Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut, arkistoTutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      Jehovan todistajien järjestö pyrkii tulkitsemaan omalla tavallaan henkilötietolakia
13.07.2018 Johanneksen poikaTietosuojavaltuutettu Reijo AarnioSuomessa tietosuojavaltuutettu on se viranomainen, jolle kuuluvat mm. henkilörekisteriasiat. Hänellä on valta tulkita lakia. Jehovan todistajat tosin pyrkivät sivuuttamaan tietosuojavaltuutetun ohjeet ja neuvot. Miksi Jehovan todistajat eivät alistu "esivallan" alaisuuteen, vaikka he näin väittävätkin kirjallisuudessaan? Se johtuu siitä, että henkilötietolaki "sopii huonosti Jehovan todistajille". Jehovan todistajat haluaisivat, että he saisivat itse päättää kaikesta, myös muiden ihmisten henkilötietojen keräämisestä. Mutta tämä asia ei mene näin. - Kuvassa tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, kuva: Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Jehovan todistajat lähettivät tietosuojavaltuutetulle 13.08.2012 kirjeen, jossa he yrittivät itse tulkita henkilötietolakia. Kirjeessä Jehovan todistajien puheenjohtaja Jukka Ropponen kirjoitti mm. näin:

"Yksilöinä Jehovan todistajat tekevät henkilökohtaista palvelusta, koska he rakastavat Jumalaa ja ovat omistautuneita hänelle, sekä kunnioituksesta Raamatussa Matteuksen 29:19, 20:ssä esitettyä käskyä kohtaan: "Menkää sen tähden ja tehkää opetuslapsia kaikkien kansakuntien ihmisistä -- opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä olen käskenyt teidän noudattaa." Jehovan todistajien seurakunnat tai Jehovan todistajat -uskonnollinen yhdyskunta eivät kokoa tai arkistoi heidän henkilökohtaisia muistiinpanojaan, eikä niillä ole mitään keinoja päästä käsiksi näihin muistiinpanoihin, säilyttää niitä tai hävittää niitä. Siksi sellaisten henkilökohtaisten muistiinpanojen käsittelyssä olisi mahdotonta mukautua henkilötietolain vaatimuksiin."


Jukka Ropponen, kuva: Konventtivideo

Vai olisi Jehovan todistajien "mahdotonta" mukautua henkilötietolain vaatimuksiin? Suostumuksen kysyminen oven avaajalta olisi helppo tapa tehdä muistiinpanojen tekemisestä laillista. Mutta se on "mahdotonta". Kummallista.

Kukaan Jehovan todistaja ei mene ”yksilönä” ovelta ovelle saarnaamaan. Vartiotorniseura ohjeistaa Jehovan todistajia menemään saarnaamaan, ja siksi he menevät. Heiltä myös kuukausittain pyydetään raporttia ovelta ovelle -työstä, mm. siitä, montako tuntia he kuukaudessa olivat ovilla ja montako lehteä he levittivät. Numerot ovat tärkeitä heille. Jukka Ropponen lainasi Raamattua tukeakseen ovelta ovelle -työtä. Tuossa Raamatun kohdassa ei kuitenkaan pyydetä tekemään muistiinpanoja. Se on täysin Vartiotorni-seuran oma käytäntö. Ja jos niitä tehdään, niitä ei kerätä henkilökohtaiseen käyttöön vaan sitä varten, että voidaan käännyttää lisää jäseniä Jehovan todistajien seurakuntiin. Kyse on siis seurakuntien ohjaamasta työstä.

Jukka Ropponen jatkaa selittelyään näin:

"Monet julkaisijat ja kirjoittajat tuottavat artikkeleita, joissa neuvotaan siitä, miten pitää ja järjestää osoitekirjoja tai miten rakentaa liike-elämän kontaktiluetteloita, mutta niillä ei ole pääsyä yksilöiden henkilökohtaisiin osoitekirjoihin tai käyntikortteihin. Uskonnollinen yhteisömme on samanlaisessa asemassa. Pelkästään se, että jossakin Valtakunnan Palveluksemme artikkelissa annetaan neuvoja henkilökohtaisten muistiinpanojen tekemisestä, ei ilmaise seurakuntamme tai uskonnollisen yhdyskuntamme valvovan sitä."

Jehovan todistajien haaratoimisto pyrkii harhauttamaan tässä kappaleessa, kun puhutaan liike-elämän kontaktiluetteloista. On muistettava, että saarnaavalla Jehovan todistajalla ja oven avaajalla ei ole mitään asiallista yhteyttä. Ovenavaaja ei ole ”asiakas”. Ovenavaajasta tehdään hänen tietämättään salaa muistiinpanoja. Kaikki liike-elämän rekisterit perustuvat taas enemmän tai vähemmän asiakassuhteeseen. Asiakkaat antavat luvan heidän tietojensa kysymiseen. Siksi asiakkaat saavat esim. tarjouksia sähköpostiin, kun he ovat luvan antaneet, ja sitä on myös kysytty. Toisin on Jehovan todistajien kohdalla.

Minua on opastettu näissä ”henkilökohtaisissa” tiedoissa. Olen saanut paljon tietoa tietosuojavaltuutetun toimistosta ja olen saanut sen käsityksen, että esim. tällaisessa tapauksessa on kyse henkilökohtaisista tiedoista, joita kerätään yksityiseen tarkoitukseen:

Jos joku tekee luettelon sukulaisten, tuttavien ja työtovereiden nimistä, osoitteista, puhelinnumeroista ja sähköpostiosoitteista. Tämä ei muodosta henkilörekisteriä, josta pitäisi kysyä lupa.

Jehovan todistajien kohdalla on taas kyse siitä, että he keräävät ovilla tietoja tuntemattomista ihmisistä, joilla ei ole mitään asiallista yhteyttä Jehovan todistajiin. Sen takia he tarvitsevat luvan muistiinpanoilleen. Lisäksi Jehovan todistajat menevät oville seurakuntien edustajina ja heidän ohjeistaminaan. Ei siis yksityisesti.

Jehovan todistajien "tietokirja" Raamatun ymmärtämisen opas, osa 1 kertoo esivalloista sivulla 521 mm. näin:

*** it-1 s. 521 kpl 2 Esivallat ***

Kristityn alamaisuus esivalloille ei perustu pelkästään siihen, että ne voivat rangaista pahantekijöitä. Kristityllä kyse on omastatunnosta. Hän on alamainen ihmisen vallanpitäjille, koska hän tunnustaa sen olevan Jumalan tahdon mukaista. (Ro 13:5; 1Pi 2:13–15.)

Eikö Jehovan todistajien omatunto "toimi", kun on kyse henkilötietolaista? Eikö heillä olekaan tarvetta olla alamainen esivalloille tässä asiassa? On huomioitava se, että Raamattu ei ole ristiriidassa henkilötietolain kanssa, joten Jehovan todistajat eivät voi tässä asiassa vedota Raamattuun.
 

  
Lisätietoja täällä.
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity