollisuus suojella kansalaisiaan väkivallalta. Yhteiskunnan tulee olla erityisen kiinnostunut suojelemaan lapsia väkivallalta.

Vähintä mitä viranomaiset voisivat tehdä, olisi selvittää millaisia väkivallan kokemuksia ihmisillä on eri uskonnollisissa yhteisöissä. Tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi pyytämällä ihmisiä kertomaan kokemuksistaan ja kokoamalla tieto yhteen sekä tietenkin hyödyntämällä olemassa olevaa tutkimustietoa. Tiedon pohjalta voitaisiin pohtia miten väkivaltaa voidaan ehkäistä.  


  
Lue YLE:n uutinen täältä.

UUT:n Facebook-sivut täällä.

 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity