Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut - arkisto
Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
   Naiset ovat alistetussa asemassa Jehovan todistajien yhteisössä
08.03.2016 Johanneksen poikaTiistaina 08.03.2016 vietetään monissa maissa taas perinteisesti kansainvälistä naisten päivää. Sitä on vietetty jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Kansainvälinen naistenpäivä on virallinen juhlapäivä useissa maissa. Perinteen mukaan miehet kunnioittavat äitejään, vaimojaan, tyttöystäviään, työtovereitaan ja muita läheisiä naisia kukilla tai muilla pienillä lahjoilla. Jossain maissa päivällä on yhtä vankka asema kuin äitienpäivällä. - Lähde: Wikipedia.


Kuva: JW.ORG

Jehovan todistajat eivät vietä tätäkään juhlapäivää. Eikä heillä juuri aihetta siihen olisikaan. Niin alistettu nainen on JT-yhteisössä, ettei sitä kannata juhlia.

Miksi nainen on niin alistetussa asemassa Jehovan todistajien yhteisössä? Miksi kysymys naisen asemasta Vartiotorniseuran kirjallisuudessa niin mustavalkoinen ja kärjistetty?

On parasta aloittaa aiheen tarkastelu aivan alusta, naisen luomisesta. Raamatun ymmärtämisen opas, osa kaksi, kertoo sivulla 319 naisen luomisesta näin:

*** it-2 s. 319 kpl 10 Nainen ***

Luominen. Ennen kuin ensimmäinen mies Aadam edes pyysi ihmistoveria, Jumala, hänen Luojansa, teki järjestelyjä sitä varten. Asetettuaan Aadamin Eedenin puutarhaan ja annettuaan hänelle hyvän ja pahan tiedon puuta koskevan lain Jehova sanoi: ”Ihmisen ei ole hyvä olla jatkuvasti yksin. Minä teen hänelle auttajan hänen täydennyksekseen.” (1Mo 2:18.) Hän ei pakottanut ihmistä etsimään itselleen toveria eläinten joukosta, vaan hän toi eläimet Aadamin luo, jotta tämä antaisi niille nimet. Aadam ei tuntenut seksuaalista vetoa eläimiin, ja hän pystyi toteamaan, ettei niiden keskuudesta löytynyt hänelle sopivaa toveria. (1Mo 2:19, 20.) ”Siksi Jehova Jumala vaivutti ihmisen sikeään uneen, ja hänen nukkuessaan hän otti yhden hänen kylkiluistaan ja sulki sitten lihan sen kohdalta. Sen jälkeen Jehova Jumala rakensi Aadamista ottamastaan kylkiluusta naisen ja toi hänet Aadamin luo. Silloin Aadam sanoi: ’Tämä on vihdoinkin luu minun luistani ja liha minun lihastani. Häntä tullaan kutsumaan ”miehettäreksi”, sillä miehestä hänet on otettu.’” (1Mo 2:21–23.)

Nainen siis luotiin miestä varten Jehovan todistajien "teologian" mukaan. Jehovan todistajien opin mukaan nainen on siksi täysin riippuvainen miehestä.

*** it-2 s. 320 kpl 1 Nainen ***

Nainen luotiin miehestä, joten hänen olemassaolonsa riippui miehestä. Koska hän oli osa miehestä, ”yhtä lihaa” hänen kanssaan, hänen täydennyksensä ja auttajansa, hän oli alamainen miehelle, joka oli hänen päänsä.

Naisen ihmisarvo riippui siitä, miten hän suhtautui mieheensä ja perheeseensä. Hänen tuli tuottaa kunniaa miehelleen.

*** it-2 s. 320 kpl 3 Nainen ***

Naisen oli toteltava miestään. Hänen piti työskennellä kovasti huonekuntansa hyväksi ja tuottaa kunniaa aviomiespäälleen. Se toisi hänelle itselleen suurinta kunniaa.

Edellä lainattujen otteiden perusteella on selvää, että naisella ei ole paljon ihmisarvoa itsenäisenä ihmisenä ja naisena. Hänen ihmisarvonsa liittyy aina miehen asemaan.

Millainen on naisen aseman nykyisin Jehovan todistajien seurakunnassa? Lyhyesti sanottuna: Naisella ei voi olla minkäänlaista virallista asemaa. Nainen ei saa opettaa seurakunnassa, joten hän ei voi olla vanhin. Mutta nainen ei voi olla edes avustava palvelija, vaikka avustavan palvelijan tehtävänä ei yleensä olekaan opettaa vaan hoitaa monia käytännön asioita. Kuitenkin Raamatussa on kaksikin kohtaa, mitkä osoittavat, että ensimmäisen vuosisadan seurakunnissa saattoi naisilla olla virallinen asema "avustavana palvelijana".

Millä tavalla Vartiotorni osoittaa naiselle hänen paikkansa seurakunnassa?

*** w12 1/9 s. 23 Missä tehtävissä naiset palvelevat Jehovan todistajien seurakunnissa? ***

Raamattu osoittaa, että vain miehillä on vastuu valvoa seurakuntaa. Esimerkiksi apostoli Paavali kirjoitti toiselle valvojalle Titukselle: ”Jätin sinut Kreetaan siitä syystä, että – – nimittäisit vanhimmat [”vanhemmat miehet”, alaviite] kaupunki kaupungilta.” Viitaten nimitettyjen miesten tehtäviin hän jatkoi, että sellaisen tuli olla ”vapaa syytöksestä, yhden vaimon mies”. (Titukselle 1:5, 6.)

- - -

Jehovan palvelijat – niin miehet kuin naisetkin – osallistuvat nykyään aktiivisesti siihen työhön, josta Jeesus kertoi ennalta: ”Tämä valtakunnan hyvä uutinen tullaan saarnaamaan koko asutussa maassa todistukseksi kaikille kansakunnille, ja sitten tulee loppu.” (Matteus 24:14.)


Sisaret kelpaavat kenttäpalvelukseen, kuva: JW.ORG

Raamatussa kuitenkin mainitaan myös naiset, kun kerrotaan "avustavien palvelijoiden" pätevyysvaatimuksista. Naiset mainitaan keskellä avustaville palvelijoille esitettyjä vaatimuksia, joten myös jae 11 kuuluu aiheeseen, vaikka Vartiotorniseura sen aina jättääkin pois esittäessään avustavien palvelijoiden vaatimukset:

(1. Timoteukselle 3:8-13) 8 Avustavien palvelijoiden tulee samoin olla vakavia, ei vilpillisiä puheissaan, ei paljon viiniä nauttivia, ei epärehellistä voittoa ahnehtivia, 9 vaan sellaisia, jotka säilyttävät uskon pyhän salaisuuden puhtaalla omallatunnolla. 10 Mutta näidenkin soveliaisuutta koeteltakoon ensin, sitten toimikoot palvelijoina, kun ovat vapaat syytöksestä. 11 Naisten tulee samoin olla vakavia, ei panettelevia, vaan kohtuullisia tavoissaan, uskollisia kaikessa. 12 Olkoot avustavat palvelijat yhden vaimon miehiä, jotka johtavat hyvin lapsia ja omaa huonekuntaansa. 13 Sillä miehet, jotka palvelevat hyvin, hankkivat itselleen hyvän aseman ja suuren puhevapauden Kristukseen Jeesukseen liittyvässä uskossa.

(UM-käännös kertoo jakeen kohdalla tästä sanasta: Avustavat palvelijat = Kreik. di·a·ko′nous)

Tuo ei ole ainoa kohta Raamatussa, missä puhutaan naispuolisista "avustavista palvelijoista", ts. "seurakunnan palvelijoista".

Roomalaiskirjeen 16:1 mainitsee sisar Foiben, joka oli "seurakunnan palvelija". Ja tuon kohdan alkukielinen sana on sama kuin Timoteuskirjeen mainitsema di·a′ko·non.

(Roomalaisille 16:1)  – – Suosittelen teille sisartamme Foibea, joka on eräs Kenkreassa olevan seurakunnan palvelija – –  

(UM-käännös kertoo jakeen kohdalla tästä sanasta: Seurakunnan palvelija = Kreik. di·a′ko·non)

Lue lisää tästä aiheesta...

Jos tarkastelee Jehovan todistajien yhdyskuntajärjestystä, hämmästys naisten alisteisesta asemasta saa kummallisia piirteitä. Jehovan todistajilla on Suomessa noin 20 virallista rekisteröityä seurakuntaa. Nämä eivät harjoita hengellistä toimintaa, joten kukaan seurakunnan jäsen ei opeta. Näin ollen ei olisi mitään estettä sille, että virallisiin seurakuntiin voisi kuulua naispuolisia jäseniä. Mutta Jehovan todistajien yhdyskuntajärjestys ei sitä salli. Kaikkiin virallisiin seurakuntiin kuuluu viisi jäsentä, kaikki miehiä, ja kaikki vanhimpia. Kukaan suomalainen Jehovan todistaja -sisar ei ole virallisesti minkään seurakunnan jäsen, vaan ainoastaan ulkojäsen. Toki suurin osa miehistäkin on vain ulkojäseniä, mutta sisarilla ei ole edes periaatteessa mahdollisuutta kuulua virallisesti seurakuntaan. Lue lisää yhdyskuntajärjestyksestä...

Jehovan todistajien seurakunnissa naiset kelpaavat ovelta ovelle -saarnaamistyöhön. He kelpaavat myös seisomaan todistuskärryjen luona vilkkailla kauppapaikoilla. He kelpaavat myös siivoamaan valtakunnansaleja. He kelpaavat myös osallistumaan kokouksiin. Mutta mihinkään johtotehtävään, opetustehtävään tai viralliseen asemaan he eivät kelpaa.

On kummallista, että eriarvoisuus näkyy siinäkin, että oikeuskomiteoissa naista kohdellaan eri tavalla kuin miestä.

Otetaan yksi esimerkki.

Jos oikeuskomiteassa syytettynä on nainen ja syytös on aviorikos, hänen miehensä tulee olla myös läsnä oikeuskomiteaistunnon aikana. Toisaalta taas, jos syytettynä on mies, hänen vaimonsa ei tarvitse olla läsnä oikeuskomiteassa.

Millä perusteella oikeudellisissa asioissa naista kohdellaan toisin kuin miestä? Kun naista syytetään, mies saa olla läsnä käsittelyn ajan. Näin mies saa kaiken tiedon siitä, mistä hänen vaimoaan syytetään. Miksi nainen ei saa olla läsnä miehen kuulustelussa vastaavalla tavalla? Nainen ei siis saa tietää kaikkea sitä, mistä miestä syytetään. Toki hän saa olla läsnä, JOS hänen miehensä siihen suostuu, mutta automaattisesti ei saa olla. Seuraava ote on vanhinten salaisesta ohjekirjasta otettu:
 

Lue lisää...


   Kuva: JW.ORG

Jehovan todistaja -perheessä mies on vaimon pää. Joten kaikki tärkeät ratkaisut tekee lopulta mies, vaikka vaimo olisi paljon pätevämpi, älykkäämpi ja taitavampi. Vaimo toki käytännössä kasvattaa lapset ja hoitaa kodin, mutta senkin hän tekee miehensä alaisuudessa ja suostumuksella.

   Kuva: JW.ORG
 


Tässä on yhden entisen Jehovan todistajien kertomus siitä, miten hän koki naisen aseman jehovantodistajuudessa.Nainenhan on selkeästi alistettu vallan alle. Jehovan Todistajien maailma on tiukan konservatiivisen sovinistinen ja teokraattinen: Jumala - Jeesus - Hallintoelin - (voidellut) - Haaratoimisto - Piiri- ja kierrosvalvojat (tuolloin käytössä olleet termit, kun olin vielä Jehovan Todistaja) - Seurakunnan vanhimmat - isä/aviomies - VASTA SITTEN NAINEN - viimeisenä lapset. Seurakunnassa naisilla ei ole mitään valtaa eikä opetusasemaa; kotona ollaan isän taikka aviomiehen alaisuudessa. Ajatuksena on, että näin nainen osoittaa kuuliaisuutensa ja uskollisuutensa Jehovan vallalle. Ihanne naisen kohdalla ei ole yksiselitteisesti vaimon asema; nainen saa olla itsenäinen yksineläjä, varsinkin tienraivaajan asema on tavoittelemisen arvoinen Jehovan Todistajien mielestä. Mutta silloinkin nainen on seurakunnassa miestä alempana, varsinkin vanhimpien alaisuudessa. Toisaalta haaratoimistoon hyväksytään vain naimisissa olevia naisia. Joten mielestäni tässä asiassa on ristiriitaisia odotuksia naisten kohdalla.

Mielestäni oli erityisen kiehtova se sääntö, että jos nainen jostain syystä, kun sopivaa miestä ei ole saatavilla, joutuu opettamaan seurakunnassa, hänen on peitettävä päänsä. Tämähän sanotaan jossain Paavalin kirjeistä Raamatussa. Koskaan en itse päässyt tätä todistamaan. Tuolloin, ollessani vielä itse JT, en pitänyt asiaa outona; mutta nykyään minusta se on oudon irrallinen ja epäjohdonmukainen sekä vanhanaikainen ja naista halventava vaatimus.


Olin itse vielä nuori aikuinen kuuluessani Jehovan Todistajiin. Pidin naisen asemaa seurakunnassa luonnollisena ja oikeana. Mutta kotioloissa kapinoin vanhempiani vastaan. Minusta oli todella vaikeaa ja vastenmielistä olla mitään kyselemättömän ja ehdottoman kunnioittava ja tottelevainen vanhempiani kohtaan. Tässä asiassa tunsin tietenkin suunnatonta syyllisyyttä ja kipuilin asian parissa koko nuoruuteni. Vanhempani osasivat käyttää syyllistämistä vahvasti hyväkseen aseena. Lisäksi koin aina todella mahdottomaksi vaatimuksen alistua aviomiehen alaisuuteen; itse asiassa pidin vaatimusta mahdottomana toteuttaa omalla kohdallani. Joten vaikka luonnollisesti kaipasin romanttista rakkautta ja suhdetta, tuo vaatimus pisti kampoihin jo ajatuksenakin.

Tämäkin on niin luonteenomaista Jehovan Todistajille, että kuuliaisuus on nimenomaan juuri vaatimus ja pakko eikä vapaaehtoisesti ja luontevasti seuraavaa; vaikka asia puetaankin kauniisiin sanoihin kuuliaisuudeksi ja RAKKAUDEKSI JEHOVAN JÄRJESTELYÄ KOHTAAN. Eli käytännössä RAKKAUSKIN ON VAATIMUS JA SÄÄNTÖ. Jehovan Todistajien elämässä ei ole mitään spontaania eikä luontevaa, elämä on täynnä sääntöjä ja kuria. Koin että mitkään tunteeni eivät tulleet luonnostaan, vaan juuri päinvastoin kaikki spontaanit tunteeni tukahtuivat.

Lapsuuden perheessäni ei ollut muita miespuolisia kuin isäni, ja vanhempani erosivat ollessani vielä lapsi; äidilläni oli miessuhteita muttei mennyt uudelleen naimisiin tuolloin. Kapinoin myös näitä miesystäviä vastaan, jos yrittivät tulla komentelemaan. Mutta lastenkasvatuksen osalta meitä oli vain tyttölapsia, joten tässä asiassa minulla ei ole kokemusta tyttöjen ja poikien kasvatuksen eroista perheessä Jehovan Todistajien keskuudessa.

Kaikesta ylläolevasta kokemastani johtuen karsastan nykyään ehdottomia auktoriteetteja, ne saavat minut kapinamielelle, ehkä jopa liiallisestikin. Ja etenkin kaikenlainen epäoikeudenmukaisuus saa minut vihaiseksi ja puolustuskannalle, koski se sitten itseäni tai heikommassa asemassa olevia.

Kirjoittanut nimimerkki "Entinen Jehovan tytär"
   

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity