Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut, arkistoTutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      Mikä on Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseura? Mikä on Jehovan todistajien hallintoelin?
25.03.2018 Johanneksen poikaJehovan todistajien hallintoelin ei ole sama kuin Vartiotorni-seura. Mutta käytännössä on niin, että hallintoelin käyttää "työkalunaan" Vartiotorni-seuraa. Näin ollen, jos Vartiotorni-seuran julkaisemassa kirjallisuudessa on laittomia tai ihmisoikeuksien vastaisia juttuja, vastuussa on hallintoelin, joka on käskenyt Vartiotorni-seuran painaa tai julkaista netissä ohjeita tai määräyksiä. Mutta vastuussa on myös Vartiotorni-seura, koska se on mennyt ne hallintoelimen ohjeet ja määräykset julkaisemaan. Kumpikin on vastuussa.


Vartiotorni-seuran uusi päätoimisto Warwicissa, USA:ssa, kuva: JW.ORG

Mitä Jehovan todistajien viralliset internetsivut kertovat Vartiotorni-seurasta? Tässä on pieni ote tekstistä:

Mikä on Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseura?

Pennsylvaniassa rekisteröity Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseura on ei-kaupallinen yhdistys, joka perustettiin vuonna 1884 Pennsylvanian osavaltiossa Yhdysvalloissa. Jehovan todistajat käyttävät sitä maailmanlaajuisessa työssään, muun muassa Raamattujen ja Raamattuun perustuvan kirjallisuuden julkaisemisessa.

Lue teksti kokonaan JW.ORG:sta. Huomasithan Vartiotorni-logon rakennuksen seinässä!


Jehovan todistajien hallintoelin, kuvasta puuttuu uusin jäsen, Kenneth Cook, kuvat: JW.ORG

Mitä Jehovan todistajien viralliset internetsivut kertovat hallintoelimestä? Tässä on pieni ote tekstistä:

Mikä on Jehovan todistajien hallintoelin?

Hallintoelin on pieni ryhmä kypsiä kristittyjä, jotka ohjaavat Jehovan todistajien maailmanlaajuista toimintaa. Heillä on kaksitahoinen tehtävä:

He valvovat raamatullisen opetuksen valmistamista. Tätä opetusta annetaan Jehovan todistajien julkaisujen, kokousten ja koulujen välityksellä. (Luukas 12:42.)

He ohjaavat Jehovan todistajien maailmanlaajuista työtä. Tähän sisältyy se, että he johtavat saarnaamistyötä ja huolehtivat siitä, että lahjoitusvaroja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue teksti kokonaan JW.ORG:sta.Kesäkuun "tutkittavassa" Vartiotorni-lehdessä 2018 on tällaiset julkaisutiedot:Jehovan todistajien kirjallisuus on useaan otteeseen selittänyt, mikä on järjestön rakenne ja miten hallintoelin ja Vartiotorni-seura Jehovan todistajia hallitsee ja opettaa. Tässä muutamia otteita:

*** w17 helmikuu s. 26 kpl 10 Kuka johtaa Jumalan kansaa nykyään? ***

Ilmausta ”hallintoelin” alettiin käyttää julkaisuissamme 1940-luvulla. Tuolloin ajateltiin, että hallintoelin ja Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseura liittyivät läheisesti toisiinsa. Vuonna 1971 kuitenkin ymmärrettiin, että hallintoelin on eri asia kuin Vartiotorni-seura ja sen johtokunta. Vartiotorni-seura on laillinen yhdistys, eikä sen käyttäminen perustu Raamatun vaatimukseen. Niinpä hallintoelimeen alettiin tuolloin ottaa myös sellaisia voideltuja veljiä, jotka eivät olleet Vartiotorni-seuran johtokunnan jäseniä. Viime vuosina Vartiotorni-seuran ja muiden laillisten yhdistysten johtokunnan jäseninä ovat toimineet ”muihin lampaisiin” kuuluvat vastuulliset veljet. Sen ansiosta hallintoelin on voinut keskittyä hengellisen opetuksen ja ohjauksen antamiseen. (Joh. 10:16; Apt. 6:4.) Vartiotornissa 15.7.2013 selitettiin, että ”uskollinen ja ymmärtäväinen orja” on pieni ryhmä voideltuja veljiä, jotka muodostavat hallintoelimen.

*** w01 15/4 s. 29 Muistatko? ***

Mitä eroa on hallintoelimellä ja laillisella yhdistyksellä?

Laillisen yhdistyksen jäsenet valitsevat sen johtokunnan jäsenet äänestämällä, mutta hallintoelintä ei nimitä kukaan ihminen vaan Jeesus Kristus. Jehovan todistajien käyttämien eri yhdistysten johtokuntien jäsenten ei ole tarpeen kuulua hallintoelimeen. Pennsylvaniassa rekisteröidyn Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseuran viime vuosikokouksessa hallintoelimen jäsenet, jotka palvelivat tuon seuran johtokunnan jäseninä ja virkailijoina, siirtyivät vapaaehtoisesti syrjään noista tehtävistä. Heidän tilalleen valittiin kypsiä ”muihin lampaisiin” kuuluvia veljiä (Johannes 10:16). Tämän ansiosta hallintoelin voi käyttää enemmän aikaa hengellisen ruoan valmistamiseen ja maailmanlaajuisen veljesseuran hengellisistä tarpeista huolehtimiseen muulla tavoin. (15.1.2001 s. 29, 31.)

*** w01 15/1 s. 31 Erikoisilmoitus ***

Erikoisilmoitus

PENNSYLVANIASSA rekisteröidyn Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseuran vuosikokous pidettiin 7. lokakuuta 2000, ja sen lopussa puheenjohtaja, hallintoelimeen kuuluva John E. Barr, teki erikoisilmoituksen. Tämä ilmoitus oli jatkoa Theodore Jaraczin ja Daniel Sydlikin aiemmin tuona päivänä pitämille puheille. (Ks. tämän lehden sivuja 12–16 ja 28–31.)

Veli Barr mainitsi erään hyvin merkittävän seikan sanoessaan: ”’Uskolliselle ja ymmärtäväiselle orjalle’ ja sen hallintoelimelle on uskottu ylevämpiä ja paljon laaja-alaisempia etuja kuin laillisille yhdistyksille. Kunkin laillisen yhdistyksen peruskirja rajaa ne tavoitteet, joiden hyväksi ne työskentelevät. Herramme Jeesus Kristus on kuitenkin nimittänyt uskollisen orjaluokan huolehtimaan kaikesta ’omaisuudestaan’ eli Valtakunnan eduista täällä maan päällä.” (Matteus 24:45–47.)

Veli Barr sanoi Pennsylvanian yhdistyksestä: ”Siitä lähtien kun Pennsylvaniassa rekisteröity Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseura perustettiin vuonna 1884, sillä on ollut tärkeä osa nykyhistoriassamme. Se on silti vain laillinen väline, jota ’uskollinen ja ymmärtäväinen orja’ voi tarvittaessa käyttää.”

Kuten veljet Sydlik ja Jaracz olivat pitämissään puheissa selittäneet, se että ”uskolliselle ja ymmärtäväiselle orjalle” on uskottu kaikki Herran maanpäällinen omaisuus, ei estä orjaluokkaa antamasta pätevien veljien ”muiden lampaiden” joukosta huolehtia joistakin rutiiniluonteisista hallinnollisista tehtävistä (Johannes 10:16). Ei myöskään ole mitään raamatullista syytä vaatia, että kaikki tai jotkut Jehovan todistajien käyttämien laillisten yhdistysten johtokuntien jäsenet olisivat voideltuja kristittyjä.

Veli Barr kertoi kuulijoille, että hiljattain eräät Jehovan todistajien hallintoelimen jäsenet, jotka olivat palvelleet ”uskollisen ja ymmärtäväisen orjan” Yhdysvalloissa käyttämien yhdistysten johtokuntien jäseninä ja virkailijoina, siirtyivät vapaaehtoisesti syrjään kaikista noista tehtävistä. Muiden lampaiden luokkaan kuuluvista valittiin luotettavia veljiä heidän tilalleen.

Tämä päätös on todella hyödyllinen. Sen ansiosta hallintoelimen jäsenille jää enemmän aikaa hengellisen ruoan valmistamiseen ja maailmanlaajuisen veljesseuran hengellisistä tarpeista huolehtimiseen muulla tavoin.

Lopuksi puheenjohtaja sanoi ilahtuneelle yleisölle: ”Vaikka useita lakisääteisiä ja hallinnollisia tehtäviä on määrätty kokeneille valvojille, – – jokainen heistä palvelee hallintoelimen hengellisen ohjauksen alaisuudessa. – – Me kaikki odotamme rukouksen hengessä Jehovan siunausta yhteisille ponnisteluillemme tehdä hänen tahtonsa hänen suuren nimensä kunniaksi ja kirkkaudeksi.”
     

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity