Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennusteluMuita aiheita:
   Johtaako Jeesus Jehovan todistajien uskonnollista yhdyskuntaa?
08.11.2016 Tuomas Yläjuurakko (Päivitetty 16.11.2016)
Kirjoitus perustuu suurelta osin aiheen "Kuka johtaa Jumalan kansaa nykyään?" tarkasteluun, joka on julkaistu "tutkittavassa" Vartiotorni-lehdessä, helmikuu 2017. Tätä lehteä ei jaeta ovilla. Lehti on tarkoitettu vain seurakunnan sisäiseen käyttöön.

Jehovan todistajat uskovat, että heidän uskontokuntansa on Jumalan viestintäkanava, jota Jeesus johtaa heidän hallintoelimensä välityksellä. Perustuuko tämä uskomus tosiasioihin? Voidaanko Jehovan todistajien opetuksista nähdä, että niihin sisältyy sellaista ainutlaatuista viisautta, joka ylittää ihmisviisauden? Näitä kysymyksiä on syytä pohtia vakavasti, koska heidän mukaansa se, että uskomme tähän ja toimimme sen mukaisesti ratkaisee pelastummeko vai tuhoudummeko tämän nykyisen maailman tuhossa.
 
Jehovan todistajiin liittyneet on saatu vakuutettua siitä, että heillä on Raamatun totuus, eivätkä he siksi tunne tarvetta enää varmistua siitä. Itse asiassa heitä jopa kielletään tutustumasta sellaisiin aineistoihin, jotka kyseenalaistavat heidän opetustensa jumalallisen alkuperän, vaikka nuo aineistot on koottu heidän omista julkaisuistaan. He vakuuttavat pyrkivänsä noudattamaan Raamatun opetuksia kaikilta osin, mutta sivuuttavat kuitenkin mm. nämä seuraavat kohdat:
 
1.Johanneksen kirje 4:1 Um

1 Rakkaat, älkää uskoko jokaista henkeytettyä ilmausta, vaan koetelkaa henkeytetyt ilmaukset nähdäksenne, ovatko ne Jumalasta, koska monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.
 
Noudattaakseen tätä Johanneksen kehotusta pitäisi Jehovan todistajienkin "koetella" eli varmistua siitä, että heidän saamansa opetus on ja on ollut todella "Jumalasta".
 
Apostolien teot 17:11 Um

11 Mutta nämä [beroialaiset] olivat jalomielisempiä kuin Tessalonikassa olevat, sillä he ottivat sanan vastaan erittäin alttiisti ja tutkivat huolellisesti päivittäin Raamatun kirjoituksista, olivatko nämä asiat niin.
 
Beroialaiset tekivät niin, vaikka se saattoi näyttää siltä kuin he olisivat epäilleet Paavalin opetusten luotettavuutta.
 
Jehovan todistajat on saatu uskomaan saamaansa opetukseen niin varmana Jumalalta saatuna opetuksena, ettei ole mitään syytä tutkia ja siten varmistua siitä "olivatko nämä asiat niin" kuten heille vakuutetaan. Heille käsite "tutkia" tarkoittaa samaa kuin läksyjen luku koululaiselle, joka ilman epäilyä pyrkii omaksumaan saamansa opetuksen. Mahdollinen laajempikin aiheeseen tutustuminen, johon heitä kyllä kannustetaan, tulee rajoittua kuitenkin vain heidän omiin julkaisuihinsa. Muiden julkaisemat raamatulliset ja historialliset tutkielmat koetaan Saatanan hallinnassa olevan maailman tuotteiksi, joiden luotettavuus on hyvin kyseenalaista ja joiden tarkoitus on jopa tuhota usko Jumalaan ja Raamattuun.
 
Niin pahansuopaiselta kuin tämä saattaa kuulostaakin, heistä on tullut Vartiotornin kertoman naisen kaltaisia:
 
Vartiotorni Tammikuu 2017 s.12

Kun erään naisen edessä oli henkilökohtainen ratkaisu, hän sanoi ystävälleen: "Älä pakota minua ajattelemaan. Sano vain, mitä minun pitää tehdä. Se on helpompaa." Hän olisi mieluummin kuullut ystävältään, mitä tehdä, kuin käyttänyt Luojalta saatua arvokasta tahdonvapauden lahjaa. Teetkö sinä mielelläsi omat ratkaisusi vai haluatko toisten päättävän asiat puolestasi? Miten suhtaudut tahdonvapauteen? - -
Jotta ymmärtäisimme asian oikein, meidän täytyy kääntyä Jumalan sanan, Raamatun, puoleen. Siinä nimittäin kerrotaan, että luodessaan ihmisen Jehova antoi hänelle tahdonvapauden eli kyvyn ja vapauden tehdä älyllisiä ratkaisuja.
 
Pyrkiessään omaksumaan saamaansa opetusta ja mahdollisia oppimuutoksia Jehovan todistajat itse asiassa sanovat: "Älä pakota minua ajattelemaan. Sano vain, mihin minun tulee uskoa. Se on helpompaa, kuin ryhtyä huolellisesti tutkimaan, ovatko nämä opetukset  todella Jumalan paljastamaa totuutta." Tämä ajattelutapa on tietoinen älyllinen ratkaisu - helppo ratkaisu. Mutta se ei selvästikään ole sellainen älyllinen ratkaisu, josta Vartiotorni kirjoittaa: "luodessaan ihmisen Jehova antoi hänelle tahdonvapauden eli kyvyn ja vapauden tehdä älyllisiä ratkaisuja." Tässä tarkoitetaan luonnollisesti sitä, että älylliset ratkaisut perustuvat tosiasioihin, ei sokeaan uskoon, jonka perusteita ei ole varmistettu.
 
Vartiotorni kertoo helmikuun 2017 numerossaan: Kuka johtaa Jumalan kansaa nykyään?

 
Vartiotorni, helmikuu 2017  

Mikä saattaisi olla "älyllinen ratkaisumme", kun pohdimme perusteita uskoa tuon kirjoituksen antamaa vastausta?
 
Vartiotorni Helmikuu 2017 s.24

Ensimmäisen vuosisadan kristityt ymmärsivät, että Jehova Jumala ohjasi hallintoelintä heidän Johtajansa Jeesuksen välityksellä. Miksi he olivat siitä varmoja? Ensinnäkin hallintoelimessä vaikutti pyhä henki (Joh.16:13). Kaikki voidellut kristityt saivat pyhää henkeä, mutta pyhä henki teki erityisesti apostolit ja muut Jerusalemin vanhimmat päteviksi hoitamaan valvojan tehtävää.
 
Kuten Vartiotorni kertoo, varhaisilla kristityillä oli todistettavasti Jumalan hyväksyntä ja tuki. Jeesus ilmestyi heille kuolemansa jälkeen ja antoi tehtävän tehdä opetuslapsia opettamalla niitä totuuksia, joita he olivat häneltä oppineet (Matt.28:19,20). He saivat myös pyhän hengen tuen helluntaina v.33 silminnähtävällä tavalla (Apt.2:1-4).
 

Kuva: JW.ORG

Vartiotorni Helmikuu 2017 s.25

Kun tultiin 1800-luvun loppupuolelle, Charles Taze Russell ja jotkut hänen ystävänsä pyrkivät ennallistamaan aidon kristillisyyden. Jotta Raamatun totuutta olisi voitu kertoa monilla eri kielillä, vuonna 1884 perustettiin Siionin Vartiotornin Traktaattiseura, jonka presidentiksi valittiin veli Russell. Hän oli merkittävä Raamatun tutkija, ja hän paljasti pelottomasti kirkon vääriä oppeja, kuten kolminaisuusopin ja opin kuolemattomasta sielusta. Hän ymmärsi, että Kristuksen paluu olisi näkymätön ja että "kansakuntien määräajat" päättyisivät vuonna 1914 (Luuk.21:24). Veli Russell käytti säästelemättä aikaansa, voimiaan ja varojaan sen hyväksi, että näitä totuuksia voitaisiin kertoa toisille. Jehova ja seurakunnan pää Jeesus Kristus selvästikin käyttivät veli Russellia tänä merkittävänä aikana. - -
Myöhemmin hän sanoi: "Tämä ei ole ihmisen työtä."
 
Vartiotorni kertoo miten 1800-luvun loppupuolella alettiin C.T.Russellin johdolla ennallistaa aitoa kristillisyyttä. Paitsi että Russell "paljasti pelottomasti kirkon vääriä oppeja" hän oli "merkittävä Raamatun tutkija", joka julkaisi tutkielmia, joiden mukaan:
  • v.1873 oli kulunut kuusituhatta vuotta Aadamin luomisesta,
  • v.1874 alkoi Jeesuksen näkymätön läsnäolo ja "kaiken ennallistaminen"
  • v.1878 Jeesus alkoi hallita kuninkaana,
  • v.1914 "kansakuntien määräajat" päättyvät, jolloin ihmishallitukset kukistuvat, Jumalan valtakunnan hallinto alkaa ja hengellä voidellut nousevat taivaaseen.
Hänen mukaansa Jumala oli rakennuttanut erään Egyptissä olevan pyramidin, jonka mitoista voitiin löytää tulevaisuutta koskevat ajankohdat.
 
Hänellä oli myös erilainen käsitys saarnaamistyöstä kuin nykyisillä Jehovan todistajilla. Saarnaamistyön tarkoitus oli koota vain taivaalliseen hallitukseen otettavat ihmiset. Vaikka sanomaa kerrottiin laajalti, oli maailmalle todistaminen hänen mukaansa vain sivutarkoitus, ei ihmisten pelastaminen niin kuin Jehovan todistajien saarnaamistyön tarkoitus on nyt.
 
Kuten Vartiotorni kertoo, Russell perusti Vartiotorni-seuran, jotta myös nämä "Raamatun totuudet" voitiin kertoa maailmanlaajuisesti tavoitteena "ennallistaa aito kristillisyys". Jos "Jehova ja Jeesus Kristus selvästikin käyttivät veli Russellia" kuten Vartiotorni kertoo, merkitsee se sitä, että he käyttivät häntä myös näiden väärien "Raamatun totuuksien" levittämiseen. Vakuuttihan Russell: "Tämä ei ole ihmisen työtä", joten nämä "totuudet" ja työ niiden julkaisemiseksi ja levittämiseksi maailmanlaajuisesti oli Jumalan työtä. Näinkö meidän tulisi uskoa?
 
Vartiotorni Helmikuu 2017 s.25

Vuonna 1919, kolme vuotta veli Russellin kuoleman jälkeen, Jeesus  asetti "uskollisen ja ymmärtäväisen orjan". Mitä tarkoitusta varten? Antamaan Jeesuksen "palvelusväelle - - ruokaa oikeaan aikaan". (Matt.24:45.) Jo noina varhaisina vuosina voideltujen veljien pieni ryhmä, joka työskenteli päätoimistossa Brooklynissa New Yorkissa, valmisti ja jakoi hengellistä ruokaa Jeesuksen seuraajille.
 
Russellia pidettiin "uskollisena ja ymmärtäväisenä orjana", eikä hän tätä käsitystä kiistänytkään. Vaikka jumalallisen tahon uskottiin käyttäneen Russellia "aidon kristillisyyden ennallistamiseen", kertoo Vartiotorni Jeesuksen asettaneen tämän "orjan" vasta v.1919.
 


Russellin kuoleman jälkeen J.F.Rutherford valittiin hänen seuraajakseen Vartiotorni-seuran presidentiksi. Hän edusti nyt muutaman muun työtoverinsa kanssa tuota Jeesuksen ohjauksessa olevaa "uskollista ja ymmärtäväistä orjaa", joka julkaisi runsaasti uutta kirjallisuutta - "ruokaa oikeaan aikaan".
 
Millaista tuo "ruoka oikeaan aikaan" tuolloin oli? Odotus ihmishallitusten kukistumisesta oli siirtynyt, pettymyksen tuottaneen vuoden 1914 jälkeen, 20-luvulle. Laajaa huomiota sai Rutherfordin esitelmä: Miljoonat jotka nyt elävät eivät kuole koskaan. Odotettiin, että 20-luvulla muinaiset profeetat nousevat kuolleista johtamaan työtä maan ennallistamiseksi Jumalan valtakunnan alaisuuteen. Näiden profeettojen majoittamista varten hankittiin talokin.
 
Jos ei ollut Russellilla kaikilta osin oikeaa ymmärrystä, ei sitä näyttänyt olevan hänen seuraajallaankaan. Tulisiko meidän silti uskoa, että tämä oli nyt sitä Jeesuksen ohjauksessa olevan "uskollisen ja ymmärtäväisen orjan" jakamaa "ruokaa oikeaan aikaan"?
 
Vartiotorni Helmikuu 2017 s.26

Vartiotornissa 15.7.2013 selitettiin, että "uskollinen ja ymmärtäväinen orja" on pieni ryhmä voideltuja veljiä, jotka muodostavat hallintoelimen.
 
"Uskollisena ja ymmärtäväisenä orjana" oli vuosikymmenien ajan pidetty taivaalliseen hallitukseen valittujen ihmisten koko joukkoa. Vuonna 2013 tuo uskomus todettiin vääräksi. Nyt ymmärretään, että tuon "orjan" muodostaa Jehovan todistajien 7-henkinen hallintoelin. Tuleeko meidän uskoa, että tämä keskeinen uskomus korjattiin Jeesuksen antaman opastuksen ansiosta vasta nyt useiden vuosikymmenten jälkeen?


Nykyinen hallintoelin, kuva: JW.ORG

Vartiotorni Helmikuu 2017 s.26

Mistä sitten voimme tietää, "kuka oikeastaan on se uskollinen ja ymmärtäväinen orja"? (Matt.24:45.) Mikä todistaa, että tämä orja on hallintoelin?
 
Voimmeko todella uskoa, että Jehovan todistajien hallintoelin on Jeesuksen ohjauksessa oleva "uskollinen ja ymmärtäväinen orja", joka jakaa Raamatun totuuksia ihmiskunnalle saadakseen rehellissydämiset ihmiset tulemaan "Jumalan kansan" yhteyteen ja pelastumaan tämän nykyisen maailman lähestyvältä tuholta?
 
Katsotaanpa millaisia todisteita Vartiotorni tämän väitteen tueksi esittää:
 
Vartiotorni Helmikuu 2017 s.26

Pyhä henki on auttanut hallintoelintä ymmärtämään hämärän peitossa olleita Raamatun totuuksia. - - Kukaan ihminen ei pystyisi omassa viisaudessaan ymmärtämään ja selittämään tällaisia "Jumalan syviä asioita". (Lue 1.Korinttilaiskirjeen 2:10.) Hallintoelin ajattelee samalla tavalla kuin apostoli Paavali, joka kirjoitti: "Me myös puhumme, emme ihmisviisauden  opettamin sanoin, vaan hengen opettamin." (1.Kor.2:13.)
 
1.Korinttilaisille 2:10 Um

10 Sillä Jumala on paljastanut sen meille henkensä välityksellä, sillä henki tutkii kaiken, Jumalan syvätkin asiat.
 
Nykyisen maailman loppu ei tullut v.1914 eikä -20 luvulla, vaikka vakuutettiin, että Jeesus ohjasi näitä opetuksia, ensin Russellin välityksellä ja sitten hänen seuraajiensa välityksellä. Ilmeisesti he olivat kuitenkin omavaltaisuudessaan julkaisseetkin vain omia teorioitaan ja siten sivuuttaneet mahdollisen Jeesuksen ohjauksen. Näin uskoen nämä varhaiset väärät opetukset saadaan tuntumaan ymmärrettäviltä. Eikä se siten vähennä lainkaan luottamusta siihen, että Jeesus on ohjannut opetuksia tai ainakin yrittänyt ohjata niitä jo Russellin päivistä alkaen.
 
Jehovan todistajat tulivat laajalti tunnetuiksi 70-lukua koskevien odotustensa vuoksi. Heidän laskelmiensa mukaan v.1975 tuli kuluneeksi 6000 vuotta Aadamin luomisesta, joten tuhatvuotiskausi, jolloin kaikki ennallistetaan Jumalan tarkoitusten mukaiseksi, oli alkamassa. Myös vuonna 1914 syntynyt sukupolvi, jonka aikana nykyisen maailman lopun uskottiin tulevan, oli käymässä iälliseksi, joten sekin osoitti, että loppu oli lähellä.
 
Herätkää! 8.12.1968 s.11,20

- - Jumala tuhoaa tämän ihmiskuntaa hallitsevan turmeltuneen järjestelmän vain muutaman vuoden kuluttua. Miten voimme olla siitä niin varmoja? - -
On totta, että aikaisemmin on ollut niitä, jotka ovat ennustaneet "maailman loppua", vieläpä julistaneet määräaikaa sen tulolle. - - Mutta mitään ei tapahtunut. "Loppu" ei tullut. He syyllistyivät väärään ennusteluun. Miksi? Mitä heiltä puuttui?
Heiltä puuttui riittävät todisteet Raamatun ennustusten täyttymisestä. Heiltä puuttui Jumalan totuudet ja todisteet siitä, että hän ohjasi ja käytti heitä. Mutta mitä on sanottava nykyhetkestä? Nyt meillä on vaaditut todisteet, kaikki todisteet. Ja ne ovat ylitsepursuavat.
 
Syksyllä v.1973 jaettiin maailmanlaajuisesti traktaatti: Onko aika loppumassa ihmiskunnalta? Siinä kerrottiin: "Miksi tiedämme, että aika on loppumassa" ja kehotettiin ottamaan yhteyttä Jehovan todistajiin. Traktaatin jakajille kerrottiin: "Miten kiitollisia voimmekaan olla Jehovalle siitä, että hän on antanut käytettäväksemme välineen, jonka avulla voimme tavoittaa ihmiset nopeasti hänen Sanansa elintärkeällä sanomalla! - - muutamien päivien kuluttua annetaan yksi kaikkien aikojen suurimpia todistuksia - - joka tuo kunniaa Jehovalle". (VP 9/1973)
 
Tämä oli "yksi kaikkien aikojen suurimpia todistuksia", jolla Jehovan todistajat osoittivat haluavansa auttaa ihmisiä oppimaan totuus ja "ottaa asenne Jehovan puolelle", koska "tällä pahalla maailmalla vielä jäljellä oleva aika on erittäin lyhyt". Vaikka he olivat varmoja siitä, että Jumala "ohjasi ja käytti heitä", tämä sanoma ei kuitenkaan osoittautunut sellaiseksi, "joka tuo kunniaa Jehovalle". Päinvastoin. "He syyllistyivät väärään ennusteluun" aivan samoin kuin ne muut, joita he Herätkää! -lehdessä siitä syyttivät. Joten he olivat jälleen julkaisseetkin vain omia teorioitaan.
 
Oppiessaan vankemmin luottamaan Jeesuksen ohjaukseen, on hallintoelin nykyisin luopunut omista teorioistaan, jotka vakavasti uhkasivat sen luotettavuutta "uskollisena ja ymmärtäväisenä orjana". Nyt hallintoelin vakuuttaa: "Pyhä henki on auttanut meitä ymmärtämään hämärän peitossa olleita Raamatun totuuksia." Miksi me voimme olla siitä varmoja? Hallintoelin vastaa: "Kukaan ihminen ei pystyisi omassa viisaudessaan ymmärtämään ja selittämään tällaisia "Jumalan syviä asioita"", joita he nykyisin julkaisevat. Niinpä he vakuuttavat, että Paavalin tavoin heidän opetuksensa ei perustu ihmisviisauteen, vaan pyhän hengen ohjaukseen. Näinkö meidän tulee uskoa?
 
Vuosi 1914 on ollut yksi Jehovan todistajien opetusten kivijaloista jo Russellin päivistä alkaen. Se perustuu vuoteen 607 eaa., jolloin Jerusalem heidän mukaansa tuhottiin babylonialaisten toimesta. Historialliset todisteet osoittavat kuitenkin, että tämä tuhon vuosi oli vuosi 587 eaa. Se ei ole ristiriidassa Raamatun kanssa. Jehovan todistajat eivät sitä kuitenkaan tunnusta, koska tällöin tämä heidän opetustensa keskeinen vuosi 1914 menettäisi merkitystään.
 
Koska nykyisen maailman loppu ei näyttänyt tulevan v.1914 syntyneen sukupolven aikana, jouduttiin näkemystä muuttamaan. Uskottiin, että kyse olikin niistä, jotka olivat jo ymmärrysiässä v.1914. Mutta kun tätäkin näkemystä alkoi olla pakko muuttaa, julkaistiin v.1995 uusi tulkinta. Kun sekin todettiin vääräksi, korvattiin se v.2008 jälleen uudella tulkinnalla ja sekin korvattiin v.2010 tulkinnalla, joka ei voinut olla herättämättä epäilyksiä. Sen mukaan loppu tulee sen sukupolven aikana, joka on elänyt samanaikaisesti sen sukupolven kanssa, joka näki vuoden 1914 tapahtumat. Sen sijaan, että Jeesus pyhän hengen välityksellä olisi opastanut hallintoelintä julkaisemaan nämä peräkkäiset toisensa kumoavat tulkinnat, tunnustaa hallintoelin, vaikkakin epäsuorasti, että ne syntyivät heidän omien järkeilyjensä seurauksena, ei pyhän hengen ohjauksessa. Vuoden 2008 tulkintaa selittäessään, he tunnustavat, että he päätyivät siihen, koska se "tuntui järkevältä".
 
Vartiotorni 15.2.2008 s.23

Vartiotornissa on aiemmin selitetty, että Matteuksen 24:34:ssä mainittu "tämä sukupolvi" merkitsi ensimmäisellä vuosisadalla "samaan aikaan elävien ei-uskovien juutalaisten sukupolvea". Tämä selitys tuntui järkevältä, - -
 
He eivät olleet sittenkään päässeet vielä eroon omista teorioistaan, joita he julkaisivat kuitenkin pyhän hengen opastamana opetuksena.
 
Vartiotorni Helmikuu 2017 s.27

Hallintoelimellä on nykyään suuri vastuu valvoa maailmanlaajuista saarnaamistyötä, johon osallistuu yli kahdeksan miljoonaa evankelistaa. Miksi tämä työ on menestynyt niin hyvin? Yksi syy on se, että enkelit ovat siinä mukana. (Lue Ilmestyksen 14:6,7.) - -
Saarnaamis- ja opetustyö on kasvanut sellaisissakin maissa, joissa sitä on vastustettu kiihkeästi. Kasvu on ollut mahdollista vain yli-inhimillisen avun ansiosta.
 
Toisena todisteena siitä, että Jehovan todistajien hallintoelin on Jeesuksen ohjauksessa oleva "uskollinen ja ymmärtäväinen orja" on heidän maailmanlaajuisen saarnaamistyönsä kasvu "johon osallistuu yli kahdeksan miljoonaa evankelistaa". Kasvuun on vaikuttanut se, että "enkelit ovat siinä mukana". Kasvu on ollut mahdollista myös heidän työtään vastustavissakin maissa, ja sekin "on ollut mahdollista vain yli-inhimillisen avun ansiosta".
 
Koska on muitakin kristillisiä uskontokuntia, jotka ovat kasvaneet ja jotka uskovat kokeneensa vastaavaa, tuleeko meidän uskoa, että tällainen yli-inhimillinen apu on vain Jehovan todistajien saatavissa?
 
Vartiotorni Helmikuu 2017 s.28

Yhdysvaltalaisia uskontoja käsittelevässä tuoreessa kirjassa todetaan: "Kirkkojen johtajat ovat säännöllisesti muuttaneet opetuksiaan sellaisiksi, että ne käyvät yksiin seurakuntalaisten uskonkäsitysten ja mielipiteiden kanssa ja saavat kannatusta yhteiskunnassa." Hallintoelin puolestaan antaa Jumalan sanan pikemminkin kuin yleisen mielipiteen ohjata päätöksiään. Kuka siis todellisuudessa johtaa nykyään Jumalan kansaa?
 
On aivan totta, että monilla uskontokunnilla on ongelmia suhtautumisessa mm. naispappeuteen, homoseksuaalisuuteen ja heidän vihkimiseensä avioliittoon. Yleinen mielipide painostaa muuttamaan opetuksia ja se on saanut joissain uskontokunnissa aikaan muutoksia, vaikka osa uskontokuntaa vastustaa niitä Raamatun vastaisena.
 
Vaikka Vartiotorni vakuuttaa Jehovan todistajien sanoutuvan irti tällaisesta opetusten muuttelusta seurakuntalaisten antaman palautteen tai yleisen mielipiteen vuoksi, ovat he silti tehneet niin. Elinsiirrot, verestä johdetut rokotteet ja veren tietyt aineosat hyväksyttiin, vaikka ne oli aiemmin todettu Raamatun vastaisiksi. Myös suhtautuminen asepalvelukseen liittyvään yhteiskunnalliseen velvoitteeseen muuttui sallivaisemmaksi ja siten joiltain osin kunkin itse ratkaistavaksi.
 
Vaikka Jehovan todistajat erottautuvat monista kristillistä uskontokunnista tavassaan vaalia kristillisiä elämänarvoja ja pyrkiessään elämään niiden mukaisesti, tuleeko meidän silti hyväksyä se, että he katsovat oikeudekseen nimittää itseään "Jumalan kansaksi", jota Jumala vain johtaa, muiden uskontokuntien jäädessä Saatanan ohjattavaksi?
 
Sivuuttaako Vartiotorni kaikki ne väärät opetukset, joita se Jumalan nimissä on julkaissut Russellin päivistä alkaen?
 
Vartiotorni Helmikuu 2017 s.26

Hallintoelin ei saa Jumalalta ilmestyksiä, eikä se myöskään ole erehtymätön. Se voi erehtyä, kun se selittää Raamattua tai antaa järjestön toimintaa koskevia ohjeita. Vartiotornin julkaisujen hakemistossa onkin hakusana "Uskonkäsitykset joihin selvennystä". Sen alla on vuodesta 1870 alkava luettelo asioista, joissa näkemyksemme on tarkentunut. Jeesus ei sanonut, että uskollinen orja valmistaisi täydellistä hengellistä ruokaa.
 
Vartiotornille on annettava tunnustusta siitä, ettei se sivuuta vääriä opetuksiaan. Se ei voi sivuuttaa niitä, koska ne ovat seurakuntalaisten ja useiden heidän opetuksiaan seuraavien tiedossa. Mutta se miten näistä vääristä opetuksista tehdään hyväksyttäviä, se vaarantaa vakavasti heidän rehellisyytensä ja uskottavuutensa.
 
Sen sijaan, että he kertovat "uskonkäsityksistä joihin on tullut selvennystä", pitäisi kertoa "uskonkäsityksistä jotka on muutettu". Sen sijaan, että kerrottaan "asioista, joissa näkemyksemme on tarkentunut", pitäisi kertoa "asioista, joissa näkemyksemme on ollut väärä".
 
Vartiotorni tunnustaa, koska sen on pakko tunnustaa, että "hallintoelin ei ole erehtymätön". Sen sijaan, että tämä vähentäisi hallintoelimen luotettavuutta, saadaan se kuulostamaan täysin ymmärrettävältä kun oivalletaan: "Jeesus ei sanonut, että uskollinen orja valmistaisi täydellistä hengellistä ruokaa". Toisin sanoen, Vartiotornin mukaan seuraavia Jeesuksen sanoja ei alunalkaenkaan tullut tulkita siten, että tämä "orja" olisi niin "ymmärtäväinen", että sen opetuksiin voitaisiin täysin luottaa. Eikä opetuksen välttämättä tarvitsisi osua myöskään aivan "oikeaan aikaan", koska olisi odotettavissa, ettei se olisi "täydellistä hengellistä ruokaa" siltäkään osin.
 
Matteus 24:45-47 Um

45 Kuka oikeastaan on se uskollinen ja ymmärtäväinen orja, jonka hänen isäntänsä on asettanut huolehtimaan palvelusväestään, antamaan heille heidän ruokansa oikeaan aikaan?
46 Onnellinen on tuo orja, jos hänen isäntänsä saapuessaan tapaa hänet näin tekemästä!
47 Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.
 
Tulee huomata, että Jeesus sanoi tämän "orjan" toimivan vain hengellisen ruuan jakajana, ei sen valmistajana, aivan kuten Vartiotornikin jo edellä kertoi:

Vartiotorni Helmikuu 2017 s.26

Pyhä henki on auttanut hallintoelintä ymmärtämään hämärän peitossa olleita Raamatun totuuksia. - - Kukaan ihminen ei pystyisi omassa viisaudessaan ymmärtämään ja selittämään tällaisia "Jumalan syviä asioita". (Lue 1.Korinttilaiskirjeen 2:10.) Hallintoelin ajattelee samalla tavalla kuin apostoli Paavali, joka kirjoitti: "Me myös puhumme, emme ihmisviisauden  opettamin sanoin, vaan hengen opettamin." (1.Kor.2:13.)

Tämän mukaan Jeesus on sen hengellisen ruuan valmistaja, jota hallintoelin jakaa. Selitys sille, miksi se ei silti ole "täydellistä hengellistä ruokaa" on kuitenkin se, että "Jeesus ei sanonut, että uskollinen orja valmistaisi täydellistä hengellistä ruokaa". Vartiotorni kumoaa näin tämän vakuuttelunsa pyhän hengen ohjauksesta kertomalla, että ruuan valmistaja on sittenkin erehtyväinen hallintoelin.

Tuliko varhaiskristittyjenkin suhtautua silloisen hallintoelimen opetuksiin Vartiotornin tavoin: "Jeesus ei sanonut, että uskollinen orja valmistaisi täydellistä hengellistä ruokaa"? Eivätkö he voineetkaan luottaa Jeesuksen lupaukseen siitä, että heidän saamansa hengellinen ruoka olisi Jeesuksen valmistamaa:

Johannes 14:25,26 Um

25 Olen puhunut nämä asiat teille viipyessäni teidän luonanne.
26 Mutta auttaja, pyhä henki, jonka Isä tulee lähettämään minun nimessäni, se opettaa teille kaikki ja palauttaa mieleenne kaiken, minkä minä olen teille sanonut.
 
Koska hallintoelimen opetus ei ole "täydellistä hengellistä ruokaa", tarkoittaako tämä myös sitä, että Jehovan todistajien ei tarvitse uskoa siihen ainakaan siltä osin, mikä kuulostaa epäilyttävältä? Heitä velvoitetaan siitä huolimatta uskomaan kaikkeen saamaansa opetukseen, joten tämä ei tarkoita sitä. Ne jotka tunnustavat epäuskonsa ja avoimesti kertovat syistä epäilyynsä erotetaan seurakunnasta luopioina, eikä heidän kanssaan saa enää keskustella näistä oppikysymyksistä.
 
On hyvin surullista havaita, että hallintoelin joutuu turvautumaan Jeesuksen sanojen vääristelyyn todistaakseen, vääristä opetuksistaan huolimatta, olevansa Jeesuksen ohjauksessa oleva "uskollinen ja ymmärtäväinen orja". Tämä vääristely kuten heidän opillinen historiansa osoittaa kuitenkin, että heidän todistelunsa joutuu vakavasti epäilyksen alaiseksi.
 
Vartiotorni Helmikuu 2017 s.28

Uskolliseen orjaan kuuluvat voidellut kristityt "seuraavat jatkuvasti Karitsaa, minne hän meneekin" (Ilm.14:4). Niinpä kun seuraamme heidän ohjaustaan, seuraamme Johtajaamme Jeesusta. Pian hän johtaa meidät ikuiseen elämään (Ilm.7:14-17). Kukaan ihmisjohtaja ei voi antaa tällaista lupausta!
 
Kirjoitus päätyy vakuutteluun siitä, että seuratessamme hallintoelimen ohjausta "seuraamme Johtajaamme Jeesusta". Jehovan todistajia velvoitetaan uskomaan näin, vaikka hallintoelin tunnustaakin olevansa erehtyväinen ja poikenneensa aika-ajoin omille teilleen. Tuleeko meidän silti uskoa, että hallintoelin on Jeesuksen ohjauksessa oleva "uskollinen ja ymmärtäväinen orja"? Tämä on vakava omantunnonkysymys Jehovan todistajille ja heidän opetuksiaan seuraaville.
 
Vartiotorni Tammikuu 2017 s.16

Meidän täytyy kunnioittaa toisten oikeutta tehdä omat ratkaisunsa. Miksi? Koska meille kaikille on annettu vapaa tahto, eikä ole olemassa kahta kristittyä, jotka tekisivät aina täsmälleen samat ratkaisut. Tämä pätee myös käytökseen ja palvontaan liittyviin asioihin. Galatalaiskirjeen 6:5:ssä on tärkeä periaate. Kun ymmärrämme, että jokainen kristitty joutuu "kantamaan oman kuormansa", niin kunnioitamme toisten oikeutta käyttää tahdonvapauttaan.
 
Pohtiessamme vastausta tähän merkittävään kysymykseen: Kuka johtaa Jumalan kansaa eli Jehovan todistajia nykyään?, olemme nyt tutustuneet heidän hallintoelimensa antamaan vastaukseen. Uskommeko vai emmekö usko, että tämä hallintoelimen vastaus on riittävän hyvin perusteltu? Kuten alussa lainatussa Vartiotornissa todettiin: "luodessaan ihmisen Jehova antoi hänelle tahdonvapauden eli kyvyn ja vapauden tehdä älyllisiä ratkaisuja". Meillä kullakin on siis tahdonvapaus eli vapaus tehdä oma henkilökohtainen "älyllinen ratkaisumme".
 
On ratkaisumme kumpi tahansa, "meidän täytyy kunnioittaa toisten oikeutta tehdä omat ratkaisunsa", kuten Vartiotorni toteaa, vaikka ei tätä ratkaisua tarkoitakaan, mutta tarkentaa kuitenkin: "Tämä pätee myös - - palvontaan liittyviin asioihin."
 
Jos Jehovan todistajat aidosti kunnioittavat tahdonvapautta, tulee heidän sallia niiden jäsentensä eroaminen, jotka eivät enää tunne voivansa uskoa heidän opetuksiinsa. Nyt he eivät pidä sitä hyväksyttävänä, ja siksi he ryhtyvät karttamaan eronneita, vaikka kyseessä olisi hyvä ystävä, lähiomainen, jopa oma lapsi, joka haluaa toimia omantuntonsa mukaan. Tämä ei ole tahdon- eikä omantunnonvapauden kunnioittamista.


Hallintoelimen seitsemästä nykyisestä jäsenestä 5 on amerikkalaisia

Jehovan todistajien oppihistoriasta  ja siihen tutustumisen mahdollisista seuraamuksista enemmän kirjassa: Maahan lyödyt Omatunto vastaan uskontokunta, jonka sähköisen version voi ladata tästä linkistä.

 


  
Helmikuun 2017 Vartiotornin tutkittavan kirjoituksen "Kuka johtaa Jumalan kansaa nykyään?" voit lukea täältä.
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity