Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut, arkistoTutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      Vanhinten opetusvideo 2018: tienraivaus on arvonimi, palkinto tai rangaistus
18.01.2018 Maaria
15.1.2018 Alexandra James

Jokin aika sitten vuoden 2018 aikana Jehovan todistajavanhinten koulutuksessa käytettäviä salaisia opetusvideoita vuoti julkisuuteen. Eräs video oli erityisen hämmentävä. Siinä on näyte kolmesta vanhimmasta keskustelemassa niin sanotuista "vakituisista tienraivaajista". Tällaiset henkilöt käyttävät paljon aikaa Jehovan todistajien saarnaamistyöhön eli käännyttämiseen. Vuonna 2018 näitä henkilöitä vaaditaan tekemään tuota työtä yhteensä 840 tuntia vuodessa eli 70 tuntia kuukaudessa.

Tiedoksi niille, jotka eivät ole tunne Jehovan todistajia ja heidän julkista käännytystyötään, huomaa, ettei uskonnon tavallisille jäsenille makseta tuosta työstä mitään. Lisäksi he käyttävät omia rahojaan autoon, polttoaineeseen ja muihin kuluihin.

Tässä näytteessä vanhimmat miettivät voivatko seurakunnan kolme tienraivaajaa jatkaa tienraivaajina, vaikka he eivät olleet saavuttaneet tuota tuntivaatimusta edellisenä vuonna.


Jehovantodistajien vanhimmat tuomitsevat tienraivaajia

Kahdella ensimmäiseksi arvioidulla tienraivaajalla on molemmilla terveysongelmia eivätkä siksi pysty saavuttamaan vaadittuja tunteja. Ensimmäinen, Sarah, on noin 35-vuotias ja ollut tienraivaaja kahdeksan vuotta. Hän on hiljattain ollut leikkauksessa, josta yleensä toipuu kolmessa kuukaudessa. Sarahin voimat ovat vähissä, vaikka odotettu toipumisaika on kulunut. Toinen, Elsa, on n. 70-vuotias ja ollut tienraivaaja 38 vuotta. Elsa ei jaksa yksinkertaisesti ikänsä vuoksi.

Selvittääkseen voivatko nämä kaksi edelleen olla tienraivaajia, vanhimmat tarkastelevat heidän raporttejaan eli kuinka monta tuntia he ovat raportoineet kuukausittain kuluneen vuoden aikana ja arvioivat myös heidän henkilökohtaisia olosuhteitaan ja fyysisiä voimavarojaan.Kuva: JWvictims.org


Miksi raportit ensi sijalla?

Ensinnäkin, Raamatussa ei ole mitään, ei yhtään mitään, joka edes etäisesti vihjaisi, että ihmisten pitäisi pitää kirjaa ja sitten raportoida muille tunteja, joita he käyttävät käännytystyöhön! Ei ole yhtään jaetta, ei yhtään esimerkkiä Jeesuksen tai apostolien ajalta, että tunneista olisi pidetty kirjaa saatikka, että niitä olisi raportoitu paikallisille vanhimmille säilytettäväksi arkistossa, josta niitä voidaan jälkikäteen katsoa.

Itse asiassa Jeesus sanoi Matteuksen 6:3-4: ssa, että kun ihminen antoi armonlahjoja, ”älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea tekee”. Nämä "armonlahjat" ovat ehkä eri asia kuin käännytystyö, mutta voisin olettaa, että idea on sama. Ihmisen tulisi Jumalan palveluksessa olla niin vaatimaton, ettei kirjaa hyviä tekojaan edes omaan mieleensä


Entäs termi ”tienraivaaja”?

Ajatus siitä, että raportoit ajasta, jonka käytät saarnaamistyössä, on tekopyhä ja sopimaton eikä ajatusta siitä, että seurakunnan jäsenet vielä jaetaan eri ryhmiin näiden raporttien mukaan, myöskään löydy raamatusta. Huomaa, mitä Jeesus sanoi Matteus 23:1-12:ssä. Hän nuhteli fariseuksia, jotka halusivat arvonimiä, korkeaa asemaa ja arvostusta. Jae 8 sanoo: "te kaikki olette veljiä" ja jae 12: "joka korottaa itsensä, se nöyrrytetään."

Huolimatta suorasta opetuksesta olla yhdenvertaisia, Jehovan todistajat ja heidän vanhimpansa nostavat tienraivaajat muiden "julistajien" tai seurakunnan jäsenten yläpuolelle. Tämän huomaa näytteessä, jossa miehet lukevat 15.5.2017 päivätyn kirjeen kaikille vanhimmille. Siinä neuvotaan käsittelemään erilaisia tilanteita, joissa tienraivaajat eivät saavuta tuntitavoitettaan. Kirjeessä kerrotaan, että henkilöä voitaisiin pitää "heikkokuntoisena tienraivaajana", jos hän kokee, että hänen poistaminen tienraivaajien riveistä olisi hänelle "askel taaksepäin".
saatikka, että raportoisi ne vanhinten arvioitavaksi.

Kirje kaikille vanhimmistoille 15.5.2017:

”Tämä mahdollisuus varataan vain esimerkillisille, pitkäaikaisille tienraivaajille, joilla on sydämestä lähtevä halu palvella aina vakituisina tienraivaajina ja, jotka tuntevat ottavansa askeleen taaksepäin, jos he joutuisivat lopettamaan tienraivauksen, mutta eivät pysty saavuttamaan tuntitavoitetta heikkokuntoisuutensa takia.”


Ajattelehan tätä lausuntoa. Lopettaessaan tienraivauksen, ihminen kokee ottavansa ”askeleen taaksepäin”. He eivät yksinkertaisesti tee vähemmän saarnaamistyötä, vaan liikkuvat "taaksepäin". Jos Jeesuksen sanojen mukaan kaikki ovat seurakunnassa tasa-arvoisia, kuten pitäisi olla, miksi muutos saarnaamistunneissa on "askel taaksepäin"?

Tämä kohta, jossa tienraivaaja korotetaan muiden yläpuolelle seurakunnassa, korostuu uudelleen samassa kirjeessä, kun siinä erotetaan seurakunnan tavalliset julistajat tienraivaajista:

Kirje kaikille vanhimmistoille 15.5.2017:

”Ei ole syytä harkita vanhemman tienraivaajan pysymistä tienraivaajana, jos hän suhtautuu myönteisesti julistajaksi siirtymiseen.”

Tätä korostaa myös kohta, jossa yksi vanhimmista sanoo, että tienraivauksen lopettamisen ehdottaminen vanhemmalle tienraivaajalle on sama kuin ehdoittaisi, ettei hän enää söisi. Kukaan ei kuitenkaan ehdota, että hän lopettaa saarnaamisen! Hän voi edelleen saarnata 40, 50, 60 tai niin paljon kuin pystyy, aivan kuten hän on tehnyt kuukausia. Eivät vanhimmat kiellä häntä tekemästä tuota työtä tai käske häntä muuttamaan aikatauluaan. He pohtivat ainoastaan arvonimen, tienraivaaja, poistamista. Ilmeisen selvästi itse työ ei ole tärkää, vaan arvonimi, joka ilmaisee henkilön tekevän enemmän kuin muut.

Vanhinten istuminen keskenään arvostelemassa tienraivaajia tai jotain seurakunnan jäsentä erilaisista asioista ilman heidän läsnäoloaan, on jo sinänsä hämmentävää. Lisäksi tämä video osoittaa, ettei tienraivauksessa ole kyse tehokkuudesta saarnaamisessa ja opettamisessa, Jeesuksen antamien käskyjen täyttämisestä tai edes ihmisistä, joita yritetään auttaa. Tienraivaus on vain arvonimi. Se annetaan niille, jotka pitävät yrityksen linjan ja otetaan pois niitä, joilla on vaikeuksia. Halutaan nostaa jotkut seurakunnassa toisten yläpuolelle ja osoittaa muille heidän paikkansa. Tämä arvostelu ja kritiikki osoittaa, että Jehovan todistajien saarnaamista ei pidä kutsua "kenttäpalvelukseksi", vaan sen oikealla nimellä: itsensä palveluksi.

 


Kuvat: JWvictims.org

Jatkuu...


  
Alkuperäiset JWvictimsin internetsivut täällä.
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity