Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennusteluMuita aiheita:
   Uskonnolinen manipulointi
17.07.2017 Johanneksen poikaAntti Ateisti julkaisi mielenkiintoisen blogikirjoituksen sivustolla Entisen mormonin ajatuksia. Kirjoitus käsitteli uskonnollista manipulointia. Antti Ateisti toteaa jutun alussa näin:

"Valitettavasti uskonnollista manipulointia ja ihmisten hyväksikäyttöä ei vielä ole tunnistettu laajamittaiseksi ongelmaksi sosiaalityössä eivätkä sosiaalityöntekijät, joitain harvoja psykologeja ja psykoterapeutteja lukuunottamatta, vielä ymmärrä kuinka paljon pahaa yleisesti positiiviseksi ilmiöksi käsitetty uskonto voi saada aikaan."

Kirjoitus sisältää laajan luettelon keinoista, joita uskonnolliset yhteisöt käyttävät. Tässä on listaus:
 1. Rakkauspommitus: Ystävällisyyttä, imartelua, ylistystä ja kiintymystä käytetään houkuttelemaan potentiaalisia uusia jäseniä sekä pitämään kiinni jäsenistä, jotka eivät ole niin innokkaita tai ajattelevat lähtemistä.
 2. Itsetietoisuuden horjuttaminen: Esteet, jotka estävät uusien uskomusten hyväksymisen, revitään alas. Alttiita kohteita ovat myös henkilökohtaisten kriisien horjuttamat sekä lapset joille ei vielä ole muodostunut vahvaa itsetietoisuutta.
 3. Harhauttaminen: Valheilla, tiedon pimittämisellä ja kulissiaktiviteeteillä peitellään vikoja ja omituisuuksia ryhmän opeista, toimintatavoista, johtajista ja historiasta. Tietoa annetaan vasta kun jäsenet ovat edenneet tarpeeksi pitkälle.
 4. Pyhä tiede: Ideologialla ja johtajalla ainoastaan on oikea totuus. Jäsenten tulee etsiä vastauksia ainoastaan yhteisön määrittelemistä lähteistä. Opillinen logiikka on erehtymätön, johtajat ovat kritiikin yläpuolella ja ne jotka kritisoivat johtajia tai oppia ovat moraalittomia.
 5. Mystinen manipulointi: Yliluonnolliset voimat ovat todellisia. Yhteisö elää korkeampaa tarkoitusta varten. Päämäärä pyhittää keinot. Tapahtumat ja kokemukset lavastetaan ja manipuloidaan yliluonnollisen oloisiksi johtajan ja oppien todistamiseksi.
 6. Miljöökontrolli: Informaation saantia ja ympäristöä kontrolloidaan tiukasti. Juoruilua, kyseenalaistamista ja kritiikkiä säännellään jyrkästi ja pääsyä ulkopuolisiin tietolähteisiin, etenkin sellaisiin jotka kyseenalaistavat yhteisöä, yritetään rajoittaa.
 7. Tasovaatimukset: Yhteisölle on asetettu mahdottomat moraalisäännöt. Aluksi säännöt tuntuvat saavutettavilta, mutta rimaa korotetaan jatkuvasti ylläpitäen jatkuvaa riittämättömyydentunnetta.
 8. Olemassaolon häivyttäminen: Yksilöä uhkaa vakavat seuraukset, jos hän ei ole kelvollinen, epäilee tai lähtee yhteisöstä. Elämä, ikuinen sielu, itsetunto, tunto omasta hyvyydestä sekä identiteetti riippuvat yhteisön määrittelemästä tasapainosta.
 9. Oppi yli yksilön: Yksilö on alisteinen yhteisölle, johtajille ja opeille. Henkilökohtaisista haluista, tavoitteista ja arvoista tulee moraalittomia jos ne ovat ristiriidassa yhteisön normien kanssa.
 10. Ladattu kieli: Sanoille määritellään uusia merkityksiä ja uusia sanoja lisäillään. Toiset sanat kielletään tai niitä ei käytetä. Tämä vaikuttaa kykyyn ajatella sekä tekee kommunikoinnin yhteisön ulkopuolisen maailman kanssa vaikeammaksi.
 11. Totalistinen uudelleen määrittely: Tilanteet, ajatukset ja/tai tunteet tulkitaan uudelleen siten, että ne tukevat organisaation tavoitteita. Tätä hyödynnetään jatkuvasti todisteena ideologian oikeellisuudesta, tukahduttamaan epäilyksiä ja hiljentämään ulkopuolisia.
 12. Ajatuksenpysäytyskliseet: Lyhyet fraasit, patenttivastaukset, metaforat ja tunteelliset reaktiot istutetaan jäsenistöön epäilysten tukahduttamiseksi. Epäilykset ja kysymykset sammutetaan automaattisesti.
 13. Sosiaalinen paine: Sosiaalista hyväksyntää ja hyljeksintää käytetään palkitsemaan ja paimentamaan. Jäsenet pyrkivät pakonomaisesti sopeutumaan.
 14. Teot johtavat uskoon: Toiminta synnyttää tekoihin liittyviä uskomuksia.
 15. Julkiset sitoumukset: Sitoumukset ilmaistaan ääneen. Julkiset uskontunnustukset voimistavat uskoa ja sitoutumista yhteisöön.
 16. Riippuvuuksien synnyttäminen: Jäsenestä tulee riippuvainen yhteisöstä fyysisesti, emotionaalisesti, sosiaalisesti, henkisesti ja/tai muiden tarpeiden suhteen.
 17. Mustavalkoinen ajattelu: Ajattelussa ja moraalikysymyksissä vaihtoehdot rajataan kahteen: Hyvä vs. Paha, Rakkaus vs. Viha, Vahvuus vs. Heikkous, Nöyrä vs. Ylpeä jne.
 18. Elitismi: Yhteisön jäsenet ovat valittuja, erityisasemassa maailmassa.
 19. Me vastaan muut: Tämä on eräänlaista mustavalkoista ajattelua, jossa ulkopuoliset, entiset jäsenet ja kriittisesti yhteisöön suhtautuvat nähdään vihollisina ja vastustajina. Erityisesti ryhmään kriittisesti suhtautuvat leimataan pahoiksi, harhaoppisiksi, pahantahtoisiksi, vihamielisiksi, sokeiksi, harhautetuiksi ja huijatuiksi. Kritiikki nähdään usein hyökkäyksenä yhteisöä ja sen jäseniä vastaan.
 20. Epäsuorat ohjeet: Jotkin vaatimukset ja rajoitukset esitetään vihjailemalla suorien ohjeiden sijaan. Loogiset elementit johtopäätöksille annetaan, mutta johtopäätöksen tekeminen jätetään jäsenelle. Johtajat voivat näin ollen kieltää koskaan antaneensa jäsenille kyseenalaisia ohjeita.
 21. Leimautuminen ja esimerkit: Niitä jotka käyttäytyvät oikein tai väärin käytetään esimerkkeinä. Toivottu käytös voidaan päätellä näin kerrotuista tarinoista ilman suoraa käskyä. Tarinat voivat olla lavastettuja tai suoranaisia valheita seurausten havainnollistamiseksi. Ihmisen mieli reagoi voimakkaasti tarinoihin ja näin ne inspiroivat sosiaalista painetta.
 22. Tunne voittaa järjen: Tunteita korostetaan ja suositaan päätöksenteossa. Järjen käyttöä vähätellään. Oppia opetetaan usein tunteellisesti ladatuilla tarinoilla, joita kerrotaan kyynelehtien tai pehmeillä äänenpainoilla.
 23. Istutetut fobiat: Pelkoja istutetaan jäsenten mieliin. Ne voivat olla kuviteltuja, todenperäisiin tai liioiteltuihin seurauksiin perustuvia tai keinotekoisesti ryhmäpaineella luotuja.
 24. Transsi- ja dissosiatiiviset tilat: Kriittisen ajattelun taitoa heikennetään säännöllisesti kehottamalla jäseniä vastaanottaviin tajunnan tiloihin. Muuntuneen tajunnan tilat voivat tuntua miedoilta ja normaaleilta kuten esimerkiksi paastoaminen (nälkä), tylsistyminen (pitkä paikallaan istuminen), keskittyminen (meditaatio/rukoileminen) tai väsymys (vähäinen uni).
 25. Ajanhallinta: Jäsenelle jätetään vähän tai ei ollenkaan aikaa kyseenalaistaa uskomuksia, ystävystyä ulkopuolisten kanssa tai tutkia elämää yhteisön ulkopuolella. Aika kuluu yhteisöön liittyvissä aktiviteeteissa, joihin osallistumiseen kannustetaan ja velvoitetaan, ja jotka usein täyttävät lähes kaiken vapaa-ajan.
 26. Kaksiteräisyys: Jäsen joutuu pettämään oman rehellisyytensä tai yhteisön odotukset.
 27. Uhrin syyllistäminen: Johtajat, oppi ja yhteisö ovat täydellisiä. Kaikki epäonnistumiset ja petetyt lupaukset ovat lopulta jäsenen oma vika.
 28. Syyllisyys ja häpeä: Syyllisyyden ja häpeän kierre syntyy tukahdetuista epäilyksistä, sosiaalisesta paineesta ja epäonnistumisesta mahdottomien vaatimusten saavuttamisessa.
 29. Ripittäytyminen: Yksilö avautuu johtajille ripittäytymällä, mikä murtaa yksityisyyden. Onnistunut synninpäästö tarjoaa väliaikaista helpotusta, mikä lisää luottamusta ja omistautumista. Jäseniä motivoi tottelevaisuuteen halu vältellä ripittäytymistä.
 30. Euforian käynnistys: Euforiset tuntemukset yhteisön toimintaan osallistumisesta ja jäsenen ihanteiden saavuttamisesta motivoi toivottuun käyttäytymiseen ja vähentää epäilyksiä todistaen jäsenelle yhteisön oikeellisuudesta.
 31. Jäsenhankinta: Jäseniä rohkaistaan kertomaan opeista ulkopuolisille. Tämä ei ainoastaan ylläpidä tai kasvata jäsenmäärää, mutta myös helpottaa kognitiivista dissonanssia, kuluttaa aikaa ja tarjoaa mahdollisuuksia julkisiin uskonilmauksiin.
Vaikka nämä asiat on otettu esiin MAP-kirkon yhteydessä, hämmästyttävän monet piirteet pätevät sellaisenaan myös Vartiotorniseuran yhteydessä.

Montako yhtäläisyyttä löysit MAP-kirkon ja Vartiotorniseuran väliltä?
 


  
Lue Antti Ateistin blogikirjoitus kokonaan täältä.
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity