Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen poika - Uutisarkisto, Uutisia Jehovan todistajista

Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset
 
Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG ja Google Earth
        Herran illallinen 2019 - koko muistonviettopuhe tekstinä
23.04.2019 Johanneksen poikaJehovan todistajat viettivät vuoden 2019 Jeesuksen kuoleman muistojuhlaa perjantaina 19.04.2019. Millainen tuo juhla oli? Mitä juhlaan sisältyi? Mitä juhlassa puhuttiin?

Tällä sivulla on erään suomalaisen seurakunnan tämän vuoden muistonviettopuhe. Sivujen kuvat on otettu toisen seurakunnan muistonvietosta. Kuvat valtakunnansalin sisältä on ottanut Taisia, joka oli seuraamassa puhetta Vantaalla Puutarhatien valtakunnansalissa osoitteessa Puutarhatie 51.

Muistojuhla alkoi laululla 25 ja rukouksella. Sen jälkeen oli puhe, jonka piti eräs seurakunnan vanhin. Ensin puheenjohtaja kertoi yleisölle, että tätä tilaisuutta varten on valmistettu puhe aiheesta Arvostatko sitä, mitä Kristus on tehnyt hyväksesi?

Tässä on tuo puhe kokonaan.Mitä sinä arvostat elämässäsi eniten? On monia asioita, mitä ihmiset arvostavat. Hyvä terveys, hyvät ihmissuhteet, hyvä taloudellinen toimeentulo, turvallisuus ja niin edelleen. Mutta on yksi asia, joka nousee yli kaiken näiden. Kyseessä on se rakkauden teko, jonka Jeesus teki, kun hän uhrasi elämänsä ihmisten puolesta. Mutta tämä arvostus ei ole jäänyt meille vain tunnetasolle, vaan se on saanut noudattamaan sitä ohjetta, jonka Jeesus antoi. Voisimme avata yhdessä Raamattumme ja lukea Luukkaan 22:19,20, missä tämä Jeesuksen ohje on.

(Luukas 22:19, 20)  – – Hän otti myös leivän, kiitti Jumalaa, taittoi sen, antoi sen heille ja sanoi: ”Tämä tarkoittaa minun ruumistani, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä toistuvasti minun muistokseni.” Kun he olivat nauttineet illallisen, hän otti samalla tavoin myös maljan ja sanoi: ”Tämä malja tarkoittaa uutta liittoa. Se tulee voimaan minun vereni perusteella, joka vuodatetaan teidän puolestanne.

Tämä on merkittävä tilaisuus. Me olemme läsnä tänä iltana, koska me arvostamme sitä rakkauden tekoa, jonka Jehova ja Jeesus ovat saaneet aikaan. Lähes 2000 vuotta sitten 14. nisankuuta Jeesus antoi henkensä vapauttaakseen ihmiset synnin ja kuoleman orjuudesta. Vähän ennen kuolemaansa, edellisenä iltana hän antoi käskyn viettää yksinkertaista muistojuhlaa hänen kuolemansa muistoksi. Tänä iltana me noudatamme tätä Jeesuksen kehotusta, emmekä vaan me täällä tällä paikkakunnalla vaan miljoonat ihmiset kautta maailman kokoontuvat yhteen viettämään Herran illallista.

Missä he sitten kokoontuvat? Monet kokoontuvat valtakunnansalilla, kuten me, tai konventtisaleilla. Jotkut kokoontuvat vuokratuissa tiloissa, toiset yksityiskodeisssa, jotkut jopa vankilassa tai taivasalla. Maissa, joissa työ on kielletty, veljet ja sisaret vaarantavat vapautensa voidakseen viettää ja muistella Jeesuksen kuolemaa. Syvä arvostus Jeesuksen uhria kohtaan ja halu noudattaa hänen käskyään merkitsee heille enemmän kuin heidän henkilökohtainen vapautensa.

Monet meistä myöskin täällä ovat tehneet monenlaisia järjestelyjä ollakseen läsnä. Siihen on voinut liittyä monia ponnisteluja ja erityisesti sellaiset, joilla on terveysongelmia ja jotka kamppailevat sairauksien kanssa, ovat erityisesti ponnistelleet päästäkseen tänne. On voinut tulla yllättäviä esteitä, mutta niistä huolimatta olemme täällä paikalla, joten tämä läsnäolo on suuri kiitoksen aihe.

Viime vuonna Herran illallista vietti kautta maailman 20329317 henkeä, joten voidaan odottaa, että myöskin tänä iltana suuri maailmanlaajuinen perhe kokoontuu yhdessä ylistämään Jehovaa siitä kaikesta, mitä hän ja hänen Poikansa ovat tehneet meidän puolestamme.

Tänä iltana me saamme vastaukset neljään kysymykseen.
  1. Miksi ihmiset tarvitsevat vapautusta synnin ja kuoleman kirouksesta?
  2. Ketkä hyötyvät Jeesuksen rakkaudellisesta uhrista?
  3. Ketkä nauttivat tarjolla olevaa leipää ja viiniä?
  4. Mitä meidän täytyy tehdä tämän tilaisuuden jälkeen osoittaaksemme, että arvostamme sitä, mitä Kristus on tehnyt meidän hyväksemme?
Alamme nyt tarkastella ensimmäistä kysymystä.

1) Miksi ihmiset tarvitsevat vapautusta synnin ja kuoleman kirouksesta?

Jotta voisimme saada vastauksen tähän, meidän pitää mennä ihmishistorian alkuun, aina ensimmäiseen ihmisen saakka. Jumala loi ensimmäisen ihmisen täydelliseksi. Hän sai syödä Edenin puista, paitsi yhdestä Jehova kielsi häntä syömästä. Tämä puu edusti Jumalan oikeutta päättää, mikä on hyvää ja mikä pahaa. Ja näin ollen Aadamin ikuinen elämä riippui yhdestä asiasta. Se voidaan tiivistää sanaan: tottelevaisuus. Olemalla tottelevainen Aadam voisi elää ikuisesti, mutta jos hän olisi tottelematon, hän menettäisi ikuisen elämän. Raamattu ei jätä epäselväksi, mitä tapahtui. Aadam ei arvostanut sitä, mitä hän oli saanut Jumalalta vaan hän kapinoi Jumalaa vastaan. Mitä tästä sitten seurasi? Otetaan esille Roomalaiskirjeen 5:12.

(Roomalaisille 5:12)  – – Sen vuoksi niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, ja näin kuolema levisi kaikkiin ihmisiin, koska he kaikki olivat tehneet syntiä...

Yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema. Tällaiset vaikutukset, mutta nämä vaikutukset eivät rajoittuneet vain Aadamiin itseensä. Jos luetaan tätä jaetta tarkemmin, niin huomaamme, että nämä vaikutukset ulottuivat myös kaikkiin Aadamin jälkeläisiin. Tässä tulevat esiin perinnöllisyyslait. Niiden mukaan he saattoivat siirtää jälkeläisiinsä vain sen, mitä heillä itsellään oli. He saattoivat siirtää vain synnin ja kuoleman. He eivät voineet enää siirtää sitä kallisarvoista perintöä, jonka Aadam oli saanut, ikuista elämää. Tämän valaisemiseksi voidaan kuvitella perinnöllisiä sairauksia, kuten Välimeren anemia tai verenvuototauti. Historia ja lääketiede tietävät monia tapauksia näistä, kuinka lapset ovat perineet vakavan sairauden vanhemmiltaan. Toisinaan käy niin, että joku lapsista vain kantaa tätä sairautta, mutta ei itse sairastu siihen. Mutta myöhemmin, jos hän saa jälkeläisiä, sairaus voi tulla seuraavassa polvessa esiin. Mutta näin ei ole synnin laita. Niin kuin em. jakeessa 12 sanottiin, kuolema levisi kaikkiin ihmisiin, koska kaikki olivat tehneet syntiä. Jokainen.

Joku voi kysyä, kuinka vastasyntynyt pienokainen voi olla perisynnin alainen. Eihän hän ole tehnyt kenellekään yhtään mitään. Miksi tällaisesta pienokaisesta voidaan sanoa, että hän on syntinen ihminen? Kun Raamattu puhuu synnistä, se ei ole vain pelkkä väärinteko, vaan kyseessä on syvällisempi ajatus, syvällisempi merkitys. Synti Raamatussa tarkoittaa moraalista ja henkistä vajavuutta, ja siihen liittyy myös fyysisiä vaikutuksia. Kun siis lapsi syntyy tähän maailmaan, hän on moraalisesti ja henkisesti vajavainen jo siinä vaiheessa. Myöhemmin hänellä on taipumus tehdä pahaa. Me kaikki osumme harhaan, kun on kyse Jumalan normeista ja käskyistä. Emme pysty täysin täyttämään niitä. Ja sitten on fyysiset seuraukset. Me sairastumme, vanhenemme ja lopulta kuolemme. Koko ihmiskunta on siis synnin ja kuoleman kirouksen alla. Ihminen ei voi vapautua omin avuin tästä kirouksesta. Tarvitaan joku, joka pelastaisi ihmiskunnan. Voisiko ihmiskunta pelastua tästä kirouksesta? Kyllä voi. Se on lohduttava vastaus sen ansiosta, että Jehova antoi poikansa Jeesuksen Kristuksen lunastusuhriksi.

Mitä Raamattu tarkoittaa sanalla "lunnaat"? Lunnaisiin liittyy kaksi oleellista asiaa. Ensiksi kyseessä on hinta, joka maksetaan jonkin vapauttamiseksi tai ostamiseksi takaisin. Ja toiseksi lunastushinnan täytyy vastata sen arvoa, mikä lunastetaan. Joten, jotta täydellinen ihmiselämä voitaisiin ostaa takaisin ja ihmiskunta vapauttaa synnin ja kuoleman orjuudesta, lunastushinnan täytyisi olla täydellinen ihmiselämä. Lunnaiden pitäisi vastata sitä elämää, jonka Aadam menetti. Niinpä Jumala päätti lähettää Poikansa maan päälle. Ihmeen välityksellä hän siirsi Jeesuksen elämän Marian kohtuun, ja näin hän saattoi syntyä täydelliseksi ihmiseksi.

Raamattu kuvailee osuvasti Jeesusta viimeiseksi Aadamiksi. Miksi? Koska täydellisenä ihmisenä hän vastasi sitä, joka oli olemassa ennen kuin Aadam lankesi syntiin, täydellistä ihmistä. Ensimmäinen Aadam johdatti jälkeläisensä tuhon tielle. Mutta huomaa, mitä sanotaan viimeisestä Aadamista täällä Roomalaiskirjeen 5. luvun jakeessa 19.

(Roomalaisille 5:19)  – – Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monista tuli syntisiä, samoin myös yhden ihmisen tottelevaisuuden kautta monista tulee vanhurskaita.

Tässä jakeen loppupuolella, kun mainitaan tämä yksi ihminen, niin se viittaa viimeiseen Aadamiin eli Jeesukseen. Ja kun puhutaan yhden ihmisen tottelevaisuudesta, tämä viittaa Jeesuksen koko maanpäälliseen elämään, hänen uskolliseen elämäänsä aina kuolemaan asti. Ja näin ollen hän saattoi vapauttaa meidät synnin ja kuoleman orjuudesta.

Joku voi kysyä, miksi Jeesuksen täytyi kuolla? Raamattu antaa tähän selvän vastauksen, kun luemme Heprealaiskirjeen toisen luvun jakeen yhdeksän.

(Heprealaisille 2:9)  – – Mutta me näemme, että vähän enkeleitä alhaisemmaksi tehty Jeesus on nyt kruunattu kirkkaudella ja kunnialla, koska hän kärsi kuoleman, jotta hän Jumalan ansaitsemattomasta hyvyydestä maistaisi kuolemaa jokaisen ihmisen puolesta.

Jeesus ei siis kuollut minkään väärinteon vuoksi. Hän oli synnitön niin kuin Aadamkin oli aluksi. Jeesus pysyi tottelevaisena loppuun asti. Mutta tämän yhdeksännen jakeen loppuosa sanoo selvän syyn, miksi Jeesuksen täytyi kuolla: "Jotta hän maistaisi kuolemaa jokaisen ihmisen puolesta". Toisin sanoen, hän kuoli sijastamme, jotta me voisimme elää ikuisesti.

Tätä asiaa voitaisiin valaista palauttamalla mieleen videon, jonka olemme katsoneet ja jota olemme näyttäneet muillekin. Siinähän oli epärehellinen tehtaan johtaja, joka kavalsi yhtiön rahat. Yhtiö ajautui velkoihin, tehdas joutui sulkemaan ovensa, työntekijät menettivät työnsä, eivätkä he voineet enää maksaa laskujaan. Näin ollen yhden ihmisen teon vuoksi monet ihmiset joutuivat kärsimään. Sitten hyvä ja antelias mies sai tietää asiasta. Hän tunsi sääliä työntekijöitä kohtaan. Hän päätti maksaa yhtiön velat ja avata tehtaan uudelleen. Näin yhtiön velan mitätöinti toi huojennusta monille työntekijöille ja heidän perheilleen. Aadam vastaa tämän kuvauksen tehtaan johtajaa. Hänen kapinointinsa aiheutti suuren syntivelan sekä itselleen että jälkeläisilleen. Jeesus vastaa tätä anteliasta miestä. Hän uhrasi elämänsä, ja näin hän maksoi syntivelan, ja näin ihmisille avautui mahdollisuus elää ikuisesti.

Eikö totta, Jeesuksen halukkuus kärsiä ja kuolla puolestamme, koskettaa meidän sydäntämme. Hän kuoli puolestamme, jotta me voisimme elää. Mutta elää, missä? Se johdattaakin meidät toiseen kysymykseen.

2) Ketkä hyötyvät Jeesuksen rakkaudellisesta uhrista?

Raamattu osoittaa selvästi, että uskollisilla ihmisillä on kaksi eri tulevaisuudentoivoa. Ensimmäinen on rajallisella joukolla, joka saa elää taivaassa. Mutta suuri enemmistö nauttii elämästä maan päällä. Mutta kuinka on yksilön laita? Voiko yksilö valita, kumpaa toivoa hän elättää itsessään? Missä hän tulee elämään, mikä on hänen paikkansa, valitseeko tämän paikan hän itse vai joku muu? Raamattu osoittaa, että yksilö voi valita, palveleeko hän Jehovaa, tuleeko hänestä osa Jumalan perhettä. Mutta hän ei voi päättää sitä, mikä on hänen paikkansa tuossa perheessä. Jumala päättää, missä yksilö palvelee häntä, taivaassa vai maan päällä. Jeesus havainnollistaa tätä asiaa Johanneksen 3. luvussa jakeessa 3, jossa hän puhuu niistä, joilla on toivo elää taivaassa ikuisesti.

(Johannes 3:3)  – – Jeesus sanoi hänelle: ”Minä todella vakuutan sinulle: jos joku ei synny uudelleen, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.”

Kun siis Jeesus puhui näistä ihmisistä, joilla on taivaallinen toivo, hän sanoi, että heidän täytyi syntyä uudelleen. Tämä syntyminen viittaa uuteen alkuun. Ihminen, joka saa vakuutuksen Jumalalta, että hänellä on tämä taivaallinen toivo, hän ikäänkuin syntyy uudelleen. Hän saa uuden alun elämälleen, toivon elää ikuisesti taivaassa osana Jumalan tarkoitusta. Mutta huomaamme lisäsyyn siihen, miksi ihminen ei voi päättää sitä, että hän syntyy uudelleen, kun tarkastelemme huolellisesti näitä Jeesuksen sanoja, jotka on merkitty muistiin tähän kolmanteen jakeeseen. Kreikan ilmaus, joka on käännetty sanoilla "syntyä uudelleen", voi merkitä myös "syntyä ylhäältä". Useat raamatunkäännökset kääntävätkin tämän jakeen tällä tavalla. Esimerkiksi vuoden 1992 Kirkkoraamattu kääntää tämän jakeen seuraavasti:

Jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa.

Kuten tämä käännöstapa osoittaa, uudelleensyntyminen on lähtöisin ylhäältä, ts. taivaasta eli Isältä. Sen siis saa aikaan Jumala. Kun nyt otamme huomioon tämän ilmauksen "ylhäältä", on helppo ymmärtää, miksi ihminen ei voi saada aikaan uudelleensyntymistä. Voimme havainnollistaa asiaa myöskin ajattelemalla kirjaimellista syntymistä. Mitä sanot? Teitkö itse päätöksen, joka johti syntymääsi? Vastaus on päivänselvä. Me synnyimme, koska isämme sai sen aikaan. Ja samalla tavoin me voimme syntyä uudelleen vain, jos Jumala, taivaallinen Isämme saa sen aikaan. Hän päättää, hän ratkaisee, mikä on meille paras paikka palvella häntä.

Raamattu osoittaa, että kyseessä on rajallinen joukko, joka tulee saamaan taivaallisen elämän. Tämä käy ilmi Ilmestyskirjan 14. luvusta, sen ensimmäisestä jakeesta:

(Ilmestys 14:1)  – – Katso! Minä näin Karitsan seisovan Siioninvuorella, ja hänen kanssaan oli 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi.

Tässä näemme, että Karitsan, eli Jeesuksen, rinnalla oli 144000. Heistä sanotaan, että heidän otsaansa oli kirjoitettu hänen nimensä, siis Jeesus, ja hänen Isänsä nimi, Jehova Jumala. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että nämä kuuluvat heille. Heillä on läheinen suhde Jehovan ja Jeesuksen kanssa. Ja se vaikuttaa kaikkiien heidän ajatuksiinsa ja tekoihinsa. Lisäksi Jehovan henki antaa kullekin heistä vakuuden siitä, että heillä on tämä taivaallinen toivo. Ja vain he nauttivat leipää ja viiniä.

Suuri enemmistö, joka viettää Herran illallista, on sellaisia, joilla ei ole taivaallista toivoa. Heillä on ainutlaatuinen toivo elää ikuisesti paratiisissa maan päällä. Millaisia siunauksia Jeesuksen lunastusuhri tulee tuomaan heille? Voisimme nyt tarkastella kolmea ryhmää, jotka saavat näitä siunauksia:
  • Lapset
  • Sellaiset, jotka kärsivät sairauksista
  • Perheen isät
Lapset odottavat innokkaasti tätä, mitä Jesajan 11:6-9 sanoo. Se kuvailee ympäristöä ja olosuhteita, millaista on uudessa maailmassa:

(Jesaja 11:6–9)  – – Susi on rauhassa karitsan kanssa, ja leopardi asettuu lepäämään nuoren vuohen viereen, ja vasikka, leijona ja syöttöeläin ovat yhdessä, ja pikkupoika johdattaa niitä.  Lehmä ja karhu ovat yhdessä laitumella, ja niiden jälkeläiset lepäävät yhdessä. Leijona syö heinää niin kuin sonni. Pikkulapsi leikkii kobran pesän luona, ja lapsi ojentaa kätensä myrkkykäärmeen onkalolle. Pyhällä vuorellani ei tehdä mitään pahaa eikä aiheuteta vahinkoa, sillä Jehovan tunteminen täyttää maan niin kuin vesi peittää meren.

Kun nyt maalaat mieleesi tämän kuvan, mistä tässä kerrottiin, niin kuvittele sitä vastakohtaa, jossa lapset nykyään joutuvat elämään. Jotkut näkevät nälkää, toiset ovat sodan jaloissa, toisia on kaltoinkohdeltu tai he ovat ihmiskaupan uhreja, jotkut ovat ilman kotia, ilman vanhempiaan, elävät kaduilla. Mutta uudessa maailmassa jokainen lapsi nauttii turvallisuudesta. Miksi? Jae 9: "sillä Jehovan tunteminen täyttää maan". Mitään pahaa ei tehdä lapsille uudessa maailmassa.

Toinen ryhmä mainitaan Jesajan luvussa 35, jakeissa 5 ja 6:

(Jesaja 35:5, 6)  – – Silloin avautuvat sokeiden silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii kuin kauris ja mykän kieli huutaa ilosta. Erämaahan puhkeaa lähteitä, ja aavikkotasangolla virtaa jokia.

Tämä toinen kohderyhmä on sellainen, joka kamppailee vaikeiden sairauksien ja terveysongelmien kanssa. Jotkut ovat menettäneet näkönsä, tai näkö muuten on heikentynyt. Mutta kuvittele, kun hämäryyden verho poistetaan heidän silmiensä edestä! He näkevät koko kauniin luomakunnan. Se on varmasti suuren ihastuksen kohde. Tai ajatellaan niitä, jotka ovat menettäneet kuulonsa. Kun he taas sitten kuulevat kauniita ääniä ympärillään. Millaista on kuulla rakkaitten ääniä, entä musiikin ääniä, laulun ääniä? Kaikki nämä ovat Jumalan lahjoja ihmisille. Näistä kaikki voivat nauttia.

Kolmas kohderyhmä on perheenisät.

(Jesaja 65:21–23)  – – He rakentavat taloja ja asuvat niissä, ja he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmiä. He eivät rakenna taloja, jotta toiset asuisivat niissä, eivätkä he istuta, jotta toiset saisivat syödä. Silloin kansani päiviä on yhtä paljon kuin puiden päiviä ja minun valittuni nauttivat täysin määrin omien kättensä työstä. He eivät tee turhaan kovasti työtä eivätkä synnytä lapsia, joita kohtaa onnettomuus, koska he ja heidän lapsensa ovat Jehovan siunaamia jälkeläisiä.

Mikä siis odottaa perheenisiä? Jae 23: "He eivät tee turhaan kovasti työtä". Nykyään monet perheestä huolehtivat joutuvat tekemään kovasti työtä ja raatamaan näkemättä työnsä tuloksia. Mutta uudessa maailmassa tämä olemassaolo ei ole pelkkä ohikiitävä olemassaolo, vaan niin kuin täällä jakeessa 22 sanotaan: "Silloin kansani päiviä on yhtä paljon kuin puiden päiviä". Silloin ihmisillä on mahdollisuus nauttia työnsä tuloksista ja hedelmistä läpi ikuisuuden.

Kun Jeesus oli maan päällä, hän paransi sairaita ja herätti kuolleita. Hän halusi hartaasti kumota Aadamin synnin vaikutukset. Ja hän haluaa edelleenkin tehdä niin. Uudessa maailmassa, kun hän on valtakunnan kuninkaana, hän todellakin ryhtyy toimiin Aadamin synnin vaikutusten kumoamiseksi. Joten kysymys kuuluu: Voitko kuvitella itsesi uuteen maailmaan? Jehova haluaa, että sinä olisit siellä.

3) Seuraavaksi me tarkastelemme kysymystä, ketkä nauttivat leipää ja viiniä.

Jeesuksen uhrista hyötyy kaksi ryhmää: ne, joilla on taivaallinen toivo ja ne, joilla on maallinen toivo. Mutta ne, joilla on maallinen toivo, eivät nauti vertauskuvia. Tähän me löydämme selvät perusteet Raamatusta. Katsomme tämän syyn Luukkaan 22. luvusta.

(Luukas 22:28–30)  – – Juuri te olette kuitenkin pysyneet minun kanssani, kun minulla on ollut koettelemuksia. Minä teen teidän kanssanne liiton valtakunnasta – niin kuin Isäni on tehnyt liiton minun kanssani – jotta voisitte syödä ja juoda pöydässäni minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla tuomitsemassa Israelin 12:ta heimoa.

Näin ollen, kun Jeesus asetti Herran illallisen, hän puhui myöskin valtakuntaliitosta, jonka osapuolina olivat hän ja nämä voidellut kristityt, hänen seuraajansa, joilla olisi taivaallinen toivo. Tämä valtakuntaliitto olisi vakuutena heille, että heillä olisi oikeus hallita kuninkaina ja istua valtaistuimilla, niin kuin tässä sanottiin. Tämä liitto olisi laillinen peruste taivaallisesta toivosta. Vain tähän liittoon kuuluvat nauttivat Herran illallista. Niin kuin opimme Ilmestyskirjasta, heidän joukkonsa on rajattu, heitä on 144000. Tänä iltana vertauskuviin ottaa osaa sellaiset, joiden tulee kuulua niihin jäljellä oleviin, joilla on toivo hallita taivaassa. Näitä on vielä jäljellä jonkin verran, Suomessakin.

Mutta kuinka kauan Herran illallista tullaan viettämään? Voisimme ottaa esille 1. Korinttilaiskirjeen 11. luvun:

(1. Korinttilaisille 11:26)  – – Joka kerta kun syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa, kunnes hän tulee.

Kuinka kauan Herran illallista tullaan viettämään? Tässä sanottiin, että "kunnes Jeesus tulee". Hän kerää loput voidellut, joilla on taivaallinen toivo, luokseen taivaaseen, ja sitten he ovat valmiita aloittamaan taistelun, joka lopettaa pahuuden maan päältä. Tämän jälkeen ei enää vietetä Herran illallista. Ne, joilla on maallinen toivo, eivät nauti nyt eivätkä tulevaisuudessa vertaiskuvia, vaikka he hyötyvätkin lunnaista.Nyt on tullut aika noudattaa ohjeita, joita Jeesus antoi Herran illallisen vietosta. Tässä tilaisuudessa on esillä vertauskuvat, happamaton leipä ja punaviini. Ne on asetetut tähän pöydälle puhujalavan vierelle. Kiinnitämme nyt huomiota tähän kertomukseen siitä, mitä Jeesus sanoi ja teki, kun hän pani alulle tämän juhlan.

Luemme 1. Korinttilaiskirjeen 11. luvusta jakeet 23 ja 24.

(1. Korinttilaisille 11:23, 24)  – – Minä sain Herralta tämän, minkä myös välitin teille: Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet oli määrä kavaltaa, otti leivän, ja kiitettyään Jumalaa hän taittoi sen ja sanoi: ”Tämä tarkoittaa minun ruumistani, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä toistuvasti minun muistokseni.”

Jeesus siis esitti rukouksen ja tarjosi leivän yhdelletoista uskolliselle apostolilleen. Happamaton leipä edustaa Jeesuksen synnitöntä ruumista. Nyt me teemme samoin. Pyydän, että veli Xxxxxxx esittää rukouksen.

(Huomautus.

Veli Xxxxxx piti rukouksen, jossa hän pyysi Jehovalta siunausta tuolle happamattomalle leivälle. Sen jälkeen happamaton leipä laitettiin kiertämään valtakunnansalissa. Se kiersi lautasilla jokaisen läsnäolijan kautta kädestä käteen, mutta kukaan ei sitä nauttinut.


Kuvassa happamaton leipä kiertää kädestä käteen

Salissa oli useita minuutteja täysin hiljaista, puhuja ei puhunut mitään. Kunnes sitten hän lyhyesti selitti tarjotun leivän alkuperästä joitakin tietoja samalla kun leipä kiersi salissa.

Puhuja:

Jeesus sanoi: Tämä tarkoittaa minun ruumistani. Mitä tuo leipä oli? Se oli happamatonta leipää. Se valmistettiin vehnäjauhoista ja vedestä eikä siihen lisätty hapatetta tai mausteita eikä suolaa. Koska taikina oli happamatonta, se ei noussut. Leipä oli ohutta, kuivaa ja rapeaa, joten siitä oli helppo taittaa paloja. Nykyään ennen muistonviettoa seurakunnan vanhimmat voivat pyytää jotakuta leipomaan tällaista leipää. Se tehdään vehnäjauhoista ja vedestä sekoitetusta taikinasta. Taikina kaulitaan ohueksi ja paistetaan hieman öljytyllä tai leivinpaperilla päällystetyllä leivinpellillä. Sellainen leipä on sopiva, koska se ei sisällä hapatetta, hiivaa, jota Raamattu käyttää edustamaan turmelusta tai syntiä.

Sitten taas salissa oli täydellinen hiljaisuus pitkän aikaa. Kun leipä oli kiertänyt kaikkien läsnäolijoiden kautta, puhuja palasi
aiheen käsittelyyn.)

Voisimme nyt avata Raamattumme uudelleen 1. Korinttilaiskirjeen 11. luvusta. Luemme siitä nyt jakeen 25.

(1. Korinttilaisille 11:25)  – – Heidän nautittuaan illallisen hän toimi samoin myös maljan suhteen ja sanoi: ”Tämä malja tarkoittaa uutta liittoa, joka tulee voimaan minun vereni perusteella. Tehkää tämä toistuvasti, ja joka kerta kun juotte siitä, tehkää se minun muistokseni.

Jeesus esitti rukouksen ja tarjosi sitten viinin seuraajilleen. Punaviini kuvaa hänen kallisarvoista vertaan, liiton verta, joka vuodatettiin monien puolesta syntien anteeksiantamiseksi. Nyt pyydän, että veli Zzzzzz tulisi pitämään rukouksen.

(Huomautus.

Veli Zzzzzz piti rukouksen, jossa hän pyysi Jehovalta siunausta tuolle punaviinille. Sen jälkeen punaviini laitettiin kiertämään valtakunnansalissa. Se kiersi viinipikareissa jokaisen läsnäolijan kautta kädestä käteen, mutta kukaan ei sitä nauttinut.


Kuvassa punaviini kiertää kädestä käteen

Salissa oli useita minuutteja täysin hiljaista, puhuja ei puhunut mitään. Kunnes sitten hän lyhyesti selitti punaviinin alkuperästä joitakin tietoja samalla kun viini kiersi salissa.

Puhuja:


Mitä oli tuossa yhteisessä maljassa, jonka Jeesus pani kiertämään? Koska juutalaista pääsiäistä vietettiin paljon rypäleiden korjuuajan jälkeen, Jeesus ei olisi käyttänyt käymätöntä marjamehua vaan punaviiniä. Vaikka viini ei kuulunut Egyptissä nautittuun  ensimmäiseen pesah-ateriaan, Jeesus ei kieltänyt sen käyttöä pesahina. Hän käytti viiniä Herran illallisen yhteydessä, joten sitä tarjoillaan myös nykään Jeesuksen kuoleman muistojuhlassa. Koska Jeesuksen veren arvoon ei tarvinnut lisätä mitään, tuota viiniäkään ei ole väkevöity alkoholillla eikä siihen ole lisätty mausteita. Viinin tulee olla tavallista punaviiniä, joko kotona tehtyä tai kaupasta ostettua.

Sitten taas salissa oli täydellinen hiljaisuus pitkän aikaa. Kun viini oli kiertänyt kaikkien läsnäolijoiden kautta, puhuja palasi aiheen käsittelyyn.)

Lopuksi meillä on tärkeä kysymys.

4) Mitä meidän täytyy tehdä tämän tilaisuuden jälkeen osoittaaksemme, että arvostamme sitä, mitä Kristus on tehnyt meidän hyväksemme?

Me voisimme pohtia tätä kysymystä 1. Timoteuskirjeen kolmannen luvun pohjalta.

(1. Timoteukselle 3:14, 15)  – – Vaikka toivonkin tulevani pian luoksesi, kirjoitan sinulle näistä asioista siltä varalta, että viivyn, jotta tietäisit, miten sinun pitää käyttäytyä Jumalan perheessä, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja tuki.

Tässä mainittiin sanat "Jumalan perhe". Mitä tulee mieleen Jumalan perheestä, millainen se voisi olla? Raamattu osoittaa, että siinä on kaksi osaa. On taivaallinen osa, ihmissilmille näkymätön osa. Ja sitten maallinen osa, joka on sitten Jehovan näkyvä järjestö. Jos ajatellaan tätä Jehovan taivaallista järjestöä, niin siihen kuuluu Jehova, Jeesus, uskolliset enkelit ja sitten ne 144000, jotka ovat jo saaneet tai tulevat saamaan myöhemmin taivaallisen palkintonsa. Tarkoittiko Paavali tässä Timoteuskirjeen kohdassa tätä järjestön osaa vai yleensä Jehovan koko järjestöä? Huomaa, että tässä mainittiin, että se on "elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja tuki". Käytettiin tällaista ilmaisua. Tämä viittaa siihen, että kyseessä olisi Jehovan perheen maallinen osa, näkyvä järjestö, Jehovan maailmanlaajuinen seurakunta. Tämä maailmanlaajuinen seurakunta on järjestetty yli 120000:ksi paikallisseurakunnaksi. Tämä maailmanlaajuinen seurakunta palvelee Jehovaa ja puolustaa totuutta. Tämä oli se perhe. Jehova haluaa, että me kaikki olisimme osa hänen perhettään. Tämä käy ilmi siitä, että hän oli valmis maksamaan lunnaat puolestamme. Tämä hinta oli kallis, mutta hän haluaa, että saisimme arvokkaan suhteen hänen kanssaan.

Millä muulla tavalla me voimme osoittaa arvostuksemme? Ensimmäisen Timoteuskirjeen 3:15:ssä sanottiin "miten sinun pitää käyttäytyä Jumalan perheessä". Puhutaan käyttäytymisestä, jota ohjaavat säännöt, ohjeet. Jos ajatellaan perhettä yleensä, ihmisperhettä, niin kyllä perheissä on säännöt, joiden mukaan kukin toimii. Samalla tavalla Jumalan kaikkeudenperheessä on tiettyjä sääntöjä, ja nämä säännöt on löydettävissä Raamatusta. Kuinka me voimme onnistua näiden ohjeiden noudattamisessa? Jehova on varannut apua. Hän antaa meille valmennusta ja opetusta säännöllisesti. Meillä on veljien tuki. Sitten meillä on rukousetu. Voimme rukoilla, jos me kompastumme ja tunnemme itsemme lannistuneeksi. Myöskin pyhän hengen tuki. Merkittävä apu on myös lunnaat. Me erehdymme, kompastumme monta kertaa, teemme virheitä. Voimme luottaa siihen, että voimme saada anteeksiannon lunnaiden perusteella. Näin me onnistumme täyttämään paikkamme Jehovan perheessä.

Edelleen voimme osoittaa arvostusta rakentamalla uskoamme tutkimalla Raamattua. Kun ahkerasti tutkimme Raamattua, niin meidän uskollamme on vahva perustus. Mitä enemmän tutkimme Raamattua, sen vahvempi perustus meillä on, jolla uskomme lepää. Näin opimme tuntemaan Jehovan ja Jeesuksen yhä paremmin ja opimme rakastamaan heitä ja haluamme jäljitellä heitä. Yksi tapa osoittaa arvostuksemme, on se, että me käymme säännöllisesti viikoittain kokouksissa, ei vain näissä erikoistilaisuuksissa. Jehova kutsuu perheensä joka viikko saamaan häneltä opetusta.

On ollut sydäntä lämmittävää pohtia näitä asioita, sitä mitä Jeesus on tehnyt hyväksemme. Olet varmasti samaa mieltä siitä, että vuosi vuodelta meidän arvostuksemme kaikkea sitä kohtaan, mitä Jehova ja Jeesus ovat tehneet meidän hyväksemme varatessaan lunnaat. Jos mietimme aikaa vuosi sitten, vuoden takaista muistojuhlaa, ja kaikkea sitä, mitä on tapahtunut sen jälkeen kuluneen vuoden aikana, voimme sanoa, että monien elämässä on tapahtunut asioita, jotka ovat syventäneen arvostusta lunnaita kohtaan. On voinut sattua asioita, jotka ovat muistuttaneet meitä siitä, miten kipeästi me tarvitsemme lunnaita. Eräs Jehovan todistaja -sisar totesi tästä näin:

Odotamme innokkaasti muistonviettoa. Siitä tulee vuosi vuodelta aina vain merkityksellisempi. Muistan, että kun seisoin katsomassa vastikään kuollutta rakasta isääni, sydämeni täytti aivan valtava arvostut lunnaita kohtaan. Aiemmin tiesin kyllä kaikki raamatunkohdat ja osasin selittää ne, mutta vasta tuntiessani kuoleman kylmän todellisuuden, sydämeni oikein hypähti ilosta, kun ajattelin, mitä noiden kallisarvoisten lunnaiden avulla saadaan aikaan meidän hyväksemme.

Lunnaat ovat siis kallisarvoinen lahja. Tämä ilta on antanut meille tilaisuuden mietiskellä arvostavasti tätä kallisarvoista lahjaa. Haluamme varmasti tulevina iltoina, päivinä ja viikkoina jatkaa tämän kallisarvoisen järjestelyn mietiskelyä ja miettiä todella sitä, mitä kaikkea lunnaat tulevatkaan merkitsemään meille yksilöinä, perheinä ja koko maailmanlaajuiselle Jehovan kansalle.

Voisimme vielä lopuksi lukea 1. Johanneksen kirjeen neljännestä luvusta jakeen yhdeksän:

(1. Johanneksen kirje 4:9)  – – Jumalan rakkaus on ilmaistu meille näin: Jumala lähetti ainosyntyisen Poikansa maailmaan, jotta me saisimme elämän hänen välityksellään.Puhe päättyi tähän. Kokouksen puheenjohtaja kertoi sitten läsnäolleille "maailmallisille kiinnostuneille" toimintaohjeita:

Olemme iloisia siitä, että pääsit viettämään vuotuista Herran illallista. Jos haluaisit, että joku kävisi luonasi esittelemässä ilmaista raamattukurssia, kerro asiasta jollekin yleisönpalvelijalle. Kutsumme sinut myös kahteen viikottaiseen kokoukseemme, jotka pidetään täällä valtakunnansalilla. Lisäksi kannustamme sinua käymään verkkosivustollamme osoitteessa jw.org. Sivuillamme on raamatullista aineistoa yli 900 kielellä. Sivustolla käsitellään aiheita, jotka kiinnostavat aviopareja, isiä, äitejä, naimattomia, nuoria, lapsia ja kaikkia, jotka haluavat saada tietoa Raamatusta.

Tilaisuuden lopuksi laulettiin laulu 18 ja pidettiin yhteinen rukous.
 


Lue myös tämä kirjoitus:

Jehovan todistajat kokoontuvat perjantaina 19.04.2019 vuoden suurimpaan juhlaansa
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity