Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut, arkistoTutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      Historiaa - osa 46: Vartiotorni 15.12.1966 s.570 - PILAOIKEUDENKÄYNTI KRISTITTYJÄ VASTAAN Portugalin häpeä!
27.02.2018 Tuomas Yläjuurakko (Päivitetty 28.02.2018)

Jehovan todistajien järjestö ei aina kerro totuudenmukaisesti kaikista asioista. Seuraavassa 1960-luvulla kirjoitetussa jutussa on kaksi merkittävää väitettä, jotka eivät pidä paikkaansa. Lukija käyttäköön havaintokykyään, kun lukee nämä kohdat:
  • Toisena oikeudenkäyntipäivänä tuomarit - - väittivät, että heidän oppinsa ovat Amerikasta. Mutta puolustautuvat todistajat osoittivat toisin esittäen todistuksen sille, että se, mitä he uskoivat perustui portugalilaiseen Raamattuun.
  • Puolustuksessa esitettiin todistus, joka osoitti, etteivät Jehovan todistajat neuvo eivätkä yllytä ketään rikkomaan minkään valtion mitään lakia eikä säädöstä! Heidän julkaisunsa selittävät todellisuudessa olevan väärin, jos joku neuvoo toista kieltäytymään sotapalveluksesta - - tai suorittamasta mitä tahansa muuta velvollisuutta, mitä jokin valtio saattaa vaatia.


Kesäkuun 10. päivän iltana 1965 Feijón Jehovan todistajain seurakunta oli kokoontunut rauhallisesti erääseen Lissabonin esikaupungin yksityskotiin. - - Silloin, noin kello 22, hajottivat - - poliisit kokouksen ja pidättivät 49 heistä.- - Osa hallituksen syyttäjän yksityiskohtaisesta syytöksestä kuului:
"Julistan kaikkien syytettyjen syyllistyneen rikokseen valtion turvallisuutta vastaan ja kiihottaneen kollektiiviseen tottelemattomuuteen, joka on edellytetty ja rangaistava rikoslain 174. artiklan mukaan. . . . He muodostavat poliittisen liikkeen, joka on lähtöisin eri maista tavoitteenaan kansankerrosten ja erikoisesti nuorison tottelemattomuus agitaatio ja kumouksellisuus."
- -
Toisena oikeudenkäyntipäivänä tuomarit - - väittivät, että heidän oppinsa ovat Amerikasta. Mutta puolustautuvat todistajat osoittivat toisin esittäen todistuksen sille, että se, mitä he uskoivat perustui portugalilaiseen Raamattuun. - -
Puolustuksessa esitettiin todistus, joka osoitti, etteivät Jehovan todistajat neuvo eivätkä yllytä ketään rikkomaan minkään valtion mitään lakia eikä säädöstä! Heidän julkaisunsa selittävät todellisuudessa olevan väärin, jos joku neuvoo toista kieltäytymään sotapalveluksesta - - tai suorittamasta mitä tahansa muuta velvollisuutta, mitä jokin valtio saattaa vaatia. - - todistaja - - osoitti tamän lukemalla oikeudelle otteen Jehovan todistajain virallisesta julkaisusta Vartiotornista (suo. 15.12.1957, s.564 #30) sekä kirjasta "Olkoon Jumala totinen" (s.244).

"Olkoon Jumala totinen" v.1952 s.244

Jehovan todistajat eivät - - vastusta ketään, joka haluaa palvella jonkin maan sotavoimissa. - - Jos joku kansalainen haluaa - - astua jonkin maan aseellisiin joukkoihin, niin hänellä on oikeus tehdä se, ja Jehovan todistajat katsovat tekevänsä väärin, jos he ryhtyvät vastustamaan sellaisen henkilön pyrkimyksiä tai tuomistemaan häntä. He eivät yritä käännyttää maailmaa kieltäytymään - - kantamasta aseita. He pitävät vain kiinni puolueettomuudestaan ja velvollisuuksistaan Jumalan valtakunnan lähettiläinä, ja he selittävät, miksi he kieltäytyvät rikkomasta kuuliaisuuttaan Jumalalleen ja Pelastajalleen. Henkilöitä, jotka eivät ole sitoutuneet tottelemaan häntä ja jotka eivät halua olla hänen todistajiaan, ei kehoteta ottamaan sellaista asennetta. Jokaisen Jehovan todistajankin täytyy itsensä ratkaista, minkä asenteen hän omaksuu tällaisissa kysymyksissä, koska kukaan toinen todistaja ei sekaannu hänen asiaansa eikä pakoita häntä.

Jos siis ketkä tahansa noista 49 syytetystä olisivat tehneet sellaista, mistä heitä syytettiin, ts. saarnanneet tottelemattomuutta hallituksen lakeja ja säädöksiä vastaan - - niin he olisivat rikkoneet myös Jehovan todistajain kristillisen seurakunnan oppeja vastaan. - -
Oikeusistuimelle osoitettiin, että sotapalvelusta koskeva päätös on Jehovan todistajille kaikissa maissa henkilökohtainen. Sitä asennetta ei oteta Jehovan todistajain järjestön suoranaisesta neuvosta. - -
Oikeudessa osoitettiin, että nämä kristityt ilmaistaan Raamatussa Jumalan taivaallisen hallituksen lähettiläiksi. - -
Lähettilään velvollisuus on pysyä erossa sen maan poliittisesta toiminnasta, missä hän palvelee. Oikeudelle yritettiin selittää, että näin on myös kristillisen lähettilään laita. Hänen ei sovi tosi kristittynä sekaantua toisen hallituksen poliittisiin asioihin eikä sodankäyntiin. Eikä hän voi ryhtyä mihinkään kansallisesti tärkeään työhönkään sotapalveluksen korvikkeena.
- -

Vaikka he tottelevat maan lakeja, niin jos kansan käskyt ovat suoranaisesti ristiriidassa Jumalan sanan vanhurskaiden periaatteiden kanssa, he ottavat apostolien kannan: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä." - -
Sen sijaan että Jehovan todistajat olisivat yhteiskunnan vastaisia, niin kuin heitä oikeudessa syytettiin, - - He ovat huomattuja myös vilpittömistä ponnisteluistaan ihmisten auttamiseksi ymmärtämään paremmin Raamattua. Heidän rakkaudellisella työllään on ollut huvä vaikutus monien elämään - - Tällaisten kristittyjen ihmisen vainoaminen on selvästi Portugalin parhaitten etujen vastiasta.
Miksi Portugalissa on sitten sellainen vaino? Eräät katolisen kirkon edustajat ovat pääasiallisesti vastuussa siitä. - - Tanskan radiokin huomautti kirkon vastuusta. Uutisselostaja sanoi: "Jehovan todistajia on kauan vainottu Portugalissa sekä Espanjassa, koska katolinen kirkko ei hyväksy tämän lahkon toimintaa."
- - Jehovan todistajien väärät syyttämiset - - ovat varoitus siitä, että - - Portugalin kansalaisten vaalima uskonnonvapaus - - saattavat olla vaarassa.
- - Tätä kirjoittaessa nuo 49 syytettyä ovat vapaina, koska jutusta on vedottu korkeimpaan oikeuteen.
Asiaan liittyviä muita otteita Vartiotorniseuran kirjoituksista:

Herätkää! 8.8.1967 s.12

Portugalin korkein oikeus myöntyy viattomien kristittyjen tuomitsemiseen!
Hitlerin ja Stalinin päiviä muistuttavassa oikeudenkäynnissä on Portugalin korkein oikeus kannattanut alemman oikeusistuimen tuomiota, joka määräsi 49 kristittyä, Jumalaa pelkäävää Jehovan todistajaa vankeuteen.

Herätkää! 22.6.1964 s.13

Kun siis Jumalan ja maailmallisten kansojen vaatimukset menevät ristiin, Jehovan todistajien täytyy vastata niin kuin Pietari ja muut Jeesuksen Kristuksen apostolit: ”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.” - Apt.5:29.

Vartiotorni 15.3.1970 s.140

Totellen hänen Pyhää Raamattuaan me tunnustamme olevamme määrätyt paljastamaan ihmisille, ettei kristikunnassa eikä sen välityksellä ole mitään mahdollisuutta saada hengellistä elämää nyt eikä iankaikkista elämää tulevaisuudessa.

Vartiotorni 15.3.1985 s.23

Kaikki väärä uskonto on todellisuudessa Saatanan aikaansaannosta, sillä Paavali sanoi: "Mitä kansat uhraavat, sen ne uhraavat demoneille eivätkä Jumalalle."

Herätkää! 8.11.1968 s.14

Suomessa ovat asepalveluksesta ja sen korvikkeesta kieltäytyneet Jehovan todistajat joutuneet 2-3 vuodeksi Karvian erityistyölaitokseen - - Koska laitos ei ole vankila vaan asepalveluksen korvike, laitokseen viedyt Jehovan todistajat ovat kieltäytyneet työnteosta. Laitoksen olot ovat herättäneet ankaraa arvostelua, ja tilanteen korjaaminen on ollut jo useita vuosia vireillä.

Herätkää! 22.8.1969 s.24

Karvian erityistyölaitos, joka oli pääasiassa toiminut sotapalveluksesta kieltäytyneiden Jehovan todistajien eristyspaikkana vuodesta 1961, lakkautettiin kesäkuun lopussa. Noin 400 Jehovan todistajaa joutui olemaan tässä laitoksessa 2-3 vuotta. Tämän jälkeen näyttää sotapalveluksesta kieltäytyvien Jehovan todistajien pääasialliseksi sijoituspaikaksi muodostuvan Köyliön varavankila, jonne heidät tuomitaan noin 14 kuukaudeksi. Ruotsissa Jehovan todistajat on vastaavassa tapauksessa vapautettu kokonaan sotapalveluksesta, ja järjestelmä on toiminut moitteettomasti.

Vartiotorni 15.7.1972 s.334


Ihmisellä on tahdon vapautensa. Jos hän valitsee menettelytavan, joka rikkoo hänen kristillisen puolueettomuutensa, niin hän kieltää Jumalan olevan Isäntänsä ja jättää Jumalan ja hänen seurakuntansa. Hän ei totisesti elä Jumalalle antautuneena. Seurakunta ei julkisesti erota häntä. Hän vetäytyy pois, eroaa. Hänet oli kerran pelastettu tästä "nurjasta sukupolvesta", mutta nyt hän katsoo paremmaksi palata siihen menettelemään sen tavalla.

Herätkää! 22.3.1975 s.14,15

Mutta Alankomaitten Jehovan todistajat eivät ole kieltäytyneet ainoastaan asepalveluksesta vaan myös kaikesta aseettomasta palveluksesta, jota tarjotaan sen korvikkeeksi. - -
Maaliskuun 26. päivänä 1971 kolme Jehovan todistajien edustajaa kokoontui keskustelemaan puolustus- ja oikeusministeriöitten edustajien muodostaman komitean kanssa. Keskustelu kesti kaksi ja puoli tuntia.

Yksi komitean esittämiä ensimmäisiä keskustelunaiheita oli: "Se, että te ette halua osallistua millään tavalla sotapalveluksen suorittamiseen, on selvää, eikä kaipaa lisäselvityksiä. Mutta minkä tähden vastustatte vaihtoehtoista siviilipalvelusta?"
Todistajat selittivät, että se ei johdu siitä, että he vastustaisivat siviilipalvelusta sellaisenaan, vaan siitä, että kysymyksessä on ehdoton puolueettomuus. Sen tähden Jehovan todistajat eivät voi hyväksyä mitään työtä, joka suoritetaan pelkästään sotapalveluksen korvikkeeksi.


Toiset kysymykset kavensivat kiistakysymystä entisestään. Hallituksen edustajat huomauttivat: "Kun joku kieltäytyy asepalveluksesta, hänet siirretään puolustuslaitoksen  alaisuudesta siviililainsäädännön piiriin, ja siitä hetkestä lähtien hänellä ei ole mitään tekemistä puolustuslaitoksen kanssa. Miksi hän ei silti hyväksy sellaista siviilipalvelusta?"

Kristitty kieltäytyy ottamasta halukkaasti vastaan sellaista työtä sen tähden, mitä Jumalan laki sanoo asiasta: "Te olette kalliisti ostetut; älkää olko ihmisten orjia." (1.Kor.7:23) Asepalveluksen korvikkeeksi suoritettu siviilipalvelu olisi aivan yhtä vastenmielistä kristitylle. Jos hän suorittaisi sen, hän tulisi itse asiassa osaksi maailmasta eikä pysyisi siitä erossa, kuten Jeesus käski. - Joh.15:19; 17:14-16.

Vartiotorni 15.11.1981 s.23

Joku saattaisi myös luopua asemastaan kristillisessä seurakunnassa toiminnallaan, esimerkiksi tulemalla osaksi järjestöä, jonka tarkoitusperä on Raamatun vastainen ja joka on siten Jehova Jumalan tuomion alainen. (Vrt. Ilm.19:17–21; Jes.2:4.) Jos siis joku, joka on ollut kristitty, on halunnut liittyä sellaisten yhteyteen, joita Jumala ei hyväksy, seurakunnan olisi sopivaa esittää lyhyt ilmoitus, että hän on eronnut seurakunnasta eikä ole enää Jehovan todistaja.

Ihmisiin, jotka tahallisesti hylkäävät Jehovan todistajien uskon ja vakaumukset eivätkä siten ole enää ”meidän kaltaisiamme”, tulisi suhtautua asianmukaisesti ja heitä tulisi kohdella samoin kuin niitä, jotka on erotettu väärintekemisen vuoksi.


Vartiotorni 15.2.1982 s.31

LUKIJAIN KYSYMYKSIÄ

Poikani, joka oli kasteella teini-ikäisenä, on nyt naimisissa, ja hänellä on perhe. Toimeentulovaikeuksien vuoksi hän on kylmentynyt hengellisesti eikä ole seurakunnan yhteydessä. Tulisiko häntä pitää seurakunnasta "eronneena"?

Kuvailemassasi tilanteessa ei ole mitään, mikä vaatisi suhtautumaan siihen sillä tavoin. - -
Toinen tilanne koskee henkilöä, joka luopuu asemastaan seurakunnassa liittymällä maailmalliseen järjestöön, jonka tarkoitus on esimerkiksi Jesajan 2:4:ssä esitetyn neuvon vastainen, jossa sanotaan Jumalan palvelijoista: "He takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan." Lisäksi Johanneksen 17:16:ssa sanotaan: "He eivät ole osa maailmasta, niin kuin en minäkään [Jeesus] ole osa maailmasta." Vrt. Ilm.19:17-21.
- - henkilö sanoin ja/tai teoin on selvästi tehnyt lopun asemastaan yhtenä Jehovan todistajista; hän on eronnut. Sen tähden vanhimmat ilmoittavat lyhyesti seurakunnalle, että kyseinen henkilö on eronnut.

Vartiotorni 1.9.1986 s.15

- - kristittyjen ei tulisi nykyään sanoa henkilökohtaisesti toisille, miten heidän tulisi menetellä kristilliseen puolueettomuuteen liittyvissä kysymyksissä. Jokaisen täytyy tehdä oma ratkaisunsa omantuntonsa ja Raamatun periaatteiden ymmärtämisensä mukaan. – Galatalaisille 6:4,5

"Kiinnittäkää huomiota itseenne ja koko laumaan" v.1991 s.140

Jehovan todistajat säilyttävät puolueettomuuden kansakuntien poliittisiin ja sotilaallisiin asioihin nähden. (Joh.17:16; rs s.273-279)
- -
Koska vihkiytyneet tosi kristityt eivät "ole osa maailmasta", niin jos joku seurakunnan jäsen katumatta tekee jotakin kristillisen puolueettomuutensa vastaista, hän siten eroaa puolueettomasta kristillisestä seurakunnasta. (Joh.15:19;17:14-16; w82 15/2 s.31)
- -
Tavallisesti esitetään ilmoitus, että tämä henkilö on eronnut seurakunnasta, ja hänelle tulisi kertoa suullisesti hänen asemastaan.

Vartiotorni 1.5.1996 s.19,20 (OPPIMUUTOS)

Mutta entä jos kristitty asuu maassa, jossa uskontokuntien sananpalvelijoille ei ole myönnetty vapautusta? - -
Mutta entä jos valtio vaatii kristittyä suorittamaan tietyn ajan siviilipalvelusta, joka kuuluu osana siviilihallinnon alaiseen kansalliseen palvelukseen? - -
Syventyessään tutkimaan tätä kysymystä kristityt harkitsevat lukuisia Raamatun periaatteita. Paavali sanoi, että meidän täytyy olla ”tottelevaisia hallituksille ja valloille, jotka ovat hallitsijoina, - - valmiit kaikkeen hyvään työhön, - - järkeviä” ja osoittaa ”kaikkea lempeyttä kaikkia ihmisiä kohtaan” (Titukselle 3:1,2). - -
Entä jos kristityn rehelliset vastaukset noihin kysymyksiin johtaisivat hänet siihen tulokseen, että kansallinen siviilipalvelus on "hyvää työtä", jota hän voi tehdä totellakseen vallanpitäjiä? Se on hänen ratkaisunsa Jehovan edessä. Nimitettyjen vanhinten ja muiden tulee kunnioittaa täysin tuon veljen omaatuntoa ja kohdella häntä edelleen hyvämaineisena kristittynä. - -
Kristittyinä me emme lakkaa antamasta ”sille, joka vaatii kunniaa, sellaista kunniaa” (Roomalaisille 13:7). Me kunnioitamme hyvää järjestystä ja yritämme olla rauhaa rakastavia, lainkuuliaisia kansalaisia (Psalmit 34:14). Voimme jopa rukoilla ”kuninkaiden ja kaikkien niiden puolesta, jotka ovat korkeassa asemassa”, kun näitä vaaditaan tekemään kristilliseen elämäämme ja työhömme vaikuttavia ratkaisuja. Toivomme, että kun maksamme takaisin keisarille, mikä keisarille kuuluu, ”saisimme edelleenkin viettää rauhallista ja hiljaista elämää täydessä jumalisessa antaumuksessa ja vakavuudessa”. (1.Timoteukselle 2:1,2.)


Vartiotorni 1.5.1996 s.24

Luottamuksemme säilyttäminen lujana loppuun saakka vaatii sitä, että uskomme ja kuuntelemme tarkkaavaisesti Jehovalta ja hänen järjestöltään tulevaa ohjausta.

Herätkää! 8.5.1997 s.22-

Pitäisikö kristittyjen olla pasifisteja?

Eräässä sanakirjassa sanotaan, että pasifisti on sellainen, joka "voimakkaasti ja aktiivisesti vastustaa selkkauksia ja erityisesti sotaa".

Tosi kristityt - - eivät kuitenkaan ole pasifisteja sanan varsinaisessa merkityksessä. Mikseivät? Koska he ovat iloisia siitä, että Jumalan sota tulee lopultakin saattamaan voimaan hänen tahtonsa maan päällä - että tässä sodassa selvitetään kaikkeudensuvereenisuutta koskeva suuri kiistakysymys ja poistetaan maan päältä kaikki rauhan viholliset ainiaaksi.

Paimentakaa Jumalan laumaa v.2010 s.110,112


Eroamisesta saattaa olla kyse seuraavissa tilanteissä:
Henkilö toimii tavalla, joka on vastoin kristillisen seurakunnan puolueettomuutta (Jes.2:4; Joh.15:17-19; w99 1/11 s.28,29). Jos hän liittyy järjestöön, jonka toiminta ei ole sopusoinnussa kristillisen puolueettomuuden kanssa, hän eroaa seurakunnasta. Jos hänen työnsä tekee hänestä selvästi osasyyllisen toimintaan, joka rikkoo puolueettomuutta, hänelle hilisi yleensä antaa enintään kuusi kuukautta alkaa korjata tilanne. Mikäli hän ei tee sitä, hän on eronnut seurakunnasta, (km 11/76 s.3-6.)
Vanhimmiston koordinaattorin tulee hyväksyä ilmoitus, ennen kuin joku vanhimmista lukee sen seurakunnalle. Ilmoituksen sanamuodon tulee olla seuraava: "[Henkilön nimi] ei enää ole Jehovan todistaja."

Vartiotorni 15.9.2014 s.14

- - eräässä maassa jotkut todistajat ovat olleet lähes 20 vuotta vankilassa puolueettomuutensa vuoksi. Asiaa ei ole koskaan käsitelty tuomioistuimessa, sillä maan laki ei tunne aseistakieltäytymistä. Vangitut eivät ole saaneet ottaa vastaan vieraita, eivät edes omaisiaan, ja joitakin heistä on pahoinpidelty ja kidutettu.
   

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity