Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia

Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoJehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys
 


Muita aiheita:

  Vuoden 1978 konventin "julkilausuma"
03.08.2017 Johanneksen poika


Ben Kalland mainitsi henkilöhaastattelussaan, että yksi ensimmäisistä asioista, jotka saivat hänet miettimään tosissaan Jehovan todistajien järjestön tapaa toimia, oli vuoden 1978 konventissa esitetty "julkilausuma". Puhuja luki pitkän tekstin, ja sen jälkeen kuulijoiden piti hyväksyä se välittömästi ja sanoa "Kyllä".

Tässä on koko julkilausumateksti. Se on myöhemmin julkaistu Valtakunnan Palveluksemme -lehtisessä:

*** Valtakunnan Palveluksemme -lehtinen, huhtikuu 1079, sivut 3-5, Uskomme julistus ***

Uskomme julistus

1 Jehova Jumalan todistajina ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen seuraajina me kiitämme Jumalaa hänen arvokkaasta totuuden Sanastaan ja uskosta, ”joka on kerran kaikiksi ajoiksi pyhille annettu”. (Juud. 3) Mutta me tunnemme myös tarvetta noudattaa apostolin kehotusta: ”Koetelkaa jatkuvasti, oletteko uskossa, tarkistakaa jatkuvasti, mitä itse olette.” (2. Kor. 13:5) Olemmeko me – sydämestämme ja sielustamme – ”uskossa”?

2 ”Usko on sen vakuuttunutta odotusta, mitä toivotaan, selvä osoitus todellisuuksista, vaikka niitä ei nähdä.” (Hepr. 11:1) Tosi usko perustuu totuuden tuntemukseen, tosiasioihin. Mitkä ovat sitten ne tosiasiat, jotka saavat meidät täten uskomaan, elämään, työskentelemään ja palvomaan? Miksi me olemme Jehovan todistajia?

3 Olemme omin silmin nähneet, mihin uskon puute johtaa, sillä ”usko ei ole kaikkien omaisuutta”. (2. Tess. 3:2) Maailma on kulkenut omaa tietään riippumattomana Jumalasta ja joutuu jatkuvasti yhä enemmän vaikeuksiin, eikä sillä ole näkyvissä mitään todellista vapautusta. Olemme nähneet ”avaruusajan” tulon ja tieteen huomattavan edistyksen monilla aloilla. Silti tiede on saanut aikaan tuskin mitään ihmiskunnan suurimpien ongelmien – köyhyyden, sairauden, nälän, rikollisuuden, vihan ja väkivallan – ratkaisemisessa. Kaikki nämä ongelmat ovat yhä meidän ympärillämme ja ovat tulossa yhä monimutkaisemmiksi. Toisaalta kaikki se, mitä nykyaikainen tiede on paljastanut maailmankaikkeuden ihmeistä, vahvistaa meille sen totuuden, joka mainitaan selkeästi Heprealaiskirjeen 3:4:ssä: ”Jokainen huone on tietenkin jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala.” Todisteet kaikkiviisaasta kaikkeuden Suunnittelijasta ja Arkkitehdistä ovat meidän nähtävissämme kaikkialla. Heprealaiskirjeen 11:6:n sanojen mukaisesti me uskomme, että Jehova ”on ja että hänestä tulee niiden palkitsija, jotka hartaasti etsivät häntä”. Uskomme vakaasti, että hänen valtakuntansa Kristuksen Jeesuksen välityksellä on sekä meidän että koko ihmiskunnan ainoa toivo, ja me olemme päättäneet pitää sen aina ensi sijalla elämässämme. – Matt. 6:33.

4 Olemme nähneet, mitä saa aikaan se, ettei tunneta Raamattua tai uskota siihen ja eletä sen mukaan. Näemme, miten avioliitot purkautuvat, perheet hajoavat, moraalittomuus jättää arpia nuorten elämään tai jopa raunioittaa sen, elämänlaatu huononee ja ihmiset saavat elämästä yhä vähemmän iloa; on yhä vähemmän ystävällisyyttä ja epäitsekästä kiinnostusta ja yhä enemmän epäluottamusta, pelkoa ja turvattomuutta. Tämän vastakohtana me olemme nähneet ja henkilökohtaisesti kokeneet, mitä Jumalan sanan uskollinen soveltaminen voi saada aikaan. Se on saanut aikaan merkittäviä muutoksia omassa elämässämme ja kodeissamme. Olemme saaneet osaksemme iloa ja rauhaisat suhteet ja epäitsekkäästä rakkaudesta johtuvaa lämpöä. Olemme nähneet, mikä voima ”hyvällä uutisella” on, kun se vetoaa kaikilta mahdollisilta elämänaloilta oleviin rehellissydämisiin ihmisiin sekä lännessä että idässä, kaikilla mantereilla ja merten saarilla. Olemme nähneet, mitä usko voi saada aikaan kautta koko maapallon; miten Jumalan henki on saanut aikaan sellaista, mikä pysyy ainutlaatuisena: maailmanlaajuisen ”veljesseuran”. (1. Piet. 2:17) Kristus Jeesus sanoi, että ”tästä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on rakkaus keskuudessanne”. (Joh. 13:35) Me iloitsemme siitä, että olemme osa ainoasta todella kansainvälisestä veljesseurasta maan pinnalla, veljesseurasta jota yhdistää murtumaton rakkaus – Jumalaan ja hänen Poikaansa, totuuteen, siihen mikä on oikein ja toinen toiseemme.

5 Olemme myös nähneet, mitä Jumala voi saada aikaan, vaikka hän on käyttänyt heikkoja ”saviastioita”, epätäydellisiä ihmisiä, ja miten siitä huolimatta, että olemme vain pieni vähemmistö, hän on käyttänyt meitä tekemään oman nimensä Jehovan tunnetuksi kautta koko maapallon. (Ps. 83:19; Room. 9:17) Olemme nähneet, miten kansat ovat tällä vuosisadalla taistelleet estääkseen sen, ja ovat yrittäneet tuhota kansan, joka on pienen pieni niihin verrattuna. Mutta meidän mieltämme rohkaisee sen tietäminen, että usko on voittanut silloinkin, kun veljiämme on kohdeltu mitä raaimmalla tavalla! Sanomme apostolin tavoin: ”Kuka erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Ahdistusko vai hätä vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka? . . . Päinvastoin kaikesta tästä me selviydymme täysin voittoisina hänen välityksellään, joka on rakastanut meitä.” Olemme apostolin tavoin vakuuttuneita, ettei ole varmasti mitään, mikä voi erottaa meidät Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. – Room. 8:35–39.

6 Veljillämme natsi-Saksassa oli tällainen luottamus, ja veljillämme Malawissa, Mosambikissa ja monissa muissa maissa on nykyään samanlainen luottamus.

7 Vaikka nautimme monissa suhteissa runsaista siunauksista, niin meidän kaikkien edessä on epätäydellisestä tilastamme johtuva armoton todellisuus – vanheneminen, sairaudet, onnettomuudet ja kuolema. Emme voi uskoa emmekä usko, että tämä lyhyt elämä on kaikki, mitä on olemassa. Me uskomme Jumalan lunastusvaraukseen, jonka mukaan Jehova ansaitsemattomasta hyvyydestään järjesti, että Jeesus Kristus ”maistaisi kuolemaa jokaisen ihmisen puolesta”. (Hepr. 2:9) Samalla kun olemme tällä hetkellä päivittäisessä elämässämme havainneet todeksi sen, että ”jumalisesta antaumuksesta on hyötyä kaikkeen”, niin olemme todella kiitollisia siitä, että se sisältää, ei ainoastaan ”nykyisen”, vaan myös ”tulevan elämän lupauksen”. (1. Tim. 4:8) Me uskomme kaikesta sydämestämme Jehovan lupaukseen loputtomasta elämästä hänen vanhurskaassa uudessa järjestyksessään.

8 Kaiken sen johdosta, mitä olemme nähneet, kuulleet ja kokeneet omassa elämässämme, me jotka olemme täällä Jehovan todistajain ”Voittoisan uskon” kansainvälisessä konventissa, ilmaisemme jälleen kerran lujaa päättäväisyyttä mennä eteenpäin Korkeimman Jumalan, Jehovan, palveluksessa seuraten hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen johtoa. Me uskomme täysin siihen, että he johtavat meitä yksimielisenä joukkona. Olemme vakuuttuneita siitä, että nyt ei ole tarpeen olla epävarmoja eikä tuntea oikean johdon puutetta, kun kuljemme suoraan eteenpäin Jumalan sanan eteemme viitoittamaa tietä. Mitkään Jumalan tarkoituksista eivät ole muuttuneet; ne pysyvät vakaina ja muuttumattomina. Tiedämme, että hänen tuomiopäivänsä ajankohta ei ole muuttunut, se ei ole siirtynyt hiukkaakaan myöhemmäksi. Emme tiedä sen ajankohtaa, mutta tiedämme, että se tulee niin kuin Jumalan Poika sanoi – järkyttävän äkkiä. (Luuk. 21:34, 35) Ei luottamus johonkin erityiseen ajankohtaan, vaan kokosydäminen luottamuksemme Jumalaan ja vakaumuksemme, että hänen tarkoituksensa täyttyvät ehdottoman varmasti, antavat elämällemme selvän suunnan. (Hepr. 3:14; 4:12) Uskomme, että kun voitamme jatkuvasti uskon avulla tämän maailman paineen ja kiusaukset, tulemme näkemään sen päivän jona voimme katsoa taaksepäin ja sanoa, kuten Jumalan muinaiset palvelijat: ”Ei jäänyt täyttämättä ainoakaan kaikista niistä lupauksista, jotka Herra oli antanut . . . vaan kaikki toteutui.” ”Ei ainoakaan niistä ole jäänyt täyttämättä.” – Joos. 21:45; 23:14.

9 Me emme halua emmekä voi lakata puhumasta siitä, mitä olemme nähneet, kuulleet ja kokeneet. (Apt. 4:20) Meidän on pakko ilmaista huulillamme vahva uskomme Jehovan voittoisaan valtakuntaan, ja me haluamme vilpittömästi kertoa tämän ”hyvän uutisen” siunauksista kaikille. Pyydämme uskollisen apostolin tavoin: ”Tulkaa sovitetuiksi Jumalan kanssa.” (2. Kor. 5:20) Päätöksemme on julistaa julkisesti tätä Jehova Jumalan valtakunnan hyvää uutista tästä eteenpäin aina tämän asiainjärjestelmän loppuun saakka. – Matt. 24:14; 28:19, 20.

10 Tiedämme, että meidän täytyy todistaa uskomme Jeesukseen Kristukseen Lunastajanamme ja Päänämme ja Kuninkaanamme, ja hän on luvannut meille, että ”jokaiseen, joka tunnustaa yhteyden minuun ihmisten edessä, minäkin tunnustan yhteyden Isäni edessä, joka on taivaissa, mutta joka kieltäytyy tunnustamasta minua ihmisten edessä, sitä minäkin kieltäydyn tunnustamasta Isäni edessä, joka on taivaissa”. – Matt. 10:32, 33.

11 Emme koskaan käännä selkäämme Hänelle, joka on tehnyt niin paljon meidän hyväksemme ja joka on antanut merkityksen ja tarkoituksen elämällemme. Emme koskaan käännä katsettamme siitä valosta, jonka hän on antanut meille ja jonka avulla olemme voineet nähdä koko aikamme sekasorron läpi ja joka on auttanut meitä ymmärtämään, miksi ihmismaailma on nykyisessä ahdingossaan, ja mitä nykyiset olosuhteet osoittavat hänen vanhurskaan uuden järjestyksensä läheisyydestä. Sen sijaan pidämme aina katseemme ja sydämemme kääntyneinä hänen ja hänen Poikansa puoleen ja etsimme heidän ohjaustaan ja mielisuosiotaan ja olemme kuuliaisia heidän johdolleen kaikessa elämässämme. Me emme anna materialismin jäytää uskoamme emmekä vastustuksen tuhota sitä.

12 Jeesuksen apostoli Johannes sanoi: ”Tämä on se voitto, joka on voittanut maailman, meidän uskomme.” (1. Joh. 5:4) Me emme usko ihmistekoisiin järjestöihin, niiden johtajiin ja suunnitelmiin, vaan Jehova Jumalaan, ja hänen suurenmoiseen tarkoitukseensa Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Olemme täysin vakuuttuneita siitä, että me voitamme uskomme avulla. Olemme varmoja siitä, että uskollamme on luja perusta ja että se siksi johtaa suotuisaan lopputulokseen eikä epäonnistumiseen; toiveittemme toteutumiseen eikä pettymykseen. ”Sillä Raamattu sanoo: ’Ei kukaan, joka perustaa uskonsa häneen, tule pettymään.’” – Room. 10:11.

13 Olemme vakuuttuneita siitä, että kun ilmaisemme sellaista elävää uskoa, joka toimii tehokkaasti kaikkina elämämme päivinä, saamme edun olla käytettävissä vielä ihmeellisemmällä tavalla jäljellä olevina päivinä tästä eteenpäin aina Jumalan tuomion äkilliseen ilmaisemiseen saakka. Odotamme luottavaisina, että jäljellä oleva aika tulee suurenmoisella tavalla osoittamaan, että Jumala tukee nimelleen omistettua kansaa. Olemme lujasti päättäneet tarjota elämän sanaa kaikille, jotka haluavat kuulla, sekä päivittäisen elämämme että uskollisen todistamisen välityksellä, vaikuttimenamme rakkaus lähimmäisiin. Tavatessamme ihmisiä heidän kotonaan, kadulla ja aina ollessamme heihin päivittäin kosketuksissa teemme heille tunnetuksi sen ”hyvän uutisen”, että Jumalan valtakunta on käsillä ja tuo ihmiskunnalle suurenmoisia siunauksia. Toivomme, että jäljellä olevana aikana näemme Valtakunnan hyvän uutisen leviävän suurenmoisella tavalla, enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Rukoilemme Häntä, joka Efesolaiskirjeen 3:20:n mukaan ”voi meissä vaikuttavan voimansa mukaisesti tehdä enemmän kuin yltäkylläisesti yli kaiken sen, mitä pyydämme tai mielessämme kuvittelemme”, ja pyydämme häntä käyttämään meitä juuri sillä tavalla, jotta hänelle koituisi ”kunnia seurakunnan välityksellä ja Kristuksen Jeesuksen välityksellä kaikkiin sukupolviin aina ja ikuisesti. Aamen.” – Ef. 3:21.

14 Jos te kaikki, kuultuanne nyt koko tämän uskon julistuksen, ajattelette samalla tavoin ja jos haluatte sanoa ”amen”, ”niin olkoon”, tähän julistukseen, niin sanokaa ääneen vastaukseksi ”kyllä!”
 
Valtakunnan Palveluksemme -lehtisen teksti on kopioitu kirjasto-ohjelmasta Watchtower Library, suomi, 2016.


 

 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity