Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * UutisarkistoonUskonnon ja elämänkatsomustiedon opettaminen Suomen kouluissa - Jehovan todistajat eivät osallistu
11.09.2018 Johanneksen poikaKuva: Pixabay

Suomen uskonnonopettajain liitto ry:n nettisivuilla kerrotaan uskonnonopetuksesta Suomessa. Suora lainaus sivulta:

"Oman uskonnon opetus tarkoittaa sitä, että oppilas osallistuu oman uskontokuntansa mukaiseen opetukseen tai uskontokuntaan kuulumattomana elämänkatsomustiedon opetukseen. Kaikissa oppiaineissa opiskellaan eri maailmankatsomuksiin ja uskontoihin liittyviä sisältöjä. Uskonnonopetus on tunnustuksetonta.
- - -
Elämänkatsomustiedolla on oma opetussuunnitelma."

Jehovan todistaja -perheiden lapset eivät osallistu Suomessa koulujen uskonnonopetukseen. He eivät myöskään käy koulujen ET-tunneilla. Näin ollen heiltä jää saamatta merkittävä osa siitä tiedosta, joka yleissivistyksen takia olisi hyvä tietää eri uskonnoista ja elämänkatsomuksista. Jehovan todistaja -perheiden lapset saavat uskonnonopetusta vain heidän omien seurakuntiensa kautta. Oman "kuplan" sisältä ei näe selvästi sitä, mitä sen ulkopuolella on.

Helsingin Sanomissa julkaistiin 13.09.2017 kirjoitus, joka oli otsikoitu näin:

Professori: Uskonnonopetus estää meitä ymmärtämästä muita uskontoryhmiä – ”Malli, jossa lapset jaetaan eri luokkiin uskonnon perusteella, ei ole tätä päivää”.

Suora lainaus jutusta:

"Malli, jossa lapset jaetaan eri luokkiin uskonnon perusteella, ei ole tätä päivää, sanoo uskonnonopetuksen professori Arto Kallioniemi. Muutosta hankaloittaa se, että uskonto-Suomessa koululaiset elävät kahdessa todellisuudessa.
- - -
Uskonnonopetus Suomessa estää meitä ymmärtämästä muita uskontoryhmiä. Lapset jaetaan eri luokkiin sen mukaan, mihin kirkkoon he kuuluvat tai eivät kuulu, joten sujuvaa vuoropuhelua katsomuksiin liittyvissä kysymyksissä ei pääse syntymään.
- - -
Pohjoismaiden joukossa Suomi on erikoisuus: muissa maissa oppilaat ovat jo pitkään istuneet uskontotunnit samassa luokassa. Yhteisellä katsomusaineen tunnilla tutustutaan eri uskontoihin ja elämänkatsomuksiin, etiikkaan, arvoihin ja kulttuuriperintöön."

Suomessakin ollaan puuhaamassa kouluihin yhteistä uskonnonopetusta kaikille ryhmille. Miten asiaan tulevat suhtautumaan Jehovan todistajat? Suostuvatko he siihen, että heidän lapsensa olisivat samalla uskontotunnilla muiden lasten kanssa? Tuskinpa.

Jehovan todistajat haluavat aina erottua joukosta. He kuvittelevat olevansa parempia ihmisiä kuin muut. Jehovan todistajat pitävät kaikkia muita uskontoja "väärinä" uskontoina ja kutsuvat heitä nimityksellä "Suuri Babylon". He tuomitsevat kaikki "Suuren Babylonin" uskonnot tuhoon. Vartiotorni kuvailee näin "kauniisti" kaikkien väärien uskontojen tuhoa:

*** w15 15/7 s. 15 kpl 4 ”Teidän vapautuksenne on lähestymässä” ***

Millä tavoin suuri ahdistus alkaa? Ilmestyskirja vastaa kuvailemalla ”Suuren Babylonin” tuhoa (Ilm. 17:5–7). Kaikkea väärää uskontoa verrataan osuvasti porttoon. Papit ovat harjoittaneet hengellistä haureutta nykyisen jumalattoman maailman johtajien kanssa. He eivät ole tukeneet uskollisesti Jeesusta ja hänen valtakuntaansa vaan ovat antaneet tukensa ihmishallitsijoille ja tinkineet jumalisista periaatteista saadakseen poliittista vaikutusvaltaa. He ovat jyrkkänä vastakohtana puhtaille, neitsyen kaltaisille Jumalan voidelluille (2. Kor. 11:2; Jaak. 1:27; Ilm. 14:4). Mutta kuka tulee tuhoamaan tuon portonkaltaisen järjestön? Jehova Jumala saa aikaan sen, että ”helakanpunaisen pedon” ”kymmenen sarvea” toteuttavat ”hänen ajatuksensa”. Nämä sarvet edustavat kaikkia nykyisiä poliittisia valtoja, jotka antavat tukensa ”helakanpunaiselle pedolle”, Yhdistyneille kansakunnille. (Lue Ilmestyksen 17:3, 16–18.)

Vaikka koulujen uskonnonopetus olisi varmasti tunnustuksetonta, Jehovan todistajat eivät todennäköisesti sitä tule koskaan hyväksymään omille lapsilleen.

Miten Jehovan todistajien kirjallisuus on käsitellyt koulujen uskonnonopetusta?

1983 julkaistu kirjanen Koulu ja Jehovan todistajat kertoo asiasta näin:

*** sj s. 26 Luokkaopetus ***

Uskonnonopetus ja rukous. Joissakin kouluissa luokille annetaan uskonnonopetusta. Tällaisesta uskonnonopetuksesta on Suomen uskonnonvapauslain 8. §:n mukaan mahdollisuus saada niin haluttaessa vapautus:

”Jos uskonnonopetusta valtion tai kunnan ylläpitämässä tai avustamassa kansakoulussa, oppikoulussa tai muussa oppilaitoksessa annetaan jonkun uskontokunnan opin mukaan, on oppilas, joka kuuluu toiseen uskontokuntaan tai joka ei kuulu mihinkään uskontokuntaan, edusmiehen vaatimuksesta vapautettava sellaisesta uskonnonopetuksesta.”

Jehovan todistajat ovat sitä mieltä, että vanhempien vastuuna on antaa lapsilleen uskonnollista opetusta. Jos luokalle annetaan uskonnonopetusta, todistajavanhemmat pyytävät siksi, että heidän lapsensa vapautetaan siitä. Kodissa annettavan opetuksen lisäksi todistajien lapset saavat uskontonsa mukaista opetusta myös seurakuntansa kokouksissa, joita on viisi tuntia viikossa.

Sitten pieni historiakatsaus. Kannattaa vilkaista Suomen haaratoimiston 24.10.1968 lähettämää kirjettä kaikille seurakunnille. Vaikka kirje on vanha, asenteet koulujen uskonnonopetukseen ovat nykyisin samat kuin vuonna 1968. Kirjeen otsikko oli Kansakoulua käyvien lasten uskonnonopetus.

Kirjeessä sanottiin mm. näin:

"Koska kansakoulua käyvien lasten uskonnonopetus erillisenä on tuottanut paljon ylimääräistä työtä ja sitonut ystävien aikaa, on nykyisin voimassa olevan asetuksen mukaan mahdollista sopia paikallisen kansakoulun johtokunnan kanssa siten, että se opetus, mitä me annamme lapsillemme kokouksien yhteydessä 5 tuntia viikossa, riittää vastaamaan koulussa annettavaa uskonnonopetusta.
- - -
Joidenkin koulujen opettajat ovat väittäneet, että jos oppilaan todistuksessa ei ole uskonnosta annettua numeroa, se jää vajaaksi. Tiedustelimme tätä asiaa kouluhallituksesta, mistä ilmoitettiin, että uskontonumeron puuttuminen ei estä oppilasta saamasta koulusta päästötodistusta, eikä siis uskontonumeron puuttuminen merkitse mitään.
- - -
Veljien tulisi ottaa huomioon, että Jehovan todistajien lapset eivät voi osallistua uskonnonopetukseen sen paremmin kuin siveysopin opetukseenkaan..."

Tässä tuo kirje kokonaisuudessaan:
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

    


Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity