Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennusteluMuita aiheita:
   Ovatko Jehovan todistajat vapaita tekemään riittävään tietoon perustuvia ratkaisuja verensiirtojen suhteen?
20.11.2016 Foksimies

  
Kuva: Healthydebater

1900-luvun Kanadassa Jehovan todistajia vainottiin heidän tekemänsä käännytystyön ja pasifismin takia. Jehovan todistajat auttoivat edistämään kanadalaisia ihmisoikeuksia, kun he voittivat vuonna 1990 oikeusjutun, jonka seurauksena tunnustettiin potilaan oikeus kieltäytyä lääketieteellisestä hoidosta jopa silloin, kun kieltäytymisen seurauksena olisi kuolema.

Oikeustoimet johtuivat siitä, että Vartiotorni-Seuran sääntöjen mukaan Jehovan todistajat eivät saa ottaa verensiirtoja. Vuonna 1990 tuomioistuin tuli siihen käsitykseen, että hyvin tiedostettu ja vapaasti harjoitettu usko kaipasi puolustusta.

Mutta ajat ovat muuttuneet.

Nykyään kun internet mahdollistaa entisille Jehovan todistajille keinon kertoa uskonnollisista käytännöistä, on syytä kysyä, ovatko Jehovan todistajat todellakin vapaita tekemään itse tietoon perustuvia ja harkittuja päätöksiä.

Kaikki Jehovan todistajat eivät kieltäydy verensiirroista aivan kuten kaikki roomalaiskatolilaisetkaan eivät kieltäydy raskauden ehkäisystä.

Kuitenkin Vartiotorni-Seura - joka ohjaa uskovien elämää - hyväksyy ja rohkaisee käytöstä, joka herättää kysymyksiä siitä, voivatko monet Jehovan todistajat esittää valistuneita ja vapaita päätöksiä verensiirtoihin liittyen.

Perheittensä ja ystäviensä menettämisen vuoksi anonyymisti kirjoittavat Jehovan todistajat ovat ryhtyneet paljastamaan internetissä sitä, miten Jehovan todistajia painostetaan noudattamaan verensiirtokieltoa.

Myös entinen Jehovan todistaja Lawrence Hughes, joka on jo kärsinyt rangaistuksena sen, että hänen perheensä ja ystävänsä karttavat häntä, puhuu suunsa puhtaaksi. Hughesin ja muiden anonyymien kirjoittajien väitteet huonosta informaatiosta ja vapauden puutteesta viittaavat siihen, että potilailla ei ole riittävästi kykyä tehdä hoitoonsa liittyviä päätöksiä verensiirtojen suhteen.

Kriitikot tuovat esille, että Jehovan todistajien opetukset verensiirtojen vaarallisuudesta perustuvat vanhentuneisiin 1960-luvulla julkaistuihin lääketieteellisiin artikkeleihin sekä 1980-luvulla julkaistuihin pelkoja lietsoneisiin artikkeleihin ajalta, jolloin HIV-positiivista verta saattoi vielä olla mukana verituotteissa. Jehovan todistajien viralliset internet-sivut kertovat yhteisön jäsenille, että keittosuolaliuos on riittävä vaihtoehto, mikä ei kuitenkaan pidä paikkaansa monien hengenvaarallisten verenvuotojen tapauksissa.

Vartiotorni-Seura vaikeuttaa vapaan tahdon käyttöä. Anonyymit yhteisön jäsenet ja entiset jäsenet väittävät, että Seura vaarantaa potilaiden vapauden kannustamalla "karttamiseen", eli jopa läheisimpien perheenjäsenten ja ystävien osoittamaan hylkäämiseen/karttamiseen.

Eräs Jehovan todistaja kuvasi todistajien kokeman paineen kieltäytyä verensiirroista näin: "Jos olisin ottanut verensiirron, olisin yhtä hyvin voinut kuolla" - Jehovan todistajilla on kallis hinta maksettavanaan, jos he "valitsevat väärin". Seurauksena on yhteisöstä erottaminen ja sen myötä yhteisöön kuuluvien perheenjäsenten ja ystävien menettäminen. Voisin kuolla siksi, että kieltäytyisin verensiirrosta, tai voisin ottaa verensiirron ja "kuolla" menettämällä perheeni ja ystäväni [karttamisen seurauksena]".

Kritisoijat väittävät myös, että Vartiotorni-Seuran edustajat (
sairaalayhteyskomitea) varjostavat potilasta sairaalassa "rohkaistaakseen" tätä noudattamaan verensiirtokieltoa. Lawrence Hughes sanoi CBC:n haastattelussa " -- pelkästään niiden ihmisten läsnäolo viereisessä huoneessa täyttäisi mielestäni laittoman painostamisen tunnusmerkit".

Vartiotorni-Seuran edellyttämä verensiirtokielto on keskeisessä asemassa synnytyskomplikaatioihin kuolleen nuoren quebeciläisen naisen tapauksessa. Jehovan todistaja Eloise Dupuis kuoli 12. lokakuuta 2016, kuusi päivää sen jälkeen kun hän oli synnyttänyt vauvan keisarileikkauksella ja saanut vakavan verenvuodon sairaalassa lähellä Quebec Cityä.

Quebecin kuolemansyyntutkija tutkii Dupuis'n kuoleman lisäksi myös Mirlande Cadetin kuolemaa. Cadet oli Jehovan todistaja, joka kuoli 3. lokakuuta komplikaatioihin synnytettyään pojan Montrealin sairaalassa.

Quebecin lakien mukaan terveydenhuoltohenkilökunnan pitää kunnioittaa omista asioistaan päättämään kykenevien aikuisten toiveita silloinkin, kun hoitotahdon seurauksena saattaa olla kuolema.

Vartiotorni-Seura edellyttää, että sen jäsenet allekirjoittavat, päivittävät vuosittain ja kantavat aina mukanaan hoitotahtokorttia, jossa lukee "ei verta". Silti monet internetlähteet väittävät, että monilla todistajilla ei ole riittävästi paikkansapitävää tietoa verensiirtojen turvallisuuteen liittyvistä seikoista, vapaudesta allekirjoittaa tai olla allekirjoittamatta hoitotahtoa ilman seuraamuksia tai eikä heitä kannusteta etsimään riippumatonta oikeudellista apua.

Vartiotorni-Seura ilmeisesti kontrolloi hoitotahtoon alistumista. Vapaus tehdä itsenäinen ja lainvoimainen ratkaisu on kyseenalaistettava, jos joku yhteisön auktoriteettiasemassa oleva henkilö on läsnä [allekirjoitustilanteessa]. Siksi hoitotahdon lainvoimaisuus on erittäin kyseenalaista.

Internetissä esitetyt paljastukset ja syytökset eivät olleet Ontarion hovioikeuden käytössä silloin, kun se antoi tuomionsa vuonna 1990. Sen vuoksi tuomioistuin ei joutunut kamppailemaan Jehovan todistajien kokemien ongelmien, kuten puutteellisen tiedonsaannin tai vapaaehtoisuuden puutteen kanssa. Vartiotorni-Seuran toiminta sen suhteen, että se sekä esittää vääriä tietoja verensiirron hyödyistä ja haitoista että rohkaisee ellei suorastaan edellytä jäseniä karttamaan ystäviään ja perhettään, herättää vakavia epäilyksiä siitä, onko potilailla riittävästi tietoa ja vapaus valita verensiirron ottamisen tai siitä kieltäytymisen välillä.

Tällaisten päätöksentekoon liittyvien haasteiden vuoksi terveydenhuoltohenkilökunnan pitäisi edellyttää lailta parempaa ohjausta kuin mitä oli tarjolla Mallette vastaan Schulman -jutussa.

Sillä välin pitäisi toimia potilaan edun mukaisesti jättämällä syrjään sellaiset hoitotahdot, joiden lainvoimaisuutta on syytä epäillä, pyytämällä suostumus vain silloin kun potilas on yksin, toteuttamalla lääketieteelliset ratkaisut luottamuksellisesti ja ottamalla ohjat käsiin kaikkien niiden suhteen, jotka saavat tulla potilashuoneeseen tai oleskella käytävillä. Potilaan oma etu on ensiarvoisen tärkeää.

Internetissä esitettyjen paljastusten pitäisi saada Quebecin kuolemansyyntutkijan kysymään, "voiko kukaan Jehovan todistaja tehdä valistuneen, tietoon perustuvan ja vapaan päätöksen verensiirron suhteen sikäli kuin väitteet Vartiotorni-Seuran toiminnasta pitävät paikkansa". Ja mikäli vastaus on ei, millaista ohjausta lainsäätäjät ja tuomarit sitten antavat lääkäreille?

Jugliet Guichon, Ian Mitchell ja Christopher Doig ovat Cummingin lääketieteellisen tiedekunnan jäseniä Calgaryn yliopistossa. 

  
Alkuperäiset Healthydebaten internetsivut täällä.
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity