Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut, arkistoTutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      Onko eduskunnan oikeusasiamiehen toimistolla suhteellisuudentajua?
04.04.2018 Johanneksen poika


Kuva: Uusi Suomi

Uusi Suomi kertoi, että apulaisoikeusasiamies on antanut huomautuksen kunnalle, johon kuuluvan koulun keskusradiosta on kuulutettu seurakunnan pitämää uskonnollista aamunavausta. Viranomaisen mukaan koululaisten uskonnonvapaus ei ole toteutunut koulussa.

Apulaisoikeusasiamies katsoo ratkaisussaan, että seurakunnan perinteisesti pitämät päivänavaukset ovat olleet selvästi uskonnollisia, vaikka niihin ei ohjeistuksen mukaan saisi sisältyä uskonnon harjoittamista vaan lähinnä eettistä pohdintaa. Ohjeesta huolimatta aamunavauksessa on esimerkiksi kuultu virsi, rukousmuotoinen runo sekä siunatun kouluviikon toivotus. Päivänavaukset ovat kuuluneet keskusradion kautta kaikille, eikä niille ole järjestetty riittävää vaihtoehtoa.

Apulaisoikeusasiamies on tässä tapauksessa toiminut jämäkästi ja puuttunut tähän uskontoon liittyvään epäkohtaan.

Ovatko oikeusasiamiehen ratkaisut aina yhtä rohkeita ja oikeudenmukaisia? Puuttuuko oikeusasiamies tätä kokoluokkaa isompiin uskontoihin liittyviin asioihin samalla innolla kuin se puuttui tähän pieneen asiaan?

Ei. Kun asian kokoluokka on pieni, siihen on helppo ottaa kantaa. Mutta jos asian kokoluokka on merkittävästi suurempi, oikeusasiamiehen toimisto alkaa etsiä pesuvatia ja siihen vettä, että voisi kiireesti pestä kädet ja jättää koko asian käsittelemättä. Tähän toimintaan löytyy esimerkki Raamatusta. Pilatus pesi kätensä, kun halusi päästä eroon epämiellyttävästä päätöksestä.

Tässä koulun aamunavauskonfliktissa oli kyse muutamien tai korkeintaan muutamien kymmenien oppilaiden "vainoamisesta" kuunteluttamalla heitä päivänavauksilla, joissa vilahtivat sanat "siunaus" ja "Luoja".

Apulaisoikeusmies ei sen sijaan halua puuttua sen kokoluokan uskonnollisiin asioihin, jotka hänen omien sanojensa mukaan ovat "vakavia ja useiden viranomaisten toimialaan kuuluvia". Apulaisoikesusasiamies kertoi, mitä tehdään isommille uskontoon liittyville asioille kuin aamunavauksille: "Asiaa ei kuitenkaan oteta tutkittavaksi täällä".

Olin tehnyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle 28.10.2017. Kantelun aihe oli tiivistettynä seuraava:

Suomessa on uskonnonvapaus. Usein se käsitetään niin, että uskonnollisilla yhteisöillä ja kirkoilla on vapaus toimia haluamallaan tavalla. Mutta uskonnonvapauslaki antaa kyllä uskonnonvapauden myös yksilöille - periaatteessa. Käytännössä yksilön uskonnonvapaus ei toimi kaikissa uskonyhteisöissä. Moni yksilö joutuu ankaran ja julman henkisen ja hengellisen väkivallan kohteeksi, varsinkin siinä tapauksessa, että hänet erotetaan yhteisöstä tai hän haluaa erota itse. 
 
Uskonnonvapauslaki tarkoittaa yksilön kannalta mm. tätä: 
 
"Jokaisella on oikeus päättää uskonnollisesta asemastaan liittymällä sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, joka hyväksyy hänet jäsenekseen, tai eroamalla siitä." 
 
Liittyminen käy yleensä helposti, mutta uskonyhteisöstä lähteminen voi olla kivuliasta johtuen yhteisön säännöistä ja sen tavasta kohdella lähtijää julmasti. 
 
Mitä uskonnonvapauslaki edellyttää uskonyhteisöiltä
 
"Yhdyskunnan tulee toteuttaa tarkoitustaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen." 
 
Tämä on suuri ongelma. Suomessa on monia uskonnollisia ryhmiä, jotka eivät kunnioita perusoikeuksia eivätkä ihmisoikeuksia, varsinkaan, jos sen jäsen erotetaan tai itse eroaa ryhmästä. Yksi törkeää henkistä ja hengellistä väkivaltaa käyttävistä yhteisöistä on Jehovan todistajat.

Tämä asia koskettaa tuhansia suomalaisia, luultavasti kokoluokka on yli 10000, jopa yli 20000, ja merkittävästi enemmän, jos lasketaan mukaan näiden henkilöiden sukulaiset.

Jehovan todistajien karttamiskäytännön perusteella suurelta joukolta suomalaisia evätään kokonaan osa perusoikeuksista ja ihmisoikeuksista. Sen lisäksi heille uskonnonvapaus ei toteudu sillä tavalla kuin uskonnonvapauslaissa määritellään.

Tällaisen asian kohdalla nämä Pilatuksen seuraajat nostavat vastapestyt kädet pystyyn ja toteavat: "Asiaa ei kuitenkaan oteta tutkittavaksi täällä".

Kun kysyin, mikä olisi se oikea taho, joka ottaisi asian käsittelyyn, vastauksena oli hiljaisuus. Sehän on se helpoin tapa päästä epämiellyttävästä työtehtävästä eroon.

Lue tekemäni kantelu ja saamani vastaukset täältä.

 


  
Alkuperäiset Uuden Suomen internetsivut täällä.
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity