Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut, arkistoTutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      Ovatko Jehovan todistajat alamaisia esivalloille?
17.12.2018 Johanneksen poikaJehovan todistajat väittävät olevansa alamaisia esivalloille. Se perustuu Roomalaiskirjeen kohtaan:

(Roomalaisille 13:1)  – – Jokaisen ihmisen tulee olla alamainen esivallalle, sillä valtaa ei ole, ellei Jumala ole antanut sitä.

Vartiotorniseuran julkaisema kirja Raamatun ymmärtämisen opas, osa 1 kertoo siitä, miten Jehovan todistajat itse kertovat olevansa alamaisia esivalloille:

Raamatun ymmärtämisen opas, osa 1, sivu 521 kpl 1-2 Esivallat

Kristityn alamaisuuden syitä. Koska kristityillä ei ole mitään syytä asettua vastustamaan järjestelyä, jonka Jumala sallii, heillä on hyvät syyt olla alamaisia esivalloille. Normaalisti hallitsijat eivät rankaise toisia hyvän tekemisestä, ts. maan lakien noudattamisesta, vaikka he itse olisivatkin turmeltuneita. - - - Kristityn alamaisuus esivalloille ei perustu pelkästään siihen, että ne voivat rangaista pahantekijöitä. Kristityllä kyse on omastatunnosta. Hän on alamainen ihmisen vallanpitäjille, koska hän tunnustaa sen olevan Jumalan tahdon mukaista. (Ro 13:5; 1Pi 2:13–15.) Tämän vuoksi alamaisuus esivalloille – maailmallisille poliittisille valloille – ei voi koskaan olla ehdotonta. Kristityn olisi mahdotonta säilyttää hyvää omaatuntoa ja tehdä Jumalan tahtoa, jos hän rikkoisi Jumalan lakia siksi, että poliittinen valta vaatisi sitä. Tästä syystä alamaisuus esivalloille täytyy aina nähdä sen valossa, mitä apostolit sanoivat juutalaiselle sanhedrinille: ”Meidän täytyy totella Jumalaa hallitsijana ennemmin kuin ihmisiä.” (Ap 5:29.)

Raamatussa ei kehoteta tekemään muistiinpanoja eikä kielletä muistiinpanojen tekemistä ovelta ovelle -saarnaamistyössä. Se ei siis ole Raamatun vaatimus kristityille. Näin ollen, jos maallinen valta määrää, että muistiinpanoja tehdessään on kysyttävä asianomaisen suostumus, niin näin täytyy tehdä. Jos tätä ei tee, ei noudata esivallan käskyjä eikä näin ollen ole alamainen esivallalle.

Jos Jehovan todistajat edelleen vastustavat luvan kysymistä, kun kaikki oikeusasteet tässä asiassa on käyty läpi ja kysytty vielä EU-tuomioistuimen kantaa, on kyse kapinasta esivaltoja vastaan. Haluaako Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta ryhtyä Suomessa laittomuuksiin? Tällä hetkellä asiasta ei ole varmuutta, mutta Iltalehden uutinen herättää kysymyksiä. Lehden otsikko oli:

KHO: Jehovan todistajien keräämät nimilistat ovat lainvastaisia - Jehovan todistajat: ”Emme voi sanoa, muutammeko käytäntöjä”

Lehdessä kysyttiin Jehovan todistajilta, muutetaanko käytäntöjä?

Jehovan todistajat ei kuitenkaan ottanut suoraan kantaa siihen, muutetaanko ovelta ovelle -saarnaamiskäytäntöjä tietosuojalautakunnan päätöksen mukaisiksi.

– Asialla on monta ulottuvuutta. Emme voi sanoa, muutammeko käytäntöjä, tiedotuksesta kerrotaan puhelimitse.

– Perehdymme päätökseen vielä parhaillaan.

Eikö pitäisi olla itsestään selvää, että esivalloille alamaiset kristityt noudattavat lakeja, myös henkilötietolain vaatimuksia?
Lue juttu kokonaan Iltalehden sivuilta.
     

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity