Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennusteluMuita aiheita:
   Oletko joskus saanut kirjeen tuntemattomalta Jehovan todistajalta?
19.09.2016 Johanneksen poika
Kuva: FreeImages

Jehovan todistajien seurakunnat on jaettu kartalla pieniin "alueisiin", joihin kuuluu tavallisesti muutama kymmenen kotia. Näistä alueista on seurakunnissa tehty ns. "aluekortit"*, joita saa lainata ovelta ovelle -työtä varten. Jokainen alueen koti kuuluu johonkin alukorttiin osoitteensa perusteella. Kun sitten Jehovan todistaja on käynyt aluetta läpi "riittävän kattavasti", hän palauttaa aluekortin seurakuntaan ja lainaa toisen alueen. Ja kaikki alkaa alusta.

Joskus on hankala tavoittaa kaikkia asukkaita alueella. Silloin jotkut Jehovan todistajat voivat kirjoittaa tällaisille asukkaille kirjeen. Näin sitten kirje tavoittaa myös jatkuvasti kotoa poissa olevat kansalaiset.

Vartiotorniseura on luonnollisesti ohjeistanut myös kirjeiden kirjoittamisen. Esimerkiksi vuonna 2001 julkaistu kirja "Hyödy teokraattisen palveluskoulun opetuksesta" antaa tarkat ohjeet sivuilla 71 - 73. Tuon luvun otsikko on "Kirjeiden kirjoittaminen"**.
 


Kirjassa mainitaan mm. näin:

*** be s. 71 Kirjeiden kirjoittaminen ***

Kirjeiden kirjoittaminen

KIRJEET ovat vaikuttaneet myönteisesti miljoonien ihmisten elämään ja käytökseen. Suurin osa Raamatun kreikkalaisten kirjoitusten kirjoista oli alun perin kirjeitä. Me voimme nykyään kirjeitä kirjoittamalla vahvistaa uusia uskovia, pitää yhteyttä ystäviin, rohkaista veljiä ja sisaria jotka ovat ottaneet kantaakseen erityisvastuita, tukea niitä joilla on vastoinkäymisiä, ja välittää tietoja joita tarvitaan seurakunnan toiminnasta huolehtimiseksi. (1. Tess. 1:1–7; 5:27; 2. Piet. 3:1, 2.)

Kirjeiden avulla voi myös todistaa tehokkaasti. Joissakin kaupungeissa monet ihmiset asuvat kerrostaloissa, joihin ulkopuolisten on vaikea päästä, tai huoneistohotelleissa, joiden asukkaita ei voi tavata vapaasti. Jotkut ovat harvoin kotona, joten heitä ei tapaa todistettaessa talosta taloon. Jotkut taas asuvat kaukana muusta asutuksesta.
Sairaus, huono sää tai ulkonaliikkumiskielto saattaa joskus estää meitä lähtemästä pois kotoa. Voisitko kirjoittaa kirjeen antaaksesi lisätodistusta sukulaiselle tai jollekulle, jolle olet puhunut vapaamuotoisesti?

Ohjeessa kerrotaan, että ensin täytyy esitellä itsensä ja mainita, että on mukana "kansainvälisessä vapaaehtoistyössä". Seuraavaksi kerrotaan ohje, jossa kirjeen kirjoittaja saa käyttää omaa harkintaansa. Teksti kertoo näin: "Mainitse olevasi Jehovan todistaja, jos se tuntuu hyvältä." Tuo ohje tuntuu hiukan oudolta. Jehovan todistajien pitäisi olla aina rohkeita. Miksi siis pitäisi jättää kertomatta, että on Jehovan todistaja? Eikö se ole tässä tapauksessa hiukan epärehellistä?

Jehovan todistajille annetussa ohjeessa korostetaan sitä, että kirjeen tulisi olla suhteellisen lyhyt, koska monet jättävät pitkät tekstit kokonaan lukematta. Ohjeessa kehotetaan lopettamaan ennen kuin vastaanottaja kyllästyy kirjeen lukemiseen. Siinä kehotetaan kirjeen lähettäjää liittämään kirjeeseen kokouskutsun, traktaatin, kirjasen tai Vartiotorni- tai Herätkää"-lehden.

Kirjeen ulkoasuun kiinnitetään myös huomiota. Ohje kertoo mm. näin:

*** be s. 72 kpl 2 Kirjeiden kirjoittaminen ***

Katso oheista mallikirjettä ja huomaa seuraavat seikat: 1) Ulkoasu on siisti, ei suttuinen. 2) Vastaanottajalle jää lähettäjän nimi ja osoite, vaikka hän heittäisi kuoren pois. 3) Syy kirjeen lähettämiseen esitetään ytimekkäästi ja suoraan ensimmäisessä kappaleessa. 4) Kukin pääkohta käsitellään omassa kappaleessaan. 5) Tavoitteensa vuoksi kirje ei ole liian tuttavallinen muttei myöskään liian virallinen.
- - -
Kirjettä laadittaessa tulee aina kiinnittää huomiota oikeinkirjoitukseen, kielioppiin, välimerkkeihin ja tietenkin siisteyteen. Se tuo arvokkuutta sekä kirjeeseen että sen sanomaan.
- - -
Kuoreen tulee aina kirjoittaa lähettäjän osoite. Sen tulisi mieluiten olla oma osoitteesi, mutta jos epäröit antaa sitä tuntemattomille ihmisille, kysy vanhimmilta, voisitko käyttää valtakunnansalin osoitetta.

Kirjeen kirjoitusohje antaa erittäin vakavan varoituksen Jehovan todistajille:

Lähettäjän osoitteeksi ei tule koskaan merkitä Vartiotorni-seuran osoitetta, koska se antaisi erheellisesti sellaisen kuvan, että kirje on lähetetty Seuran toimistosta, mikä aiheuttaisi sekaannusta. Jos kirjeeseen ei tulisi lähettäjän osoitetta lainkaan mutta sen mukana lähetettäisiin kirjallisuutta, sekin viittaisi virheellisesti siihen, että kirje on Seuralta.

Tässä on Vartiotorniseuran "mallikirje", jota soveltamalla Jehovan todistaja voi oman kirjeensä lähettää.


 


Huomautus *

*** Valtakunnan Palveluksemme -lehtinen elokuu 2000, sivu 2 Kysymyspalsta ***

Tulisiko seurakunnalla olla valtakunnansalissa esillä kartta koko alueestaan?

Kyllä. Aluekartan tulee olla kehyksissä valtakunnansalin seinällä. Karttaa ei tule panna ilmoitustaululle. Siinä pitää näkyä seurakunnalle määrätyn alueen ulkorajat sekä kaikkien yksittäisten alueiden rajat ja numerot. Siihen tulee merkitä kaikkien samaa valtakunnansalia käyttävien seurakuntien aluerajat. Näin julistajat ja vastakiinnostuneet voivat päätellä, minkä seurakunnan alueella he asuvat.

Huomautus **

Vaikka Jehovan todistajien viikko-ohjelmasta on poistettu "Teokraattinen palveluskoulu", edellä mainittu kirja on käytössä nykyisessä arkipäivänä pidettävässä kokouksessa, joka on nimetty "Kristityn elämä ja palvelus". Kirjan käytön vahvistaa esim. Vartiotorniseuran älypuhelinsovellus JW Library. Kohdassa "Kokoukset" mainitaan arkipäivän kohdalla tarvittava kirjallisuus: Työkirja, Palveluskoulu ja Laulukirja.
     

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity