Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista - Uutisarkisto
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisarkisto

Johanneksen pojan uutissivut, arkistoTutustu myös näihin sivuihin:
Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys 
Muita aiheita:
      Jumalan nimi Uudessa testamentissa
20.10.2018 Tuomas Yläjuurakko
Kuvat: JW Broadcasting

Miksi Uuden maailman käännöksessä käytetään Jumalan nimeä myös Uuden testamentin puolella? Tätä mielenkiintoista kysymystä käsiteltiin lokakuun JW Broadcasting -ohjelmassa tavalla, joka herätti luottamusta Jehovan todistajien tapaan tutkia Raamattuun liittyviä kysymyksiä. Ohjelma herätti kuitenkin tarpeen tutkia asiaa vielä laajemmin, koska asiaan liittyy myös joitain sellaisia huomion arvoisia seikkoja, jotka eivät tulleet esille.

JW BROADCASTING Lokakuu 2018
Tulisiko Jumalan nimeä käyttää Kreikkalaisissa kirjoituksissa eli niin sanotussa Uudessa testamentissa? Monet oppineet puoltavat nimen käyttöä Heprealaisissa kirjoituksissa, mutta he eivät silti käyttäisi sitä Uudessa testamentissa.
Miksi Uuden maailman käännöksen kääntäjät palauttivat Jumalan nimen 237 kohtaan Kreikkalaisissa kirjoituksissa? Tähän liittyy kiehtovia yksityiskohtia, - -
Eräs tällainen lainaus on Matteuksen 22:44:ssä. Tässä jakeessa Jeesus lainaa psalmin 110 jaetta 1:

Matteus 22:44 Um
44 ’Jehova [Herra KR92] sanoi minun Herralleni: ”Istu minun oikealla puolellani, kunnes minä panen vihollisesi sinun jalkojesi alle”’?

Käyttikö Jeesus Jumalan nimeä lainatessaan tuota psalmia, vai korvasiko hän sen esimerkiksi sanalla "Herra"? - - Kuningas Jaakon käännöksessä tuo kysymys oli ratkaistu kiinnostavasti. Matteuksen 22:44:ssä HERRA on kirjoitettu isoilla kirjaimilla. Kuningas Jaakon käännös käyttää tätä ratkaisua kaikissa kohdissa, joissa Jumalan nimi esiintyy heprealaisessa alkutekstissä.

Myös Raamattu Kansalle ry:n julkaisema käännös käyttää tätä tapaa Heprealaisissa kirjoituksissa.

Pyhä Raamattu
Raamattu Kansalle 2012
Lukijalle
Vanhan testamentin hepreassa ei ole vokaaleja. Niinpä yleisin Jumalan nimi kätkeytyy tetragrammiin JHWH. Käännöksissä se on yleensä suomennettu sanalla Herra. Olemme kuitenkin pyrkineet tuomaan tetragrammin esiin siten, että kyseisissä kohdissa sana HERRA on painettu kapiteelikirjaimin.

JW BROADCASTING Lokakuu 2018
Se että tässä jakeessa lukee HERRA, merkitsee sitä, että alun perin Jumalan nimi kuului tähän lainaukseen. Voimme siis päätellä, että Jeesus käytti tässä kohdassa Jumalan nimeä.

Tämä tuntuu hyvin ymmärrettävältä päätelmältä. Emme voi kuitenkaan tietää sitä, kutsuiko Jeesus isäänsä Jehovaksi vai Herraksi.
 
JW BROADCASTING Lokakuu 2018
Tekstikatkelmat osoittivat, että Jumalan nimi oli Septuagintassa sekä ensimmäisellä vuosisadalla että sitä aiemmin. Jotkut oppineet ovatkin siksi myöntäneet, että Jeesus ja opetuslapset saattoivat käyttää Jumalan nimeä lainatessaan Heprealaisia kirjoituksia.

Kiista ei koske sitä, esiintyikö tetragrammi JHWH alkuperäisissä Heprealaisissa kirjoituksissa. Kiista koskee sitä, käyttivätkö Kreikkalaisten kirjoitusten eli Uuden testamentin kirjoittajat tetragrammia JHWH tai siitä johdettua nimeä ’Jehova’ lainatessaan Heprealaisia kirjoituksia. Kuten myös sitä, käyttivätkö he sitä myös omissa kirjoituksissaan.

JW BROADCASTING Lokakuu 2018
Luopiokristityt poistivat Jumalan nimen Raamatun käsikirjoituksista. He korvasivat sen kreikan sanalla Kyrios, 'Herra'. Siitä, että näin tapahtui, on paljon todisteita. - - he poistivat Jumalan nimen Kreikkalaisista kirjoituksista. Ongelmalliseksi asian tekee se, ettei ensimmäiseltä vuosisadalta ole säilynyt yhtään käsikirjoitusta. Vanhimmat tunnetut käsikirjoitukset ovat toisen vuosisadan lopulta, jolloin rikos oli jo tapahtunut. Jumalan nimi oli silloin jo poistettu tekstistä.

Vanhimmat tunnetut Kreikkalaisten kirjoitusten käsikirjoitukset eivät sisällä tetragrammia JHWH tai siitä johdettua nimeä 'Jehova'. Jehovan todistajien mukaan "Luopiokristityt poistivat Jumalan nimen Raamatun käsikirjoituksista" ja korvasivat sen sanalla ’Herra’. Todisteet siitä eivät kuitenkaan ole kovin vahvoja, koska yhtään tämän teon todistavaa käsikirjoitusta ei ole löydetty.

JW BROADCASTING Lokakuu 2018
Perusteellisessa tutkimuksessa tarkistetaan kaikki kohdat, joissa sana "Herra" esiintyy. Sitten mietitään, onko kyse Jehovasta, Jeesuksesta vai jostakusta muusta, jota voidaan kutsua tällä arvonimellä.

Broadcasting -ohjelman tutkimuksessa tarkastellaan seuraavia Uuden testamentin kohtia Uuden maailman käännöksen mukaan. Tekstiin on lisätty myös Kirkkoraamatun käyttämä vastaava sana 'Herra'.

Matteus 1:20-23 Um
20 Mutta kun hän oli tätä harkinnut, katso, Jehovan [Herran KR92] enkeli näyttäytyi hänelle unessa ja sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa luoksesi Mariaa, vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on pyhästä hengestä.
21 Hän synnyttää pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.”
22 Tämä kaikki todella tapahtui, jotta täyttyisi se, minkä Jehova [Herra KR92] oli puhunut profeettansa välityksellä, joka sanoi:
23 ”Katso! Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimi Immanuel”, joka merkitsee käännettynä: Jumala on kanssamme.

Näissä kohdissa 'Jehova' nimen käyttö tuntuu oikeutetulta.

Markus 13:20 Um
20 Ja ellei Jehova [Herra KR92] olisi lyhentänyt niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi. Mutta niiden valittujen vuoksi, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät.

Näissä Jeesuksen sanoissa 'Jehova' nimen käyttö tuntuu myös oikeutetulta.

Markus 5:19,20 Um
19 Hän ei kuitenkaan sallinut sitä hänelle, vaan sanoi hänelle: ”Mene kotiin omaistesi luo ja kerro heille kaikki, mitä Jehova [Herra KR92] on sinulle tehnyt ja mitä armoa hän osoitti sinulle.”
20 Ja hän meni pois ja rupesi julistamaan Dekapoliissa kaikkea, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle, ja kaikki alkoivat ihmetellä.

Broadcasting -ohjelmassa viitattiin vain jakeeseen 19. Kun otamme mukaan myös jakeen 20 huomaamme, ettei pahoista hengistä vapautunut kertonut, mitä 'Jehova' oli hänelle tehnyt. Sen sijaan hän kertoi mitä 'Jeesus' oli hänelle tehnyt.

Luukas 8:39 Um
39 ”Palaa kotiisi ja kerro siitä, mitä Jumala on sinulle tehnyt.” Niinpä hän meni pois ja julisti kautta koko kaupungin, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle.

Luukas kertoo vastaavasta tapahtumasta. Tässäkin pahoista hengistä vapautunut julisti mitä 'Jeesus', jonka hän samaisti Jumalaan, oli hänelle tehnyt.

Niin vakuuttavalta kuin Broadcasting -ohjelman todistelu näyttääkin, liittyy tähän asiaan muitakin raamatunkohtia, jotka osoittavat, ettei tämä asia ole aivan niin selvä kuin tämä ohjelma antaa ymmärtää.

JW BROADCASTING Lokakuu 2018
Oli aivan selvää, että Jumalan ikuinen nimi piti paljastaa eikä sitä saanut enää kätkeä. Se pitäisi näyttää kaikille, jotka tahtovat palvoa Jehovaa. Tämä tukee sanoja, jotka Jeesus lausui Isälleen Johanneksen 17:26:ssa: "Olen tehnyt sinun nimesi - - tunnetuksi ja olen tekevä sen tunnetuksi."

Nimen tunnetuksi tekeminen ja sen pyhittäminen ei kohdistu niinkään erisnimeen kuin nimen haltijan tunnetuksi tekemiseen ja hänen persoonansa kunnioittamiseen. Aivan kuten Vartiotorni kertoo:

Vartiotorni 15.5.1990 s.17
"Olkoon sinun nimesi pyhitetty." (Matt.6:9; Luuk.11:2) Sana "nimi" merkitsee joskus ihmistä itseään, ja 'pyhittäminen' tarkoittaa "tehdä pyhäksi, asettaa erilleen tai pitää pyhänä". (Vrt. Ilm.3:4) Jumalan nimen pyhittämisen rukoileminen on siis itse asiassa pyyntö, että Jehova toimisi pyhittääkseen itsensä. Kuinka? Raivaamalla tieltä kaiken sen häpeän, mitä on syydetty hänen nimelleen. (Ps.135:13)

Paavali lainaa kirjeessään roomalaisille Jooelin kirjaa Heprealaisista kirjoituksista, jossa tetragrammia JHVH on käytetty, joten seuraava Uuden maailman käännös näyttäisi siltä osin oikealta käännökseltä:

Roomalaisille 10:13 Um
13. Sillä "jokainen, joka huutaa avukseen Jehovan nimeä, pelastuu"

Kun katsomme laajemmin tätä Roomalaiskirjeen kohtaa huomaamme, ettei asia olekaan niin selvä kuin tuon yhden jakeen perusteella voisi luulla:

Roomalaisille 10:9,12,13 Um
9 Sillä jos sinä julkisesti julistat tämän ”omassa suussasi” olevan sanan, että Jeesus on Herra, ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut.
12 Ei ole näet erotusta juutalaisen ja kreikkalaisen välillä, sillä kaikilla on sama Herra, joka on rikas kaikille, jotka huutavat häntä avukseen.
13 Sillä ”jokainen, joka huutaa avukseen Jehovan [Herran KR92] nimeä, pelastuu”.

Kirkkoraamatussa tetragrammi JHVH on käännetty sanalla 'Herra'. Onko se perusteltua? Näyttäisi olevan, koska muiden jakeiden mukaan voidaan havaita, että tekstissä puhutaan Jeesuksesta, joka on 'Herra', ”joka on rikas kaikille, jotka huutavat häntä avukseen”.

Paavali kertoo kirjeessään korinttilaisille, miten varhaiskristityt tunnustivat Jeesuksen Herrakseen ja huusivat avukseen hänen nimeään - eivät Jehovan nimeä:

1.Korinttilaisille 1:1,2 Um
1 Paavali, kutsuttu Jeesuksen Kristuksen apostoliksi Jumalan tahdosta, ja veljemme Sostenes
2 Korintissa olevalle Jumalan seurakunnalle, teille, jotka on pyhitetty Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, kutsuttu olemaan pyhiä, sekä kaikille, jotka kaikkialla huutavat avukseen Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä, hänen joka on heidän Herransa ja meidän.

Tämä antaa aihetta epäillä, että Uuden testamentin kirjoittajat olisivat käyttäneet omissa teksteissään ja Heprealaisista kirjoituksista lainaamissaan teksteissä tetragrammia JHWH tai siitä johdettua nimeä 'Jehova'.

Edellä lainattu kohta Roomalaiskirjeestä Kirkkoraamatun mukaan yhdistää Jeesuksen tetragrammiin, mutta osoittaa hänen ja Jumalan olevan kuitenkin eri persoonia:

Kirje roomalaisille 10:9,13 KR92
9. - - Jeesus on Herra, - - Jumala on herättänyt hänet kuolleista, - -
13. Onhan kirjoitettu: "Jokainen, joka huutaa avukseen Herran [JHWH] nimeä, pelastuu."

Kuten jo edellä huomasimme, varhaiskristityt huusivat avukseen 'Herran' Jeesuksen nimeä, jonka he yhdistivät Heprealaisten kirjoitusten tetragrammiin JHWH.

1.Korinttilaisille 1:1,2 Um
2 Korintissa olevalle Jumalan seurakunnalle - - huutavat avukseen Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä, hänen joka on heidän Herransa ja meidän.

Voisiko yksinkertaistettu johtopäätös olla tämä: Juutalaisten 'Herra' oli JHWH. Varhaiskristittyjen 'Herra' oli Jeesus. Joten 'Herra' sana on sopiva kuvaamaan kulloisenkin aikakauden Herraa.

Tämä Jumalan nimeen liittyvä tutkistelu osoittaa, ettei asia ole lainkaan yksinkertainen. Jehovan todistajille tulee antaa kuitenkin kiitosta siitä, että pyrkivät löytämään totuuden tästäkin asiasta. Heidän tutkimustyölleen lankeaa kuitenkin epäilyksen varjo, koska he käsittelevät tätä asiaa hyvin kapea-alaisesti sivuuttamalla merkittäviä asiaan liittyviä raamatunkohtia kuten edellä huomasimme, vaikka he vakuuttivat:

JW BROADCASTING Lokakuu 2018
Perusteellisessa tutkimuksessa tarkistetaan kaikki kohdat, joissa sana "Herra" esiintyy. Sitten mietitään, onko kyse Jehovasta, Jeesuksesta vai jostakusta muusta, jota voidaan kutsua tällä arvonimellä.

Toisessa Mooseksen kirjassa on merkittävä kohta, jossa kysymystä Jumalan nimestä käsitellään Kirkkoraamatun mukaan seuraavalla tavalla:

Toinen Mooseksen kirja 3:13-15 KR92
13 Mooses sanoi Jumalalle: "Kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille, että heidän isiensä Jumala on lähettänyt minut heidän luokseen, he kysyvät minulta: 'Mikä on hänen nimensä?' Mitä minä heille silloin sanon?"
14 Jumala sanoi Moosekselle: "Minä olen se joka olen." Hän sanoi vielä: "Näin sinun tulee sanoa israelilaisille: 'Minä-olen on lähettänyt minut teidän luoksenne.'"
15 Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sinun tulee sanoa israelilaisille: 'Jahve, Herra, teidän isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on lähettänyt minut teidän luoksenne.' Se on oleva minun nimeni ikuisesti, ja sillä nimellä minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.

Jumala ilmaisee itsenä sanoilla: "Minä olen se joka olen".

Evankeliumi Johanneksen mukaan 13:19 KR92
19 Minä sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se joka olen.

Jeesus käyttää itsestään tätä samaa ilmaisua: "minä olen se joka olen". Kertooko se hänen samaistumisestaan isäänsä ja siihen hallitsevaan jumaluuteen, jonka hän, isä ja pyhä henki muodostavat? Kuten edellä huomasimme Uuden maailman käännöksenkin mukaan myös pahoista hengistä vapautettu samaisti Jeesuksen Jehovaan ja Jumalaan. Myös Roomalaiskirje Kirkkoraamatun mukaan samaisti oikeutetusti Jeesuksen tetragrammiin.

Kirkkoraamatun mukaan Jumala kertoo Moosekselle nimekseen 'Jahve'. Jehovan todistajat ovat omaksuneet nimen 'Jehova'. He pitävät kiinni tästä tulkinnasta, vaikka tunnustavatkin, että 'Jahve' saattaa sittenkin olla oikeampi tulkinta tetragrammista JHWH.

Vartiotorni 1.3.2010 s.31
Heprean kielen oppineet pitävät yleensä muotoa "Jahve" todennäköisimpänä lausumistapana. He viittaavat siihen, että nimen lyhennetty muoto on Jah, esimerkiksi psalmissa 89:8 ja ilmauksessa - - 'ylistäkää Jahia!' (Psalmit 104:35; 150:1,6). Sitä paitsi esimerkiksi nimien Josafat ja Sefatja heprealaiseen kirjoitustapaan sisältyvät muodot - - voidaan kaikki johtaa Jahvesta. Se, millaisessa muodossa varhaiskristilliset kirjoittajat siirsivät Jumalan nimen kreikkalaiseen kirjoitusjärjestelmään, viittaa jotakuinkin samaan suuntaan,
- -

Vartiotorni 1.5.2010 s.22
Soleb ei ole Nubiassa ainoa paikka, jossa nimi Jahve esiintyy egyptiläisissä hieroglyfeissä. Myös Ramses II:n temppeleistä läntisestä Amarahista ja Aksasta löytyy luetteloja, jotka näyttävät olevan jäljennöksiä Solebin luettelosta. Amarahin luettelossa esiintyvä hieroglyfiteksti "Jahwe šosouaassa" muistuttaa muiden šosou-alueiden, oletettavasti Seirin ja Labanin, hieroglyfejä.

Vaikka Broadcasting -ohjelma kertoo viidestä johtolangasta, jotka auttoivat varmistumaan siitä, että tetragrammista muodostettu Jumalan nimi piti palauttaa Uuteen testamenttiin, käsittelemättä jäi kuitenkin merkittäviä asiaan liittyviä raamatunkohtia.

JW BROADCASTING Lokakuu 2018
Nämä viisi johtolankaa auttoivat käännöskomiteaa varmistamaan, mihin kohtiin Jumalan nimi piti Raamatun tekstissä palauttaa. He pystyivät näin oikaisemaan vääryyden, jonka luopiokristityt olivat toisella ja kolmannella vuosisadalla tehneet.

Jehovan todistajien tavoite palauttaa Jumalan nimi Uuteen testamenttiin tuntuu kuitenkin oikeutetulta tavoitteelta. Varsinkin kun muistamme, mitä Jumala Moosekselle Uuden maailman käännöksen mukaan sanoi:

2.Mooseksen kirja 3:15 Um
15 Sitten Jumala sanoi vielä kerran Moosekselle: ”Näin sinun pitää sanoa Israelin pojille: ’Jehova, teidän esi-isienne Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, on lähettänyt minut teidän luoksenne.’ Tämä on minun nimeni ajan hämärään asti, ja tämä on muistona minusta sukupolvesta sukupolveen.

Oli tuo nimi sitten ’Jehova’ tai ’Jahve’ sanoi Jumala siitä: "Tämä on minun nimeni ajan hämärään asti, ja tämä on muistona minusta sukupolvesta sukupolveen". Tämän mukaan tuota nimeä ei saanut unohtaa, joten tuntuisi luonnolliselta, että tämä nimi esiintyy myös Uudessa testamentissa.

Poistivatko luopiokristityt tämän nimen Kreikkalaisista kirjoituksista niin kuin Jehovan todistajat väittävät? Sitä vahvistavia käsikirjoituksia ei ole löydetty, joten väittämä ei ole kovin vahvalla pohjalla. Myös tetragrammiin liittyvä persoona ei ole yksiselitteinen ja se puoltaa 'Herra' sanan käyttöä tetragrammin kohdalla.

JW BROADCASTING Lokakuu 2018
Monet oppineet puoltavat nimen käyttöä Heprealaisissa kirjoituksissa, mutta he eivät silti käyttäisi sitä Uudessa testamentissa. - -
Vanhimmissa löydetyissä käsikirjoituksissa ei ole Jumalan nimeä Kreikkalaisissa kirjoituksissa, vaan se on korvattu muun muassa sanoilla "Jumala" tai "Herra".

Pitäisikö meidän luottaa näiden oppineiden ja asiaan perehtyneitten tutkimustuloksiin kuten myös käytettävissä oleviin todisteisiin ennemmin kuin Jehovan todistajien hallintoelimeen, jolla on täysin erilainen, mutta osin oikeutettukin näkemys tästä asiasta? Siinäpä pohdittavaa.


 

  
Katso JW BROADCASTING Lokakuu 2018 täältä.
Tai lue otteita tuosta ohjelmasta tekstinä täältä.


Lue Uuden Maailman käännöstä suomeksi täältä.
Lue Uuden Maailman käännöstä englanniksi täältä.
     

 
Takaisin arkistosivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity