Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennusteluMuita aiheita:
   Hallintoelimen jäsen Stephen Lett antaa vaarallisia neuvoja
10.03.2017 Johanneksen poika

Maaliskuun 2017 tunnin mittaisella kuukausivideolla puhutaan mm. lasten kastamisesta. Hallintoelimeen kuuluva Stephen Lett kannustaa lapsia menemään kasteelle jo nuorina. Tämä on erittäin vahingollinen neuvo. Miksi?

Alaikäisellä lapsella ei ole eikä voikaan olla sellaista kokemusta elämästä, että hän olisi pätevä päättämään loppuelämäänsä koskevia asioita. Kaste on peruuttamaton toimenpide.

Jos kastettu huomaa jälkeenpäin, ettei olisikaan halunnut kastautua, on jo liian myöhäistä. Kastetta ei voi peruuttaa. Jos kasteen jälkeen haluaa lähteä Jehovan todistajien yhteisöstä, joutuu sääntöjen mukaan kartettavaksi, ja menettää myös ne sukulaiset elämästään, jotka ovat Jehovan todistajia. Niin kauan kun ei ole käynyt kasteella, on vapaa valitsemaan. Mutta kaste lopettaa vapauden.

Tässä on muutama kuvakaappaus maaliskuun Broadcasting-videosta:

Jehovan todistaja ylpeilevät sillä, että heillä ei ole lapsikastetta. Vartiotorni-lehdet ovat kirjoittaneet painavia sanoja sen perusteluksi, että lapsikaste on väärin:

*** w70 1/7 s. 299-300 kpl 16-17 Niiden kaste jotka ovat opetuslapsia ***

16 Voivatko pienokaiset katua, hankkia tietoa, uskoa, antautua Jehova Jumalalle? Eiväthän he voi näin tehdä. Toisin sanoen, he eivät voi tulla opetuslapsiksi. Ja koska kaste ei ole sakramentti, niin se ei itsessään koidu miksikään ansioksi kastetulle, mistä seuraa, ettei lapsikasteella ole mitään arvoa, yhtä vähän kuin sillä on Jumalan sanan tukeakaan. Lue Apt. 10:44–48, jossa kerrotaan Korneliuksen kääntymyksestä, ja pane merkille, että pyhä henki laskeutui niihin, jotka kuulivat Jumalan sanan; nämä tulivat kastekelpoisiksi, ja heidät upotettiin veteen. Ei voida sanoa, että pikkuvauvat voivat kuulla ymmärtäen Jumalan sanaa, niin että se vaikuttaisi heihin, tekisi heidät kelvollisiksi kristilliselle kasteelle.

17 Varhaisen apostolien jälkeisen kristillisen seurakunnan ehkä huomattavin historioitsija on Neander, ja hän sanoo lapsikasteesta seuraavaa: ”Usko ja kaste olivat aina yhdistetyt toisiinsa, joten on hyvin todennäköistä, että kastaminen suoritettiin vain tapauksissa, joissa molemmat voitiin täyttää, ja että lapsikasteen käyttäminen oli tuntematon tänä aikakautena.”

*** w79 1/3 s. 9 Rakentamista ja istuttamista Ranskassa ***

JOTKUT arvostelevat Jehovan todistajia siitä, että he ’repivät maahan’ maailman suurten uskontojen kauan opettamia vääriä oppeja. Todistajat ovat todella olleet tienraivaajia taistelussa sellaisia vääriä uskonnollisia oppeja vastaan kuin helvetintuli, kolminaisuus ja lapsikaste – jotka opit jotkut kristikunnan teologeistakin nykyään asettavat kyseenalaisiksi.

*** w81 15/4 s. 23 Syvempää näkemystä uutisiin ***

Kastettiinko pikkulapsia ensimmäisen vuosisadan kristillisyyden mukaan? Ei, sillä Jeesus ei opettanut lapsikastetta, ja hän itse oli 30-vuotias oman kasteensa aikaan. (Luuk. 3:21–23) Raamattu osoittaa selvästi, että vain ne tulee kastaa, jotka ovat kyllin vanhoja hankkimaan täsmällisen tiedon kristillisyydestä ja jotka sitten tarjoutuvat vesikasteelle. Jeesus neuvoi: ”Menkää sen tähden ja tehkää opetuslapsia kaikkien kansojen ihmisistä, kastakaa heidät . . . ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä olen käskenyt teidän noudattaa.” ”Kun he uskoivat . . . heitä ryhdyttiin kastamaan, sekä miehiä että naisia”, ei lapsia. Raamattu sanoo myös: ”Ne, jotka omaksuivat hänen [apostoli Pietarin] sanansa halukkaasti, kastettiin”, mikä ei voinut soveltua pikkulapsiin. – Matt. 28:19, 20; Apt. 2:41; 8:12.

Vartiotorniseuran julkaisema lapsille suunnattu kirja "Kirjani Raamatun kertomuksista" kertoo, että Jeesus meni kasteella noin 30-vuotiaana. Kuva on otettu tämän kirjan luvusta: "Johannes kastaa Jeesuksen"Miksi Vartiotorniseuran haluaa sitouttaa alaikäiset ja jopa 10-vuotiaan lapset peruuttamattoman kasteen avulla järjestöön? Miksi Vartiotorniseura ei itse noudata opetuksiaan: "Ei lapsikastetta"? 10-vuotias on aivan varmasti lapsi. Samoin 12-vuotias. Ja 15-vuotias.

Alaikäisten kastaminen jyrkän ahdasmieliseen yhteisöön pitäisi lailla kieltää. Tämä on raju kommentti, mutta koska tuosta yhteisöstä ei ole kunniallista poispääsyä, kielto olisi ainoa tapa estää liian aikaisin sitoutuminen asiaan, mitä ei voi ymmärtää.

Aikuisella on tietysti oikeus liittyä mihin tahansa lahkoon, mutta sekin pitäisi tehdä vain oikean tiedon mukaan. Hänelle pitäisi kertoa, mitä tapahtuu, jos haluaakin erota.
 
 

 
Katso koko maaliskuun kuukausivideo JW Broadcasting -sivulta.
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity