Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto - Johanneksen pojan kotisivut
Ongelmia muistonvieton "voideltujen" määrässä
17.03.2013 Johanneksen poika (Päivitetty 01.01.2020)Jehovan todistajat viettävät kerran vuodessa juhlaa Jeesuksen kuoleman muistoksi (Herran illallinen). Tuo on itse asiassa ainoa "raamatullinen" juhla koko vuonna. Siksi on tarpeellista vähän miettiä tuon juhlan ympärillä olevia kysymyksiä ja ongelmakohtia, varsinkin, kun tuon juhlan ajankohta vuonna 2013 lähestyy päivä päivältä. Tämän vuoden muistonviettokutsu näyttää tällaiselta:


Jeesuksen kuoleman muistonvietto - Jehovan todistajien ainoa virallinen juhla

Miten Jehovan todistajat perustelevat tuota juhlan viettämistä? Miksi vain pieni joukko ottaa osaa muistonvieton "vertauskuviin", leipään ja viiniin?

*** w11 1/2 s. 21 Oletko valmistautunut vuoden tärkeimpään päivään? ***
Vain muutamia tunteja ennen maanpäällisen elämänsä loppua Jeesus näytti, millä tavalla hänen kuolemaansa tulisi muistaa. Tämä muistojuhla tultiin tuntemaan ”Herran illallisena”, jota toisinaan kutsutaan myös Herran pyhäksi ehtoolliseksi (1. Korinttilaisille 11:20). Sen tärkeyttä korostaa Jeesuksen tuolloin antama käsky: ”Tehkää se minun muistokseni.” (Luukas 22:19, Kirkkoraamattu 1938.)

(Luukas 22:19, 20) 19 Ja hän otti leivän, esitti kiitoksen, taittoi sen ja antoi heille ja sanoi: ”Tämä tarkoittaa minun ruumistani, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä toistuvasti minun muistokseni.” 20 Hän otti myös maljan samalla tavoin, kun he olivat nauttineet illallisen, ja sanoi: ”Tämä malja tarkoittaa uutta liittoa minun vereni perusteella, joka vuodatetaan teidänän puolestanne.

Miksi kaikki Jehovan todistajat eivät nauti viiniä ja leipää Herran illallisella? Näin Vartiotorni sen selittää.

*** w06 15/2 s. 23-24 kpl 12-13 Taivaassa ja maan päällä olevan kokoaminen ***

12 Voideltuja muistutetaan lisäksi jostakin muusta. Jeesus sanoi uskollisille opetuslapsilleen: ”Sen maljan, jonka minä juon, te tulette juomaan, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, teidät tullaan kastamaan.” (Markus 10:38, 39.) Apostoli Paavali mainitsi myöhemmin, että kristityt on kastettu Kristuksen kuolemaan (Roomalaisille 6:3). Voidellut elävät uhrauksientäyteistä elämää. He kuolevat uhrikuoleman siinä mielessä, että he luopuvat kaikista maan päällä saatavan ikuisen elämän toiveista. Näiden voideltujen kristittyjen kaste Kristuksen kuolemaan saatetaan päätökseen silloin, kun heidät heidän kuoltuaan uskollisina herätetään henkiolentoina ”hallitsemaan yhdessä kuninkaina” Kristuksen kanssa taivaassa. (2. Timoteukselle 2:10–12; Roomalaisille 6:5; 1. Korinttilaisille 15:42–44, 50.)

Vertauskuviin osallistuminen

13 Koska muistonviettoleipään ja -viiniin osallistumiseen sisältyy kaikki tämä, niiden joilla on maallinen toivo, olisi selvästikin sopimatonta osallistua niihin. He tajuavat, ettei heitä ole voideltu Kristuksen ruumiin jäseniksi eivätkä he ole uudessa liitossa, jonka Jehova teki niiden kanssa, jotka tulevat hallitsemaan Jeesuksen Kristuksen kanssa. Koska ”malja” edustaa uutta liittoa, vain ne, jotka ovat uudessa liitossa, ottavat osaa vertauskuviin. Niitä jotka odottavat saavansa elää ikuisesti inhimillisessä täydellisyydessä maan päällä Valtakunnan alaisuudessa, ei kasteta Jeesuksen kuolemaan, eikä heitä ole kutsuttu hallitsemaan hänen kanssaan taivaassa. Se että he ottaisivat osaa vertauskuviin, viestittäisi jotakin sellaista, mikä ei heidän kohdallaan pitäisi paikkaansa. Siksi he eivät ota niihin osaa, vaikka he ovat muistonvietossa läsnä kunnioittavina tarkkailijoina. He ovat kiitollisia kaikesta siitä, mitä Jehova on tehnyt heidän hyväkseen Poikansa välityksellä, mihin sisältyy se, että he voivat saada syntinsä anteeksi Kristuksen vuodatetun veren perusteella.

Jehovan todistajien virallisen opin mukaan voideltujen lukumäärän tulisi jatkuvasti laskea, kun vanhat voidellut kuolevat, ja voideltujen lukumäärä on jo tullut täyteen, joten uusia voideltuja ei pitäisi enää ilmaantua. Mutta tilastot osoittavat, että voideltujen lukumäärä on taas useana vuotena ollut selvässä kasvussa.

Esimerkiksi vuonna 1975 voideltuja oli virallisten tilastojen mukaan 10550. Kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 1985 lukumäärä oli enää 9051. Vuonna 1994 lukumäärä oli tippunut jo 8617:ään, mutta sitten alkoi lukumäärä pikku hiljaa kasvaa. 1996 se oli 8657, vuonna 2008 se oli jo 9986, sitten 2009 mentiin jo yli 10000:n.
Viimeisin luku on vuodelta 2015: 15177. Eihän tämän näin pitänyt mennä!

Tätä ihmettelevät monet Jehovan todistajatkin. Vartiotornissa oli jo vuonna 1996 "Lukijoiden kysymys" tästä aiheesta. Se on lainattu tähän:

*** w96 15/8 s. 30-31 Lukijoiden kysymyksiä ***
Lukijoiden kysymyksiä

Raportit ovat muutamana vuonna osoittaneet, että niiden määrä, jotka ottavat osaa muistonvieton vertauskuviin, on kasvanut jonkin verran. Viittaako tämä siihen, että monia uusia voidellaan pyhällä hengellä?

On syytä uskoa, että 144000 voidellun kristityn luku tuli täyteen kymmeniä vuosia sitten.

Apostolien tekojen 2:1–4:ssä kerrotaan tuon rajallisen ryhmän ensimmäisistä jäsenistä: ”Kun helluntaipäivä oli meneillään, he olivat kaikki yhdessä samassa paikassa, ja yhtäkkiä tuli taivaalta niin kuin navakan tuulenpuuskan synnyttämä kohahdus, ja se täytti koko talon, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat, ja heidän kunkin päälle asettui yksi, ja he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä ja rupesivat puhumaan eri kielillä, sen mukaan kuin henki soi heidän puhua.”

Sen jälkeen Jehova valitsi muita ja voiteli heidät pyhällä hengellään. Kristillisyyden varhaisvuosina joukkoon lisättiin tuhansia ihmisiä. Meidän aikamme muistonviettotilaisuudessa puhuja kiinnittää usein huomion Roomalaiskirjeen 8:15–17:ssä oleviin apostoli Paavalin sanoihin, joiden mukaan voidellut ’saavat pojaksioton hengen’. Paavali jatkoi, että heidän saamansa pyhä henki ’todistaa heidän henkensä kanssa, että he ovat Jumalan lapsia, perijätovereita Kristuksen kanssa’. Ne, jotka on todella voideltu tällä tavoin hengellä, tietävät sen varmasti. Se ei ole pelkkä toive tai heijastuma jostakin tunneperäisestä ja epärealistisesta näkemyksestä, joka heillä on itsestään.

Tämä kutsuminen taivaaseen on ymmärryksemme mukaan jatkunut läpi vuosisatojen, joskin keskiajalla saattoi olla ajanjaksoja, jolloin voideltuja oli hyvin vähän. Kun tosi kristillisyys ennallistettiin viime vuosisadan lopulla, joukkoon kutsuttiin ja valittiin lisää jäseniä. Näyttää kuitenkin siltä, että 144000:n määrä tuli periaatteessa täyteen 1930-luvun puolivälissä. Siksi alkoi ilmaantua ryhmä uskollisia kristittyjä, joilla on maallinen toivo. Jeesus sanoi tällaisia ihmisiä ”muiksi lampaiksi”, jotka palvovat yhdessä voideltujen kanssa yhtenä hyväksyttynä laumana (Johannes 10:14–16).

Kuluneiden vuosikymmenien aikana on käynyt ilmeiseksi, että voideltujen kutsuminen on suoritettu ja että Jehova on siunannut kasvavaa ”suurta joukkoa”, joka toivoo säilyvänsä elossa ”suuresta ahdistuksesta” (Ilmestys 7:9, 14). Esimerkiksi vuoden 1935 muistonvietossa, jossa oli läsnä 63146 henkeä, niiden luku, jotka ottivat osaa vertauskuviin ja tunnustautuivat siten voideltuihin, oli 52465. Kolmekymmentä vuotta myöhemmin, vuonna 1965, läsnäolijamäärä oli 1933089 mutta vertauskuviin osallistuneita enää 11550. Siitä kolmekymmentä vuotta eteenpäin, vuonna 1995, läsnäolijamäärä oli hypännyt 13147201:een, mutta vain 8645 otti osaa leipään ja viiniin. (1. Korinttilaisille 11:23–26.) Jäännökseen lukeutuvien määrä on selvästikin vähentynyt suuresti vuosikymmenien saatossa: heitä oli noin 52400 vuonna 1935, noin 11500 vuonna 1965 ja noin 8600 vuonna 1995. Niitä, joilla on maallinen toivo, on kuitenkin siunattu, ja heidän lukunsa on kasvanut paljon.

Tuorein raportti on vuodelta 1995, ja sen mukaan vertauskuviin osallistui 28 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna, joskin osallistuvien suhteellinen osuus kaikista läsnäolijoista oli pienempi kuin aiemmin. Kaiken kaikkiaan ei ole syytä huoleen, vaikka muutama uusi päättikin ottaa osaa vertauskuviin. Vuosien varrella jotkut jopa vastakastetut ovat yhtäkkiä alkaneet ottaa osaa. Monissa tapauksissa he ovat jonkin ajan kuluttua myöntäneet, että se ei ole ollut oikein. Jotkut ovat tajunneet, että he ovat reagoineet siten kenties fyysiseen tai henkiseen paineeseen. He ovat kuitenkin ymmärtäneet aikanaan, ettei heitä ole todellisuudessa kutsuttu taivaalliseen elämään. He ovat pyytäneet, että Jumala ymmärtäisi heitä armollisesti. Ja he jatkavat hänen palvelemistaan hyvinä, uskollisina kristittyinä, joilla on toivo elää ikuisesti maan päällä.

Kenenkään meistä ei tarvitse kantaa huolta siitä, että joku alkaa ottaa osaa vertauskuviin tai lakkaa tekemästä niin. Ei ole meidän asiamme, onko joku todella voideltu pyhällä hengellä ja kutsuttu taivaalliseen elämään vai ei. Palauta mieleesi, mitä Jeesus vakuutti: ”Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen lampaani.” Jehova tuntee aivan yhtä varmasti ne, jotka hän on valinnut hengellisiksi pojikseen. Meillä on kaikki syyt uskoa, että voideltujen määrä vähenee edelleen sitä mukaa kuin he päättävät maallisen elämänsä korkean iän tai ennalta aavistamattomien tapahtumien vuoksi. Mutta aivan kuten nämä todelliset voidellut osoittautuvat uskollisiksi kuolemaansa asti ja voivat siksi odottaa saavansa elämän kruunun, voivat muut lampaat, jotka ovat pesseet pitkät viittansa Karitsan veressä, odottaa säilyvänsä elossa aivan edessämme olevasta suuresta ahdistuksesta (2. Timoteukselle 4:6–8; Ilmestys 2:10).

Vartiotorniseuralle tämä voideltujen lukumäärän kasvu on kiusallinen asia. Sen on pakko jossain vaiheessa tehdä asialle jotain, muuten oppi 144000:sta kirjailmellisena lukuna menettää loputkin uskottavuudestaan. Tähän on ainakin kolme keinoa:


1) Luvun 144000 kirjaimellisuudesta luovutaan

2) Raportteja voideltujen lukumäärästä ei enää julkaista

3) Jokin uusi oppimuutos, jolla koko ongelma saataisiin pois päiväjärjestyksestä.

Vartiotorniseura oli jo 1930-luvulla vakuuttanut, että voideltujen määrä oli tullut täyteen, ja nyt kerättiin enää "suuren joukon" jäseniä. Tässä todisteet Vartiotorniseuran vanhasta kirjallisuudesta:

“By 1931 it appeared that the full remnant of “living stones” of the spiritual temple had been assembled into Jehovah’s visible organization.

In 1931, too, the magazine The Watch Tower published a series of articles on the entire prophesy of Haggai.  But in August of 1935, or sixteen years after the temple activities of the remnant began, The Watchtower published a series of articles on the “Great Multitude” of Revelation 7:9-17, disclosing that at the temple there were not only the restored remnant of spiritual Israelites but now also the first ones of a “great multitude” of persons not spiritual Israelites out of all nations, kindreds, peoples and tongues. (You May Survive Armageddon Into God's New World, 1955 page 264)

Vuonna 1931 kävi ilmeiseksi, että Jehovan näkyvään järjestöön oli liittynyt koko jäännös lopullisesta "elävien kivien" lukumäärästä.

Vuosi

1922
1923
1924
1925


1935


1938
1939
1940

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Voideltuja

32 661
42 000
62 696
90 434


52 465


36 732
29 385
27 620

23 989
24 035
23 577
22 684
22 328
27 587
26 449
25 395
24 312
22 723

21 619
20 221
19 108
17 884
16 815
16 302
15 628
15 037
14 511
13 911

13 284
12 714
11 292
11 953
11 550
11 179
10 981
10 691
10 368
10 526

10 384
10 350
10 523
10 723
10 550
10 187
10 080
9 762
9 727
9 564

9 601
9 529
9 262
9 031
9 051
8 927
8 808
8 685
8 734
8 869

8 850
8 683
8 693
 8 617
8 645
8 657
8 795
8 756
8 755
8 661

8 730
8 760
8 565
8 570
8 524
8 758
9 105
9 986
10 857
11 202

11 824
12 604
13 204
14 121
15 177
18 013
18 564
19 521
20526
Huomautukset
Yli puolet 144000:sta!  ??Alin lukema tähän mennessäAlin lukema historian aikana

Mikä on muistonviettojuhlan todellinen tarkoitus? Halutaanko juhlassa tehdä kaikki juuri niin kuin Jeesus toivoi? Onko juhla arvokas hengellinen tilaisuus? Vai onko takana raadollinen selitys: uusien jäsenten värväys Järjestön yhteyteen?

Lue lisää muistonviettojuhlan rekrytointiluonteesta Betelin kirjeestä seurakuntien vanhimmille. Kirjeen löydät täältä.