Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut - arkisto
Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
   Kaksi hallintoelimen jäsentä kertoo lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä
17.08.2015 Martta ja Johanneksen poikaHallintoelimen jäsen Anthony Morris puhui lasten kaltoinkohtelusta heinäkuussa 2015 videolla, joka julkaistiin JW Broadcasting -sivustolla. Tuo sivusto on Jehovan todistajien virallinen TV- ja videokanava.

Hallintoelimen jäsen Geoffrey Jackson joutui 14.08.2015 kuulusteluun Australian hallituksen perustaman tutkintakomission eteen, missä hän pakon edessä kertoi Vartiotorniseuran toimintamalleista pedofiilitutkimuksissa.

Herrat puhuvat lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä hieman eri sävyyn. Miksi? Yksi syy on tietenkin se, että Anthony Morris esiintyi Jehovan todistajien omalla virallisella TV-kanavalla ja Geoffry Jackson taas oli pakon edessä Australiassa komission kuulustelussa. Tämä lähtökohta voi hieman selittää sitä, miksi Morris vähättelee pedofiiliongelmaa Jehovan todistajien keskuudessa, kun taas Jackson joutuu myöntämään sen olemassa olon.Aloitetaan Anthony Morrisin puheesta. Kuvakaappaukset: JW Broadcasting.Anthony Morris: Puhumme lasten kaltoinkohtelusta ja siitä, miten tuhoisasti se voi vaikuttaa noihin viattomiin uhreihin. Järjestömme paheksuu kaikenlaista lasten kaltoinkohtelua, on se sitten fyysistä, seksuaalista tai henkistä. Tietänet, että Jehovan todistajat noudattavat Raamatun periaatteita ja pitävät sopimattomana kaikenlaista moraalittomuutta. Viattomien nuorten kaltoinkohtelu on kuitenkin äärimmäisen halpamaista!Uskonnollisena järjestönä vastustamme määrätietoisesti tuollaista käytöstä. Haluamme hartaasti suojella lapsiamme kaikelta kaltoinkohtelulta. Järjestömme kanta on se, että uhria tai hänen vanhempiaan ei tule koskaan kehottaa olemaan ilmoittamatta asiasta asianmukaisille viranomaisille.Lasten kaltoinkohteluun on syyllistytty eri puolilla maailmaa tuhansien vuosien ajan, mutta vain noin 40 vuoden ajan on tajuttu ongelman laajuus ja vakavuus. Syy on se, että nykyään viranomaiset puuttuvat tiukemmin tähän ongelmaan. Laki vaatii terveydenhuollon ammattilaisia ja muita ilmoittamaan havaitsemistaan tapauksista viranomaisille. Aiemmin monet hallitukset, oppilaitokset ja uskonnolliset järjestöt eivät oikein käsittäneet ongelman laajuutta ja vaikeutta. Jotkut tiesivät ongelmasta ja peittelivät sitä. Miten on järjestömme laita?

Kun niin kutsuttu "uusi moraali" yleistyi yli 50 vuotta sitten - siihen sisältyivät nuorten väliset seksisuhteet - tuomitsimme tuollaisen käytöksen Raamatun erehtymättömien ja ajattomien periaatteiden perusteella. Lasten kaltoinkohtelun tullessa yhä tunnetummaksi julkaisimme aihetta käsittelevän Herätkää!-lehden yli 30 vuotta sitten! 22. kesäkuuta 1982 (suomeksi 22.09.1982).Viidessä artikkelissa käsiteltiin aihetta hyvin suorasukaisesti. Ensimmäisen artikkelin otsikko oli "Uusi moraali". Toisen otsikko oli "Kananpojat ja haukat". Siinä varoitettiin homoseksuaalisista miehistä, jotka yrittivät saada oikeuden harrastaa seksiä poikien kanssa. Kuinka häpeällistä! Artikkelissa "Lapsiprostituutio ja lapsiporno" tuomittiin parittajat, jotka käyttivät prostituutiossa pieniä tyttöjä. Kirjoitusta "Raiskaukset kotona" ei tarvinne enempää selittää. Viimeinen kirjoitus oli aiheeltaan "Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö tulee loppumaan".

Muistan tämän lehden hyvin. Poikamme olivat alakoulussa tuohon aikaan. Lisäksi maailma yleensä suhtautui naiivisti tämän ongelman vakavuuteen. Luin kirjoitukset. Sitten katsoin poikiani ja kiitin Jehovaa siitä, että järjestö ennakoivasti auttoi vanhempia suojelemaan lapsia "uuden moraalin" vitsaukselta ja lasten kaltoin kohtelulta. Sen jälkeen aiheesta on kirjoitettu suorasukaisesti monta kertaa.Kommentteja Morrisin puheisiin (kommentit: Johanneksen poika).

Morris:
Haluamme hartaasti suojella lapsiamme kaikelta kaltoinkohtelulta.

JP: Jos Vartiotorniseura haluaisi tosissaan suojella lapsia kaltoinkohtelulta, se muuttaisi kahta tuhoisaa käytäntöä.
  1. Ilmoitus epäilystä tulee tehdä heti viranomaisille ja lastensuojeluun. Vartiotorniseuran tulee ymmärtää, että lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on rikos, ja rikostutkinta kuuluu viranomaisille, ei millekään uskonnolliselle tuomioistuimelle. Ja nykyisillä menetelmillä (esim. DNA-testillä) voidaan ehkä saada syyllinen selville ilman kahta todistajaa, jos asiassa ei viivytellä näytteiden otossa. Suomessa lastensuojelulain mukaan kaikilla ilmoitusvelvollisilla on velvollisuus ilmoittaa kaikista seksuaalirikosepäilyistä heti suoraan poliisille ja sen lisäksi tehdä lastensuojeluilmoitus.
  2. Vartiotorniseura vaatii kahta todistajaa, ennen kuin lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä voidaan edes tutkia. Tämä on täysin tarpeeton vaatimus ja vaikeuttaa tutkintaa myöhemmin. Heti, jos on epäily lasten hyväksikäytöstä, pitäisi tapaus antaa viranomaisten ja terveydenhoitohenkilökunnan hoidettavaksi. Kahden todistajan vaatimus ei ole edes johdonmukainen Vartiotorniseuran ohjeistuksessa. Jos kahta aikuista epäillään luvattoman seksin harrastamisesta, oikeuskomitea perustetaan ilman todisteita pelkän arvailun perusteella. Katso lähemmin täältä. Miksi lapsiin kohdistuneita rikoksia ei voida edes tutkia ellei kahta todistajaa ole?
Morris: Järjestömme kanta on se, että uhria tai hänen vanhempiaan ei tule koskaan kehottaa olemaan ilmoittamatta asiasta asianmukaisille viranomaisille.

JP: Morris esittää viranomaisten osuuden oudosti, kiertäen. Vartiotorniseura ei siis kiellä ottamasta yhteyttä viranomaisiin. Tuo on huono ohje, ja monissa maissa laitoin. Vartiotorniseuran pitäisi muuttaa ohjettaan niin, että vanhimmat ottaisivat heti yhteyttä viranomaisiin, kun he saavat tietää rikosepäilystä. Se on monissa maissa jopa pakollista, muuten syyllistyy rikokseen. Vartiotorniseuran omissa ohjeissa pyydetään ottamaan yhteyttä haaratoimiston lakiosastoon. Se ei kuitenkaan ole viranomainen. Lakiosasto mainitaan 16 kertaa vanhimmille lähetetyssä salaisessa kirjeessä 01.10.2012.

Morris: Nykyään viranomaiset puuttuvat tiukemmin tähän ongelmaan. Laki vaatii terveydenhuollon ammattilaisia ja muita ilmoittamaan havaitsemistaan tapauksista viranomaisille. Aiemmin monet hallitukset, oppilaitokset ja uskonnolliset järjestöt eivät oikein käsittäneet ongelman laajuutta ja vaikeutta. Jotkut tiesivät ongelmasta ja peittelivät sitä. Miten on järjestömme laita?

JP: Morris siis myöntää sen, että monilla on ilmoitusvelvollisuus rikosepäilyn perusteella. Morris kertoo, että jotkut uskonnolliset järjestöt tiesivät ongelmasta, mutta peittelivät sitä. Niin teki nimenomaan Vartiotorniseura itse. Jehovan todistajien päätoimistossa työskennellyt Barbara Anderson kertoo kiinnostavasti lasten seksuaalisen hyväksikäytön ongelmista. Herätkää!-lehdessä julkaistiin muutama kirjoitus aiheesta, mikä johti valtavaan kirjetulvaan päätoimistossa. Lukijat kertoivat omista kokemuksistaan. Kun Barbara Anderson myöhemmin päätoimiston ulkopuolelta ryhtyi ajamaan hyväksikäytettyjen uhrien asioita, hänet erotettiin järjestöstä, juuri ennen kuin televisiossa esitettiin kattava raportti aiheesta.Australiassa tutkitaan, miksi Jehovan todistajien seurakunnissa tapahtuneita seksuaalirikoksia ei ole kerrottu viranomaisille ja missä määrin seurakuntien ylin johto on vastuussa tapahtuneesta. Tutkintaa tekevä komissio puhutti perjantaina videoyhteyden kautta Australiassa käymässä olevaa hallintoelimen jäsentä Geoffrey Jacksonia.Tässä on tekstimuodossa muutama kysymys ja Jacksonin vastaus:

Q. Just on that point, Mr Jackson, has the Governing Body
considered apologising to survivors of child sexual abuse
at the hands of elders within the organisation?

A. I haven't been in any discussions with regard to that.

Kysymys: Mr Jackson, onko hallintoelin harkinnut anteeksipyynnön esittämistä niille seksuaalisen hyväksikäytön uhreille, joiden tapauksia järjestön sisällä on käsitelty?

Vastaus: En ole osallistunut tällaiseen keskusteluun.

Q. Is that something that you foresee might happen ‐ in
other words, that an apology at least be considered?

A. The Governing Body has apologised on other matters, so for me to say ‐ I can't speak collectively for everybody,
but we have apologised on things in the past, in other
areas, so it is perceivable.

K: Mitä ajattelet, olisiko tämä mahdollista? Eli voidaanko anteeksipyyntöä edes harkita?

V: Hallintoelin on kyllä pahoitellut muita asioita, joten omasta puolestani – en voi puhua kaikkien puolesta – koska olemme pyytäneet anteeksi muitakin asioita menneisyydessä, on se mahdollista.

Q. Has the Governing Body considered the introduction of
a scheme of paying compensation to people within the
organisation who have suffered child sexual abuse at the
hands of elders?

A. Well, let me say, there are many schemes that we've
had with regard to humanitarian areas, like flood victims,
and so on. I know this is not related, I'm just
explaining. The Governing Body is happy for our
organisation to spend money helping persons ‐ how much more
so someone who has been traumatised or affected in a bad
way.

K: Onko hallintoelin harkinnut mahdollisten korvausten suorittamista niille seksuaalisen hyväksikäytön uhreille, joiden tapauksia järjestön sisällä on käsitelty?

V: No, sanoisin, että on monia menettelyjä, joilla olemme antaneet humanitääristä apua, esimerkiksi tulvien uhreille jne. Tiedän, ettei tämä ole sama asia, kunhan selitän. Eli hallintoelin auttaa järjestön välityksellä mielellään rahallisesti monia ihmisiä – etenkin sellaisia, jotka ovat traumatisoituneet tai joille on tapahtunut pahoja asioita.


  
Anthony Morris puhuu lasten kaltoinkohtelusta täällä. (alkaen kohdasta 42:30).

Geoffry Jacksonin kuulustelun löydät YouTubesta täältä ja täältä, ja tekstiksi purettuna täältä.

 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity