Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut, arkistoTutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      Tietojen jakaminen vai tietojen pimittäminen?
15.09.2018 Johanneksen poika
Vuorisaarna, kuva: JW.ORG

Kuvittele mielessäsi se tilanne, kun Jeesus on aloittamassa kuuluisaa vuorisaarnaansa. Tämä kertomus löytyy Raamatuista Matteuksen 5. luvun alusta lähtien. Mitä ajattelet, jos ennen varsinaista puhetta Jeesus olisi sanonut näin:

Tämän puheen sisältöä ei saa jakaa muille. Jos teette henkilökohtaisia muistiinpanoja, voitte hyödyntää niitä keskusteluissanne muiden kanssa. Näitä ei tulisi kuitenkaan jakaa eteenpäin. Puheesta ei myöskään saa lainata kohtia julkaisemalla niitä pyhien kirjoitusten kokoelmassa.

Jeesus ei käskenyt piilottamaan ja salaamaan opetuksiaan. Päinvastoin Jeesus oli tarkoittanut, että hänen opettamansa asiat leviävät laajasti. Tästä ovat todisteena Raamatun sanat:

(Matteus 28:19, 20) – – Menkää sen tähden ja tehkää opetuslapsia kaikkien kansakuntien ihmisistä - - ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä olen käskenyt teidän noudattaa. – –

Toinenkin raamatunkohta korosti sitä, että Jeesuksen sanojen ei pitänyt olla vain pienen piirin käytössä.

(Matteus 5:14-16) – – Te olette maailman valo. Vuorella sijaitseva kaupunki ei voi olla kätkössä. Lamppua ei sytytetä ja aseteta vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja se loistaa kaikille talossa oleville. Samoin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja kirkastaisivat Isäänne, joka on taivaissa.

Vuoden 2002 Vartiotorni-lehti tulkitsi em. kohtaa.

*** w02 1/2 s. 30-31 Vuorella sijaitseva kaupunki ***

Vuorella sijaitseva kaupunki kiinnittää tarkkailijan huomion, koska se erottuu taivasta vasten ja siinä mahdollisesti olevat valkoiset talot heijastavat auringon valoa. Samoin tosi kristityt erottuvat muista, koska he pyrkivät noudattamaan rehellisyyteen, moraaliin ja myötätuntoon liittyviä Raamatun yleviä normeja.

Lisäksi kristityt heijastavat totuuden valoa saarnaamistyönsä välityksellä. Apostoli Paavali sanoi ensimmäisen vuosisadan kristityistä: ”Koska meillä on tämä palvelus sen armon mukaan, jota meille osoitettiin, me emme lannistu, – – vaan tekemällä totuuden ilmeiseksi me suosittelemme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan nähden.” (2. Korinttilaisille 4:1, 2.)
- - -
Myös Jehovan todistajat suhtautuvat vakavasti Jeesukselta saamaansa velvollisuuteen antaa valonsa loistaa ihmisten edessä. Todistajat levittävät Valtakunnan hyvää uutista 235 maassa ympäri maailman suullisesti ja julkaisujen välityksellä. Jotta Raamatun totuuden valo tavoittaisi mahdollisimman suuren määrän ihmisiä, heidän julkaisujaan on saatavilla noin 370 kielellä. (Matteus 24:14; Ilmestys 14:6, 7.)

Näin ollen on siis selvää, että Jeesus ei olisi koskaan kieltänyt jakamasta hänen sanojaan eteenpäin rajoituksetta.

Vuoden 2008 Vartiotorni julisti, että Jehovan todistajien tulisi jäljitellä Jeesusta. Lainaus lehdestä:

*** w08 15/2 s. 16 Jäljittele suurinta Lähetystyöntekijää ***

”Tulkaa minun jäljittelijöikseni, niin kuin minä olen Kristuksen jäljittelijä.” (1. KOR. 11:1)

APOSTOLI Paavali jäljitteli suurinta Lähetystyöntekijää, Jeesusta Kristusta. Hän myös kehotti kristittyjä tovereitaan: ”Tulkaa minun jäljittelijöikseni, niin kuin minä olen Kristuksen jäljittelijä.” (1. Kor. 11:1.)

Miten Jehovan todistajat jäljittelevät Jeesusta siinä, miten opetusta tuli jakaa rajoituksetta? Miten Jehovan todistajien järjestö itse tekee?

Se kieltää taltioimasta ja jakamasta esimerkiksi konventtien ja erikoiskokousten ohjelmaa eteenpäin. Tässä on kaksi esimerkkiä tiedon kulun rajoittamisesta:

Jehovan todistajien päätoimiston edustaja Christopher Mavor määritteli Hämeenlinnan konventtisalissa keväällä 2018 puheensa tiedot salattaviksi "maailmallisilta" ja entisiltä Jehovan todistajilta, kun hän kertoi ihan aluksi näin:

Minkäänlaisia nauhoituksia ohjelmasta ei saa ottaa. Ohjelmaa ei saa myöskään välittää eteenpäin matkapuhelimen tai videoiden välityksellä. Jos teette henkilökohtaisia muistiinpanoja, voitte hyödyntää niitä keskusteluissanne muiden kanssa. Mutta jos teette henkilökohtaisia muistiinpanoja joko paperille tai elektronisesti, näitä ei tulisi kuitenkaan jakaa eteenpäin. - Kuuntele tästä.


Kuva: JW.Broadcasting

Kesän 2016 erikoiskonventissa aivan perjantain ohjelma alussa kiellettiin jakamasta konventin ohjelmaa eteenpäin. Konventin puheenjohtaja antoi tällaisia määräyksiä:

Olemme hyvin iloisia siitä, että olemme voineet kokoontua yhteen tähän Jehovan todistajien Pysy uskollisena Jehovalle erikoiskonventtiin. Voimme nyt aloittaa sen ensimmäistä ohjelmajaksoa. Konventin ohjelmaa saa äänittää vain henkilökohtaiseen käyttöön tai niitä varten, jotka eivät voi olla läsnä tämän vuoden konventeissa. Äänitteitä ei tule laittaa yleiseen kiertoon tai jakeluun. - Kuuntele tästä.

Miten Jeesuksen malli ja Vartiotorniseuran malli eroavat toisistaan?

Jeesus oli valmis jakamaan tietoa ja opetusta kaikille, jotka sitä halusivat. Vartiotorniseura kieltää tiedon välityksen suurista konventeista ja erikoistilaisuuksista.

Marraskuussa 2018 Suomeen tulee taas yksi päätoimiston edustaja pitämään "erikoispuheen" Hämeenlinnan konventtisalissa. Mitä ilmeisimmin senkin jakaminen muille on kiellettyä. Mitä salaista siinäkin puheessa on?

Onko Jehovan todistajat avoin uskonyhteisö vai salaseura?

Tieto on valtaa, sanotaan vanhassa sanonnassa. Onko tiedon kontrollissa kyse vallankäytöstä? Näin näyttää olevan, kun asiaa tarkastelee mm. sen kautta, mihin Järjestö tarvitsee salaisia kirjoja.

 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity