Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut - arkisto
Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
   Jehovan todistajat ja symbolit
18.07.2015 Johanneksen poika (Päivitetty kerran)Wikipedia määrittelee symbolin näin:

Symboli (tunnuskuva, vertauskuva, merkki, tuntomerkki, tunnusmerkki) on merkki, joka edustaa jotakin asiaa.

Sanan symboli on sanottu olevan johdettavissa kreikan sanasta symballein, joka merkitsee yhteen, kokoon heittämistä. Selityksen mukaan aate ja esine on symbolissa yhdistynyt kokonaisuudeksi. Monet käytössä olevat symbolit ovat peräisin kaukaisilta ajoilta ja niiden alkuperä on häipynyt esihistoriaan.

Miten Vartiotorniseura on suhtautunut symboleihin? Onko sen suhtautumistapa muuttunut vuosikymmenten kuluessa? Voivatko Jehovan todistajat käyttää joitakin symboleita?

Vartiotorniseura on ainakin teoriassa hyvin kielteinen suhtautumisessaan symboleihin. Lähes kaikki symbolit tuomitaan epäjumalanpalvelukseen liittyvinä. Raamatun ymmärtämisen opas kertoo näin:

*** it-1 s. 503 Epäjumala, epäjumalanpalvelus ***

Epäjumala, epäjumalanpalvelus

Epäjumala on minkä tahansa sellaisen todellisen tai kuvitellun kuva tai symboli, jolle osoitetaan intohimoista antaumusta. Yleensä epäjumalanpalveluksella tarkoitetaan jonkin epäjumalan uskonnollista kunnioitusta, rakastamista, palvontaa tai ihailua. Se kohdistetaan tavallisesti todelliseen tai kuviteltuun korkeampaan voimaan, jonka uskotaan olevan joko elollinen (esim. ihminen, eläin tai järjestö) tai eloton (esim. jokin luonnonvoima tai elottoman luonnon osa). Epäjumalanpalvelukseen liittyy yleensä joitakin tapoja, seremonioita tai rituaaleja.

Vartiotorni-lehti on samoilla linjoilla.

*** w02 15/1 s. 3-4 Luotatko todelliseen Jumalaan? ***

Jumalia jotka ’eivät voi pelastaa’

Ajatellaanpa esimerkiksi kuvien ja symbolien käyttöä palvonnassa. Ne jotka luottavat jumalankuviin tai rukoilevat niiden välityksellä, pitävät niitä yli-inhimillisen voimakkaina pelastajina, jotka voivat palkita ihmisiä tai vapauttaa heidät vaarasta. Mutta voivatko ne todella pelastaa? Psalmista lauloi tällaisista esineistä: ”Kansakuntien epäjumalat ovat hopeaa ja kultaa, ihmiskätten työtä. Suu niillä on, mutta mitään ne eivät voi puhua, silmät niillä on, mutta mitään ne eivät voi nähdä. Korvat niillä on, mutta ne eivät voi kääntää korvaansa minkään puoleen. Sitä paitsi niiden suussa ei ole henkeä.” Ne ovat tosiaan jumalia, jotka ’eivät voi pelastaa’. (Psalmit 135:15–17; Jesaja 45:20.)

Jehovan todistajat tuomitsevat jyrkästi ristin käytön. Kirkot pitävät ristiä pyhänä symbolina.

*** bh s. 205 kpl 4-5 Tosi kristityt eivät käytä palvonnassa ristiä ***

Kristityiksi tunnustautuvat eivät tiettävästi käyttäneet palvonnassaan ristiä ensimmäisiin kolmeensataan vuoteen Kristuksen kuoleman jälkeen. Mutta 300-luvulla pakanakeisari Konstantinus kääntyi luopiokristillisyyteen ja ajoi ristin käyttöä kristinuskon vertauskuvana. Olivatpa hänen vaikuttimensa mitkä tahansa, ristillä ei ollut mitään tekemistä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Se on todellisuudessa pakanallista perua. Eräässä katolisessa tietosanakirjassa myönnetään: ”Risti esiintyy sekä esikristillisissä että ei-kristillisissä kulttuureissa.” (New Catholic Encyclopedia.) Muissa tietolähteissä risti yhdistetään luonnonpalvontaan ja pakanallisiin sukupuoliriitteihin.

Miksi tämä pakanallinen vertauskuva sitten haluttiin ottaa käyttöön? Ilmeisesti siksi, että pakanoiden olisi helpompi omaksua ”kristillisyys”. Raamattu tuomitsee kuitenkin selväsanaisesti pakanallisten symbolien kunnioituksen (2. Korinttilaisille 6:14–18). Se myös kieltää harjoittamasta minkäänlaista epäjumalanpalvontaa (2. Mooseksen kirja 20:4, 5; 1. Korinttilaisille 10:14). Tosi kristityillä on siis erittäin pätevät syyt olla käyttämättä ristiä palvonnassa.

Vartiotornissa kerrotaan, että risti oli käytössä jo paljon ennen kuin kristillisyys oli vielä syntynyt.

*** w87 15/8 s. 22 Onko risti kristittyjä varten? ***

Saatat olettaa, että kristityt käyttivät ensimmäisinä ristiä. Kuitenkin The Encyclopedia Americana puhuu siitä, ”miten sekä hindut että buddhalaiset Intiassa ja Kiinassa samoin kuin persialaiset, assyrialaiset ja babylonialaiset sitä muinoin käyttivät”. Samalla tavalla eräs toinen tietosanakirja sanoo, että risti ”oli tunnus, johon liitettiin uskonnollisia ja mystisiä merkityksiä kauan ennen kristillistä aikaa”. – Chambers’s Encyclopaedia, 1969.

Vartiotorniseura käytti ristiä itsekin vuosikymmenten ajan. Esimerkiksi jokaisen Vartiotorni-lehden kannessa oli risti. Tämän tosiseikan Jehovan todistajat itsekin myöntävät.

*** jv luku 14 s. 200 ”He eivät ole osa maailmasta” ***

Raamatuntutkijat käyttivät vuosikausia tunnuksenaan ristiä ja kruunua, ja tämä symboli oli myös ”Vartiotornin” kannessa vuosina 1891–1931. Mutta vuonna 1928 korostettiin, ettei mikään koristeellinen symboli, vaan ihmisen toiminta todistajana, ilmaisi hänen olevan kristitty. Vuonna 1936 osoitettiin, että todisteiden mukaan Kristus kuoli paalussa, ei kahden ristikkäin olevan puun muodostamalla ristillä.

Vartiotorni-lehden kansi

Vartiotorniseura ei jäänyt ristin hylkäämisen takia kuitenkaan ilman symbolia. Vartiotorni oli symboli, mikä pysyi edelleen Jehovan todistajien tunnuksena. Miksi torni olisi parempi symboli kuin risti? Eikö sekin voida yhdistää palvontaan?

Vartiotorni-logo muistuttaa "liikaa" Efesoksen Artemis-jumalatarta ollakseen sattumaa. Voidaan siis sanoa, että myös vartiotorni on pakanallinen symboli.

  
Kuva: Beltsassar.com

   

Vartiotorniseuralla on ollut suuri tarve puolustella vartiotorni-symbolin käyttöä omassa toiminnassaan. Monissa valtakunnansaleissa oli seinään kiinnitettynä Vartiotorni-logo. Tosin muutama vuosi sitten järjestö pyysi seurakuntia poistamaan tuon tunnuksen seinästä seuraavan remontin yhteydessä.

*** g77 22/3 s. 22 Onko kristillisyydellä näkyvää vertauskuvaa? ***

Esimerkiksi joissakin Jehovan todistajien rakennuksissa ja valtakunnansaleissa esiintyy vartiotorniaiheista koristelua. Tässä itsessään ei ole mitään väärää. Mahdollisesti se auttaa ihmisiä tunnistamaan Jehovan todistajille kuuluvaa omaisuutta. Kuitenkaan kenenkään ei tulisi koskaan kunnioittaa vartiotornia ikään kuin se olisi kristillisyyden vertauskuva. Jeesus opetti, että ”tästä [eikä näkyvien vertauskuvien välityksellä] kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on rakkaus keskuudessanne”. – Joh. 13:35.

Vaikka näkyvät vertauskuvat ovat aina olleet luonteenomaisia ei-raamatullisille uskonnoille, niitä ei esiintynyt kristillisyydessä sen alussa. Samoin kuin ajanlaskumme ensimmäisellä vuosisadalla niin nykyäänkin kristittyjen tulee mukautua Raamatun mittapuuhun: ”Me vaellamme uskon emmekä näkemisen avulla.” – 2. Kor. 5:7.

Monelle tulee epäilemättä mieleen vartiotornin palvonta, kun tämä symboli esiintyy esimerkiksi solmioneulassa. Vielä räikeämmin palvonta tulee esille silloin, kun solmioneulassa on vartiotornin sijasta Jumalan nimen kirjaimet heprean kielellä.

Vartiotorniseura tosin itse tuomitsee Jumalan nimen käytön tällä tavalla, mutta käytännössä monet Jehovan todistajat käyttävät Jumalan nimeä epäpuhtaalla tavalla halvoissa rihkamissa. Vartiotornin teksti on selvästi tulkittavissa.

*** w11 15/4 s. 28 Muistatko? ***

Käyttävätkö tosi kristityt Jumalan nimeä taikakaluna?

Jotkut ajattelevat jonkin esineen tai symbolin olevan taikakalu, jolla on maagista suojelevaa voimaa, mutta Jumalan palvelijat eivät pidä hänen nimeään sellaisena. He turvautuvat Jehovan nimeen luottamalla häneen ja pyrkimällä tekemään hänen tahtonsa (Sef. 3:12, 13). (15.1.2011 s. 5, 6.)

Vartiotorniseura ei ole täysin johdonmukainen symbolitulkinnassaan. Risti tuomitaan, koska se liittyy epäjumalanpalvontaan. Kuitenkin vihkisormus sallitaan, vaikka Vartiotorni-lehti myöntää, että silläkin on uskonnollinen historia ja merkitys.

*** w07 15/2 s. 30 Lukijoiden kysymyksiä ***

Vihkisormuksellakin oli aikoinaan uskonnollinen merkitys. Useimmat eivät kuitenkaan nykyään tiedä sitä, vaan he pitävät vihkisormusta vain naimisissaolon merkkinä.

*** w92 1/9 s. 30 Lukijoiden kysymyksiä ***

Jotkin tavat, jotka aikoinaan olivat luonteeltaan uskonnollisia, eivät enää monissa paikoissa ole sellaisia. Esimerkiksi vihkisormuksella oli kerran uskonnollinen merkitys, mutta useimmissa paikoissa sillä ei enää nykyään ole tällaista merkitystä. Siksi monet tosi kristityt hyväksyvät paikkakuntansa tavan käyttää vihkisormusta avioliiton merkkinä. Tärkeää tällaisissa asioissa on tavallisesti se, yhdistetäänkö tapa nykyään väärään uskontoon. (Ks. ”Lukijoiden kysymyksiä” -palstaa Vartiotornista 15.4.1972 ja 15.10.1991.)

Jehovan todistajien symbolikäytäntö on aivan viime vuosina saanut uuden suunnan. Nyt vartiotorni-symboli on jätetty kakkossijalle, kun sen on ohittanut Vartiotorniseuran nettiosoite-symboli JW.ORG.

     
Kuvissa Tamperen ja Pietarsaaren valtakunnansalit, seinissä JW.ORG-logo

Tämä symboli on kiinnitetty vartiotorni-symbolin tilalle valtakunnansalien seiniin. Eikä tässä vielä kaikki. Sen käyttö on lisääntynyt mitä ihmeellisimpiin paikkoihin. JW.ORG-symboli leivotaan täytekakkujen päälle. Siitä tehdään lippuja liehumaan lipputankoihin. Sillä koristellaan koruja, kyniä, laukkuja ja muita tavaroita. JW.ORG-rihkamaa myydään monissa nettikaupoissa. Jehovan todistajien hallintoelin ei voi olla tietämätön tästä rihkaman paljoudesta. Kuitenkaan se ei ole reagoinut siihen mitenkään. Näin ollen nämä nettikaupat myyvät rihkamaansa hallintoelimen hiljaisella suostumuksella. Ehkä nämä kaupat lahjoittavat osan voitostaan Vartiotorniseuralle?Tässä on esimerkkejä kahdesta nettikaupasta, jotka myyvät JW.ORG-symboleilla varustettuja tuotteita. Mitä sinä ajattelet tästä?Alkuperäiset internetsivut täällä.  
Alkuperäiset internetsivut täällä.Kertaus:

Raamatun ymmärtämisen opas kertoo näin:

*** it-1 s. 503 Epäjumala, epäjumalanpalvelus ***

Epäjumala, epäjumalanpalvelus

Epäjumala on minkä tahansa sellaisen todellisen tai kuvitellun kuva tai symboli, jolle osoitetaan intohimoista antaumusta. Yleensä epäjumalanpalveluksella tarkoitetaan jonkin epäjumalan uskonnollista kunnioitusta, rakastamista, palvontaa tai ihailua. Se kohdistetaan tavallisesti todelliseen tai kuviteltuun korkeampaan voimaan, jonka uskotaan olevan joko elollinen (esim. ihminen, eläin tai järjestö) tai eloton (esim. jokin luonnonvoima tai elottoman luonnon osa). Epäjumalanpalvelukseen liittyy yleensä joitakin tapoja, seremonioita tai rituaaleja.


  

  
Lue lisää täältä ja täältä.
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity