Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut, arkistoTutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      Korkein hallinto-oikeus lähetti sähköpostia: Jehovan todistajien muistiinpanojuttu on ratkaistu
17.12.2018 Johanneksen poikaJP-Uutiset sai
KHO:lta sähköpostia, jossa kerrottiin, että tietosuojavaltuutetun kanta voitti pitkään kestäneessä jutussa, joka koski Jehovan todistajien tekemiä muistiinpanoja ovelta ovelle saarnaamistyössä. Juttu oli alkanut vuonna 2011 tutkintapyynnöstä tietosuojavaltuutetulle.

Jehovan todistajien järjestö oli ohjeistanut 2011 marraskuussa saarnaajia tekemään erittäin tarkkoja muistiinpanoja tapaamistaan ihmisistä kysymättä heidän suostumustaan tietojen keräämiseen. Tämä ohjeistaminen oli julkaistu Jehovan todistajien sisäisessä tiedotuslehtisessä, joka on nimeltään Valtakunnan Palveluksemme.

Kaikki alkoi tästä 26.11.2011 tehdystä tutkintapyynnöstä.

Korkeimman hallinto-oikeuden lähettämä sähköposti 17.12.2018:Korkein hallinto-oikeus tiedottaa
17.12.2018
julkaistavissa heti

KHO: Jehovan todistajien saarnaamistyössään keräämät nimilistat olivat lainvastaisia

Jehovan todistajien on noudatettava tietosuojalautakunnan päätöstä, jolla lautakunta on kieltänyt Jehovan todistajia keräämästä nimilistoja tai käyttämästä muistiinpanoja käynneistään ovelta ovelle tapahtuvan saarnaamistyönsä yhteydessä. Nimilistojen ja muistiinpanojen laatimiseen ja käyttämiseen tarvitaan aina asianomaisten suostumus.

Korkein hallinto-oikeus pyysi 22.12.2016 asiassa EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisua ja antoi oman päätöksensä 17.12.2018. KHO:n ratkaisu noudattaa EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun linjaa.

Tietosuojavaltuutettu toi asian alun perin tietosuojalautakunnan ratkaistavaksi 17.9.2013.

Nimilistojen laatimiseen on saatava asianomaisten suostumus

Tietosuojalautakunta on velvoittanut yhdyskunnan henkilötietolain nojalla kuuden kuukauden määräajassa huolehtimaan siitä, että henkilötietoja ei kerätä yhdyskunnan tarkoituksia varten.

KHO:n ratkaisun mukaan nimilistat olivat lainvastaisia, koska niiden tekemiseen ei ollut asianomaisten suostumusta.

Jehovan todistajien yhdyskunta ei siten voi sallia, että sen todistajat keräävät saarnaamistyön yhteydessä henkilötietoja nimilistojen tekemiseksi ja muihin muistiinpanoihin ym. ilman asianomaisten suostumusta.

Jehovan todistajien yhdyskunnalla on näin ollen ainakin teoriassa mahdollisuus järjestää saarnaamistoimintansa niin, että sen todistajat pyytävät aina etukäteen suostumuksen tietojen keräämiseen.

Tietosuojavaltuutettu on korostanut omassa vastaselityksessään, että tietosuojavaltuutetulla ei ole toimivaltaa ottaa kantaa uskonnon harjoittamiseen. Sen sijaan, kun uskonnon harjoittamisen yhteydessä käsitellään henkilötietoja, tulee henkilötietolain säännöksiä noudattaa.
 
Kannattaa muistaa, että tietosuojavaltuutettu oli jo vuonna 2000 ottanut kantaa Jehovan todistajien tekemiin muistiinpanoihin ovelta ovelle -työssä. Jehovan todistajat eivät kuitenkaan halunneet noudattaa tietosuojavaltuutetun neuvontaa ja ohjausta tuolloin.


 


Korkeimman hallinto-oikeuden internet-sivuilla on pitkä selostus koko jutusta. Sen voi lukea täältä.

Kannattaa vilkaista myös tätä sivustoa.
     

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity