Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennusteluMuita aiheita:
   Vartiotorniseura otti vuoden 2016 alussa käyttöön uuden raporttilomakkeen
07.07.2016 Johanneksen poikaMarraskuussa 2015 luettiin Jehovan todistajien seurakunnissa kirje, missä kerrottiin raporttilomakkeen uudistamisesta. Kirjessä sanottiin mm. näin:

Muutoksia kenttäpalvelusraporttiin

Tammikuusta 2016 lähtien kaikki levitetyt julkaisut, sekä painetut että sähköiset, raportoidaan yhteen sarakkeeseen, jossa lukee "julkaisuja". Sähköisiin sisältyy videot, kirjat, lehdet, artikkelit, traktaatit ja muut. Lisäksi raporttilomakkeeseen lisätään uusi sarake "näytettyjä videoita", joihin merkitään miten monta kertaa olemme näyttäneet jonkin videoistamme palveluksessa. Tuntien, uusintakäyntien ja kuukauden aikana johdettujen eri raamatuntutkistelujen määrät merkitään raporttiin entiseen tapaan. Nykyisiä kenttäpalvelusraporttilomakkeita voidaan käyttää siihen asti, kun seurakuntaan saadaan uusia lomakkeita.

Miten tuo uusi raporttilomake eroaa vanhasta lomakkeesta?

Vartiotorniseuran mielestä Jehovan todistajien hengellisyys mitataan suorittamisella. Niinpä ei ole ihme, jos ovelta ovelle -saarnaamistyö ja kärrytyö pitää raportoida hyvin tarkasti. Sitä varten on ollut kymmeniä vuosia käytössä raporttilomake, mikä on nyt uudistettu vastaamaan tämän hetken tarpeita. Lomakkeeseen on lisätty mm. sarake, mistä nähdään, kuinka monta kertaa ovilla tai kärryillä on näytetty JW.ORG:n videoita.

Tässä on tuo uudistettu raporttilomake:Vanha raporttilomake oli tämän näköinen:Mitä Vartiotorniseuran kirjallisuus kertoo "kenttäpalveluksen" raportoinnista? Vuoden 1988 Valtakunnan Palveluksemme painotti mm. näitä asioita:

*** km 9/88 s. 3 Raportoi kenttäpalvelus täsmällisesti ***
 
MITÄ RAPORTOIDAAN
 
3 Vain täydet tunnit tulisi raportoida seurakunnalle. Vajaan tunnin voi julistaja siirtää seuraavan kuukauden puolelle ja sisällyttää ajan tuon kuun raporttiinsa. Täsmällisyyden vuoksi on parasta kirjoittaa käytetty aika, levitetty kirjallisuus ja tehtyjen uusintakäyntien määrä muistiin heti, kun tulemme kenttäpalveluksesta. Kun sitten kuukauden lopussa yksinkertaisesti laskemme nämä luvut yhteen, meidän ei tarvitse arvioida sitä, mitä olemme saaneet aikaan palveluksessa. Seurakunnasta saatavaan kenttäpalvelusraporttilipukkeeseen on helppo tehdä nämä merkinnät.
 
4 Älä unohda, että uusintakäynti tulisi laskea joka kerta, kun johdat raamatuntutkistelua. Kuukauden lopussa jokaisesta johdetusta raamatuntutkistelusta tulisi täyttää tutkisteluraporttilipuke, ja palauttaa se yhdessä kenttäpalvelusraportin kanssa. Kun olet täyttänyt jokaisen tutkisteluraporttilipukkeen täydellisesti ja täsmällisesti, kuukauden aikana johdettujen eri raamatuntutkistelujen kokonaismäärä tulisi merkitä kenttäpalvelusraporttilipukkeen oikeassa alakulmassa olevaan sille tarkoitettuun ruutuun.
 
5 Näyttää tarpeelliselta muistuttaa myös siitä, että kenttäpalvelusaikasi laskemisen tulisi alkaa, kun aloitat todistamistyösi, ja päättyä, kun lopetat viimeisen käyntisi kussakin todistamisjaksossa. Sen vuoksi virvokkeiden tai aterioiden nauttimiseen käytettävää aikaa, jolloin pidetään taukoa kenttäpalveluksesta, ei tulisi laskea kenttäpalvelukseksi. Yleisöesitelmien pitäjät voivat laskea niiden suoranaiseen esittämiseen kuluvan ajan. (Ks. Palveluksemme-kirja s. 104 kpl 1.) Olemalla tunnollisia kenttäpalveluksemme raportoimisessa vaikutamme kaikki osaltamme siihen täsmälliseen raporttiin, joka julkaistaan Vuosikirjassa.
 
6 Koska sihteerin täytyy lähettää seurakunnan kenttäpalvelusraportti Seuralle seuraavan kuukauden kuudenteen päivään mennessä, on helppo ymmärtää, miksi jokaisen julistajan on tärkeää jättää kenttäpalvelusraporttinsa täsmällisesti kuukauden lopussa. Ilmaisten huomaavaisuutta tätä järjestelyä kohtaan jokainen julistaja haluaa noudattaa tätä ohjetta huolellisesti. Sihteerillä on vain kuusi päivää aikaa koota raportit yhteen, laskea ne ja lähettää seurakunnan raportti, niin että Seura saa sen ajoissa ja voi liittää sen tämän maan yli 270:n seurakunnan raportoimaan kenttäpalvelustoimintaan.
 
7 Jokainen julistaja, joka on halukkaasti yhteistoiminnassa edellä mainittujen järjestön menettelytapojen kanssa, voi tuntea tyydytystä tietäessään, että hänellä on ollut osuutensa Jehovan todistajien maailmanlaajuisen toiminnan täsmällisessä raportissa. (Vrt. Hesekiel 9:11.) Olkoot kenttäpalvelusraporttimme täsmällisiä ja jättäkäämme ne ajoissa!

Vuonna 2002 Valtakunnan Palveluksemme -lehtinen kertoi raportoinnista näin:

*** km 12/02 s. 6 Teetkö oman osasi täsmällisen raportin hyväksi? ***
 
Teetkö oman osasi täsmällisen raportin hyväksi?
 
1 Monissa Raamatun kertomuksissa mainitaan täsmällisiä numerotietoja, jotka auttavat muodostamaan eloisan kuvan tapahtumista. Esimerkiksi Gideon kukisti midianilaisten leirin ainoastaan 300 miehellä (Tuom. 7:7). Jehovan enkeli surmasi 185000 assyrialaista sotilasta (2. Kun. 19:35). Vuoden 33 helluntaina kastettiin noin 3000, ja pian sen jälkeen uskovien luku nousi noin 5000:een (Apt. 2:41; 4:4). Näiden kertomusten perusteella on selvää, että Jumalan muinaiset palvelijat näkivät paljon vaivaa laatiakseen kattavia ja täsmällisiä raportteja.
 
2 Nykyään Jehovan järjestö kehottaa meitä raportoimaan kenttäpalveluksemme joka kuukausi. Kun toimimme uskollisesti tämän järjestelyn mukaan, teemme oman osamme sen hyväksi, että saarnaamistyötä voidaan valvoa tehokkaasti. Raportit saattavat paljastaa, että johonkin tiettyyn palveluksen piirteeseen on tarpeen kiinnittää huomiota tai että jollakin tietyllä alueella tarvitaan enemmän työntekijöitä. Seurakunnassa kenttäpalvelusraportit auttavat vanhimpia panemaan merkille sellaiset, joilla saattaisi olla mahdollisuuksia laajentaa palvelustaan, sekä ne, jotka saattavat tarvita apua. Lisäksi raportit Valtakunnan saarnaamistyön edistymisestä rohkaisevat koko kristillistä veljesseuraa. Teetkö sinä oman osasi sen hyväksi, että saamme täsmällisen raportin?
 
3 Henkilökohtainen vastuusi. Onko sinun vaikea kuukauden lopussa muistaa, mitä olet saanut aikaan kenttäpalveluksessa? Miksi et merkitsisi muistiin toimintaasi joka kerta, kun osallistut kenttäpalvelukseen? Jotkut käyttävät tähän kalenteria tai muistikirjaa. Toiset pitävät mukanaan tyhjää raporttilomaketta. Toimita raporttisi kuukauden lopussa viipymättä kirjantutkisteluvalvojallesi. Tai jos haluat, voit jättää raporttisi valtakunnansalin raporttilaatikkoon. Jos unohdat jättää raporttisi, ota heti yhteyttä kirjantutkisteluvalvojaasi, äläkä odota, että hän ottaa yhteyttä sinuun. Se että raportoit kenttäpalvelustoimintasi tunnollisesti, ilmaisee kunnioitusta tätä Jehovan järjestelyä kohtaan ja rakkaudellista huomaavaisuutta niitä veljiä kohtaan, jotka ovat saaneet tehtäväkseen kerätä ja laskea raportit (Luuk. 16:10).
 
4 Kirjantutkisteluvalvojan osa. Valppaana ja huolehtivana paimenena kirjantutkisteluvalvoja on kiinnostunut ryhmänsä toiminnasta kuukauden aikana (Sananl. 27:23). Hän tietää, osallistuuko kukin julistaja säännöllisesti ja merkityksellisellä tavalla palvelukseen ja saako hän siitä iloa, ja tarjoaa nopeasti apua, jos joku ei ole osallistunut palvelukseen kokonaiseen kuukauteen. Rohkaisun sana, käytännöllinen ehdotus tai kutsu toveriksi kenttäpalvelukseen usein riittää.
 
5 Kuukauden lopussa kirjantutkisteluvalvoja varmistaa, että kaikki hänen ryhmäänsä kuuluvat ovat huolehtineet velvollisuudestaan raportoida palveluksensa, niin että sihteeri voi toimittaa täsmällisen seurakunnan raportin haaratoimistoon seuraavan kuun kuudenteen päivään mennessä. Kun kuukauden loppu lähestyy, kirjantutkisteluvalvojan voi olla hyvä muistuttaa ryhmäänsä asiasta ja pitää raporttilomakkeita saatavilla kirjantutkistelupaikassa. Jos jonkun on vaikea muistaa raportointia, kirjantutkisteluvalvoja voi muistuttaa ja kannustaa häntä sopivalla tavalla.
 
6 Kun jätämme kenttäpalvelusraporttimme täsmällisesti, myötävaikutamme osaltamme siihen, että voidaan laatia raportti, josta nähdään tarkasti, mitä kentällä on saatu aikaan. Teetkö oman osasi raportoimalla palveluksesi täsmällisesti joka kuukausi?

Miksi Vartiotorniseura haluaa käyttää raportointia hengellisyyden mittaamiseen? Siihen ei oikein löydy Raamatusta perusteita.
 


  
Lue myös tämä raportointiin liittyvä juttu.
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity