Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennusteluMuita aiheita:
   Tämän hetkiselle "sukupolviopille" ei ole mitään raamatullisia perusteita
09.06.2016 Johanneksen poika
Kuva: JW.ORG

Kirja "Jumalan valtakunta hallitsee!" (2014) selittää täysin mielivaltaisesti kokoonkyhättyä Jehovan todistajien nykyistä sukupolvioppia. Jehovan todistajat "tutkivat" tätä asiaa 26. syyskuuta – 2. lokakuuta 2016 välisenä aikana viikkokokouksessaan.

Vartiotorniseura on muuttanut sukupolvioppiaan monta kertaa.

1) Vuonna 1988 oli vielä voimassa opetus, että tämän maailman loppu tulisi ennen kuin vuonna 1914 eläneet ihmiset katoaisivat maapallolta. Herätkää! -lehti kirjoitti asiasta näin:

*** g88 8/4 s. 14 Viimeiset päivät – mitä seuraavaksi? ***

Samoin on nykyään suurin osa vuoden 1914 sukupolvesta jo nukkunut pois. Silti jäljellä on vielä miljoonia, jotka ovat syntyneet tuona vuonna tai ennen sitä. Vaikka heidän määränsä koko ajan pieneneekin, tulevat seuraavat Jeesuksen sanat osoittautumaan tosiksi: ”Tämä sukupolvi ei missään tapauksessa katoa, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat.” Tämänkin takia on perusteltua uskoa siihen, että varkaan tavoin tuleva Jehovan päivä on jo hyvin lähellä.

Kun aikaa kului ja vuonna 1914 eläneiden ihmisten määrä alkoi käydä vähiin, Vartiotorniseuran oli pakon edessä muutettava oppiaan. Yhtäkkiä sukupolven määritelmästä katkaisiin yhteys vuoteen 1914. Vartiotorni määritteli tuon sukupolven, joka ei katoaisi, ns. "pahaksi sukupolveksi".

2) Vuoden 1995 marraskuun 1. päivän Vartiotorni selitti tätä uutta sukupolvioppia monisanaisesti mm. näin:

*** w95 1/11 s. 14-15 Pelastuminen ”pahasta sukupolvesta” ***

”Tämä sukupolvi” tunnistetaan

18 Mikä sitten on se ”sukupolvi”, josta Jeesus puhui niin usein opetuslastensa läsnä ollessa? ... ”Tämä sukupolvi” koki kaiken sen ahdistuksen, jonka Jeesus oli ennustanut, ja katosi sitten Jerusalemia kohdanneessa vertaansa vailla olevassa ”suuressa ahdistuksessa” (Matteus 24:21, 34).

19 Ensimmäisellä vuosisadalla Jehova tuomitsi juutalaisen kansan. ...

20 Juutalaiset, jotka olivat kiinnittäneet huomiota Jeesuksen profeetallisiin sanoihin, ymmärsivät, ettei heidän pelastuksensa riippunut siitä, että he olisivat yrittäneet laskea jonkin ”sukupolven” pituutta tai joitakin tiettyjä ’aikoja tai ajanjaksoja’, vaan siitä, että he pysyivät erossa senaikaisesta pahasta sukupolvesta ja tekivät palavan innokkaasti Jumalan tahdon. ...

21 Nykyään ”Jehovan suuri päivä – – on lähellä ja tulee hyvin kiireesti” (Sefanja 1:14–18; Jesaja 13:9, 13). Yhtäkkiä, Jehovan itsensä ennalta määräämänä ”päivänä ja hetkenä”, hänen vimmansa purkautuu maailman uskonnollisiin, poliittisiin ja kaupallisiin aineksiin samoin kuin itsepäisiin ihmisiin eli oman aikamme ”sukupolveen, joka on paha ja avionrikkoja” (Matteus 12:39; 24:36; Ilmestys 7:1–3, 9, 14). ...

*** w95 1/11 s. 19-20 Aika pysyä hereillä ***

”Sukupolvi” joka katoaa

12 Siksi ”tämä sukupolvi” viittaa Jeesuksen profetian nykyisessä, lopullisessa täyttymyksessä ilmeisesti niihin maailman kansoihin, jotka näkevät Kristuksen läsnäolon tunnusmerkin, mutta eivät paranna tapojaan. Jeesuksen opetuslapsina me sitä vastoin kieltäydymme antamasta ”tämän sukupolven” elämäntavan muovata meitä. ...

13 ... Kukaan ihminen ei pysty sanomaan, milloin tuo loppu tulee, mutta tiedämme, että ”tämän [jumalattomien ihmisten] sukupolven” loppu tulee, kun todistus on viety Jumalaa tyydyttävällä tavalla ”maan ääriin asti” (Apostolien teot 1:8).

Tämäkään Vartiotorniseura selitys sukupolviopiksi ei ollut pysyvä. Hallintoelin ei itsekään uskonut omia selityksiään.

3) Niinpä oli aika kääntää tämän sukupolviopin selitys täysin päinvastaiseksi. Sukupolvi oli ollut "paha sukupolvi", seuraavassa muutoksessa se liittyikin "voideltuihin". Tuuliviiri oli kääntynyt täydet 180 astetta.

*** w08 15/2 s. 23-24 Mitä Kristuksen läsnäolo merkitsee sinulle? ***

Sukupolvi joka näkee merkin

11 On totta, että kun Jeesus käytti sanaa ”sukupolvi” kielteisesti, hän puhui oman aikansa pahoille ihmisille tai heistä. Mutta pitikö tämä välttämättä paikkansa niistä hänen sanoistaan, jotka on kirjoitettu Matteuksen 24:34:ään? Muistathan, että neljä Jeesuksen opetuslasta oli tullut hänen luokseen ”yksityisesti” (Matt. 24:3). Koska Jeesus ei käyttänyt kielteisiä määritteitä, kun hän puhui näille apostoleille ”tästä sukupolvesta”, he epäilemättä ymmärsivät, että he ja heidän opetuslapsitoverinsa kuuluisivat ”sukupolveen”, joka ei katoaisi, ”ennen kuin kaikki nämä tapahtuisivat”. ...

13 Jeesus sanoi, että nimenomaan hänen opetuslastensa, jotka pian voideltaisiin pyhällä hengellä, pitäisi kyetä tekemään tiettyjä päätelmiä, kun he näkisivät ”kaiken tämän” tapahtuvan. Hänen on siis täytynyt tarkoittaa opetuslapsiaan, kun hän totesi: ”Tämä sukupolvi ei missään tapauksessa katoa, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat.” ...

Tämäkään selitys ei ollut se "lopullinen" totuus tässä asiassa. Hallintoelin halusi vielä muuttaa "totuutta". Hallintoelimessä oli tahtoa sitoa sukupolvioppi uudelleen vuoteen 1914. Miten he sen tekisivät "tyylikkäästi"?

Koska tätä ei voitu tehdä enää yhden sukupolven puitteissa, joka oli jo käytännössä hävinnyt, tarvittiin uutta "luovaa" ajattelua. Sen seurauksena nykyisessä sukupolviopissa on kaksi osittain limittäistä ryhmää, jotka muodostavat "sen sukupolven". Näin Vartiotorniseura on tehnyt sanalle "sukupolvi" taikatempun, jolla se on ostanut Harmagedonin tulolle muutaman kymmenen vuoden lisäajan.4) Kirja "Jumalan valtakunta hallitsee!" selittää tätä täysin mielivaltaisesti kokoonkyhättyä sukupolvioppia. Jehovan todistajat "tutkivat" tätä asiaa 26. syyskuuta – 2. lokakuuta välisenä aikana viikkokokouksessaan.

*** kr 1. luku s. 11-12 kpl 15-20 ”Tulkoon sinun valtakuntasi” ***

Milloin Jumalan valtakunta tulee?

15 Milloin Jumalan valtakunta sitten tulee? Jeesus ei paljastanut sitä tarkkaan (Matt. 24:36). Mutta hän sanoi jotain sellaista, minkä perusteella voitaisiin olla varmoja, että se on todella lähellä. Hän osoitti, että Valtakunta tulisi sen jälkeen kun ”tämä sukupolvi” olisi nähnyt profeetallisen tunnusmerkin täyttyvän. (Lue Matteuksen 24:32–34.) Keihin ilmaus ”tämä sukupolvi” viittaa? Tutkitaan Jeesuksen sanoja tarkemmin.

16 ”Tämä sukupolvi.” Oliko Jeesuksella mielessään ei-uskovat? Ei ollut. ... Kun Jeesus puhui ”tästä sukupolvesta”, hänellä oli näin ollen mielessään voidellut seuraajansa.

17 ”Ei missään tapauksessa katoa, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat.” Miten nämä sanat toteutuvat? Vastauksen saamiseksi täytyy tietää, mitä ilmaukset ”sukupolvi” ja ”kaikki nämä” merkitsevät. ”Sukupolvi” tarkoittaa usein eri-ikäisiä ihmisiä, jotka jonkin ajanjakson kuluessa elävät osittain samanaikaisesti. Sukupolvi ei ole kovin pitkä, ja sillä on loppu. (2. Moos. 1:6.) ”Kaikki nämä” tarkoittaa kaikkea sitä, minkä Jeesus ennusti tapahtuvan läsnäolonsa aikana – siitä lähtien kun se alkoi vuonna 1914, siihen saakka kun se huipentuu ”suuressa ahdistuksessa” (Matt. 24:21).

18 Miten meidän siis tulisi ymmärtää ”tätä sukupolvea” koskevat Jeesuksen sanat? Tuo sukupolvi koostuu kahdesta voideltujen ryhmästä, jotka elävät osittain samanaikaisesti: ensimmäisen ryhmän muodostavat ne voidellut, jotka näkivät, kun tunnusmerkki alkoi täyttyä vuonna 1914, ja toisen ryhmän ne voidellut, jotka ovat eläneet osittain  samanaikaisesti ensimmäisen ryhmän kanssa. Ainakin jotkut toiseen ryhmään kuuluvista elävät niin kauan, että näkevät tulevan ahdistuksen alun. Nämä kaksi ryhmää muodostavat yhden sukupolven, koska he elävät jonkin aikaa samanaikaisesti voideltuina kristittyinä.

19 Minkä päätelmän voimme tehdä? Tiedämme, että tunnusmerkki, joka osoittaa Jeesuksen olevan läsnä Valtakunnan kuninkaana, on selvästi nähtävissä kautta maailman. Tiedämme myös, että ne ”tähän sukupolveen” kuuluvat voidellut, joka ovat yhä elossa, ikääntyvät; he eivät kuitenkaan kaikki kuole ennen kuin suuri ahdistus alkaa. Voimme siksi päätellä, että hyvin pian Jumalan valtakunta tulee ja ottaa maapallon hallintaansa. On sykähdyttävää nähdä, miten Jeesuksen opettama rukous ”tulkoon sinun valtakuntasi” täyttyy!

On hyvin kuvaavaa, että kappaleeseen 18 ei ollut lainattu ainoataan perustetta uudelle tulkinnalle Raamatusta. Toki se on ymmärrettävää, koska Raamattu ei anna minkäänlaista tukea tälle Vartiotorniseuran uusimmalle (mutta ei varmastikaan viimeiselle) sukupolviopille.Jos hallintoelin oli saanut aikaisemmat sukupolviopit Jumalalta pyhän hengen kautta Jumalalta, miksi oppia on koko ajan pitänyt muuttaa? Vastaus on yksinkertainen: Jumala ei ole ilmoittanut hallintoelimelle ennenkään sukupolviopin tulkinnasta. Niinpä ne tulkinnat ja muutokset ovat vain ja ainoastaan hallintoelimen jäsenten omaa mielikuvitusta ja pakon edessä keksittyjä muutoksia.

Kesällä 2014 konventeissa selitettiin tätä sukupolvioppia ja kahta "samanaikaisesti osittain elävää ryhmää". Tuskin kukaan ymmärsi, mistä on kyse, varsinkin, kun tälle opetukselle ei ole mitään raamatullista perustetta. Kuuntele ote äänitteestä täältä.

 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity