Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut, arkistoTutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      Historiaa - osa 54: Erottaminen ja karttaminen 1960-luvulla
06.09.2018 Johanneksen poika
Kuva: Pixabay

Jehovan todistajilla on nykyisin käytössä erottamisjärjestely, jonka seurauksena julma ja ihmisoikeuksia rikkova pakotettu karttaminen ahdistaa ja masentaa suurta joukkoa entisiä ja nykyisiä Jehovan todistajia. Karttaminen ei aiheuta mielipahaa vain kartetuissa vaan yhtä lailla niissä Jehovan todistajissa, joiden on pakko karttaa rakkaita sukulaisiaan ja entisiä "ystäviään".

Onko tämä järjestely ollut voimassa koko jehovantodistajuuden ajan? Siihen ehkä palataan myöhemmin. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan lähinnä sitä, millainen tuo erottamisjärjestely ja sitä seurannut karttaminen oli 1960-luvulla? Oliko suhtautuminen erotettuihin "lempeämpää" kuin nykyisin? Otettiinko inhimilliset tekijät huomioon?

Mikä oli Vartiotorniseuran kanta seurakunnasta erottamiseen 1960-luvulla? Millaisista syistä ihmisiä erotettiin?

Annetaan vuoden 1963 Vartiotorni-lehden vastata näihin kysymyksiin.

*** w63 1/9 s. 410-411 Mitä erottaminen merkitsee ***

Jumalan antamat lait määräsivät muinaisessa Israelissa oikaisun. Rikkojat, jotka ylittivät lain sovittavat varaukset, piti erottaa Israelin seurakunnasta. Miten? Surmaamalla. Myöhemmin, kristillisessä seurakunnassa, ne, jotka itsepintaisesti rikkoivat Jehovan armollisia varauksia vastaan eivätkä osoittaneet asianmukaisia katumuksen merkkejä, oli samaten erotettava, joskaan heitä ei surmattu. Tämä tapahtui siten, että heidät erotettiin kristillisestä seurakunnasta.
- - -
Millaisia rikkomuksia pidetään erotuksen ansaitsevina? Niihin kuuluvat jatkuvat sukupuolirikkomukset, varastaminen, valehteleminen, epärehelliset liikemenetelmät, kapinoiminen Jehovan järjestöä vastaan, herjaaminen, juopottelu, luopumus, väärien oppien opettaminen ja muut vääryydet, kuten apostoli Paavali varoitti: ”Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.” – 1. Kor. 6:9, 10.
- - -
Mikä tarkoitus Jumalan seurakunnasta erottamisella on? Tärkein tarkoitus on Jehovan puhtaan palvonnan säilyminen. Minkään turmelevan vaikutuksen ei sallita jäädä olemaan.
- - -
Toinen hyöty, mikä siitä saadaan, on se, että muiden seurakunnassa olevien luottamus Jumalan näkyvään järjestöön vahvistuu, kun he näkevät sen seisovan lujana vanhurskaitten periaatteitten puolesta. Se on myös voimakas varoittava esimerkki seurakuntalaisille, koska he voivat nähdä, miten tuhoisat seuraukset on Jehovan lakien jättämisestä huomioon ottamatta.

Mitä erottaminen merkitsi erotetulle 1960-luvulla? Sama Vartiotorni-lehti kertoo näin:

*** w63 1/9 s. 411-412 Mitä erottaminen merkitsee ***

MERKITYS EROTETUILLE

Asia on erotetulle suuri murhenäytelmä, koska se ei merkitse ainoastaan poistamista Jumalan näkyvästä järjestöstä maan päällä, vaan myös erottamista Jehovasta ja hänen suosiostaan.
- - -
Erotettu henkilö on eristetty seurakunnasta, eikä seurakunnalla ole mitään tekemistä hänen kanssaan. Seurakuntalaiset eivät ojenna hänelle toveruuden kättä, eivätkä edes sano ”hyvää päivää” eikä ”hyvästi” hänelle. Hän ei ole tervetullut heidän yksityiskoteihinsa, vaikka sellainen koti olisi Jehovan todistajain paikallisryhmän palveluskeskus.
- - -
Hänet poistetaan kaikista seurakunnan erikoisista palvelusasemista. Vaikka hän saa käydä kaikissa Valtakunnansalin kokouksissa, mitkä ovat vapaat yleisölle, niin hänen ei sallita puhua yksityishenkilöille, esiintyä seurakunnalle lavalta eikä yhtyä keskusteluihin esittäen ajatuksiaan istuimeltaan. Niin kauan kuin hän käyttäytyy sopivasti, hän saa tulla ja istua, mutta jos hän tulee kurittomaksi, niin häntä pyydetään lähtemään.

Vartiotorni-lehti jatkaa aiheen käsittelyä ja kertoo, millaisen piti olla seurakuntalaisten asenne erotettua kohtaan:

*** w63 1/9 s. 412-413 Mitä erottaminen merkitsee ***

SEURAKUNTALAISTEN ASENNE

Jehovan muinaiselle Israelille antaman lakijärjestelyn alaisuudessa seurakuntalaiset toimeenpanivat kuolemantuomion sen ansainneille. Me luemme 5. Mooseksen kirjan 17:6, 7:nnestä: ”Kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuolemaan tuomittu surmattakoon; yhden ainoan todistajan todistuksen nojalla älköön häntä surmattako. Todistajien käsi kohotkoon ensimmäisenä häntä vastaan surmatakseen hänet, ja sitten koko kansan käsi. Poista paha keskuudestasi.”

Kristillisessä seurakunnassa on vastaava yhteistoiminnan ja osallistumisen periaate havaittavissa. Vaikka hairahtunutta ei tapetakaan, niin kaikki seurakunnassa olevat panevat merkille hänen erottamisensa ja toimivat sen mukaisesti. Tämä raamatullinen menettely on kuvattu 1. Korinttolaiskirjeen 5:11:nnessä: ”Minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa.”

Seurakunnan jäsenet eivät sen tähden ole yhteydessä erotetun kanssa Valtakunnansalissa eivätkä muuallakaan. He eivät keskustele hänen kanssaan eivätkä osoita hänelle tunnustusta millään tavalla. Jos erotettu yrittää puhua toisille seurakunnassa oleville, heidän tulee lähteä hänen luotaan.

Miten seurakunnan jäsenten tuli suhtautua erotettuihin sukulaisiin? Vartitorni 15.09.1963 kertoo:

*** w63 15/9 s. 436-437 Perheen vastuu Jehovan palvonnan puhtaana pitämisessä ***

LÄHIMPÄÄN PERHEPIIRIIN KUULUMATTOMAT SUKULAISET

Jonkun sukulaisen erottaminen ei poista luonnollisia verisiteitä. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että ainoastaan perheasioissa ehdottoman välttämättömiä yhteyksiä tulee jatkaa sellaisen kanssa, joka on erotettu ja joka asuu perhepiirin ulkopuolella.

Periaate tässä on sama, mikä mainitaan Vartiotornin syyskuun 1. päivän numerossa sivulla 413, missä osoitetaan, että henkilöt, jotka ovat maallisessa työssä samassa paikassa, missä erotettukin, eivät keskustele hänen kanssaan, jollei se ole välttämätöntä työn suorittamiseksi, jolloin keskustelu rajoitetaan siihen työhön. Jos erotettu sukulainen ei asu samassa kodissa, yhteys häneen supistetaan myös ehdottoman välttämättömään. Maallisen työn ollessa kysymyksessä tämä yhteys rajoitetaan, jopa tyrehdytetään tyystin, mikäli suinkin mahdollista.

Tärkeä seikka on, että vaikka on luonnollisia siteitä, mitkä saattavat olla tilapäisen yhteyden syynä, niin hengelliset siteet ovat kokonaan katkaistut. Ei voida keskustella palvonta-asioista sukulaisten kanssa, jotka on erotettu.

Voit lukea em. Vartiotorni-lehden kirjoitukset kokonaan täältä. Kyseiset lehdet löytyvät myös Vartiotornin verkkokirjastosta täältä ja täältä.

Em. Vartiotorni-lehden otteissa puhuttiin vain erotetuista, mutta samat ohjeet pätevät myös itse seurakunnasta eronneisiin. Yksi ero oli tuohon aikaan erotettujen ja itse eronneiden kohtelulla. Erottaminen ilmoitettiin julkisesti seurakunnan kokouksessa, mutta eroamisesta ilmoitettiin vain yksityisesti joillekin henkilöille.

Jutun lopuksi tässä esitetään muutamia aitoja dokumentteja, jotka ovat peräisin 1960-luvulta.

Ilmoittaminen erottamisesta tehtiin näin:Seurakunnan arkistossa oli kortisto, jossa oli tiedot kaikista erotetuista. Tässä on erotetun kortti:Seurakunnasta lähetettiin haaratoimistoon dokumentti, joka oli tämän kaltainen.

Vartiotornin Raamattu ja Traktaattiseura, Tikkurila

Xxxxxxxxx:n seurakunta

Henkilö (nimi), syntynyt (syntymäaika), kastettu (kastepäivä).

Komitea on asiaa harkittuaan katsonut että henkilö (nimi) on rikkonut xxxxxxxxxxxxxxxxx ja xxxxxxxxxxxxx.

Hän on ilmaissut vastustavan asenteensa teokraattista järjestöä kohtaan, eikä osoittanut katumusta.

Päätös on Xxxxxxxxx:n seurakunnan komitean tekemä josta täten ilmoitamme Seuralle.

Siellä ja siellä (paikkakunta) päiväys ja vuosi.

Allekirjoituksena oli kolme seurakunnan nimitettyä veljeä, jotka palvelivat oikeuskomiteassa.

Haaratoimisto lähetti yleensä kirjeen siihen siihen seurakuntaan, josta oli lähetetty ilmoitus erottamisesta tai eroamisesta. Haaratoimisto antoi ohjeita kyseiseen tapaukseen. Tässä on ote yhdestä kirjeestä, jossa haaratoimisto saneli seurakunnanpalvelijalle, miten eronneen kanssa tuli menetellä. Henkilötiedot on peitetty, jotta hänen yksityisyytensä ei ole vaarassa.

Rakas veli Se ja se.

Olemme saaneet ilmoituksenne, että Xxxxxxxxx Zzzzzzz on eronnut seurakunnasta yyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyy yyyyyy, ja olemme tehneet merkinnät arkistoomme.

Jos Xxxxxxxxx Zzzzzzz, joka on ollut kastettu todistaja ja yyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyy yyyyyy, haluaa myöhemmin tulla jälleen Jehovan todistajain seurakunnan jäseneksi, hänen tulee tehdä kirjallinen anomus siitä seurakunnan komitealle. Komitea ei varmastikaan halua hyväksyä häntä seurakunnan jäseneksi, ennen kuin hän on vakuuttavasti osoittanut päättäneensä palvella Jehovaa hänen Sanansa mukaisesti. Usein tämä vie aikaa, ja tällaisessa tapauksessa ei ole viisasta hyväksyä häntä seurakunnan jäseneksi ennen kuin on kulunut kolme vuotta sen Raamatun vastaisen menettelyn päättymisestä, jolla hän yyyyyyyyy yyyyyy. Sittenkin takaisin ottaminen tapahtuu vain, jos hän myöntää auliisti komitealle aikaisemman menettelynsä epäraamatullisuuden ja on muuttanut tapansa pyrkien mukautumaan Jehovan vanhurskaisiin teihin.

Eronneen henkilön julistajakortti tulee poistaa toimivien kortistosta. Sen neuvon mukaan, mikä on annettu 2. Joh. 8-11:ssä, häntä ei tule lausua tervetulleeksi kenenkään seurakunnan jäsenen kotiin. Tavallisesti henkilön eroamisesta ei tehdä julkista ilmoitusta, mutta asiasta voidaan ilmoittaa suullisesti palvelijoille ja julistajille, joiden luona eronnut saattaa käydä. Mitään hengellistä yhteyttä ei eronneen kanssa ole. Jokaista eronnutta henkilöä, jonka kirjallisen anomuksen jälkeen sallitaan liittyä takaisin seurakuntaan, tulee pitää aloittelijana, eikä häntä tule asettaa seurakunnan eteen millään tavalla esimerkiksi ainakaan kahteen tai kolmeen vuoteen sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty takaisin. Ainakaan kymmeneen vuoteen takaisin oton jälkeen häntä ei voida käyttää esitelmien tai muistonviettopuheiden pitäjänä tai palvelijana.
 

 


Kyseinen kirje heijasti melkoista kylmyyttä ja kovuutta. Jos muistellaan sitä Raamatun kertomusta, jossa isänsä perheestä eronnut tuhlaajapoika palasi takaisin isän luo, ero on kuin yöllä ja päivällä. Tuhlaajapoika otettiin välittömästi takaisin isän perheeseen eikä häntä kyykytetty vuosikausia.

Haaratoimistossa oli melkoisia fariseuksia ja kirjanoppineita kirjoittamassa tällaisia kirjeitä 1960-luvulla. Miten he perustelevat Raamatulla kahden vuoden boikotin? Entä kolmen vuoden? Tai peräti kymmenen vuoden?

 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity