Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto - Johanneksen pojan kotisivut
Vanhimmistoille osoitettu kirje linjaa perusteet suositella konventtipuhujia
23.09.2012 Ajoulupukisti


Yhdysvalloissa on seurakuntien vanhimmistoille lähetetyssä 3. syyskuuta päivätyssä kirjeessä linjattu kriteerit miten ja keitä vanhimmiston tulisi suositella ja arvoioida puhujaehdokkaiksi piirikonventteihin.

Mielenkiintoiseksi tämän ohjeistuksen tekee siitä löytyvä ehto niiden vanhinten suosittelemiseksi, joiden lapset ovat jo aikuisia ja asuvat kodin ulkopuolella. Tällaisia vanhimpia voidaan suositella, jos heidän lapsensa ovat Jehovan todistajia ja lapsilla on hyvä maine. * Teksti antaa näin ymmärtää, että sellaisia vanhimpia, joiden lapset ovat jättäneet Jehovan todistaja -uskonnon ei suositella pitämään ohjelman osia piirikonventeissa. Tällainen asetelma voi lisätä painostusta vanhimmiston jäsenten lapsia kohtaan olla jättämättä Jehovan todistajat uskontoa ja pysyä Jehovan todistajien julistustoiminnassa aktiivisena, koska se vaikuttaa suoraan isän seurakuntatoimintaan ja perheen maineeseen seurakunnan sisällä.

Minkälaisia perhekasvatuksen onnistumiseen liittyviä vaateita on Suomen maalla oleville vanhimmistoille annettu voi vain spekuloida aineiston puuttuessa. Järjestön hakiessa ykseyttä maailmanlaajuisesti voi kuitenkin konventtiohjelmista suoriutumaan kykenevien vanhinten puute Suomessa aiheuttaa joustoja asian suhteen.

* "A brother who has grown children not living at home may also be recommended if his children continue to serve Jehovah and have a good reputation.

Lue alkuperäinen teksti.