Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennusteluMuita aiheita:
   Päivän teksti torstaina 2. helmikuuta 2017 todistaa taas Jehovan todistajien karttamisopin julmuuden
02.02.2017 Johanneksen poika

Päivän tekstissä puhutaan "kestämisestä ahdistuksessa". Teksti käsittelee suhtautumista erotettuihin. Jehovan todistajien julma karttamispolitiikka tosiaankin aiheuttaa ahdistusta sekä kartetuille että niille, joiden on pakko karttaa erotettua tai itse eronnutta.

Tässä on tuo teksti kokonaan:Jos eritellään tuota tekstiä, havaitaan monia mielenkiintoisia seikkoja. Otetaan ensin käsittelyyn ensimmäinen lause:

Erittäin koettelevaa on se, kun joku rakas sukulainen erotetaan. Raamattua tutkimalla olet saanut tietää, miten erotettuihin tulee suhtautua (1. Kor. 5:11; 2. Joh. 10).

Tuossa sanotaan, että "Raamattua tutkimalla olet saanut tietää, miten erotettuihin tulee suhtautua." Väärin. Raamattua tutkimalla ei tule tuohon johtopäätökseen. Maailmassa on satoja miljoonia kristittyjä. Heille Raamattu on myös pyhä kirja, ja monet heistäkin "tutkivat" Raamattua. Mutta eivät he löydä Raamatusta julmaa hylkäämisoppia. Mistä sitten Jehovan todistajat ovat "löytäneet" tuon opin? Vartiotorniseuran raamatuntulkinnasta. Se on aivan eri asia kuin Raamatun teksti.

Tuossa lauseessa viitattiin kahteen raamatunkohtaan. Ensimmäinen kohta on tämä:

(1. Korinttilaisille 5:11)  – – Mutta nyt kirjoitan teille: lakatkaa olemasta jokaisen sellaisen veljeksi kutsutun seurassa, joka on haureellinen tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai herjaaja tai juoppo tai kiristäjä, älkääkä edes syökö sellaisen kanssa.

Ei tässä puhuta erotetuista vaan "veljeksi kutsutuista", siis seurakunnan jäsenistä. Aikamuoto on preesens, se voidaan tarkistaa vaikka kirkkoraamatusta. Vuoden 1992 versio sanoo tuon kohdan näin:

Nyt täsmennän vielä: jos jotakuta sanotaan veljeksi mutta hän on siveetön tai ahne, epäjumalanpalvelija, pilkkaaja, juomari tai riistäjä, älkää olko tekemisissä hänen kanssaan. Älkää edes aterioiko tällaisen kanssa. (1. Kor. 5:11 KR92)

Aivan selvästi kysymyksessä on seurakunnan sisäpuolella oleva henkilö, jonka kanssa seurustelua on hyvä rajoittaa joksikin aikaa, mutta ei se tarkoita hänen hylkäämistään. Rinnakkainen ajatus tälle kohdalle löytyy 2. Tessalonikalaiskirjeestä:

(2. Tessalonikalaisille 3:14, 15) Mutta jos joku ei tottele tämän kirjeen välittämää sanaamme, niin pitäkää häntä merkittynä ja lakatkaa seurustelemasta hänen kanssaan, jotta hän häpeäisi. Älkää kuitenkaan pitäkö häntä vihollisena, vaan neuvokaa yhä häntä vakavasti niin kuin veljeä.

Lause sisälsi myös toisen raamatunkohdan:

(2. Johanneksen kirje 10)  – – Jos joku tulee luoksenne eikä tuo tätä opetusta, niin älkää koskaan ottako häntä vastaan kotiinne tai sanoko hänelle tervehdystä.

Tässä on tyypillinen esimerkki sille, että Jehovan todistajien järjestö repäisee raamatunjakeen irti asiayhteydessään ja näin ollen soveltaa sen aivan väärin. Mistä tässä oli kyse? Mitä opetusta tämä raamatunjakeen henkilö ei tuonut? Edelliset jakeet kertoivat sen:

(2. Johanneksen kirje 7-9)  – – Sillä monia eksyttäjiä on lähtenyt maailmaan, sellaisia jotka eivät tunnusta Jeesuksen Kristuksen lihaan tulemista. Tämä on eksyttäjä ja antikristus. Olkaa varuillanne, ettette kadota sitä, minkä aikaansaamiseksi olemme työskennelleet, vaan että saisitte täyden palkan. Kenelläkään, joka tunkeutuu edelle eikä pysy Kristuksen opetuksessa, ei ole Jumalaa. Joka pysyy tässä opetuksessa, sillä on sekä Isä että Poika.

Tässä oli kyse siitä, että varhaiskristittyjen aikana oli joitakin ihmisiä, jotka eivät tunnustaneet Kristuksen lihaan tulemista. Onko tällaisista asioista kyse, jos nykyisin joku Jehovan todistaja on erotettu tai itse eronnut? Tuskin. Miksi siis tämä raamatunkohta pitäisi soveltaa siten, että sen perusteella kartettaisiin entisiä Jehovan todistajia? Tunnustavathan historioitsijatkin Jeesuksen olleen historiallinen henkilö, lihaa ja verta ollut ihminen.

Nyt kun on "ammuttu alas" nämä Vartiotorniseuran opetukset, voidaan siirtyä seuraavaan lauseeseen.

Erottamispäätöksen tukeminen voi kuitenkin välillä näyttää kovin vaikealta tai jopa mahdottomalta.

On todellakin suorastaan luonnonvastaista, että esimerkiksi äidin ja isän pitäisi jonkin järjestön vaatimuksesta hylätä oma lapsensa. Luonnossa esimerkiksi eläinten poikasten emot tappelevat kaikin keinoin suojellakseen poikastaan. Näin on normaalisti ihmisten keskuudessakin, ellei vanhempia painosteta voimakkaasti luonnottomaan toimintaan. Raamattu käyttää tällaisista ihmisistä sanontaa "vailla luonnollista kiintymystä" (2. Timoteukselle 3:3) Tämän luonnollisen kiintymyksen on Jehovan todistajien tapauksessa tukahduttanut hallintoelin julmilla vaatimuksillaan.

Seuraava päivän tekstin lause on suorastaan Jumalan pilkkaa:

Luotatko siihen, että taivaallinen Isäsi antaa sinulle voimaa noudattaa määrätietoisesti erottamista koskevia Raamatun ohjeita?

Ei Jumala anna voimaa aktiiviseen läheisen hylkäämiseen. Jumalan kanta käy selväksi Raamatusta, vaikka tässä ei olekaan kyse erotetun hylkäämisestä vaan avioeron ottamisesta ilman perusteita:

(Malakia 2:16) Sillä hän on vihannut avioeron ottamista”, on Jehova, Israelin Jumala, sanonut – –

Kirkkoraamattu 33/38 kertoo saman jakeen näin:

Sillä minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra, Israelin Jumala.

Seuraavakin lause kuuluu sarjaan Jumalan pilkka:

Näetkö tässä tilaisuuden päästä lähemmäksi Jehovaa ja lujittaa suhdettasi häneen?

Mitä Raamattu sanoikaan siitä, jos joku ei pitänyt huolta sukulaisistaan?

(1. Timoteukselle 5:8)  – – Totisesti jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan niistä, jotka ovat hänen huonekuntansa jäseniä, niin hän on kieltänyt uskon ja on pahempi kuin se, jolla ei ole uskoa – –

Seuraava päivän tekstin lause on tähän mennessä ainoa järkevä ja inhimillinen:

Onko meidän sitten väärin rakastaa sukulaisiamme? Ei missään nimessä!

Päivän teksti jatkuu sen jälkeen näin:

Yli kaiken meidän tulee kuitenkin rakastaa Jehovaa (Matt. 22:37, 38).

Ei tässäkään mitään vikaa ole. Mutta seuraava lause taas on täysin vailla todellisuuspohjaa:

Se koituu todellisuudessa sukulaistemme parhaaksi, palvelevatpa he tällä hetkellä Jehovaa tai eivät.

Jos ihminen hylätään esimerkiksi siksi, että hän ei usko samalla tavalla kuin sen hetkinen hallintoelimen määrittelemä oppi, on täysin käsittämätöntä, että häntä pitää rangaista elinkautisella hylkäämisrangaistuksella. Kartettu välttää elinkautisuuden, jos hän palaa takaisin seurakuntaan, mutta mistä vaikuttimesta sellaiset palaavat, joista kerrotaan tämän kaltaisia tarinoita?

*** Vartiotorni 15.06.2013 s. 28 kpl 17 Anna Jehovan kurin muovailla sinua ***

Myös erottaminen on yksi Jehovalta tulevan kurin muoto. Se suojelee seurakuntaa huonolta vaikutukselta ja voi osaltaan edistää synnintekijän toipumista. (1. Kor. 5:6, 7, 11.) Robert oli erotettuna lähes 16 vuotta. Tuona aikana hänen vanhempansa ja sisaruksensa noudattivat päättäväisesti ja uskollisesti Jumalan sanan neuvoja, joiden mukaan tulee lakata olemasta väärintekijöiden seurassa ja olla edes tervehtimättä heitä. Robert otettiin joitakin vuosia sitten takaisin seurakuntaan, ja hän edistyy hengellisesti. Kun häneltä kysyttiin, mikä sai hänet niin pitkän ajan jälkeen palaamaan Jehovan ja Hänen kansansa luo, hän vastasi, että perheenjäsenten asenne vaikutti häneen. Hän sanoi: ”Minulle olisi riittänyt, jos perheeni olisi pitänyt minuun vähänkin yhteyttä, vaikkapa vain kysäissyt kuulumisiani. Nyt kuitenkin kaipasin heidän seuraansa, ja se osaltaan sai minut palaamaan Jumalan luo.”

Tuossa kertomuksessa mainittu Robert palasi takaisin seurakuntaan vain siksi, että hän sai taas takaisin perheensä. Eikö se ollut silloin "vääristä vaikuttimista" tehty ratkaisu? Ei hän välttämättä palannut siksi, että olisi taas uskonut kaikki Jehovan todistajien opin eri piirteet, jotka muuttuvat jatkuvasti. Robert palasi takaisin seurakuntaan, koska häntä kiristettiin ihmissuhteilla.

   Kuva: JW.ORG

Viimeinen päivän tekstin lause kehottaa rukoilemaan:

Jos olet erityisen huolissasi erotetusta sukulaisesta, vuodata sydämesi Jumalalle rukouksessa (Fil. 4:6, 7).

Raamatunkohta, mikä on tuossa mainittu, kertoo rukouksesta näin:

(Filippiläisille 4:6, 7)  – – Älkää olko mistään huolissanne, vaan antakaa anomustenne tulla kaikessa rukouksen ja nöyrän pyynnön avulla kiitoksen ohella Jumalalle tunnetuiksi, niin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ajatuksen, varjelee teidän sydämenne ja mielenne Kristuksen Jeesuksen välityksellä.

Kuinka Jumalan rauha voisi varjella sellaisen henkilön sydämen, joka on hylännyt rakkaan läheisensä? Asia vaivaa aivan varmasti karttajan omaatuntoa, jonka hän joutuu tukahduttamaan.

Päivän teksti on otettu Vartiotornista 15.04.2015.
 


  
Lue lisää karttamisesta täältä.
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity