Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      Vartiotorniseura tarjoilee sekä punaista että sinistä maitoa
04.09.2017 Polyester ja Johanneksen poikaVartiotorniseura jakaa tietoa ja "oppia" kahtena eri versiona riippuen siitä, mille kohderyhmälle tuo tieto on tarkoitettu. Hyvä esimerkki kahdenlaisen tiedon jakamisesta on Vartiotorni-lehti. Ovilla ja kärryillä jaettava lehti on aivan toisentyyppinen kuin Jehovan todistajien seurakunnan käyttöön tarkoitettu ns. "tutkittava" Vartiotorni.

Muutenkin tiedon jakaminen on kahdenlaista. Seurakuntalaisille kerrotaan asioita paljon jyrkemmin kuin "maailman ihmisille", ts. "maailmallisille". Esimerkkinä voidaan mainita mm. oppi pelastuksesta. Maailmallisille ihmisille tarjoillaan ikään kuin "sinistä kevytmaitoa", jossa vältetään sanomasta suoraan sitä, mikä on Vartiotorniseuran virallinen näkemys. Seurakunnan jäsenille tarjoillaan "punaista rasvaisempaa maitoa", joko voisi aiheuttaa "maailmallisille" vatsanväänteitä.

Maailmallisille ihmisille "pehmennetään" opetusta ja sanotaan näin:

Pelastuakseen ihmisen täytyy uskoa Jeesukseen ja todistaa teoillaan, että hänen uskonsa on elävä. Emme kuitenkaan ole tuomareita.

Tälla sivulla tarjoillaan pelastuksesta ns. "kevytversio".

Jehovan todistajien seurakunnan jäsenille kerrotaan raadollisempi totuus asiasta:

Jehovan todistajat vertaavat järjestöään Nooan arkkiin ja uskovat, ettei ulkopuolella käytännöllisesti katsoen ole toivoa pelastua tulevasta Harmagedonista. Pysyäkseen järjestön sisäpuolella on noudatettava runsaslukuista määrää pikkutarkkoja sääntöjä.

Tämän sivun loppupuolella kerrotaan Vartiotorniseuran virallinen "totuus".

Tässä jutussa vertaillaan hieman Vartiotorniseuran tapaa pitää tarjolla kahdenlaista tulkintaa, kahdenlaista "maitoa". Punaisen maidon sarakkeessa on seurakuntalaisille tarjottu "rasvainen" opetus. Sinisen maidon sarakkeessa on "maailmallisille" tarjottu "kevytversio" opetuksesta.
Mitä tietoja tarjoillaan Jehovan todistajien seurakuntien jäsenille?


Mitä tietoja tarjoillaan "maailman ihmisille"?

Pelastuminen
 • Jehovan todistajat vertaavat järjestöään Nooan arkkiin ja uskovat, ettei ulkopuolella käytännöllisesti katsoen ole toivoa pelastua tulevasta Harmagedonista. Pysyäkseen järjestön sisäpuolella on noudatettava runsaslukuista määrää pikkutarkkoja sääntöjä.

Pelastuminen
 • Pelastuakseen ihmisen täytyy uskoa Jeesukseen ja todistaa teoillaan, että hänen uskonsa on elävä. Emme kuitenkaan ole tuomareita.
Tieteeseen suhtautuminen
 • Tieteestä hyväksytään vain ne osat, jotka sopivat omiin käsityksiin, ja hylätään mm. evoluutioteoria ja osa historiantutkimuksesta. Vaikka tiede ei aina ole lopullinen totuus, on epärehellistä väittää kunnioittavansa tiedettä ja hyväksyvänsä "tieteelliset havainnot, joita todisteet tukevat", jos hylkää tieteestä laajoja, yleisesti hyväksyttyjä osia.

Tieteeseen suhtautuminen
 • Kunnioitamme tieteen saavutuksia ja hyväksymme sellaiset tieteelliset havainnot, joita todisteet tukevat.

Raamattu
 • Jehovan todistajat uskovat Raamatun sanatarkkaan erehtymättömyyteen, eli ovat fundamentalisteja. He eivät hyväksy historiallis-kriittistä raamatuntutkimusta ja tuntevat huonosti sen tuloksia. Jehovan todistajat käyttävät Raamattua valikoivasti ja heidän kanssaan "Raamattua tutkiva" henkilö tottuu pian siihen, että Raamatusta otetaan jokin kohta sellaisenaan, kun taas joitakin kohtia tulkitaan ja selitellään paljonkin, jotta saataisiin niiden merkitys muunnettua sopivaksi.

Raamattu
 • Oppimme perustuu Raamattuun ja käytämme koko Raamattua. Emme kuitenkaan ole fundamentalisteja, koska uskomme, että jotkin osat Raamatusta on tarkoitus ottaa vertauskuvallisesti eikä kirjaimellisesti.

Uuden maailman käännös
 • Eri käännöksiä voidaan vertailla ja etenkin "Raamatun tutkimisen" alkuvaiheessa voidaan käyttää jotain muutakin käännöstä, mutta Uuden maailman käännös on Jehovan todistajien sisäinen standardi, jota tulokkaan lopulta odotetaan käyttävän pääasiallisena Raamattunaan. Muu ratkaisu herättäisi kummastusta. Tässä käännöksessä erikoista on mm. Jehova-nimen "palauttaminen" Uuden testamentin puolelle, vaikka tälle ei ole tukea vanhimmissa tunnetuissa käsikirjoituksissa.

Uuden maailman käännös
 • Käytämme julistustyössämme monia raamatunkäännöksiä. Tutkimme Raamattua mielihyvin myös niiden kanssa, jotka käyttävät mieluummin muita käännöksiä kuin Uuden maailman käännöstä.

Veri
 • Verensiirrolle ei aina ole vaihtoehtoa, eikä siitä kieltäytyminen ole mikään Jumalan käsky, vaan useastakin syystä kyseenalainen raamatuntulkinta. Jehovan todistajien järjestö ei edes noudata omaa linjaansa johdonmukaisesti, kun sallii kuitenkin käyttää verestä tiettyjä osia, "fraktioita". Aiemmin järjestö on raamatuntulkintaansa vedoten kieltänyt elinsiirrot ja rokotukset, mutta sallii ne nykyään.

Veri
 • Haluamme laadukasta lääketieteellistä hoitoa, mutta noudatamme Jumalan käskyä "karttaa verta". Usein verensiirrolle on turvallisempia vaihtoehtoja.

Erottaminen
 • Seurakunnasta voidaan erottaa useista syistä, eikä taustalla välttämättä ole Raamatun moraalinormien rikkomista, vaan ratkaisevaa on suhtautuminen Jehovan todistajien sääntöihin. Erottamisen syitä käsitellään yksityiskohtaisesti "vanhinten opaskirjassa". Erottamiseen voi johtaa mm. erimielisyys oppikysymyksistä tai yhteydenpito erotettuun henkilöön. Monet myös eroavat seurakunnasta itse.

Erottaminen
 • Väärintekijöitä yritetään auttaa, mutta mikäli he jatkavat Raamatun moraalinormien rikkomista eivätkä osoita katumusta, heidät voidaan joutua erottamaan seurakunnasta katumattomina väärintekijöinä.

Karttaminen
 • Karttaminen lähtökohtaisesti katkaisee kaiken sosiaalisen ja toverillisen yhteydenpidon, joitakin poikkeuksia lukuunottamatta. Jopa lähisukulaisten kanssa tulisi hoitaa vain välttämättömät asiat.

Karttaminen
 • Hengellinen side katkeaa, mutta perheenjäsenten välinen kiintymys säilyy.

Luopio-nimitys
 • Luopio-nimitystä käytetään vain entisistä Jehovan todistajista, erityisesti sellaisista, jotka esittävät kritiikkiä Jehovan todistajien uskontoa kohtaan. Sitä ei käytetä henkilöstä, joka ei ole ollutkaan Jehovan todistaja, vaikka hän kritisoisi tai "vastustaisi" Jehovan todistajien uskontoa.

Luopio-nimitys
 • Kyseessä on raamatullinen nimitys, jolla ei viitata kehenkään erityisesti.

Ulkoasu
 • Jehovan todistajien kokouspukeutuminen on tarkkaan säädeltyä ja uskonnollisen sanoman julistamisessa tulisi pukeutua siististi ja konservatiivisesti. Myös vapaa-ajalla tulisi välttää liian "maailmallisia" tyylejä. Kun ihminen "tutkii Raamattua" Jehovan todistajien kanssa, hänen odotetaan prosessin edetessä muokkaavan myös ulkoasunsa hyväksytyn mallin mukaiseksi.

Ulkoasu
 • Noudatamme pukeutumisessa Raamatun periaatteita, jotka jättävät tilaa henkilökohtaisille mieltymyksille. Emme tarvitse yksityiskohtaisia ohjeita siitä, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei.

Toiminnan rahoitus
 • Järjestö muistuttelee jatkuvasti mahdollisuudesta lahjoittaa ja kertoo tunteisiin vetoavia esimerkkejä ihmisistä, jotka ovat lahjoittaneet vähistä varoistaan.

Toiminnan rahoitus
 • Jehovan todistajien toiminta rahoitetaan vapaaehtoisilla lahjoituksilla.

     

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity