Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut, arkistoTutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      Historiaa - osa 48: Vartiotornissa kerrotaan, että nykyisin ei saa enää laillisesti tappaa luopioita
01.05.2018 Johanneksen poika (Päivitetty kerran)

Mooseksen laissa oli määräys tappaa ne ihmiset, jotka todettiin "luopioiksi" kansan keskuudessa. Vuoden 1953 huhtikuun 15. päivän Vartiotorni-lehden lukijoiden kysymyksessä käsiteltiin tätä asiaa. Lehdessä todettiin, että nykyiset maalliset lait rajoittavat tällaista toimintaa. Suora lainaus:

Me voimme ryhtyä toimenpiteisiin luopioita vastaan vain tietyssä määrässä, so. molempien lakikokoelmien mukaisesti. Maan laki ja Kristuksen kautta vaikuttava Jumalan laki kieltää meitä tappamasta luopioita, vaikka he olisivat meidän omia sukulaisiamme lihan ja veren sitein.

Tästä voit lukea tämän "rakkaudellisen" tekstin:Lukijain kysymyksiä

● Jos isä tai äiti tai poika tai tytär erotetaan seurakunnasta, niin miten tämän perheen toisten jäsenten tulee kohdella häntä perhesuhteissaan? – P. C., Ontario, Kanada,

Me emme elä nykyään teokraattisten kansojen keskuudessa, missä tuollaiset lihallisiin perhesuhteisiin kuuluvat jäsenet voitaisiin hävittää Jumalasta ja hänen teokraattisesta järjestöstään luopumisen tähden, niinkuin oli mahdollista ja käsketty tekemään Israelin kansassa Siinain autiomaassa ja Palestiinan maassa. ”Tapa hänet: oma kätesi kohotkoon ensimmäisenä häntä vastaan surmatakseen hänet, ja sitten koko kansan käsi. Kivitä hänet kuoliaaksi, sillä hän koetti saada sinut luopumaan [Jehovasta], sinun Jumalastasi, . . . Ja koko Israel kuulkoon sen ja peljätköön, ettei kukaan enää tekisi senkaltaista pahaa sinun keskuudessasi.” – 5. Moos. 13:6–11.

Koska meitä rajoittavat sen maallisen kansan lait, missä me asumme, ja myös Jumalan lait Jeesuksen Kristuksen kautta, niin me voimme ryhtyä toimenpiteisiin luopioita vastaan vain tietyssä määrässä, so. molempien lakikokoelmien mukaisesti. Maan laki ja Kristuksen kautta vaikuttava Jumalan laki kieltää meitä tappamasta luopioita, vaikka he olisivat meidän omia sukulaisiamme lihan ja veren sitein. Mutta Jumalan laki vaatii meitä tunnustamaan, että heidät on erotettu hänen seurakunnastaan siitä huolimatta, että sen maan laki, missä me asumme, vaatii meitä luonnollisten velvoitusten mukaan asumaan sellaisten luopioitten kanssa ja olemaan tekemisissä heidän kanssaan saman katon alla.

Jumalan laki ei salli naineen henkilön hylätä puolisoaan siksi, että tämä erotetaan seurakunnasta eli tulee luopioksi. Maan lakikaan ei salli useimmissa tapauksissa avioeroa sellaisin perustein. Uskollisen uskovan ja luopion eli seurakunnasta erotetun puolison täytyy elää lain mukaan jatkuvasti yhdessä ja täyttää asianmukaisesti aviovelvollisuutensa toisiaan kohtaan. Isä ei saa lain mukaan hylätä alaikäistä lastaan huonekunnastaan tämän luopioksi tulemisen eli seurakunnasta erottamisen takia, eikä alaikäinen lapsi tai alaikäiset lapset saa hylätä isäänsä eikä äitiään vain siksi, että hänestä tulee uskoton Jumalaa ja hänen teokraattista järjestöään kohtaan. Vanhempien täytyy Jumalan ja ihmisten lakien mukaan täyttää vanhempien velvollisuudet lasta tai lapsia kohtaan niin kauan kuin he ovat riippuvaisuusasemassa olevia alaikäisiä, ja lapsen tai lasten täytyy osoittaa lapselle kuuluvaa alistuvaisuutta vanhemmille niin kauan kuin hän on tai he ovat laillisesti alaikäisiä tai vailla vanhempien suostumusta lähteä kotoa. Mutta jos lapset ovat täysi-ikäisiä, niin silloin voidaan lähteä ja katkaista perhesiteet ulkonaisesti, koska hengelliset siteet ovat jo katkenneet.

Jos lapset ovat täysi-ikäisiä ja ovat jatkuvasti yhteydessä seurakunnasta erotetun isän tai äidin kanssa, koska saavat aineellista kannatusta häneltä, niin heidän täytyy katsoa, miten paljon tämän epäsuhtaisen järjestelyn jatkaminen vaarantaa heidän hengellisiä etujaan ja voisivatko he järjestää siten, että tulisivat yksin toimeen eläen erossa tuosta poislangenneesta isästä tai äidistä. Aineellisen tuen jatkuva vastaanottaminen ei saa panna heitä sovittelemaan siinä määrin, että he jättäisivät huomioonottamatta isän tai äidin seurakunnasta erottamisen. Jos he toimiessaan Jumalan kansan seurakunnan erottamismääräyksen mukaisesti joutuvat isän tai äidin tuen menetyksen uhkaamiksi, niin heidän täytyy olla valmiit kantamaan nämä seuraukset.

Saatanan vaikutus tähtää perheen erotetun jäsenen kautta siihen, että totuudessa olevat perheen jäsenet liittyisivät erotettuun jäseneen omaksuen hänen menettelynsä tai asenteensa Jumalan järjestöä kohtaan. Tämä olisi kohtalokasta, ja uskollisen perheenjäsenen täytyykin tunnustaa erottamismääräys ja mukautua siihen. Miten tämä olisi tehtävä ja voitaisiin tehdä elettäessä saman katon alla tai henkilökohtaisessa, ruumiillisessa kosketuksessa joka päivä erotetun kanssa? Näin: kieltäytymällä uskonnollisesta yhteydestä erotetun kanssa.

Aviopuoliso täyttää aviovelvollisuutensa maan lain mukaan ja asiaankuuluvana maksuna kaikista annetuista ja saaduista aineellisista eduista. Mutta mitä tulee uskonnolliseen kanssakäymiseen erotetun henkilön kanssa, niin sitä ei ole lainkaan! Uskollinen aviopuoliso ei keskustele uskonnosta luopuneen eli erotetun kanssa eikä seuraa häntä sinne, missä hänen uskonnollinen seuransa on, eikä osallistu hänen kanssaan sen kokouksiin. Kuten Jeesus sanoi: ”Jos hän ei kuule seurakuntaakaan [jonka oli pakko erottaa hänet], niin olkoon hän sinulle aivan kuin joku kansoihin kuuluva ihminen tai veronkantomies [Jehovan pyhitetylle kansalle].” (Matt. 18:17, Um) Ei ole oikeutta vahingoittaa häntä, mutta hänen kanssaan ei ole mitään hengellistä eli uskonnollista yhteyttä.

Sama soveltuu niihinkin, joilla on vanhempien ja lapsen tai lapsen ja vanhempien suhde. Uskolliset vanhemmat ja uskollinen lapsi mukautuu siihen luonnolliseen velvollisuuteen, mikä heille kuuluu ihmisen lain ja Jumalan lain mukaan. Mutta mitä tulee enempään kuin tämä ja uskonnolliseen kanssakäymiseen sellaisen henkilön kanssa vastoin seurakunnan erottamismääräystä, niin uskollinen ei antaudu mihinkään tällaiseen! Jos uskollinen kärsii jotenkin aineellisesti tai muuten uskollisen teokraattisessa laissa pysymisensä takia, niin hänen täytyy ottaa se vastaan vanhurskauden tähden kärsimisenä.

Erottamismääräyksen huomioonottamisen tarkoitus on saattaa erotettu huomaamaan väärä tiensä ja häpeämään, mikäli mahdollista, niin että hän toipuisi, sekä varjella sinun oma pelastumisesi elämään uudessa maailmassa Jumalan kunniaansaattamiseksi. (2. Tess. 3:14, 15; Tiit. 2:8) Koska sinä olet läheisissä, purkamattomissa luonnollisissa perhesiteissä ja kuulut samaan huonekuntaan saman katon alla, niin sinun täytyy ehkä syödä aineellista ruokaa ja elää ulkonaisesti tuollaisen henkilön kanssa kodissa, missä tapauksessa 1. Korinttolaiskirjeen 5:9–11 ja 2. Johanneksen kirjeen 10 eivät sovellu, mutta älä tee mitättömäksi seurakunnan erottamismääräystä syömällä hengellistä eli uskonnollista ravintoa sellaisen kanssa äläkä ota häntä suosiollisesti vastaan uskonnollisessa merkityksessä äläkä sano hänelle hyvästi toivottaen hänen menestystään hänen luopumuksensa tiellä.
 

  
Lue lukijoiden kysymys Vartiotornin Verkkokirjastosta.

Lisää "rakkaudellista huomaavaisuutta" myöhemmissä Vartiotorni-lehdissä. Lue täältä.
 
 

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity