Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut, arkisto



Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto



 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys



 
Muita aiheita:
      



Suomen haaratoimisto ei vieläkään anna kaikkia tietoja niille, jotka omia tietojaan sieltä pyytävät
16.12.2018 Johanneksen poika




Kuva: Pixabay

Jehovan todistajien järjestö tunnetaan siitä, että se kerää paljon tietoja yksilöistä, mutta ei luovuta niistä kaikkia kopioita asianomaisille. Tietosuojavaltuutettu on joutunut kovistelemaan Beteliä tästä useita kertoja 2000-luvulla.

Kun keväällä 2018 tuli voimaan uusi tietosuoja-asetus (GDPR), moni entinen Jehovan todistaja saattoi haaveilla vihdoinkin siitä, että Betel antaisi kaikki itseä koskevat tiedot pyydettäessä.



Tietosuojavaltuutetun internetsivulla kerrotaan GDPR:stä mm. näin:

Se on uusi henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota sovelletaan kaikissa EU-maissa 25.5.2018 alkaen.

GDPR antaa paremman suojan henkilötiedoillesi ja enemmän keinoja hallita tietojesi käsittelyä.

Tämä uusi laki antaa enemmän oikeuksia niille, joiden tietoja kerätään. Suora lainaus tietosuojavaltuutetun sivulta:

Sinulla on oikeus
  • tietää mitä henkilötietoja organisaatiolla on sinusta
  • tietää miten ja mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käsitellään
  • pyytää virheellisten, epätarkkojen ja puutteellisten henkilötietojesi korjaamista
  • pyytää henkilötietojesi poistamista
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
  • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
  • siirtää tietosi toiselle organisaatiolle
  • olla joutumatta perusteetta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Kuva: Pixabay

Suomen kansalaisilla oli jo ennen GDPR:n voimaantuloa lain mukaan oikeus saada kaikki itseään koskevat tiedot pyydettäessä. Tästä on paljon "mustaa valkoisella" myös Jehovan todistajiin liittyen.

Tietosuojavaltuutettu on 17.11.2008 tehnyt kannanoton, jossa todetaan mm. näin:

Uskontokuntien jäsenrekistereitä koskevan lain mukaan uskontokunnan jäsenrekisteriin kerätään ja talletetaan jäsenistä uskontokunnan toiminnan ja hallinnon kannalta tarpeelliset tiedot. Tällaisia tietoja ovat kyseisen lain mukaan mm. uskontokunnasta eroamisajankohta.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että myös tiedot jäsenen eroamisen tai erottamisen syystä kuuluvat jäsenrekisteriin silloin, kun tällaisia tietoja on kerätty. Saadun selvityksen mukaan jäsenestä tehdään eronneen tai erotetun kortti. Sen lisäksi yksityiskohtaisia tietoja jäsenen erottamiseen johtaneista syistä ja siitä, miksi erottamiseen päädyttiin, sisältyy jäsenen erottamista käsitelleiden oikeuskomitean ja valituskomitean laatimiin kirjeisiin, muistiinpanoihin ja muihin merkintöihin. Niitä säilytetään suljetussa kuoressa seurakunnassa tai jonkun seurakunnan vanhimman hallussa ja yksi kappale lähetetään myös haaratoimistoon. Rekisterinpitäjän ilmoituksen mukaan kuoret avataan vain silloin, jos entinen jäsen haluaisi tulla uudestaan jäseneksi. Kyseisistä tiedoista ilmenee jäsenen uskonnollisesta yhdyskunnasta erottamisen syyt ja yksityiskohtaiset perustelut ja niitä käytetään uudelleen harkittaessa, voidaanko entinen jäsen ottaa takaisin. Tietoja käytetään siten jäsentä erotettaessa ja hänen uutta jäsenyyttään harkittaessa eli uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyteen liittyviin asioihin. Tietosuojavaltuutettu katsoo, että edellä mainitut tiedot ovat Jehovan todistajien tietoja siitä riippumatta kenen hallussa ne ovat. Tietosuojavaltuutettu katsoo myös, että kirjekuoressa tai muualla säilytettävät erottamistiedot liittyvät erottamisesta tehtäviin kortteihin ja kuuluvat jäsenrekisteriin. Sillä jäsenellä tai entisellä jäsenellä, jonka erottamisesta on ollut kyse, on niihin henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus. Hänen tarkastusoikeutensa voidaan evätä vain henkilötietolain 27 §:ssä säädetyillä perusteilla. Myös julistajakortit kuuluvat henkilörekisteriin.

- - -

Tietosuojavaltuutettu toteaa ohjauksena, että silloin, kun henkilö pyytää tarkastaa rekisteritietonsa ja jos tiedot pyyntöhetkellä ovat olemassa, niin tietoja ei tule hävittää ennen kuin tarkastusoikeus on toteutettu ja tarkastusasia loppuun käsitelty.


Kuva: Pixabay

JP-Uutisten tietoon on tullut uuden käytännön aikana kaksi tapausta entisten Jehovan todistajien pyynnöistä saada kaikki omat tietonsa Jehovan todistajien haaratoimistosta.

Entinen Jehovan todistaja -nainen halusi saada kopiot kaikista niistä tiedoista, joita hänestä on kerätty seurakuntaan. Hänet pyydettiin henkilökohtaisesti tulemaan haaratoimistoon Vantaalle. Hänelle annettiin kaksi A4-paperia ja pyydettiin allekirjoittamaan sellainen paperi, jossa hän myöntäisi, että hänelle on annettu kaikki pyytämänsä tiedot. Ex-todistaja ei voinut allekirjoittaa paperia, koska hän ei ollut pyynnöstä huolimatta saanut juuri niitä papereita, joita hän eniten halusi nähdä, nimittäin oikeuskomitean pöytäkirjoja. Kuten em. tietosuojavaltuutetun kannanotosta käy ilmi, myös kirjekuoressa tai muualla säilytettävät erottamistiedot liittyvät erottamisesta tehtäviin kortteihin ja kuuluvat jäsenrekisteriin, ja näin ollen sillä jäsenellä tai entisellä jäsenellä, jonka erottamisesta on ollut kyse, on niihin henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus.

Tämä entinen JT-nainen kirjoitti hänelle annettuun paperiin, että hän ei ole saanut kaikkia pyytämiään tietoja nähtäväksi.

Koska Jehovan todistajien haaratoimisto ei antanut kaikkia tietoja nähtäväksi, tämä ex-todistaja soitti tietosuojavaltuutetun toimistoon ja lähetti ne kaksi A4-sivua tietosuojavaltuutetun toimistoon. Asia on nyt tutkittavana. Jutturuuhkan vuoksi asian käsittely voi kestää kauankin, mutta jossain vaiheessa saadaan tietosuojavaltuutetun päätös siitä, miten asiassa tulee edetä ja toimiko haaratoimisto Suomen henkilötietolain mukaan vai ei.


Tässä on Suomen haaratoimiston ex-JT:lle antama kirje (kirjeestä on poistettu henkilötiedot ja joitakin muita tietoja):

Arvoisa Xxxxxxxxxx Zzzzzzzzzz

Vastaanotimme pyyntönne XX.ZZ.2018. Kirjoitamme teille Jehovan todistajat Suomen haaratoimiston ja Xxxxxxxxx:n seurakunnan puolesta. Yhdyskunta käsittelee henkilötietojanne sopusoinnussa yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa.

Kuten tiedätte, seurakunta ja haaratoimisto säilyttävät tietoa, joka vahvistaa, ettette ole enää yksi Jehovan todistajista, yhdyskunnan oikeutettujen tarkoitusten mukaan. Oikeuskomitean käsittelyn jälkeen, johon myös teidät oli kutsuttu, päätettiin, ettette enää täytä niitä vaatimuksia, jotka Jehovan todistajille on asetettu. Haaratoimisto säilyttää lisäksi tiedot palveluseduista jäsenyyden ajalta.

1. Ensiksi, pyysitte jäljennöksiä kaikista tiedoista, joita seurakunnalla tai haaratoimistolla on teistä arkistoituna. Liitteestä käy ilmi säilyttämämme yksilöintitiedot sekä tiedot xxxxxxxxxx:sta. Alla on kaikki muut henkilötiedot, jotka olemme säilyttäneet:

Seurakunnan numero, nimi, kaupunki: XXX Sssssssssssss, Ppppppppp
Henkilö kutsuttiin ja hän saapui komitean kuultavaksi.
Henkilö ei valittanut päätöksestä.
Syy erottamiseen/eroamiseen: Raamatullinen peruste Xxxxxxxxx Y:Z. Öööööö äääää ääääääää ööööö ööö ää öööööö, ööööö ääää öööööö.
Ilmoituspäivämäärä erottamisesta/eroamisesta: xx.yy.zzzz.

Säilytämme näitä rajoitettuja jäsentietoja suojellaksemme ja paimentaaksemme seurakunnan jäseniä ja pitääksemme seurakunnan puhtaana sopusoinnussa Jehovan todistajien uskonnollisten opetusten ja Raamatun kanssa, kuten ilmenee esimerkiksi seuraavista raamatunkohdista: 1. Pietarin kirjeen 5:1,2; Jaakobin kirjeen 5:14,15; ja 1. Korinttilaiskirjeen 5:11-13. Tämän lisäksi tämä historiallinen tieto jäsenyydestänne, mukaan lukien nykyinen tilanne erottamisesta tai eroamisesta, on tarpeellinen täyttääksemme oikeutetut uskonnolliset tarkoituksemme. Näitä tietoja seurakunta säilyttää paperikopioina ja haaratoimisto sähköisessä muodossa.

Lisäksi yhdyskunnalla on uskontokuntien jäsenrekistereistä annetun lain nojalla pidettävät tiedot sähköisessä muodossa asianmukaisesti suojattuna. Tiedot käyvät ilmi toisesta liitteestä.

Olemme toimittaneet teille kaikki asiaankuuluvat henkilötiedot yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja loukkaamatta muiden asiaankuuluvien oikeuksia ja oikeudellisia velvoitteita.

2. Toiseksi, olette pyytäneet, että kaikki henkilötiedot teitä koskien, joita paikallinen seurakunta ja haaratoimisto säilyttää, poistetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan nojalla.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artikla vaatii henkilötietojen poistamista vain kun tietyt perusteet täyttyvät. Olemme tarkistaneet nämä perusteet ja suostumme poistamaan seuraavat henkilötiedot 17 artiklan nojalla.
  • Osoite, Paikkakunta.
Emme löydä perustetta muiden säilyttämiemme henkilötietojen poistamiseksi. Säilytämme oikeutettuihin uskonnollisiin tarkoituksiimme vähimmäismäärän tarvittavia henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan ja 9 artiklan toisen kohdan d alakohdan mukaisesti.

Voitte olla varma siitä, että pääsy jonkun erotetun tai eronneen henkilötietoihin on tiukasti rajoitettua. Pääsy tietoihin, jotka säilytetään liittyen raamatullisiin kurinpitomenettelyihin, on rajoitettu ja mahdollista ainoastaan vanhimmille. Pääsy tietoihin on rajoitettu, kunnes rekisteröity haluaa tulla takaisin jäseneksi. Varmistaaksemme jäsenen palauttamisen olevan mahdollista sitä mahdollisesti tulevaisuudessa pyydettäessä ja välttääksemme omien uskonnollisten opetustemme rikkomista, on meidän välttämätöntä säilyttää perustiedot henkilöstä. Henkilötiedot, joita säilytämme, muodostavat vähimmäistiedot oikeutettujen uskonnollisten etujemme toteuttamiseksi ja ne ovat tarpeellisia merkittävinä tietoina liittyen entiseen tilaanne yhtenä Jehovan todistajista käyttääksemme oikeuksiamme uskonnon- ja yhdistymisvapauteen ja omien uskonnollisten opetustemme noudattamiseksi.

Säilytämme tällaisia henkilötietoja niin kauan, kun oikeutetut uskonnolliset etumme ovat voimassa. Voitte käyttää oikeuttanne pyytääksenne sellaisten henkilötietojen oikaisua, jotka voivat olla epätarkkoja, henkilötietojenne poistoa tai käsittelyn rajoittamista taikka käsittelyn vastustamista. Lisäksi teillä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Meidän vilpitön toiveemme on, että aikanaan päätätte jälleen olla Jehovan todistajien jäsen ja palauttaa suhteenne Jehovaan ja seurakuntaan.

Ystävällisin terveisin:
Ilkka Kataja
tietosuojavastaava

Haaratoimiston kirjeestä on otettu valokuvat. Voit katsella niitä täältä.


Muutama huomio kirjeestä.

1) Kun haaratoimisto luovutti osan tiedoista entiselle Jehovan todistajalle, häntä vaadittiin kirjoittamaan allekirjoitus, jossa hän sanoo saaneensa kaikki vaaditut tiedot. Ex-sisar ei tietenkään allekirjoittanut tuollaista tekstiä, koska se ei ollut totta. Hän sen sijaan kirjoitti, ettei ollut saanut kaikkia tietojaan.

2) Haaratoimiston kirjeessa puhutaan "yhdyskunnan oikeutetuista tarkoituksista". Mitä nämä ovat ja kuka ne määrittelee?

3) On hyvä, että kirjeessä myönnettiin tämä suoraan: Näitä tietoja seurakunta säilyttää paperikopioina ja haaratoimisto sähköisessä muodossa.

4) Kirjeessä todettiin näin mahtipontisesti: "Voitte olla varma siitä, että pääsy jonkun erotetun tai eronneen henkilötietoihin on tiukasti rajoitettua. Pääsy tietoihin, jotka säilytetään liittyen raamatullisiin kurinpitomenettelyihin, on rajoitettu ja mahdollista ainoastaan vanhimmille." JP-Uutisten tietoon on tullut tapauksia, joissa esim. vanhimman perheen teini-ikäinen nuori on voinut lukea oikeuskomitean pöytäkirjoja toisten JT-kavereiden kanssa. Onko tämä "pääsy ollut tiukasti rajoitettua"?

5) Haaratoimisto myöntää kirjeessään sen, että erotettujen ja eronneiden tietoja ei koskaan tuhota. Miksi ei? Kirjeessä todetaan, että pääsy tietoihin on rajoitettu, kunnes rekisteröity haluaa tulla takaisin jäseneksi. "Varmistaaksemme jäsenen palauttamisen olevan mahdollista sitä mahdollisesti tulevaisuudessa pyydettäessä ja välttääksemme omien uskonnollisten opetustemme rikkomista, on meidän välttämätöntä säilyttää perustiedot henkilöstä", sanotaan haaratoimiston kirjeessä.

Kohtaan 5) voisi esittää kysymyksen. Jehovan todistajat vertaavat erotetun tai eronneen paluuta seurakuntaan joskus Raamatun kertomukseen "tuhlaajapojasta". Esimerkiksi vuoden 2015 huhtikuun 15. päivän Vartiotorni-lehdessä sanotaan sivulla 30 näin:

Erottaminen voi saada väärintekijän tulemaan järkiinsä. Jeesus puhui kerran nuoresta miehestä, joka lähti isänsä luota ja tuhlasi perintönsä viettämällä irstailevaa elämää. Tuhlaajapoika sai karvaasti kokea, että elämä hänen isänsä kodin ulkopuolella oli tyhjää ja kolkkoa. Lopulta poika tuli järkiinsä, katui ja päätti palata perheensä luo.

Toimittiinko siinä samaan tapaan kuin Jehovan todistajat toimivat ottaessaan takaisin jonkun erotetun tai eronneen? Jos tuhlaajapojan isä olisi toiminut Jehovan todistajien tavalla poikansa palatessa kotiin, hän olisi ensin repinyt auki kirjekuoren, jossa olisi kirjattuna kaikki pojan "synnit". Sitten ne olisi käyty läpi kohta kohdalta ja pojalta olisi kysytty, katuuko hän niitä. Sen jälkeen poika olisi ollut vielä useita kuukausia karanteenissa, kukaan perheen jäsenistä ei olisi puhunut hänen kanssaan. Sen sijaan tuhlaajapojan isä ilostui ja järjesti juhlat. Entisistä synneistä ei pidetty saarnaa eikä syntejä ollut kirjattu mihinkään ylös. Raamatussahan sanotaan, että

(1. Korinttilaisille 13:4, 5)  – – Rakkaus on kärsivällinen ja huomaavainen. Rakkaus ei ole kateellinen. Se ei kerskaile, ei ylpisty, ei käyttäydy sopimattomasti, ei tavoittele omaa etuaan, ei ärsyynny. Se ei pidä kirjaa pahasta.


Kuva: Pixabay

JP-Uutisten tietoon on tullut myös toinen tapaus, jossa entinen Jehovan todistaja oli pyytänyt kaikkia omia tietojaan kopioina. Hänelle oli lähetetty kirje ja annettu joitakin perustietoja, mutta se tärkein, oikeuskomitean pöytäkirjat, oli jäänyt saamatta. Kun hän sitten kysyi hänet erottaneen oikeuskomitean jäseneltä, miksi hän ei saanut oikeuskomitean pöytäkirjoja, hän väitti, että ne on tuhottu. Ex-JT huomautti, että Jehovan todistajien omien ohjeiden mukaan niitä ei saa tuhota. Hän kysyi vanhimmalta, kumpi pitää paikkansa, se että tiedot on tuhottu vai se, että ohjeissa sanotaan, että tietoja ei saa tuhota. Vanhin ei vastannut mitään. Seurasi täydellinen hiljaisuus.
 


Lisää tietoa Jehovan todistajista ja henkilötietolaista täällä.
     

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 



Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity