Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * UutisarkistoonTietosuojavaltuutettu ohjasi Jehovan todistajia henkilötietolain soveltamisessa
23.05.2018 Johanneksen poika
Eräs entinen Jehovan todistaja oli huolestunut Suomen haaratoimiston tavasta kerätä tietoja Jehovan todistajista ja entisistä Jehovan todistajista. Hän lähetti tietosuojavaltuutetun toimistoon kirjeen, jossa hän toi esiin useita ongelmakohtia.

Seuraavassa ote hänen kirjeestään:

* * * * * * * * * *

Kun Jehovan todistajien seurakunnan vanhimmat käsittelevät jonkun seurakunnan jäsenen väärintekotapauksia, väärintekotapauksesta ja siihen liittyvästä tutkinnasta tehdään kirjallinen selostus (ote käytännöstä liitteessä 1). Kirjallinen selostus allekirjoitetaan (tapausta tutkivien vanhinten toimesta) ja laitetaan suljettuun kirjekuoreen. Kirjekuori taas pannaan "seurakunnan luottamuksellisten asioiden arkistoon".

Henkilötietolain kannalta asiassa on useampia ongelmakohtia.

1. Seurakuntalaiset eivät pääsääntöisesti ole tietoisia tällaisesta henkilörekisteristä (seurakunnan jäseneen liittyvän väärintekotapauksen kirjallinen selostus, jossa käsitellään useimmiten vieläpä arkaluontoisiksi henkilötiedoiksi laskettavia tietoja, muodostaa henkilörekisterin) ja "luottamuksellisten asioiden arkistosta". "Luottamuksellisten asioiden arkisto" muodostaa siis luvattoman / laittoman henkilörekisterin.

2. Koska seurakuntalaiset eivät tiedä "luottamuksellisten asioiden arkistosta", he eivät pysty esittämään siitä lainmukaista tarkistuspyyntöä.

3. Vaikka seurakuntalaiset (tai entinen seurakuntalainen) tietäisi ko. arkistosta ja pyytää saada tietonsa tarkistettavaksi, tietoja ei anneta tarkistettavaksi.

4. "Seurakunnan luottamuksellisten asioiden arkistosta" ja siihen liittyvistä tiedoista, siihen liittyvän henkilörekisterin käytöstä, ei ole missään nähtävillä tiedotetta. Sen lisäksi, että henkilöt joiden tietoja kerätään ja säilytetään tässä arkistossa, eivät pysty tarkistamaan mitä tietoja heistä on arkistoon rekisteröity, henkilöt eivät myöskään tiedä kauanko tietoja pidetään rekisterissä.
 
 
Paimentakaa Jumalan laumaa -kirja, kuva: Vartiotorniseura 

Seurakunnan vanhimmille tarkoitetussa salaisessa opaskirjassa (koko kirja skannattuna liitteenä), Paimentakaa Jumalan laumaa (vuodelta 2010), kerrotaan esimerkiksi (kuvakaappaus liitteessä 2) että:

"Asiapapereita, jotka koskevat vanhimman tai avustavan palvelijan poistoa, tulee säilyttää seurakunnan luottamuksellisessa arkistossa pysyvästi."

Luvussa kuusi mainitaan luottamuksellisesta arkistosta (liite 3) näin:

"Jos viranomaiset pyytävät saada nähdä seurakunnan luottamuksellisen arkiston tai pyytävät vanhimpia esittämään todistajalausunnon, joka koskee seurakunnan luottamuksellisia asioita, vanhinten tulee soittaa heti haaratoimistoon."

Luottamuksellisen arkiston tarkistus evätään siis jopa viranomaisilta.

Liite 1 löytyy kirjan luvusta 5Liite 2 löytyy kirjan luvusta 3Liite 3 löytyy kirjan luvusta 6Kun otetaan huomioon, että seurakunnan luottamukselliseen arkistoon kirjataan seurakunnan jäsenten (ja entisten jäsenten) väärinkäytöksiä, jotka liittyvät esimerkiksi henkilön seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin, on erittäin iso epäkohta, että Jehovan todistajat pitävät tämän kaltaista - monella tavalla - laitonta henkilörekisteriä.

* * * * * * * * * *

Tietosuojavaltuutetun toimistosta lähetettiin asian johdosta tällainen kirje:

 
    
 Lue lisää Jehovan todistajista ja henkilötietolaista täältä.Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

    


Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity