Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Tutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      Uutiskatsaus: Kalifornian valitusoikeus torjuu Vartiotorniseuran, Jehovan todistajille sakko ja määräys luovuttaa lasten hyväksikäyttöä koskevat dokumentit
17.11.2017 Maaria

14.11.2017

"Vartiotorniseura on toiminut väärin tutkintaprosessissa. Se on kiihkeästi puolustanut asemaansa ja hävinnyt monta kertaa. Se kieltäytyy ylimielisesti tunnustamasta häviöiden seuraamukset ja tuomioistuimen määräykset, jotka vaativat sitä luovuttamaan asiakirjat... Ja nyt Vartiotorniseura uhmakkuudessaan ilmoitti tuomioistuimelle, ettei se noudata 25.3.2016 annettua määräystä luovuttaa asiakirjat..."

Näin totesi Kalifornian neljäs valitusoikeusistuin päätöksessään, jossa se piti Vartiotorniseuraa syyllisenä lasten hyväksikäyttöasiakirjojen luovuttamatta jättämiseen, erityisesti niiden, joita se on kerännyt maaliskuusta 2001 lähtien. Tuomioistuin rankaisi Vartiotorniseuraa määräämällä 4 000 dollarin päiväsakon, joka on nyt kertynyt yli vuoden ja voi ylittää kaksi miljoonaa dollaria.

Tämän lisäksi Vartiotorniseuralle tulevat maksettaviksi heidän puolustuksessa käyttämänsä kalifornialaisen asianajotoimiston, Morris Polich & Purdyn, kulut. Lisäksi 9.11.2017 annetussa tuomiossa todetaan, että Vartiotorniseura on velvollinen korvaamaan valituksestaan aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, mikä on raskas hinta lastenhyväksikäyttöä koskevien tiedostojen luovuttamatta jättämisestä.

Oikeusjuttu

Hyväksikäytön uhri Osbaldo Padron jätti syytteen Vartiotorniseuraa vastaan sen jälkeen kun selvisi, että sekä seurakunnan vanhimmat Playa Pacifican espanjalaisessa seurakunnassa että Vartiotorniseuran virkamiehet New Yorkissa olivat tienneet yli vuosikymmenen ajan Gonzalo Camposin hyväksikäyttäneen useita poikia. Ei kukaan kirkon vanhimmista eikä Vartiotorniseura ollut ottanut yhteyttä poliisiin tai lastensuojeluun. Sen sijaan Campos nimitettiin tavallisesta seurakuntalaisesta avustavaksi palvelijaksi ja lopulta vanhimmaksi kesäkuuhun 1993 mennessä.

Hiukan Camposin nimittämisen jälkeen, Padronia hyväksikäytettiin vain 7-8-vuotiaana. Camposista ja muista uhreista kerrottiin JW Surveyssä heinäkuussa 2013.

Vuonna 2011 Campos myönsi kameralle pedofiliaväitteet, mutta pakeni sittemmin Meksikoon ja hänen oletetaan edelleen olevan aktiivinen Jehovan todistaja. Camposia suojelleita seurakunnan vanhimpia pidetään yhdessä Vartiotorniseuran kanssa vastuussa tahallisesta laiminlyönnistä, joka johti useiden uhrien seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Vaikka jotkut uhrit ovat jo sopineet Vartiotorniseuran kanssa yksityisissä, julkistamattomissa sopimuksissa, kaksi Camposin uhria valitsivat oikeudenkäynnin yrittäessään saada Jehovan todistajien järjestön vastuuseen sekä taloudellisesti että laillisesti. Nämä kaksi uhria ovat Jose Lopez ja Osbaldo Padron.

Jose Lopez jätti kanteen helmikuussa 2013. Siinä asianajaja Irwin Zalkin ja hänen tiiminsä pyysivät saada kaikki asiakirjat, jotka liittyivät Vartiotorniseuran tietoisuuteen lasten seksuaalisen hyväksikäytön yleisyydestä keskuudessaan. Lisäksi Zalkin jätti toimeksiannon, jonka mukaan hallintoelimen jäsen Gerrit Lösch on paras henkilö (Person Most Qualified, PMQ) todistamaan Vartiotorniseuran puolesta.

Vartiotorniseura kieltäytyi yhteistyöstä, ei toimittanut vaadittuja asiakirjoja kokonaan ja Lösch kiisti hänellä olevan yhteyksiä Vartiotorniseuraan. Vuonna 2001 Vartiotorniseura poisti hallintoelimen jäsenet New Yorkissa ja Pennsylvaniassa toimivista yhtiöistä suojellakseen heitä oikeudelliselta vastuulta. Kalifornian osavaltion korkein oikeus ei pitänyt tätä taktiikkaa huvittavana ja määräsi Lopezin saamaan 13,5 miljoonaa dollarin korvaukset.

Vartiotorniseuran kallis virhe

Vartiotorniseura valitti Lopezin tuomiosta ja väitti, että se oli epäoikeudenmukainen eikä antanut heille mahdollisuutta puolustautua. Tuomioistuin myönsi, että ensin olisi pitänyt määrätä pienempiä seuraamuksia asiakirjojen saamiseksi. Vartiotorniseura luovutti lopulta voimakkaasti sensuroituja tiedostoja neljältä vuodelta, maaliskuusta 1997 maaliskuuhun 2001.

Miksi vain neljältä vuodelta?

Vartiotorniseura teki kalliin ja vahingollisen päätöksen, kun se julkaisi 14.3.1997 kirjeen kaikille seurakunnille, jossa seurakunnan vanhimpia neuvottiin toimittamaan raportteja kaikista "entisistä" tai "tiedossa olevista" lasten hyväksikäyttäjistä, jotka olivat muuttaneet seurakunnasta toiseen.

Seurakuntia ohjeistettiin sallimaan kaikkien vanhinten pääsyn lasten hyväksikäyttöä koskeviin tietoihin ja toimittamaan ne myös Vartiotorniseuran pääkonttoriin "erityisessä sinisessä kirjekuoressa". Vanhimpia neuvottiin olemaan keskustelematta näistä tiedoista kenenkään seurakunnan jäsenen kanssa.

Tämä Vartiotorniseuran virallinen kirje antaa oikeudellisen lähtökohdan asiakirjojen vaatimiselle huolimatta siitä, että Jehovan todistajat ovat keränneet lasten hyväksikäyttöä koskevia ja muita arkaluonteisia asiakirjoja pääkonttoriinsa jo vuosikymmenten ajan.

Vartiotorniseura luovutti nämä asiakirjat, kun sen piti päättää noudattaako se oikeuden määräystä vai kirjoittaako 13,2 miljoonan dollarin shekin, mutta se sensuroi niitä rajusti ja toimitti niitä vain maaliskuuhun 2001 asti. Tämä oli vuosi, jolloin Jehovan todistajien kristillinen seurakunta (CCJW) perustettiin. Vartiotorniseuran oikeusosasto väittää, ettei niillä ole velvollisuutta julkaista CCJW:n valvonnassa olevia asiakirjoja.

Osbaldo Padron

Samaan aikaan toinen uhri, Osbaldo Padron, jätti syytteen Vartiotorniseuraa vastaan syyskuussa 2013. Väitteiden joukossa oli huolimattomuus, huolimaton valvonta / varoittamatta jättäminen, huolimaton palkkaaminen / palauttaminen, varoittamisen, opettamisen tai kouluttamisen laiminlyöminen, seksuaalinen pahoinpitely ja seksuaalinen häirintä.

Sekä Vartiotorniseuran virkamiehet että useat seurakunnan vanhimmat tiesivät, että Gonzalo Campos oli seksuaalinen saalistaja, mutta eivät tehneet mitään Osbaldo Padronin, seurakunnan tai paikallisyhteisön suojelemiseksi.

Padron vaati Lopezin tavoin, että Vartiotorniseura luovuttaa kaikki lasten hyväksikäyttöä koskevat dokumentit maaliskuusta 1997 eteenpäin. Vartiotorniseura kieltäytyi perustellen sitä lakimuutoksella, pappien vaitiolovelvollisuudella ja asianajajan ja asiakkaan välisellä suojalla.

Vartiotorniseuran palvelusosaston vanhempi virkamies Richard Ashe totesi, että Padronin pyyntö näistä asiakirjoista oli kohtuuton ja että päätoimiston kokopäiväiseltä työntekijältä menisi 28 vuotta käydä läpi yli 14 400 seurakunnan tiedostot ja löytää sieltä hyväksikäyttötapaukset. Tuomioistuin hylkäsi Vartiotorniseuran väitteet sekä heidän yrityksensä luovuttaa vain Kalifornian osavaltiota koskevat asiakirjat.

Kuten edellä mainittiin, Vartiotorniseura julkaisi sensuroidut asiakirjat maaliskuun 1997 ja maaliskuun 2001 väliseltä ajalta. Vartiotorniseura väitti edelleen, ettei sillä ollut velvollisuutta luovuttaa asiakirjoja maaliskuun 2001 jälkeen väittäen, että Vartiotorniseura ja CCJW ovat erillisiä yhteisöjä.

Tuomioistuimen nimittämä tuomari oli eri mieltä kuvaillen Vartiotorniseuraa ja CCJW:tä "alter egoiksi". Tuomioistuin sopi tuomarin kanssa ja antoi 25.3.2016 päivätyn päätöksen ja vaati Vartiotorniseuraa luovuttamaan kaikki dokumentit.

Vartiotorniseura kieltäytyi.

Oikeudellinen taistelu jatkui ja tuomioistuin päätti viime kädessä, että Vartiotorniseuran sanktiot olivat sekä perusteltuja että tarpeellisia. Tuomioistuin totesi seuraavaa:

"Tässä tapauksessa on selvää, ettei Vartiotorniseura noudattanut määräyksiä. Ensinnäkin Vartiotorniseura ei noudattanut kunnolla tuomioistuimen 13.3.2015 antamaa päätöstä, vaan luovutti asiakirjat sensuroituina. Tuomioistuimen hyväksyttyä määräyksen, Vartiotorniseura on yksiselitteisesti ilmoittanut, ettei se tottele. Sanktioilmoituksen käsittelyä koskevan kuulemisen jälkeen on kulunut jo vuosi alkuperäisestä määräyksestä luovuttaa asiakirjat. Sen jälkeen Vartiotorniseura ei ole osoittanut ponnisteluja tai halukkuutta noudattaa määräystä.

"Tämän tapauksen historian ja Vartiotorniseuran 8.4.2016 [kuulemistilaisuuden] lausuntojen perusteella tuomioistuin katsoo, että Vartiotorniseuran tottelemattomuus on tahallista. Vartiotorniseura väittää, ettei se ole tahallista, koska sillä ei ole pääsyä CCJW:n asiakirjoihin. Vartiotorniseuralla on kuitenkin selvästi pääsy jo luovuttamiinsa asiakirjoihin ja se voisi korjata niiden sensurointia. Tämä on ilmiselvästi Vartiotorniseuran vaikutusvallan piirissä, mutta se päättää olla tottelematta. Aiemmin hylättyjen argumentttien toistaminen määräyksiä vastustettaessa kuvastaa Vartiotorniseuran itsepintaisuutta tottelemattomuudessa. Lisäksi Vartiotorniseuran avustajien lausuntojen perusteella ei ole epäilystä siitä, että Vartiotorniseura yksinkertaisesti kieltäytyy edes yrittämästä noudattaa tuomioistuimen määräystä."

Tämän ilmoituksen perusteella tuomioistuin päätti rangaista Vartiotorniseuraa seuraavasti:

Tuomioistuin siis määräsi Vartiotorniseuralle 2 000 dollarin päiväsakon jokaiselta päivältä, kun Vartiotorniseura ei luovuta asiakirjoja ja 2 000 dollaria jokaiselta päivältä, kun Vartiotorniseura ei etsi asiakirjoja.

Tämä sakko katsottiin oikeudenmukaiseksi tuomioistuimen ottaessa huomioon Vartiotorniseuran yli 1,3 miljardin dollarin kiinteistöomaisuuden.

Vartiotorniseuran Estoppel-loukku

Ei ole yllättävää, että Vartiotorniseura vastusti voimakkaasti lasten hyväksikäyttöä koskevien asiakirjojen luovuttamatta jättämisestä koituvia 4 000 dollaria päiväsakkoja. Valitettavasti tämä vastalause rikkoi ns. estoppel-periaatetta. Tuomioistuimen mukaan:

"Oikeudellinen estoppel-periaate estää osapuolta hyötymästä ottamalla ensin yhden aseman ja hakemalla sitten etua vastakkaisesta asemasta. Periaatteen kaksi tavoitetta ovat ylläpitää oikeusjärjestelmän lahjomattomuutta sekä suojella osapuolia vastustajan epäoikeudenmukaisilta strategioilta.”

Tuomioistuin selitti, miten Vartiotorniseura rikkoi tätä oikeudellista periaatetta:

"Tässä on kaikki oikeudellisen estoppelin elementit. Vartiotorniseura on ottanut kaksi asemaa. Lopezin tapauksessa (266 Cal. App.4. 566) se esitti, että nämä taloudelliset seuraamukset olivat tarkoituksenmukaisia. Nyt Vartiotorniseura väittää, ettei korkeimmalla oikeudella ollut oikeutta määrätä tällaisia seuraamuksia. Vartiotorniseura on ottanut nämä päinvastaiset kannat kahdessa eri oikeuskäsittelyssä."

Vartiotorniseuran asianajajat olivat selkä seinää vasten Lopezin tapauksesta määrätyn 13,2 miljoonan dollarin sakon takia ja kokivat, ettei heillä ollut muuta mahdollisuutta kuin vaatia tuomioistuinta määräämään heille pienemmän rangaistuksen. Mutta kun tätä pienempää rangaistusta arvioitiin Padronin tapauksessa, he vastustivat voimakkaasti. Kalifornian oikeusjärjestelmän kärsivällisyys oli ohi, kuten tuomioistuin lopulta julisti:

"On kiistatonta, että Vartiotorniseura on toiminut väärin oikeudessa eikä ole osoittanut kunnioitusta korkeimman oikeuden valtaa kohtaan."

Vahvistaen, että Kalifornian korkeimman oikeuden asettamat taloudelliset seuraamukset ovat perusteltuja, tuomioistuin ilmoitti:

"Vartiotorniseura kuitenkin kieltäytyy noudattamasta tuomioistuimen päätöstä ja väittää, että tuomioistuin oli väärässä. Näin se kieltäytyy tunnustamasta tuomioistuimen toimivaltaa ja torjuu menettelytavat ja säännöt, joita kaikkien asianosaisten on noudatettava ylimmässän oikeusasteessa. Näissä äärimmäisissä olosuhteissa päätimme, että korkeimmalla oikeudella oli valtuudet antaa taloudelliset seuraamukset."

On selvää, että Kalifornian muutoksenhakutuomioistuin oli hyvin tietoinen Vartiotorniseuran tarkoituksellisesta hämäyksestä, kun se käsitteli Vartiotorniseuran ja Jehovan todistajien kristillisen seurakunnan (CCJW) välisiä suhteita. Väite, ettei Vartiotorniseuralla ole pääsyä CCJW:n hallussa oleviin asiakirjoihin, oli yritys johtaa tuomioistuinta harhaan.

"Vartiotorniseuran neuvonantajien ja edustajien todistukset osoittavat selvästi, että Vartiotorniseuralla on pääsy kyseessä oleviin asiakirjoihin vuodesta 1997 lähtien. Tulemme siihen tulokseen, että merkittävät todisteet tukevat  tuomioistuimen hyväksymää tuomarin havaintoa, jonka mukaan Vartiotorniseuralla oli "hallussaan ja valvonnassaan" asiakirjoja myös CCJW:n perustamisen jälkeen maaliskuussa 2001."

Vartiotorniseura vastaan Vartiotorniseura

Todisteena oikeudellisesta pelistä, jolla Vartiotorniseura yritti kiertää lakia ja huijata oikeutta on sen 25.3.2016 alter egolleen, CCJW:lle, lähettämä kirje, jossa se teeskenteli asiakirjojen luovuttamista koskevien määräysten noudattamista.

Ensimmäinen 2.7.2016 päivätty kirje lähetettiin Vartiotorniseuran kalifornialaiselta asianajotoimistolta Morris, Polich & Purdyltä, CCJW:n asianajajalle, Anthony P. La Roccolle:Kirje 2.6.2016 Vartiotorniseuran asianajajilta CCJW:lle

(Kirjeessä Vartiotorniseuran asianajotoimisto pyytää Vartiotorniseuraa luovuttamaan sakkojen takia asiakirjat, jos heillä sellaisia on.)

Tämän kirjeen jälkeen CCJW:n edustaja antoi vastauksen, jossa Vartiotorniseuran Kalifornian neuvonantajalle ilmoitettiin, että CCJW ei ollut osapuoli Padronin tapaukselle eikä sillä ollut velvollisuutta vastata asiakirjojen luovuttamismääräykseen:Kirje 2.6.2016 CCJW:ltä Vartiotorniseuralle

Jälleen kerran tuomioistuin ei hämääntynyt tästä taktiikasta ja kiinnitti huomiota Vartiotorniseuran epäjohdonmukaisuuteen:

"Meistä on merkillistä, että CCJW:n olemassaolo ja maaliskuu 2001 tuli ongelmaksi vasta, kun Vartiotorniseura antoi asiakirjat ja Padron valitti, etteivät ne olleet riittäviä. Vaikuttaa siltä, että Vartiotorniseuralla oli pääsy näihin maaliskuun 2001 jälkeisiin asiakirjoihin, kun se yritti todistella niillä omia argumenttejaan. Kun se huomasi häviävänsä nämä argumentit se väitti, ettei sillä ole pääsyä niihin tietyn ajan jälkeen perustellakseen asiakirjojen luovuttamisen keskeytystä. Tällaisella pelaamisella ei ole sijaa siviilioikeudessa.”

Toisin sanoen - Vartiotorniseura alun perin väitti olevan kohtuuttoman hankalaa löytää kaikkia asiakirjoja vuodesta 1997, mikä osoittaa heillä todellakin olevan nämä asiakirjat. Sitten he yrittivät vaihtoehtoista strategiaa ilmoittamalla, ettei heillä ollut pääsyä näihin asiakirjoihin ja ettei CCJW voinut laillisesti luovuttaa niitä.

Tuomiopäivä

Edellä kuvattujen tapahtumien seurauksena neljäs valitusoikeusistuin vahvisti alemman tuomioistuimen määräyksen, jonka mukaan Vartiotorniseuran pitää maksaa vuonna 2016 määrätty 4 000 dollarin päivittäinen sakko sekä kaikki tähän valitukseen liittyvät oikeuskulut.

Tuomioistuin sanoo päätöksessään seuraavasti:

"Tietojemme perusteella olemme tyytyväisiä siihen, että korkeimman oikeuden päätös ei ole mielivaltainen, outo tai oikukas. Päinvastoin, korkein oikeus on osoittanut suurta kärsivällisyyttä ja joustavuutta käsitellessään uppiniskaista vastaajaa, joka kieltäytyy noudattamasta päteviä määräyksiä ja vain toistaa jo aiemmin hävinneitä väitteitään. Siksi vahvistamme. "[Lihavointi meidän]

Tuomio annettiin 9.11.2017. Vartiotorniseuralla on 40 päivää aikaa jättää vetoomus Kalifornian korkeimmalle oikeudelle. Jose Lopez ja Osbaldo Padron jatkavat oikeustaistoaan Vartiotorniseuraa vastaan Kaliforniassa, San Diegon piirikunnassa.


 

 

 

  
Alkuperäiset JWsurveyn internetsivut täällä.
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity