Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut - arkisto
Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
   Pata kattilaa soimaa, musta kylki kummallakin
26.03.2016 Johanneksen poikaPietarin kirkko Vatikaanissa
Katolisen kirkon merkittävin rakennus, Pietarin kirkko Vatikaanissa, kuva: JP 2012

Vartiotorniseura on koko historiansa ajan haukkunut ja syyttänyt kristikunnan papistoa ja varsinkin katolista kirkkoa monesta eri syystä. Se on yrittänyt liata "väärää uskontoa" ja näin itse kuvitellut näyttävänsä puhtaammalta. Ovatko Vartiotorniseuran esittämät syytteet "väärää uskontoa" kohtaan olleet oikeutettuja? Onko se itse toiminut oikein?

Suomessa on sanonta 'Pata kattilaa soimaa'? Mitä se tarkoittaa ja missä tilanteessa sanontaa voi käyttää?

Se tarkoittaa sitä, että toisia on turha soimata, koska kaikissa on jotain vikaa. - Lähde: Kielitohtori.

Tässä jutussa käsitellään kahta asiakokonaisuutta, joissa Vartiotorniseura on syyttänyt katolista kirkkoa ja kuitenkin se itse on toiminut samalla tavalla.

Ensiksi tarkastellaan Vartiotorniseuran syytöksiä roomalaiskatolista kirkkoa vastaan sen suhtautumisessa Yhdistyneisiin kansakuntiin. Vartiotorniseura syytti katolista kirkko siitä, että katolisen kirkon järjestöjä oli edustettuna YK:ssa. Se näin ollen "veljeili" YK:n, Ilmestyskirjassa mainitun pedon kuvan, kanssa. Vartiotorni-lehti kirjoitti vuonna 1991 näin:

*** w91 1/6 s. 17 kpl 9-11 Sen turvana on valhe! ***

Jos kristikunta olisi etsinyt rauhaa Jehovan Kuninkaan, Jeesuksen Kristuksen, kanssa, niin se välttäisi tulevan tulvan. – Vrt. Luukas 19:42–44.

10 Se ei kuitenkaan ole tehnyt niin. Sen sijaan se rauhan ja turvallisuuden tavoittelussaan luikertelee kansojen poliittisten johtajien suosioon – huolimatta Raamatun varoituksesta, että ystävyys maailman kanssa on vihollisuutta Jumalan kanssa. (Jaakob 4:4) Lisäksi se vuonna 1919 puolsi voimakkaasti Kansainliittoa ihmisen parhaana toivona rauhan aikaansaamiseksi. Vuodesta 1945 lähtien se on pannut toivonsa Yhdistyneisiin kansakuntiin. (Vrt. Ilmestys 17:3, 11.) Missä määrin se on mukana tässä järjestössä?

11 Muuan äskettäin ilmestynyt kirja antaa siitä jonkinlaisen kuvan sanoessaan: ”YK:ssa on edustettuna peräti 24 katolista järjestöä. Monet maailman uskonnolliset johtajat ovat vierailleet tässä kansainvälisessä järjestössä. Mieleenpainuvimpia olivat Hänen Pyhyytensä paavi Paavali VI:n vierailu yleiskokouksen aikana vuonna 1965 ja paavi Johannes Paavali II:n vierailu vuonna 1979.

Vartiotorni oli jo vuonna 1977 esittänyt voimakkaita syytöksiä katolista kirkkoa kohtaan siitä, että kirkko piti Yhdistyneitä kansakuntia pääasiallisena rauhan toivona.

*** w77 15/9 s. 415 Voiko kuva saada aikaan rauhan ja turvallisuuden? ***

Roomalaiskatolinen kirkko ja Kirkkojen maailmanneuvosto, jonka jäseninä on yli 250 kirkkoa, ovat yhä uudelleen selittäneet Yhdistyneitten Kansakuntien olevan ”maailmanrauhan pääasiallinen ajallinen toivo”. Katolinen tietosanakirja New Catholic Encyclopedia sanoo: ”Viimeaikaiset paavit ovat painottaneet kansainvälisen järjestön ja niiden periaatteitten välttämättömyyttä, joiden tulisi ohjata sitä, ja ovat ylistäneet YK:ta sen tarkoitusperien ja eri ohjelmien aikaansaannosten johdosta.


Paavi valkoisessa asussaan Pietarinkirkon edessä Vatikaanissa, kuva: JP 2012

Lisää syytöksiä:

*** su 15. luku s. 116 kpl 7 Valtakuntakysymys jakaa ihmiset ***

Kirkkojen sekaantuminen politiikkaan on hyvin tunnettua. Kun Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaa hahmoteltiin vuonna 1945, protestanttiset, katoliset ja juutalaiset valtuuskunnat olivat paikalla neuvonantajina. Viime vuosina Rooman paavit ovat ylistäneet Yhdistyneitä Kansakuntia ”sovinnon ja rauhan viimeiseksi toivoksi” ja ”rauhan ja oikeuden ylimmäksi foorumiksi”. Kirkkojen Maailmanneuvosto, johon kuuluu noin 300 uskonnollista ryhmää, on jopa luovuttanut varoja poliittisten vallankumousten rahoittamiseksi. Jeesus Kristus sanoi kuitenkin roomalaiselle maaherralle Pilatukselle: ”Minun valtakuntani ei ole osa tästä maailmasta.” – Johannes 18:36.

Miksi Vartiotorniseura tuomitsee katolisen kirkon sen suhteista YK:hon? Koska Vartiotorniseuran oppirakennelman mukaan YK on osa Saatanan maailmaa ja yksi Ilmestyskirjan pedoista. Vartiotorniseura pitää Yhdistyneitä kansakuntia "pedon kuvana", joka saa loppunsa Harmagedonin sodassa. Ilmestyskirja kertoo pedon kuvan olevan itse helakanpunainen peto.

*** w89 1/9 s. 7 ”Täynnä Jumalaa pilkkaavia nimiä” ***

RAAMATUN Ilmestyskirja kuvailee näkyä ’helakanpunaisesta pedosta, joka oli täynnä Jumalaa pilkkaavia nimiä’. Se on olemassa hetken aikaa ja menee sitten syvyyteen, josta se myöhemmin nousee. (Ilmestys 17:3, 8) Tämän lehden sivuilla tämä helakanpunainen peto on toistuvasti tunnistettu alussa Kansainliitoksi ja myöhemmin sen seuraajaksi Yhdistyneiksi kansakunniksi.


*** w11 15/3 s. 24 kpl 2 Osoita olevasi valmis! ***

On kiinnostavaa, että Raamatussa ennustetaan erään ”pedon” hyökkäys, johon meidän täytyy olla valmiit. (Lue Ilmestyksen 17:15–18.) Mikä tämä peto on, ja kenen kimppuun se hyökkää? Saatanan maailmassa tapahtuu hämmästyttävä käänne: se jakautuu itseään vastaan. Helakanpunainen peto edustaa Yhdistyneitä kansakuntia, ja ”ne kymmenen sarvea” kuvaavat kaikkia poliittisia valtoja. Nämä tulevat kääntymään porton kaltaista Suurta Babylonia eli väärän uskonnon maailmanmahtia vastaan ja tuhoamaan sen väkivaltaisesti.


*** w12 15/9 s. 4-5 kpl 5-6 Miten tämä maailma tulee loppuunsa? ***

Mitä sellaista, mitä emme vielä voi nähdä, tapahtuu seuraavaksi? Paavali kirjoitti: ”Kun he sanovat: ’Rauha ja turvallisuus!’, silloin äkillinen tuho samassa kohtaa heidät.” Tämän ”äkillisen tuhon” ensimmäinen vaihe on hyökkäys ”Suurta Babylonia” eli väärän uskonnon maailmanmahtia vastaan, jota kutsutaan myös ”portoksi” (Ilm. 17:5, 6, 15). Hyökkäys kristikuntaa ja kaikkea muuta väärää uskontoa vastaan merkitsee ”suuren ahdistuksen” alkua (Matt. 24:21; 2. Tess. 2:8). Monille tämä tapahtuma tulee yllätyksenä. Miksi? Koska portto on siihen saakka ajatellut itsevarmasti olevansa ”kuningatar”, joka ”ei tule koskaan näkemään surua”. Mutta hän tulee äkisti huomaamaan, että hän on arvioinut selviytymismahdollisuutensa väärin. Hänet tuhotaan varsin nopeasti, ikään kuin ”yhtenä päivänä” (Ilm. 18:7, 8).

6 Jumalan sana ilmaisee, että porton kimppuun hyökkää ”peto”, jolla on ”kymmenen sarvea”. Ilmestyskirjaa tutkimalla havaitsemme tämän pedon kuvaavan Yhdistyneitä kansakuntia. ”Kymmenen sarvea” edustavat kaikkia nykyisiä poliittisia valtoja, jotka kannattavat tätä ”helakanpunaista petoa”. (Ilm. 17:3, 5, 11, 12.) Miten tuhoisa tuo hyökkäys tulee olemaan? YK:n kansat ryöstävät porton rikkaudet, paljastavat hänen todellisen luonteensa, syövät hänet ja ”polttavat hänet kokonaan”. Hänet tuhotaan lopullisesti.

On paradoksaalista, että kun Vartiotorniseura tuomitsee katolisen kirkon siitä, että tämä on yhteistyössä YK:n kanssa, Vartiotorniseura itsekin jäi kiinni siitä, että se oli liittoutunut salaa jäseniltään YK:n kanssa vuodesta 1992 vuoteen 2001. Se erosi siitä vasta sitten, kun asiasta tuli julkinen.


Vartiotorniseuran päätoimisto New Yorkissa, kuva: JW.ORG

Kun ihmiset saivat tietää tästä liittoutumisesta, YK:n toimistoon tuli valtava määrä kyselyjä koskien Vartiotorniseuran ja YK:n yhteistyötä. Niinpä YK laati virallisen tiedotteen, minkä se laittoi omille nettisivuilleen.

Tiedotteesta on suomennettu teksti, missä sanotaan mm. näin:

NGO-osasto on viime aikoina saanut suuren määrän kyselyitä koskien New Yorkin Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseuran yhteyttä YK:n tiedotusosastoon (DPI). Tämä järjestö anoi liittoutumista DPI:n kanssa vuonna 1991 ja liittolaisuus myönnettiin 1992. Liittoutumalla DPI:n kanssa järjestö suostui täyttämään liittoutumisen kriteerit, mukaanlukien Yhdistyneiden kansakuntien perusjulistuksen periaatteiden tukemisen ja kunnioittamisen sekä sitoutumisen ja keinot tehdä toimivia tiedotusohjelmia jäsenistössään sekä laajemmallekin yleisölle koskien YK:n toimintaa.
- - -
"Ei-valtiollisten järjestöjen Yhdistyneiden kansakuntien tiedotusosaston kanssa liittoutumisen päätarkoitus on tiedon edelleenjakaminen, jotta Yhdistyneiden kansakuntien ja sen järjestöjen periaatteita, toimintaa ja saavutuksia ymmärrettäisiin laajemmin. Lisäksi on tärkeää, että pidät meidät tietoisena järjestösi tiedotusohjelmasta siltä osin kun se liittyy Yhdistyneisiin kansakuntiin, mukaanlukien asiaanliittyvien julkaisujenne lähettäminen meille. Liitämme mukaan myös esitteen "Yhdistyneet kansakunnat ja ei-valtiolliset järjestöt", joka antaa teille tietoa NGO-suhteesta."
- - -
Lisäksi NGO-järjestöiltä vaaditaan seuraavaa, jos ne tahtovat liittoutua DPI:n kanssa:
  • että NGO-järjestö jakaa YK:n peruskirjan ihanteet;
  • toimii pelkästään voittoa tavoittelemattomasti;
  • omaa julkituodun kiinnostuksen Yhdistyneiden kansakuntien asioihin sekä todistetun kyvyn tavoittaa laajoja tai määriteltyjä yleisöjä, kuten kouluttajia, tiedotusvälineiden edustajia, virallisten käytäntöjen tekijöitä sekä liiketoiminnan harjoittajia;
  • omaa sitoumuksen ja keinot tuottaa tehokkaita tiedotusohjelmia YK:n toiminnasta julkaisemalla kiertokirjeitä, tiedotteita ja lehtisiä sekä järjestämällä konferensseja, seminaareja ja pyöreitä pöytiä; ja pitämällä kirjaa yhteistyöstä tiedotusvälineiden kanssa.
Pata kattilaa soimasi, mutta sillä itsellään todettiin myös musta kylki.

Toinen asiakokonaisuus, missä Vartiotorniseura on voimakkaasti syyttänyt katolista kirkkoa on suhtautuminen lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Katolisen kirkon piirissä tuli julki suuri skandaali, kun tuli ilmi, että sadat papit olivat käyttäneet seksuaalisesti hyväksi lapsia. Kuitenkaan kirkon piispat eivät lopettaneet tätä toimintaa, vaan siirsivät pedofiilipappeja vain toisiin seurakuntiin. Lopulta ongelma räjähti maailmanlaajuiseksi.

Herätkää! -lehti kertoi tästä skandaalista näin:

*** g90 8/12 s. 31 Papiston ”seksuaalikriisi” ***

Papiston ”seksuaalikriisi”

”SEKSUAALIKRIISI raastaa katolisen kirkon keskushermostoa”, esittää Jason Berry, Louisianassa Yhdysvalloissa asuva kirjailija, joka sai katolisen lehdistöseuran palkinnon pedofiliaa eli lasten seksuaalista hyväksikäyttöä käsitelleestä kirjoituksestaan National Catholic Reporter -lehdessä. Berry puhui edelleen pappien kieroutuneista lapsiin kohdistuneista seksuaalisista toimista The Washington Post -lehdessä:

”Vuodesta 1985 lähtien on ympäri Yhdysvaltoja ja Kanadaa kirjattu kymmenittäin pappeja koskevia pedofiliatapauksia. Sen johdosta Yhdysvaltain hiippakunnat ovat menettäneet uskomattomia summia oikeusjutuissa, eivätkä tällaiset asiat kuulu vakuutusturvan piiriin. Näiden muutosten ohella on julkaistu lukuisia raportteja siitä, että Yhdysvaltain papeista 10–20 prosenttia saattaa olla aktiivisia homoseksualisteja.”

Yhdysvaltain katolinen piispainkokous sai ”katastrofiraportin” pappien pedofiliaoikeudenkäynneistä. Journal-lehden mukaan tuo 100-sivuinen raportti ”esitti huolellisen suunnitelman kirkon korvausvelvollisuuden rajoittamiseksi siviilijutuissa yhteen miljardiin dollariin, mikä perustui 30:een käynnissä olevaan oikeusjuttuun”. Oikeusjutut olivat panneet vireille asianosaisten lasten katoliset vanhemmat. Lisäksi psykiatrit, jotka hoitavat näiden rikosten nuoria uhreja, kertovat, että näiden toipuminen voi olla hyvin hidasta ja usein jopa mahdotonta.

Jumalan sana puhuu sellaisista ”häpeällisistä sukupuolisista himoista”, joissa miehet ”syttyivät kiihkeästi himossaan toisiinsa, miespuoliset miespuolisiin, suorittaen sitä, mikä on rivoa”, ja se lisää, että ”sellaisten harjoittajat ansaitsevat kuoleman”. – Roomalaisille 1:26, 27, 32; ks. myös 1. Korinttolaisille  6:9, 10.

Epäilemättä ongelma johtuu paljolti epäraamatullisen selibaatin noudattamisesta, jossa kielletään pappeja menemästä naimisiin.

Vartiotorni-lehti kertoi, että katolinen kirkko ei aluksi tehnyt pedofiiliongelmalle juuri mitään:

*** w94 1/7 s. 4 Kuinka paha on kirkon jakautuminen? ***

Muuan kolumnisti kysyi, miten oli mahdollista, että ”katolinen arkkipiispa, jolle oli jätetty valitus toisensa jälkeen, siirsi pedofiilisiä pappeja toiseen kuoripoikien ryhmään”. Pappi Andrew Greeley arvelee, että 2000–4000 pappia on saattanut käyttää hyväkseen 100000:ta alaikäistä uhria, eikä asialle ole useinkaan tehty juuri mitään.


Pietarin kirkko Vatikaanissa, kuva: JP 2012

Herätkää! -lehti kertoi, millainen vaikutus oli kirkolle määrätyillä massiivisilla korvauksilla:

*** g05 8/12 s. 29 Tarkkailemme maailmaa ***

Katolisia hiippakuntia konkurssiin

Vuoden 2004 loppuun mennessä kolme katolista hiippakuntaa Yhdysvalloissa oli jättänyt konkurssihakemuksen. Syynä kaikilla kolmella olivat kalliiksi käyneet pedofiliaskandaalit. Useat hiippakunnat ovat harkinneet konkurssihakemuksen jättämistä, mutta ensimmäisenä sen teki Portlandin arkkihiippakunta Oregonissa heinäkuussa 2004. Toimenpide keskeytti kahden sellaisen jutun oikeuskäsittelyn, joissa kantajat hakivat 155 miljoonan dollarin korvauksia ahdistelusta. National Catholic Reporter -lehden mukaan ”tämä arkkihiippakunta ja sen vakuutuksenantajat ovat jo maksaneet yli 53 miljoonan dollarin korvaukset ja sopineet näin yli 130 tapausta, joissa ihmiset väittivät pappien käyttäneen heitä hyväkseen”. Syyskuussa 2004 Tucsonin hiippakunta Arizonassa jätti toisena hiippakuntana konkurssihakemuksen suojautuakseen useiden miljoonien vaateilta, joita sille on esitetty. Kolmantena oli vuorossa Washingtonissa toimiva Spokanen hiippakunta joulukuussa 2004.

Herätkää! -lehti kertoi katolisen kirkon kriisin olevan maailmanlaajuinen. Se koski siis myös Austarliaa:

*** g99 8/4 s. 6-7 Kriisi on maailmanlaajuinen ***
Australiassa erään lasten seksuaalista hyväksikäyttöä käsittelevän kirjan (The Battle and the Backlash: The Child Sexual Abuse War) arvostelussa mainittiin pappien ja muiden luottamushenkilöiden harjoittama lasten hyväksikäyttö. Siinä sanottiin, että asiaan sekaantuneet järjestöt näyttivät olevan kiinnostuneempia oman imagonsa säilymisestä mahdollisimman vahingoittumattomana ja itsensä suojelemisesta kuin avuttomien lasten suojelemisesta.

Miten "puhdas" Vartiotorniseura on ollut tässä asiassa? Onko sen piirissä ollut lasten seksuaalista hyväksikäyttöä? Jos on, onko Vartiotorniseura pyrkinyt ratkaisemaan tämän ongelman ja estämään sen tapahtumisen vastaisuudessa?

Mitenkäs sattuikaan, että tuo viimeinen lainaus pappien laittomuuksista on otettu Australiasta. Siinä kerrottiin pappien ja muiden luottamushenkilöiden harjoittaneen lasten hyväksikäyttöä. Ja Vartiotorniseura aivan oikeutetusti paheksui sitä. Varsinkin se, ettei asialle haluttu tehdä juuri mitään, oli surullista.

"Asiaan sekaantuneet järjestöt näyttivät olevan kiinnostuneempia oman imagonsa säilymisestä mahdollisimman vahingoittumattomana ja itsensä suojelemisesta kuin avuttomien lasten suojelemisesta."

Onko Vartiotorniseura itse "puhdas" tässä suhteessa? Ei todellakaan. Vuoden 2015 aikana Australiassa tutkittiin Jehovan todistajien keskuudessa ilmenneitä pedofiilitapauksia. Siellä oli vuodesta 1950 lähtien sattunut yli 1000 lapsen seksuaalista hyväksikäyttötapausta Jehovan todistajien seurakunnissa, eikä yhtäkään ollut ilmoitettu viranomaisille. Tuo sama lause pätee hyvin myös Jehovan todistajiin:

"Asiaan sekaantuneet järjestöt näyttivät olevan kiinnostuneempia oman imagonsa säilymisestä mahdollisimman vahingoittumattomana ja itsensä suojelemisesta kuin avuttomien lasten suojelemisesta."


Australian haaratoimistokomitean koordinaattori Terrence O'Brien

Australian haaratoimistokomitean koordinaattori Terrence O'Brien yritti johtaa komissiota harhaan kuulusteluissa. Niinpä kuninkaallisen tutkimuskomission Angus Stewart syytti Vartiotorni-seuran edustajaa tahallisesta petoksesta. Jehovan todistajien hallintoelimen jäsen Geoffrey Jackson joutui elokuussa 2015 kuulusteluun Australian hallituksen perustaman tutkintakomission eteen, missä hän pakon edessä kertoi Vartiotorniseuran toimintamalleista pedofiilitutkimuksissa.

Hallintoelimen jäsen arveli varovasti, että Jehovan todistajat voivat tarjota korvausta pedofilian kohteille – "jos Raamattu ei kiellä". Jos korvauksia aletaan todella maksaa uhreille, kokonaissumma voi kasvaa melko suureksi. Kokonaisia katolisia hiippakuntia on mennyt konkurssiin pedofiilikorvauksien takia. Miten mahtaa käydä Vartiotorniseuralle, jos eri maissa aletaan vaatia massiivisia korvaussummia? Riittävätkö lahjoitukset maailmanlaajuiseen työhön enää?

Australia ei ole ainoa ongelmavaltio tässä suhteessa. Esimerkiksi USA:ssa ja Britanniassa on ollut lukuisia oikeusjuttuja, joissa on tuomittu Jehovan todistaja -pedofiilejä pitkiin vankeustuomioihin.

Sanomattakin on selvää, ettei Vartiotorni-lehdissä eikä muissakaan Vartiotorniseuran julkaisuissa ole kerrottu seurakunnan jäsenille Jehovan todistajien keskuudessa esiintyvästä pedofiiliongelmasta. Katolisen kirkon pedofiilipapeista Vartiotorniseura on kyllä kiitettävällä ahkeruudella kertonut.


Vartiotorniseuran päätoimisto New Yorkissa, kuva: JWsurvey

Tässä joitakin juttuja lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä:

* Australian katastrofi paljastuu
* Barbara Anderson kertoo
* Britanniassa miljoonakorvaukset uhrille
* Britanniassa tuomio
* Britanniassa tutkitaan
* Hallintoelin: Todisteet tuhottava
* Hallintoelin syytteessä
* H.V. Mouritz yksi vastuullisista
* Julma valinta
* Kahden todistajan vaatimus
* Katsaus vuoden 2003 tilanteeseen
* Korvauksia uhrille Britanniassa
* Kotimaa24: JT:t piilottelevat asiaa
* Lahjoituksia pedofiilin takuisiin
* Marco Palo kertoo
* Miljoonakorvaukset maksettavaksi
* Morris ja Jackson kertovat
* Paljastus Norjassa
* PBS-kanavalla dokumentti
* Salainen vanhinten ohjekirje
* Suomalainen vanhin tuomittiin
* Tapaus Conti jatkuu
* Trey Bundyn tekemä dokumentti
* Uhreille korvauksia?
* Vanhimmat häpeissään Australiassa
* Vartiotorniseura hävisi oikeudessa
* Vartiotorniseuran uudet ohjeet
* VTS:n edustajaa syytetään
* YLE: JT:t ja pedofiilien suojelu
* YLE: Rajua arvostelua Australiassa

Pata kattilaa soimasi, mutta sillä itsellään todettiin myös musta kylki.
   

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity