Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut, arkistoTutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      Helsingin venäjänkielisen konventin ja Oulun konventin loppupuhe
25.06.2018 Filippos ja Johanneksen poika
Kuva: JW.ORG

Kesän 2018 aluekonventin viimeinen puhe, ns. "loppupuhe", oli nimeltään Niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat meitä vastaan! Tuo puhe oli noin tunnin mittainen. Se alkoi sunnuntaina kello 14.50.

Hallintoelimen jäsen Mark Sanderson oli saapunut Suomeen ja osallistui Helsingin venäjänkieliseen aluekonventtiin juhannusviikonloppuna. Hän myös piti loppupuheen. Puhe tulkattiin Helsingissä venäjäksi ja Oulussa suomeksi. Lisäksi puhetta voitiin kuunnella Latviassa, Ruotsissa ja Puolassa.


Kuva: JW Broadcasting

Mark Sanderson on miellyttävä puhuja. Hän puhuu innostuneesti ja selvästi. Hänen puhettaan on helppo kuunnella. Ainoa miinusmerkki voitaisiin merkitä hänelle "kiilaamisesta". Kun puhetta tulkattiin suomeksi, hän useaan otteeseen kiirehti liikaa ja puhui tulkin sanojen päälle. Se toki voi johtua siitä, että Helsingin jäähallissa hän varmaan näki venäjänkielen tulkin ja voi sopeuttaa oman puheensa tulkin toimintaan. Mutta Oulun konventtiin hänellä tuskin oli näköyhteyttä, joten suomen kielen tulkkiin ei ollut näköyhtettä. Niinpä tällaista harmillista kiilaamista pääsi tapahtumaan. Mutta se annettakoon Sandersonille anteeksi.

Puhe oli tyypillinen lahkopuhe. Siinä ihmiset jaoteltiin niihin, jotka ovat Jehovan todistajien puolella ja niihin, jotka ovat Jehovan todistajia vastaan. Tämä on tyypillistä Jehovan todistajille. Koska näkemys ihmisistä on täysin mustavalkoinen, ihmiset täytyy jakaa kahteen täysin erilliseen leiriin siitä huolimatta, että hallintoelin ei ole saanut minkäänlaista valtuutusta tähän tuomitsemiseen.

Jehovan todistajien ajatusmaailmassa on vain "me" ja "he". Välissä on iso muuri, joka jakaa nämä ryhmät. Jehovan todistajat katsovat olevansa niitä, jotka pelastuvat. Samalla he langettavat kuolemantuomion niille, jotka eivät ole heihin liittyneet.Tässä on otteita Sandersonin puheesta suomeksi tulkattuna:

Huhtikuussa 2018 noin 300 Jehovan todistajaa oli vangittuna eri puolilla maailmaa uskonsa vuoksi. Yli 200 heistä on vangittuna Etelä-Koreassa. Venäjällä noin kolmisenkymmentä rikossyytettä on nostettu uskollisia Jehovan palvelijoita vastaan. Kukaan meistä ei ole juuri nyt vankilassa. Mutta kohtaatteko painetta koulussa, työpaikoilla, naapurustossa tai ei-uskovien sukulaisten ja perheenjäsenten toimesta? Meistä voi joskus tuntua, että olemme vihollisten ympäröimiä. Kun meille tulee tällaisia tunteita, on viisasta, että avaamme Raamattumme. Muista, mitä muinaiset uskon miehet sanoivat.

Katsotaanpa mitä Mooses sanoi 5. Mooseksen kirjan luvussa 7 jakeessa 17:

Jos sanot sydämessäsi: ’Nämä kansakunnat ovat minulle liian väekkäitä, miten voin ajaa ne pois?'

Mitä Mooses sanoi vastaukseksi? Jae 21:

Et saa säikähtyä heitä, sillä Jehova, sinun Jumalasi, on keskelläsi, suuri ja pelkoa herättävä Jumala.

Katsohan mitä uskollinen kuningas Hiskia sanoi. 2. Aikakirjan 32: 7,8:

”Olkaa rohkeita ja lujia. Älkää pelätkö älkääkä kauhistuko Assyrian kuningasta ja kaikkea joukkoa, joka on hänen kanssaan, sillä meidän kanssamme on enemmän kuin hänen kanssaan. Hänen kanssaan on lihan käsivarsi, mutta meidän kanssamme on Jehova, meidän Jumalamme, auttamassa meitä ja taistelemassa taistelumme.” Ja kansa alkoi tukeutua Juudan kuninkaan Hiskian sanoihin.

Ymmärsittekö opetuksen? Hiskia sanoi jakeessa 7, että "niitä, joita on meidän kanssamme, on enemmän kuin vihollisia". Jos Jehova Jumala on kanssasi, vaikka olisit vain yksin, Jehova plus yksi on aina enemmistö. Jehova on aina voimakkaampi kuin kukaan tai mikään. Ja tämän me ymmärrämme, kun mietimme näitä muinaisia uskon miehiä. Katsotaanpa seuraavaksi kolmea uskon miestä ja sitä millainen usko heillä oli. Mutta erityisesti meitä kiinnostaa, mitä voimme oppia näiltä uskollisilta.

Tässä on ensimmäinen, kuningas Asa. Ehkä emme tunne tätä kuningas Asaa kovin hyvin. Asa oli henkilö, joka rakensi lujan suhteen Jehova Jumalaan. Rauhan aikana hän työskenteli kovasti ja rakensi linnoitettuja kaupunkeja. Mitä opimme tästä yksinkertaisesta lausahduksesta? Asa ei odottanut, että sota syttyisi ja sitten ryhtyisi rakentamaan näitä linnoituksia. Hän halusi käyttää tuon rauhanajan valmistautuakseen. Ja haluamme oppia hyvän läksyn tästä. Emme halua odottaa aikaa, jolloin meidät pidätetään. Emme odota aikaa, jolloin olemme vankilassa. Haluamme vahvistaa itseämme hengellisesti nyt, kun siihen on mahdollisuus. Mutta mitä tapahtui, kun Asa kohtasi vaikeuksia? 2. Aikakirjan 14. luvussa Raamattu sanoo: Kuningas Asaa vastassa oli miljoonan sotilaan sotajoukko. Voitko kuvitella? Mitä Asa teki, kun hän kohtasi tämän suunnattoiman armeijan?

2. Aikakirja 14:11:

Asa alkoi huutaa Jehovan, Jumalansa, puoleen ja sanoi: ”Oi Jehova, auttaessasi sinulle ei merkitse mitään, onko kyse monista tai voimattomista. Auta meitä, oi Jehova, meidän Jumalamme, sillä sinuun me todella turvaudumme ja sinun nimessäsi olemme tulleet tätä joukkoa vastaan. Oi Jehova, sinä olet meidän Jumalamme. Älä anna kuolevaisella ihmisellä olla voimaa sinua vastaan.”

Mitä opimme Asan läksystä? Asa luotti täysin Jehova Jumalaan. Hän pyysi rukouksessa Jehovalta apua. Ja lopputulos oli, niinkuin jakeissa 12 ja 13 sanotaan. Asa sai täydellisen voiton tuosta miljoonan sotilaan sotajoukosta. Mikä on opetus? Älä koskaan vähättele rukouksen merkitystä. Jos kohtaat tilanteen, joka tuntuu tällaiselta miljoonan sotilaan vihollisarmeijalta, käänny Jehovan puoleen.

Mutta erään toisen kerran Asa kohdatessaan vaikeuksia ei kääntynytkään Jehovan puoleen avun saamiseksi. 2. Aikakirjan 16. luvussa kerrotaan, että Asa turvautuikin Syyrian armeijaan. Minkä läksyn opimme tästä? Emme halua luottaa itseemme. Emme halua koskaan tulla liian itsevarmoiksi. Sen sijaan muista aina, että meidän rohkeutemme tulee siitä, että luotamme Jehovaan.

Otetaanpa sitten toinen uskollinen Raamatun esimerkki. Elia on tämä uskon mies. Elia oli hyvin rohkea profeetta. Muistatko, kun hän oli Karmelin vuorella ja kohtasi kaikki Baalin papit? Elia rohkeasti sanoi, että teidän täytyy valita. Ette voi olla kahden Herran orjia. Te palvotte joko Jehovaa tosi Jumalana tai palvotte Baalia. Mitä opimme tästä? Meidänkin täytyy kertoa lapsillemme ja raamatuntutkisteluoppilaillemme, että heidän on paras palvella Jehovaa. Entäpä kuivuuden aika, joka tuli maahan, jossa Elia oli? Ei ollut ruokaa. Eliaa vainottiin. Mitä Jehova teki? Hän lähetti korpit ruokkimaan uskollista profeettaansa. Linnut toivat Elialle ruokaa. Mitä opimme tästä? Jos me etsimme ensin Jumalan valtakuntaa, voimme luottaa siihen, että Jehova pitää huolta meidän kaikista perustarpeistamme. Vaikka Elia oli rohkea, uskollinen profeetta, erään kerran hän oli hyvin peloissaan. Isebel oli uhannut, että hän tappaa profeetan. Eliasta tuntui, että hän oli ainoa uskollinen profeetta, joka oli jäljellä, elossa. Hän menetti rohkeutensa. Mitä voimme oppia tästä erimerkistä? Kun kohtaamme vaikeuksia, niin meistäkin voi tuntua joskus siltä, että olemme hyvin yksinäisiä. Miten voimme noissa olosuhteissa kerätä voimiamme ja rohkeutemme? Voimme silloin mietiskellä sitä suurta voimaa, joka Jumalallamme Jehovalla on. Samalla voimme miettiä sitä, miten paljon meillä onkaan veljiä, jotka palvelevat Jehovaa uskollisesti eri puolilla maailmaa. Katsokaapa ympärillenne nyt tässä konventtihallissa. Näettekö kaikki ne ihmiset, jotka ovat kokoontuneet yhteen? Ottakaa siitä kuva mieleenne. Aina kun teistä tuntuu, että olette yksin, muistatteko kaikki nämä ystävät, jotka ovat kanssanne? Ja kun palautatte tämän kuvan mieleenne, te saatte lisää rohkeutta.

Kuka on kolmas uskollinen profeetta, josta keskustelemme? Hän on uskollinen mies, Joona. Joona toimi profeettana kuningas Jerobeam II:n hallituskaudella. Minkä opetuksen löydämme Joonan esimerkistä? Joonan tavoin meidän täytyy olla rohkeita Valtakunnan julistajia. Jehova antoi myöhemmin Joonalle toisen tehtävän. Mitä hän teki? Sen sijaan, että Joona olisi lähtenyt tehtävämäärämaahansa, hän pakeni.

Huomautus!
Kun Joonan esimerkkiä käsiteltiin, konventissa näytettiin muutama lyhyt videoleike, jotka oli otettu konventissa aiemmin näytetystä Joona-elokuvasta.


Kuva: JW.ORG

Eräässä kohtaa elämäänsä sekä Asa, Elia että Joona menettivät rohkeutensa. Mikä on opetus? Se, että olemme kerran olleet rohkeita, ei tarkoita, että olisimme aina rohkeita. Meidän täytyy jatkuvasti rakentaa ja uudistaa rohkeuttamme ja luottamustamme Jehovaan. Jehova ojensi Joonaa. Muistatko, miten? Jehova oikaisi Joonaa. Hän ei tappanut Joonaa. Hän antoi Joonalle toisen tilaisuuden. Kun Joona otti vastaan tuon toisen tehtävän, hän osoitti suurta rohkeutta. Mitä me opimme? Jehova muovaa niitä, jotka ovat nöyriä, jotta heistä olisi vielä enemmän arvoa. Nähtyämme tämän elokuvan, meillä on paljon suurempi kunnioitus ja arvostus Joonaa kohtaan.

Puhuja halusi mainita yhden asian, jonka hän haluaa viedä tästä konventista kotiin mukanaan:

Rohkeus ei tule siitä, että ajattelet olevasti voimakas ja vahva. Se ei tule elämänkokemuksen myötä. Se ei tule älysi tai osaamisesi vuoksi. Tosi rohkeus tulee siitä, että luotamme aina Jehova Jumalaan täysin.

Sitten Sanderson pääsee itse asiaan. Ihan pian, nurkan takana on suuri konflikti, jossa Jehovan todistajien usko koetellaan.

Sanderson jatkaa:

Lopuksi haluamme kohdistaa huomiomme siihen, että meidän kanssamme on enemmän kuin niitä, jotka ovat meitä vastaan. Vertaamme niitä, jotka ovat meidän kanssamme niihin, jotka ovat meitä vastaan. Jeesus Kristus sanoi, että maailma vihaisi meitä. Johanneksen luvussa 15 jakeissa 19 - 21 sanotaan:

Jos olisitte osa maailmasta, niin maailma olisi mieltynyt omaansa. Mutta koska ette ole osa maailmasta, vaan minä olen valinnut teidät maailmasta, tämän vuoksi maailma teitä vihaa. Pitäkää mielessänne se sana, jonka minä sanoin teille: ei orja ole isäntäänsä suurempi. Jos ihmiset ovat vainonneet minua, niin he vainoavat teitäkin; jos he ovat noudattaneet minun sanaani, niin he noudattavat teidänkin sanaanne. Mutta he tekevät tämän kaiken teitä vastaan minun nimeni vuoksi, koska he eivät tunne häntä, joka on lähettänyt minut.

Tämä tarkoittaa, niin kuin Jeesus sanoi, että koko tämä maailma on meitä vastassa.

Tämä Saatanan maailma koostuu kolmesta osasta.

Saatanan poliittinen peto on yhteistyössä hengellisen porton kanssa. Aika ajoin se yrittää pyyhkiä pois Jumalan palvonnan ja aikaansaa kieltoja. Kaupallinen maailma on kolmas osa tätä Saatanan maailmaa. Joskus kohtaamme vainoa ja vaikeuksia senkin taholta.

Tässä kädessä minulla on 7 ja puoli miljardia ihmistä, joista voidaan sanoa, että he ovat meitä vastassa. Mitä meillä on toisessa kädessä? Meillä on 8 ja puoli miljoonaa sisarta ja veljeä, jotka ovat meidän puolellamme. Ennen kuin kielto astui voimaan Venäjällä ette ehkä ajatelleet maailmanlaajuista veljesseuraamme niin paljoa. Kun kuulit ilmaisun, että veljet ovat meidän puolellamme, tukevat meitä, niin ehkä tuo ilmaisu meni toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Mutta kun nyt istutte täällä Suomessa konventissa, niin merkitseekö tuo veljesseura jotain teille?

Huomautus!
Tässä vaiheessa venäjänkielisestä konventista kuului valtavat taputukset.

Me tiedämme, että nuo 8 ja puoli miljoonaa veljeä ja sisarta ovat meidän puolellamme ja tukevat meitä. Ja tämä on juuri se, mitä Jeesus sanoi Johanneksen 13:34:ssä:

Minä annan teille uuden käskyn, että rakastatte toisianne; että niin kuin minä olen rakastanut teitä, tekin rakastatte toisianne.

Tämä rakkaus on niin voimakasta, että se on saanut veljet jopa kuolemaan toisten veljien ja sisarten puolesta.

Sitten katsottiin video, joka käsitteli Malawin vainoa.

Kun yksi veljistämme kärsii, niin me kaikki kärsimme hänen puolestaan. Me rukoilemme veljiemme puolesta Venäjällä, Koreassa, Eritreassa, Venezuelassa ja missä tahansa he kohtaavat vaikeuksia. Mutta teemme enemmänkin.

Seuraavaksi kerrottiin kirjekampanjasta Jehovan todistajien puolesta.

Sitten katsottiin video, joka kertoi 18 maasta lähteneiden Jehovan todistajien matkasta Venäjälle. He yrittivät auttaa Venäjän Jehovan todistajia heidän tilanteessaan.Katsotaan, mikä on seuraava ryhmä, joka vastustaa meitä. Me tiedämme, että epäpuhtaat, näkymättömät demonit taistelevat Jehovan kansaa vastaan. Näitä demoneja voi olla kymmeniä tuhansia. Ne ovat voimakkaita. Mutta kuka onkaan meidän kanssamme? Kanssamme on myriadeja, myriadeja uskollisia enkeleitä. Katsohan, mitä Psalmissa 91 jakeissa 10 ja 11 sanotaan:

Mikään onnettomuus ei sinua kohtaa,
eikä vitsauskaan lähesty telttaasi.
Sillä enkeleilleen hän antaa sinusta käskyn
varjella sinua kaikilla teilläsi.

Tarkoittaako tämä sitä, ettei meille tapahdu koskaan mitään pahaa? Ei. Se tarkoittaa sitä, että hengellinen elämämme, suhde Jehovaan on aina suojattu. Mietipä, minkälainen voima näillä enkeleillä on. Ehkä muistat, kun Sanheribin 185000 sotilasta tuli Hiskiaa vastaan. Tarvittiin vain yksi enkeli hoitamaan tämä asia.

Sitten katsottiin taas videolta.

Nuo 185000 eivät olleet mitään pelkureita. He olivat sotilaita. Mutta tuo yksi enkeli pyyhkäisi heidät pois.

Kuka muu on meidän kanssamme? Kuolleista herätetyt voidellut. He ovat Jeesuksen tavoin pukeutuneet kuolemattomuuteen ja turmeltumattomuuteen. He ja nuo myriadit enkelit ovat kaikki valmiina auttamaan meitä. Entäpä sitten Mikael? Myöskin hän taivaaseen noustuaan on pukeutunut kuolemattomuuteen ja turmeltumattomuuteen. Ja kuten Matteuksen 28. luvussa sanotaan, hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän on osoittanut jo voimansa heittämällä Saatanan ja demonit maan läheisyyteen. Mitä me sitten odotamme? Odotamme aikaa, jolloin Jeesus Kristus sitoo Saatanan ja demonit ja heittää heidät toimettomuuteen tuhanneksi vuodeksi. Eikö ole suurenmoista, kun Saatana ja demonit ovat kaikki poissa?Kuka on sitten se, joka on viimeksi meitä vastaan? Itse Saatana Panettelija. Miten häntä kuvaillaan Raamatussa? Linnustajaksi. Murhaajaksi. Käärmeeksi. Karjuvaksi leijonaksi. Raivokkaaksi lohikäärmeeksi. Olemmeko kauhuissamme, kun Saatana Panettelija on niin voimallinen? Ei, koska Jehova Jumala on voimakkaampi kuin Saatana Panettelija kaikilla tavoin. Tiedämme, että Jehova Jumala loi hänet, josta tuli Saatana. Joten on selvää, että Jehova on voimakkaampi. Ja vaikka Raamattu kuvaileekin Saatanan tämän asiainjärjestelmän Jumalaksi, tiedämme, että Jehova Jumala on koko kaikkeuden Suvereeni. Ja koska Jehova on niin suuri voimassaan, hän kannustaa meitä seuraavasti. Luetaan Jesajan luvusta 41 jae 10:

Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Älä tähyile ympärillesi, sillä minä olen sinun Jumalasi. Olen vahvistava sinua. Olen todella auttava sinua. Olen todella pitävä sinusta lujasti kiinni vanhurskauden oikealla kädelläni.’

Jae 13:

Sillä minä, Jehova, sinun Jumalasi, tartun oikeaan käteesi, minä, joka sanon sinulle: ’Älä pelkää. Minä olen auttava sinua.’

Jehova itse sanoo, että älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Kun nyt mietimme näitä todisteita, niin mihin lopputulokseen tulemme? Niin kuin Elisa sanoi palvelijalleen, älä pelkää. Sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssaan. Jehovan siunaukset kohtaavat pian kaikkia niitä, jotka ovat rohkeita. Uskolliset voidellut saavat palkintonsa ja he hallitsevat yhdessä Kristuksen kanssa. Uskolliset muut lampaat saavat nauttia täällä kauniin maan päällä elämästä. Voitko edes kuvitella, miltä tuntuu, kun olemme kaikki täydellisiä? Saa heittää silmälasit pois, kuulolaitteet pois, pyörätuolit voidaan heittää pois ja maasta tehdään paratiisi. Miten suurenmoista aikaa se tuleekaan olemaan!

Nämä lupaukset eivät ole tarinaa tai satua. Jehova Jumala on itse vakuuttanut näin olevan. Mitä Jehova sanookaan 4. Mooseksen kirjan luvussa 23 jakeessa 19:

Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valehtelisi,
eikä ihmisen poika, niin että hän pahoittelisi.
Onko hän itse sanonut jotakin, ja eikö hän sitä tee,
ja onko hän puhunut, ja eikö hän sitä toteuta?

Veljet, toivomme, että seuraava video, jonka näette, olisi teille apuna, kun kasvatatte rohkeuttanne.Veljemme kaikkialla maailmassa, mukaanlukien hallintoelin, ovat kanssamme. Myriadit voimakkaat enkelit, voidellut, jotka ovat saaneet ylösnousemuksen ja Mikael ovat kanssamme. Ja mikä tärkeintä, Suvereeni Herra Jehova, kaikkeuden tekijä, on kanssamme. Veljet ja sisaret, jatkakaamme rohkeina. Älkää luottako itseenne vaan Jehova Jumalaan. Jos näin teemme, olemme voittoisia. Koska kanssamme on paljon enemmän kuin niitä, jotka ovat meitä vastaan.Lopuksi tilastoja konventista

Läsnä sunnuntain iltapäivän ohjelmajaksossa:
 • Helsinki venäjänkielinen 4985
 • Helsinki englanninkielinen 1058
 • Riika 3100
 • Ruotsi 492
 • Puola 957
 • Oulu 3320
 • Yhteensä läsnä 12955

Kastettuja:
 • Helsingin venäjänkielisessä konventti: 31
 • Helsingin englanninkielinen konventti: 5
 • Oulu: 19
 • Riika: 23
 • Ruotsi: 2
 • Puola: 7
Yhteensä 87 uutta Jehovan todistajaa kastettiin niissä konventeissa, jotka oli yhdistetty Helsingin venäjänkieliseen konventtiin.
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity