Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut - arkisto
Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
   Historiaa - osa 16: "Miljoonat, jotka nyt elävät, eivät kuole koskaan"
11.07.2015 Johanneksen poika


 

24. helmikuuta 1918
Vartiotorni-seuran vasta valittu presidentti Rutherford puhui Yhdysvalloissa Los Angelesin Temple Auditorium -nimisessä luentosalissa Kaliforniassa. Hänen aiheensa oli hätkähdyttävä: ”Maailma on loppunut, mutta miljoonat, jotka nyt elävät, eivät ehkä kuole koskaan.”

Kun hän myöhemmin käsitteli samaa aihetta ja julkaisi aiheesta kirjasen, sana "ehkä" oli pudotettu pois. Se kuvaa hyvin sitä, kuinka varmana asiana Rutherford omia profetioitaan piti.

Eräs puheen merkittävä profetia käsitteli vanhan ajan uskollisten maallista ylösnousemusta vuonna 1925. Kirjasessa todetaan mm. näin: "Me voimme odottaa sen tähden luottavaisina, että 1925 tulee olemaan Aabrahamin, Iisakin, Jaakobin ja muinaisten uskollisten profeettojen palaamisvuosi - erittäinkin niiden, jotka mainitaan Hebrealaiskirjeen yhdennessätoista luvussa - jotka profetat tulevat inhimillisen täydellisyyden tilaan." (Oheinen kuva: Vartiotorniseura)

Vartiotorniseuran julkaisema historiakirja "Jehovan todistajat - Jumalan valtakunnan julistajia" (julkaistu 1993) kertoo Rutherfordin sanomasta näin:


*** jv luku 22 s. 425 Osa 2 – Todistajia maan ääriin asti ***

Kiehtova aihe

He julistivat todella sähköistävää sanomaa: ”Miljoonat, jotka nyt elävät, eivät kuole koskaan.” Veli Rutherford oli puhunut tästä aiheesta vuonna 1918. Se oli myös vuonna 1920 julkaistun 128-sivuisen kirjasen nimi. Vuosina 1920–25 tuota samaa aihetta käsiteltiin yli 30 kielellä yhä uudelleen eri puolilla maailmaa yleisökokouksissa kaikilla niillä alueilla, joilla oli käytettävissä puhujia. Sen sijaan että tässä esitelmässä olisi sanottu kaikkien hyvien ihmisten menevän taivaaseen, niin kuin kristikunta opettaa, siinä kiinnitettiin huomio Raamattuun perustuvaan toivoon, jonka mukaan tottelevaiset ihmiset voivat elää ikuisesti paratiisimaassa (Jes. 45:18; Ilm. 21:1–5). Siinä ilmaistiin myös ehdoton luottamus siihen, että tuon toivon toteutuminen oli hyvin lähellä.


*** jv luku 28 s. 632 Koettelua ja seulontaa sisältäpäin ***

Esitelmässä ”Miljoonat, jotka nyt elävät, eivät kuole koskaan”, jonka J. F. Rutherford piti 21. maaliskuuta 1920 New Yorkin Hippodrome-teatterissa, kiinnitettiin huomio vuoteen 1925. Millä perusteella sitä pidettiin merkityksellisenä? Eräässä samana vuonna (1920) julkaistussa kirjasessa osoitettiin, että jos laskettaisiin 70 täyttä riemuvuosikautta siitä silloisen ymmärryksen mukaisesta ajankohdasta, jona Israel astui Luvattuun maahan (sen sijaan että laskettaisiin viimeisen Babylonin pakkosiirtolaisuutta edeltävän esikuvallisen riemuvuosikauden jälkeisestä vuodesta 50. kauden lopussa olevan riemuvuoden alkuun), voitaisiin päätyä vuoteen 1925. Siinä esitettyjen ajatusten perusteella monet toivoivat, että pienestä laumasta jäljellä olevat kenties saisivat taivaallisen palkintonsa vuoteen 1925 mennessä. Tuo vuosi liitettiin myös odotuksiin, joiden mukaan esikristillisinä aikoina eläneet Jumalan uskolliset palvelijat herätettäisiin kuolleista palvelemaan maan päällä taivaallisen Valtakunnan ruhtinasedustajina. Jos näin todella kävisi, se merkitsisi sitä, että ihmiskunta olisi astunut aikakauteen, jolloin kuoleman herruus lakkaisi, ja miljoonat silloin elävät voisivat toivoa, etteivät he kuole koskaan maan päältä. Ne olivat todella onnellisia näkymiä! Vaikka he olivatkin erehtyneet, he kertoivat odotuksistaan innokkaasti toisille.

Rutherfordin kirjanen on käännetty 1920 myös suomen kielelle. Tälle sivulle on lainattu otteita tuosta kirjasesta.

Sivu 3:Sivu 4:

Mutta se hetki on nyt lyönyt, jolloin kansa oppii tuntemaan totuuden; ja ne, jotka tuntevat totuuden, vapautuvat tietämättömyyden ja taikauskon orjuudesta, ja heidän mielensä kääntyy niiden kanavien puoleen, jotka johtavat loppumattomaan riemuun ja onneen.

Sivu 5:

Meidän tulee muistaa, että suuri, kaikkitietävä Luoja on nyt enemmän kuin 4000 vuoden ajan toiminut erikoisen kansan kanssa valmistaakseen sen kautta tilaisuuden avata jokaiselle ihmiselle iankaikkisen elämän ovet.

Sivut 6 ja 7:

Kaikki raamatuntutkijat ovat yksimielisiä siitä, että sen ajan täytyy tulla, jolloin kaikki Jehovan lupaukset saavuttavat täyttymisensä. Jehova tekee kaikki määrätyssä järjestyksessä oikeaan aikaan ja täsmälleen omana sopivana aikanaan eikä ihmisille sopivana aikana. Yksi päivä on hänelle niin kuin tuhatta vuotta, ja tuhatta vuotta niinkuin yksi päivä; ja mikä ihmisestä voisi näyttää kauvan viipyneeltä, lupauksen täyttymykseltä, se on Jumalalle vain hyvin lyhyt aika.

- - -

Lähes yhdeksäntoista vuosisataa ovat ne, jotka ovat tutkineet pyhän Raamatun ennustuksia, odottaneet ja tarkanneet maailman loppua, koska Jeesus opetti, että maailman loppu tulisi. Monilla kristityillä, jotka ovat olleet kykenemättömiä näkemään Raamatun kuvannollisten ja kirjaimellisten lausuntojen välistä eroitusta, on ollut sekava käsitys maailman lopusta.


- - -

Terveen järjen tulisi johtaa meidät siihen johtopäätökseen, että Jehova ei loisi niin ihmeellistä maata kuin tämä on - sallien ihmisen monin paikoin kehittää korkealle sivistystä - hävittääkseen sen sitten kokonaan. Sellainen ei sovi ollenkaan hänen luonteelleen eikä se myöskään ole sopusoinnussa hänen sanansa selvän opetuksen kanssa, joka sanoo: "Maa pysyy iankaikkisesti". (Saarn. 1:4) "Sillä näin sanoo Herra, joka taivaat on luonut; hän on Jumala, joka maan on muodostanut ja tehnyt, hän on sen asettaja, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän on sen valmistanut." (Jes. 45:18) Kun Raamattu puhuu maailman lopusta, niin se ei tarkoita kirjaimellista maata, vaan aikakautta eli aikataloutta, jolloin määrätty järjestys eli yhteiskuntatilanne on olemassa. Todistuksena tästä Raamattu esittää, että yksi "maailma" on ollut. Eedenin ajoista suureen tulvaan (vedenpaisumukseen) asti, minkä kautta "silloinen maailma hukkui vesitulvaan". (2.Piet. 3:6) Kun tulva lakkasi, alkoi uusi "maailma"; ja sama raamatullinen kirjailija esittää lupauksen, että tämäkin maailma loppuu. Tämä maailma käsittää ajan vedenpaisumuksesta siihen asti kuin Messiaan valtakunta tulee. Ja hänen valtakuntansa osoittaa toisen uuden maailman eli uuden asiainjärjestyksen alun.


Sivut 8 ja 9:

Kaikkien täytyy sentähden myöntää, että ensimmäinen tärkeä kysymys, mikä meidän tulee ratkaista, on: Koska tämä maailma loppuu?

- - -

Me esitämme sentähden tässä todistuksia siitä, että nykyinen yhteiskuntajärjestys - toinen maailma - päättyi oikeudellisesti v. 1914, ja että tämä maailma on siitä lähtien ja yhä jatkuvasti ollut katoamaan, häviämään päin; että uusi asiainjärjestys on alkanut ottaa sen paikan; että vanha yhteiskuntajärjestys tulee määrätyn ajan kuluessa täydelleen revittäväksi juurineen irti ja hävitettäväksi, ja uusi talous saa täyden vallan; että tämä tapahtuu nyt elävän sukupolven aikana ja että sentähden miljoonia ihmisiä, jotka nyt elävät maan päällä, jotka näkevät näiden asioiden tapahtuvan ja joille tarjotaan iankaikkinen elämä, ja että , jos he ottavat sen määrätyillä ehdoilla vastaan ja noudattavat niitä, he eivät koskaan kuole.

Sivu 9:

Pakanain ajat.

Sana pakanain ajat merkitsevät Raamatun esityksen mukaan sitä aikaa, jolloin pakanat hallitsevat kansoja. Jaakobin kuollessa Jumala järjesti Israelin kansaksi, ja hän toimi tämän kansan kanssa määrätyn ajan, kaikkien muiden maan kansojen ollessa poissuljettuina.


Sivu 10:

On hyvin tunnettu historiallinen tosiseikka, että kuningas Nebukadnesar otti Sidkian vangiksi tässä mainittuun aikaan ja vei Babyloniin. Sittemmin annettiin israelilaisten säilyttää kansallinen olemassaolonsa toisten kansojen valvonnan alaisena. Tätä tilannetta jatkui vuoteen 73 jKr. Sidkian eroittamisessa otettiin pois juutalaisilta kruunu eli herraus eli oikeus hallita maan kansoja ja sen sallittiin siirtyä pakanoille.

- - -

Aika, jonka juutalaisten rangaistus kestäisi eli toisin sanoen, jolloin Jumala sallisi herruuden olla pakanoilla, on määrätty Raamatussa seitsemäksi kuvannolliseksi ajaksi. (Katso 3. Moos. 26:18) Yhtä aikaa käytetään Raamatussa edustamaan yhtä kuvannollista vuotta. Juutalaisen laskutavan mukaan on vuosi 360 päivää. Kun jokainen päivä vastaa yhtä vuotta, niin tulee jokainen aika vastaamaan 360 vuotta. Seitsemän aikaa muodostavat siis 2520 vuotta pitkän aikakauden, jolloin pakanoilla on valta ja jonka lopussa heidän valtansa oikeudellisesti loppuu.


Sivu 11:

Aika, jolloin Sidkia kukistui ja jolloin Nebukadnesarin pakanallinen valta alkoi - ensimmäinen pakanavaltakunta - on ratkaisevasti määrätty sekä maailman historiassa että Raamatussa vuodeksi 606 eKr. Vuonna 1 jKr. oli 606 vuotta aikakaudesta päättynyt, 1914 vuotta 606:een tekee yhteensä 2520 vuotta; tästä näemme siis, että pakanain vallan eli herruuden aika päättyi vuonna 1914. Tämä aikamääräys on sopusoinnussa niiden olosuhdetodistusten kanssa, jotka johdonmukaisesti osoittavat, koska maailman loppu alkaa, s.t.s. koska vanha asiainjärjestys alkaa hävitä, ja tämä aikamääräys osoittaa myös sen ajan, jolloin Messiaan valta ilmenee ja jolloin uusi asiainjärjestys alkaa astua voimaan.

- - -

Me esitämme nyt erään todistajan todistuksen, todistajan, jonka pätevyyttä ei voida asettaa kysymyksen alaiseksi, ja jonka todistus täytyy ottaa vastaan ehdottomana totuutena. Tämä todistaja on Jeesus Nasaretilainen.

- - -

Hän todisti, että pakanat tallaisivat juutalaisia siksi kunnes pakanain ajat täyttyisivät. (Luuk. 21:24)


Sivu 12:

Tästä näemme niinollen ratkaisevasti, että pakanain ajat päättyivät syksyllä 1914. Siihen aikaan vihastuivat myöskin kansat, kuten profeetallisesti ennustettiin.

- - -

Maailmanloppu.

Me kiinnitämme huomion erääseen toiseen Jeesuksen todistukseen, joka vahvistaa täydellisesti edellä olevan. Se on Matt. 24. luvussa ja lausuttiin vain muutamia päiviä ennen hänen ristiinnaulitsemistaan, s.t.s. keväällä vuonna 33: "Kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset hänen luoksensa, heidän olleessaan yksinänsä, ja sanoivat: Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi (läsänolosi engl. Raam.) ja maailman lopun tunnusmerkki?" Sittenkun Herra oli varoittanut heitä antamasta toisten todistusten johtaa itseään harhaan, vastaa hän selvästi kysymykseen: "Kansa nousee kansaa vastaan, ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja tulee nälänhätää ja maanjäristyksiä seudusta seutuun. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua." (Matt. 24:7,8) Hän ilmoitti toisin sanoen, että suuri maailman sota puhkeaisi, johon maan kansat ja valtakunnat sekaantuisivat. Suuri maailman sota alkoi täsmälleen oikeaan aikaan, silloin kuin pakanain ajat päättyivät, ja sen mukana alkoi vanha maailmanjärjestys kukistua. Sota, johon melkein kaikki maan kansat joutuivat, kesti noin neljä vuotta, ja se arvojen ja ihmishenkien menetys, minkä se aiheutti, hakee turhaan vertaistaan ihmisen historiassa.

Me panemme huomioomme, että Jeesus sanoi, että nälänhätä seuraa tätä.


Sivu 13:

Monissa Euroopan maissa ovat tuhannet kuolleet kirjaimellisesti nälkään.

- - -

Huomaamme vielä Jeesuksen sanoneen, että sotaa ja nälänhätää seuraa rutto. Tämä on käynyt kirjaimellisesti toteen. "Espanjan tauti" kulki yli maailman, ja vähemmässä ajassa kuin kahdessatoista kuukaudessa oli tämän kauhistavan, tarttuvan taudin uhreja kaksi jokaista kohti, joka kuoli suuressa maailmansodassa neljänä vuonna.

- - -

Edelleen sanoi Jeesus, että sotaa, nälänhätää ja ruttoa seuraa maanjäristykset. Oli tavallista, että Jeesus käytti kuvakieltä; todellakin, hän käytti usein kuvakieltä eli hämäriä puhetapoja salatakseen todellisen merkityksen oikeaan aikaan asti. Raamatun kuvakielessä maanjäristys merkitsee vallankumousta. Sodan jäljissä ovat seuranneet nälänhädät, kulkutaudit ja vallankumoukset monissa maissa - toiset verisinä, toiset eivät. Venäjä on saanut kokea vallankumouksensa ja siellä ovat babylonialaiset järjestelmät kukistuneet. Sama on tapahtunut Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa, ja vallankumoushenki on kypsä kaikkialla. Tämä ei merkitse hädän loppua, vaan se merkitsee Jeesuksen sanojen mukaan, että vanha maailma loppui oikeudellisesti katsoen 1914 ja että noiden loppuun kuluneitten järjestelmien poistamistyö on nyt käynnnissä valmistaen Messiaan valtakunnan tuloa.

Rutherford oli vakuuttunut juutalaisten erityisaseman palauttamisesta. Hän kirjoittaa monta sivua siionismista sivulta 21 alkaen.


Sivu 21:Sivu 22:Sivu 23:

Sivu 24:

Sivu 25:Sivut 27 ja 28:

Tapahtumat Nooan päivinä.

Jeesus ei jättänyt meitä siihen tilaan, että meidän tarvitsisi ainoastaan yhden tapahtuman johdosta ratkaista, milloin maailman loppu on tullut, vaan luetteli useita tapahtumia, jotka tapahtuisivat sen aikajakson kuluessa, jolloin maailma menee loppuansa kohti. Hän sanoi, että niinkuin oli Nooan päivinä, samoin on myös oleva maailman lopussa. "Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemuksessa (läsnäolossa) oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat aina siihen päivään asti, jona Nooa merni arkkiin eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki pois, niin on myös Ihmisen Pojan tulemuksessa oleva". Matt. 24:37-39.

Ensimmäinen maailma päättyi vedenpaisumukseen. Satakaksikymmentä vuotta ennen vedenpaisumusta antoi Jumala Nooalle käskyn tehdä valmistuksia itsensä pelastamiseksi ja julistaa kansalle lähestyvää loppua. Nooan päivinä jatkoi kansa tavallista elämäänsä ja totuttua toimintaansa ja oli täydellisen välinpitämätön siitä seikasta, että vanha asianjärjestys pian katoaisi suuressa vedenpaisumuksessa, ja unohti sen. Samalla tavalla on tänäänkin suuri ihmispaljous, joka kulkee omaa tietään, täydellisesti unohtanut sen suuren siirtymisajan, missä nyt olemme, ja kokonaan tietämätön siitä.


Sivu 30:

Enemmän kuin neljäkymmentä vuotta julisti pastori Russell, uskollinen, vihkiytynyt kristitty, suullisesti, sanomalehtien ja kirjojensa kautta kansalle, että 1914 merkitsee pakanain aikojen loppua; että maailma alkaa silloin mennä kohti loppuaan ja että Messiaan valtakunta seuraa pian sen jälkeen. Muutama harvat papit siellä täällä liittyivät häneen julistaakseen tätä, mutta suurin osa heistä pilkkasi ja puhui kaikkea pahaa häntä vastaan sentähden, että hän julisti uskollisesti sanomaa. Herran henkeytetty todistaja on osoittanut oikeaksi hänen esityksensä, että tänä aikana tulisi pilkkaajia pilkkoinensa, jotka tekisivät väitöksiä Jumalan kaitselmuksen lähettämää todistusta vastaan sanoen: "Viimeisinä päivinä tulee pilkkojansa pannen pilkkajoita, jotka vaeltavat himojensa (itsekästen halujensa) mukaan, ja sanovat: "Missä on lupaus (todistus) hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomisesta alkaen". Sillä tahallaan he eivät ole tietävinään, että ... nykyiset taivaat (näkymättömät hallitsevat vallat) ja maa (yhteiskuntajärjestys) ova samalla sanalla tallennetut tulelle (hävittävälle hädälle), säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään". - 2. Piet. 3:3-7.

Sivu 31:Sivut 41, 42 ja 43:Ahdistus ja hämmennys.

V. 1914 jälkeen alkaneet olosuhteet maailmassa aiheuttavat ahdistusta ja hämmennystä. Kaikki hallitsijat maan päällä ovat hämillään. Rahamiehet ovat epätietoisia, liikemiehet ovat epätietoisia, kansa on epätiedossa, ja kaikki ovat ahdistuksessa. Miksi on näin ja mitä tämä merkitsee? Jeesus vastasi edelleen maailman lopun suhteen ja todistukseksi siitä, että "on oleva maassa kansoilla ahdistus, ja he ovat epätoivossa merene pauhun [levottomien ihmisjoukkojen] ja hyrskyn [järjestäytyneiden äärimmäisyysliikkeitten] vuoksi. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä kohtaa maanpiiriä; sillä taivasten voimat järkkyvät." (Luuk. 21:25,26) Tämä toteutuu päivä päivältä.
Ihmisten toivomus.

Kaiken tämän hädän, surun ja ahdistuksen ohella on ihmisten sydämissä kaihoava toivomus. He haluavat elämää, vapautta ja pysyväistä onnea. Melkeinpä jok'ikinen haluaisi mieluummin asua rauhassa rakkaittensa kanssa ja karttaa riitaa ja eripuraisuutta, mutta olosuhteet näyttävät muodostuvan sellaisiksi, että ihmisen vaikeudet ovat voittamattomat. He eivät voi tehdä mitä he tahtoisivat. Nähtävästi joku näkymätön voima tai valta vaikuttaa heihin. Ja mikä on tämä valta?

Pahat henget toiminnassa.

Huomautamme jälleen sitä tosiseikkaa, että niinkuin oli Nooan päivinä, niin on myöskin maailman lopussa. Raamattu opettaa selvästi, että maailma Nooan päivinä oli tulvillaan langenneita enkeleitä. Niinkuin asia on esitetty 1. Mooseksen kirjassa kuudennessa luvussa, nämä ottivat ihmisruumiit ja väkivaltaisesti rikkoen velvollisuutensa Jehovaa kohtaan ottivat itselleen vaimoja ihmisten keskuudesta, josta oli seurauksena mitä paheellisimpia jälkeläisiä ja koko maailma täyttyi väkivallalla. Jumala antoi vedenpaisumuksen tulla. Vastaukseksi mikä näiden henkien kohtalo oli, sanoo apostoli Pietari: "Eihän Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät hornaan [tartaroon] ja hylkäsi pimeyden kuiluihin tuomiota varten säilytettäväksi." Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin edestä, johdattaakseen meidät Jumalan tykö; hän, joka kyllä kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät olleet kuuliaisia, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin, kun valmistettiin arkkia." (2. Piet. 2:4; Piet. 3:18-20) "Ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa [ensimmäistä tilaansa] vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeään iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon." - Juud. 6.


Sivu 44:

Nämä demonit vaikuttavat ihmisten mieliin ja aiheuttavat onnettomuuksia, vihaa, tyytymättömyyttä, rauhattomuutta, pahansuopaisuutta, vahingoniloa, epäsopua ja kaikenlaista riitaa ja hätää.

Sivut 45 ja 46:
Sivu 49:Sivut 50 ja 51:
Lunastus luvattu.

Jehova tarkoitti alusta lähtien, että ihmiskunta lunastetaan tästä kärsimyksen ja kuoleman tilasta ja ennalleenasetetaan siihen, mikä kadotettiin.


Sivut 52 ja 53:

Aadamille lausuttua tuomiota ei olisi voitu peruuttaa koskaan, koska se olisi merkinnyt sitä, että Jumala olisi kieltänyt itsensä; sentähden täytyi tuomion toteutua. Mutta se on täydelleen Jumalan toimenpiteiden mukaista, että hankittiin korvaus, jolla oikeus voitiin tyydyttää ja Jumalan lain pyhyys ja majesteettisuus säilyttää. Sentähden Jumala antoi lupauksen, jonka hän on lausunut profeetta Hoosean kautta ja joka kuuluu: "Minä olen lunastava heidät haudan vallasta; minä ostan heidät vapaiksi kuolemasta. Oi, kuolema, minä olen sinun vaivasi, oi hauta, minä olen sinun hävityksesi." - Hoos. 13:14, engl. käänn.Sivu 54:

Sivut 63 ja 64:

Riemuvuosi.

Jehovan Israelille antaman riemuvuosijärjestelmän ymmärtäminen heittää melkoista valoa niihin tapahtumiin, jotka ovat välittömästi edessämme. Raamattu osoittaa selvästi, että Israel oli esikuvallinen kansa, sinä aikana, jolloin Jumala enemmän kuin kahdeksantoistasataa vuotta toimi heidän kanssaan. Sen laki oli esikuva suuremmista ja paremmista asioista, jotka tulevat.

- - -

Näiden riemuvuosien yksinkertainen laskeminen vie meidät seuraavaan merkitykselliseen tulokseen: Seitsemänkymmentä riemuvuosikautta, joista kukin on viisikymmenvuotinen, tekee 3500 vuotta. Koska riemuvuosia alettiin ottaa huomioon 1575 vuotta eKr., niin päättyy tämä aika ilmeisesti syksyllä vuonna 1925, jolloin esikuva lakkaa ja jolloin suuren vastakuvan täytyy alkaa. Mitä meillä on sentähden odotettavissa? Esikuvassa täytyi riemuvuonna tapahtua täydellinen ennalleenasettaminen ja sentähden täytyy suuren vastakuvan alun merkitä "kaiken ennalleenasettamisen" alkamista. Tärkein, mikä ennalleenasetetaan, on ihmiskunnan elämä; ja koska toiset raamatunpaikat sanovat varmuudella, että Aabraham, Iisak, Jaakob ja toiset muinaiset uskolliset herätetään ja että nämä tulevat saamaan ensimmäisen suosion, niin voimme odottaa, että 1925 tulee näkemään näiden Israelin uskollisten palaavan kuolemasta, nousevan täydelleen ennalleenasetettuina täydelliseen inhimilliseen luontoon ja asetetaan uuden asiainjärjestyksen laillisiksi edustajiksi maan päälle.


Sivu 65:

Maalliset johtomiehet.

Kuten olemme aikaisemmin esittäneet, on suuren "riemuaikajakson" alkamisaika 1925. Siihen aikaan tunnetaan Valtakunnan maallinen puoli. Hebrealaiskirjeen yhdennessätoista luvussa apostoli Paavali mainitsee pitkän luettelon uskollisia ihmisiä, jotka kuolivat ennen kuin seurakunnan valitseminen oli alkanut. Nämä eivät voi koskaan olla osana taivaallisesta luokasta; heillä ei ollut mitään taivaallisia toiveita; mutta Jumalalla on jotain hyvää heidänkin varalleen. He nousevat täydellisinä ihmisinä ja ovat ruhtinaita eli johtohenkilöitä maailmassa hänen lupauksensa mukaan. (Ps. 45:17; Jes. 32:1; Matt. 8:11.) Me voimme odottaa sen tähden luottavaisina, että 1925 tulee olemaan Aabrahamin, Iisakin, Jaakobin ja muinaisten uskollisten profeettojen palaamisvuosi - erittäinkin niiden, jotka mainitaan Hebrealaiskirjeen yhdennessätoista luvussa - jotka profetat tulevat inhimillisen täydellisyyden tilaan.


Sivu 66:Sivut 67 ja 68:

Raamattu osoittaa selvästi, että tätä siunauksen suurta aikaa edeltää välittömästi suuri hätä. Tämä hätä on nyt yllättänyt maailman. Sana Mikael, jota käytetään seuraavassa tekstissä, merkitsee "joka on kuin Jumala" eli Jumalan edustajaa - Kristusta Jeesusta, suurta pelastusruhtinastamme. Kristuksen toinen tuleminen ja hänen valtakuntansa perustaminen on ollut kuluneina vuosisatoina kristittyjen toivo ja kaiho. Tarkoittaen tätä aikaa kirjoitti profetta Daniel henkeytettynä: "Siihen aikaa nousee Mikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten puolustajana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jommoista ei ole ollut siitä asti, kun ihmisiä on ollut olemassa, siihen aikaan asti. Ja sillä ajalla pelastetaan sinun kansasi, jokainen, joka on kirjoitettu kirjaan. Ja monet, jotka maan tomussa makaavat, heräävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset pilkkaan ja iankaikkiseen häpeään." - Dan. 12:1,2.

Sivu 69:

Kuinka iankaikkinen elämä saadaan.

Kirkkojärjestelmät tahtovat saada kansan uskomaan, että ainoastaan ne pelastuvat, joista tulee jonkun kirkon jäseniä. Raamattu ei ole koskaan opettanut mitään sellaista. Herra ei ole koskaan suunnitellut nimijärjestelmiä, ja totinen seurakunta on vain pieni lauma, joka saa periä taivaan valtakunnan, eivätkä muut maailmassa saakaan sitä periä. Jeesus sanoi seurakunnalle: "Älä pelkää, sinä pikkuinen lauma; sillä Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan." (Luuk. 12:32.) Jeesus ei kuollut ainoastaan niiden puolesta, jotka muodostavat seurakunnan, vaan kaikkien puolesta. Johannes sanoi selvästi ja ymmärrettävästi: "Hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien." - 1. Joh. 2:2.


Sivut 70 ja 71:

Selvä lupaus.

Jeesuksen sanoilla täytyy myöntää olevan täysi voima ja vaikutus, koska hän puhui niinkuin ei koskaan kukaan ihminen ole puhunut. Hän puhui ehdottomalla pätevyydellä. Ja hänen sanojensa täytyy toteutua Jumalan oikeaan aikaan, eivätkä ne voi toteutua ennen kuin oikea aika on tullut. Jeesus sanoi suoraan: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa." (Joh. 8:51) Kuten yllä olemme esittäneet, ei kukaan voi pitää Jeesuksen sanoja, ennenkuin hän on kuullut ne, ennenkuin hän on saanut tiedon Jumalan toimenpiteistä.

- - -

Jälleen hän sanoi: "Jokainen, joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole." (Joh. 11:26) Uskommeko me Mestarin sanat? Jos niin on, niin silloin, kun maailman aika on tullut saada tietoa, on niillä, jotka uskovat ja jotka luonnollisesti alistuvat tottelemaan ehtoja, Jeesuksen nimenomainen ja varma sana, etteivät he kuole koskaan.

Sen jälkeen, mitä olemme osoittaneet - että nimittäin vanha asiainjärjestys, vanha maailma, on loppunut ja on sentähden katoamaisillaan, että uutta järjestystä juuri asetetaan voimaan ja että muinaisten uskollisten arvokkaiden ylösnouseminen tapahtuu tuonna 1025 ja uudelleenrakentaminen alkaa - on järkevää tehdä se johtopäätös, että monet ihmiset, jotka nyt elävät maan päällä, ovat jäljellä täällä vuonna 1925. Jumalan sanassa esitettyjen lupausten perustuksella meidän täytyy niinmuodoin tulla siihen varmaan ja eittämättömään lopputulokseen, että miljonat, jotka nyt elävät, eivät kuole koskaan.

Tämä ei tietystikään merkitse sitä, että joka ainoa saa elää, sillä muutamat kieltäytyvät tottelemasta Jumalan lakia.


Sivu 72:Sivut 73 ja 74:
Beet-Sarim, kuva: Vartiotorniseura


     

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity