Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia

Johanneksen pojan uutissivutTutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoJehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys
 


Muita aiheita:

  Mitä eroa on Jehovan todistajien tekemällä uudella raamatunkäännöksellä ja vanhalla käännöksellä?
30.11.2018 Johanneksen poikaKuvat: JW.ORG

Jehovan todistajat julkaisivat Pyhän Raamatun Uuden maailman käännöksen kokonaan suomeksi vuonna 1995. Kirja Koko Raamattu on Jumalan henkeyttämä ja hyödyllinen kertoo kokonaisen luvun verran Uuden maailman käännöksen eduista. Tuossa luvussa kerrotaan mm. näin (tekstikorostukset: JP):

   Vanha UM-käännös

*** Koko Raamattu on Jumalan henkeyttämä ja hyödyllinen, sivut 327-328, kpl 1, 8. tutkielma: ”Uuden maailman käännöksen” etuja ***


Viime vuosina on julkaistu monia nykyaikaisia raamatunkäännöksiä, jotka ovat suuresti auttaneet Jumalan sanaa rakastavia tajuamaan nopeasti alkuperäisten kirjoitusten merkityksen. Monissa käännöksissä ei ole kuitenkaan käytetty pyhissä kirjoituksissa olevaa Jumalan nimeä. Uuden maailman käännöksessä sitä vastoin korotetaan Korkeimman Jumalan arvokas nimi ja kunnioitetaan sitä palauttamalla se oikealle paikalleen tekstiin. Nimi esiintyy nyt 6973 kohdassa Heprealaisissa kirjoituksissa sekä 237 kohdassa Kreikkalaisissa kirjoituksissa eli yhteensä 7210 kohdassa. Heprean kielen tutkijat pitävät yleensä muotoa Jahve parempana, mutta varmaa lausumistapaa ei nykyään voida tietää. Sen vuoksi edelleen käytetään latinaistettua muotoa Jehova, koska se on ollut käytössä satoja vuosia ja on monissa kielissä yleisin käännös tetragrammista eli heprealaisesta nelikirjaimisesta nimestä יהוה. Heprean kielen tutkija R. H. Pfeiffer huomautti: ”Sanotaanpa ’Jehovan’ kyseenalaisesta alkuperästä mitä tahansa, se on ja sen tulisi olla Jahven oikea englanninkielinen vastine.”

*** Sivu 328 kpl 7 ***

Uuden maailman käännöksessä teksti pyritään kääntämään mahdollisimman yhtenäisesti. Jonkin heprealaisen tai kreikkalaisen sanan vastineeksi on otettu yksi kohdekielen sana, ja sitä on käytetty kauttaaltaan, jos ilmaus tai tekstiyhteys sen suinkin sallivat, niin että asia tulisi täysin ymmärrettäväksi kohdekielellä. Esimerkiksi heprealainen sana neʹfeš käännetään suomeksi johdonmukaisesti sanalla ”sielu”. Vastaava kreikkalainen sana psy·khēʹ käännetään ”sieluksi” joka kohdassa.

*** Sivu 329 kpl 9 ***

Käännös pyrkii säilyttämään yhden englanninkielisen merkityksen kullekin kreikkalaiselle pääsanalle ja olemaan mahdollisimman kirjaimellinen.

*** Sivu 329 kpl 11 ***

Uuden maailman käännöksessä kiinnitetään erityishuomiota kreikan ja heprean kielen verbien tekemisen luonteen ilmaisemiseen. Tällä tavalla Uuden maailman käännöksessä pyritään säilyttämään alkukielisten kirjoitusten erikoinen viehättävyys, yksinkertaisuus, voima ja ilmaisutapa.

*** Sivu 330 kpl 15 ***

Kreikan kielen verbit on käännetty yhtä huolellisesti. Kreikan kielessä verbin aikaluokat eivät ilmaise vain tekemisen tai tilan aikaa, vaan myös tekemisen laatua, sitä onko se hetkellistä, alkavaa, jatkuvaa, toistuvaa vai päättynyttä.

Uuden maailman käännös ei kääntänyt joitakin hepreankielisiä ja kreikankielisiä sanoja lainkaan. Näistä ovat esimerkkeinä mm. Šeol, Haades ja Gehenna. Ne esiintyvät suomenkielisessä käännöksessä sellaisenaan.

Kun Jehovan todistajat käänsivät Raamatun uudelleen, käännösperiaatteet määriteltiin uudelleen. Se, mikä ennen oli erinomaisen hyvä periaate, hylättiin tässä uudessa käännöksessä. Toisaalta vanhaa käännöstä oli paikoitellen niin vaikea ymmärtää, että oli pelkästään hyvä päättää tehdä mahdollisimman helposti ymmärrettävä käännös.

Marraskuussa 2018 julkaistun suomenkielisen Raamatun liitteessä kerrotaan sen kääntämisen periaatteista. Kirjoituksessa mainitaan mm. näin
(tekstikorostukset: JP):

   Uusi UM-käännös

*** Uuden maailman käännös 2018, sivu 1782 A1 Raamatun kääntämisen periaatteita ***


Jotkut saattavat ajatella, että tiukan sanasanainen, interlineaarinen eli alkutekstin sanajärjestystä ja lauserakenteita noudattava käännös auttaisi lukijaa pääsemään mahdollisimman lähelle sitä, mitä alkukielissä sanottiin. Asia ei kuitenkaan aina ole näin. Se johtuu muun muassa seuraavista syistä:
  • Mitkään kaksi kieltä eivät ole täysin samanlaisia kieliopiltaan, sanastoltaan eivätkä lauserakenteeltaan. Heprean kielen professori S. R. Driver on kirjoittanut, että kielet ”eivät – – eroa toisistaan vain kieliopeiltaan ja kantasanoiltaan vaan myös – – siinä, miten ajatukset rakennetaan lauseeksi”. Eri kieliin liittyvät aivan erilaiset ajattelutavat. Professori Driver jatkoi, että ”siksi eri kielissä lausetta ei muotoilla samalla tavalla”.
  • Mikään nykykieli ei vastaa täysin Raamatun hepreaa, arameaa ja kreikkaa sanastoltaan ja kieliopiltaan, joten sanasanainen raamatunkäännös voisi olla epäselvä tai se voisi joskus jopa vääristää merkityksen.
  • Sanan tai ilmauksen merkitys voi vaihdella tekstiyhteyden mukaan.
Alkukielen ilmaus voidaan ehkä joissain kohdissa kääntää kirjaimellisesti, mutta siinä on oltava hyvin huolellinen.

Näiden seikkojen vuoksi Raamatun kääntäminen ei ole vain alkukielisen sanan kääntämistä samalla vastineella joka kohdassa. Kääntäjän täytyy olla arvostelukykyinen valitessaan kohdekielen sanoja, jotka välittävät parhaiten alkukielisen tekstin ajatukset. Lisäksi lauseet pitää rakentaa kohdekielen kielioppisääntöjen mukaisesti, jolloin tekstiä on helppo lukea.

*** Uuden maailman käännös 2018, sivu 1785 ***

Uuden maailman käännöksen ensimmäisen englanninkielisen laitoksen esipuheessa sanottiin: ”Emme ole kääntäneet Raamatun tekstejä mukaillen. Olemme pyrkineet kääntämään kaiken niin kirjaimellisesti kuin mahdollista silloin kun nykyenglanti sen sallii eikä kirjaimellinen käännös kömpelyydessään hämärrä ajatusta.”

Uuden maailman käännöksen raamatunkäännöskomitea onkin yrittänyt löytää kultaisen keskitien siinä, että sanat ja sanonnat heijastavat alkutekstiä mutta sanamuoto ei ole kankea eikä hämärrä tarkoitettua ajatusta. Niinpä Raamattua on helppo lukea, ja lukija voi luottaa täysin siihen, että Jumalan hengen ohjauksessa kirjoitettu Raamatun sanoma välittyy täsmällisesti.

Suomen haaratoimiston käännösosastolla työskentelevä henkilö kertoi kesällä 2015 joistakin uuden raamatunkäännöksen periaatteista. Hän sanoi mm. näin:

Tässä uudessa englanninkielisessä laitoksessa on tosiaan hieman erilainen lähestymistapa. Siinä nimenomaan pyritään selvyyteen ja luontevuuteen. Sitä käännöstä on taivutettu enemmän siihen suuntaan ja myös nykykielen suuntaan. Siellä on korvattu joitakin vanhentuneita ilmauksia nykyaikaisemmilla sanoilla. Kohderyhmä on nuorehkot aikuiset. Siinä ajatellaan, että myös nuoremmat ymmärtäisivät sitä kieltä. Sitten siinä on tämä myös, että kun kysyit sitä, että onko luovuttu johdonmukaisesta kääntämisestä, niin ei siitä kokonaan ole luovuttu, mutta se on totta, että nyt pyritään siihen, että ratkaisut olisivat luontevia ja ymmärrettäviä siinä tekstiyhteydessä. Nyt korostetaan enemmän sitä tekstiyhteyttä kuin sitä, että kautta Raamatun pyrittäisiin käyttämään jotain yhtä tai kahta vastinetta. Mutta ei siitä ole luovuttu, kyllä on edelleen säilytetty paljon sitä, mikä oli tässä aiemmassa laitoksessa. Ei sitä niin voi sanoa, että siitä olisi kokonaan luovuttu.

Kuinka paljon nämä käännökset käytännössä eroavat toisistaan? Se selviää vertaamalla joitakin raamatunkohtia. Joissakin ero on melkoinen.

Tästä linkistä löytyy vertailutaulukko.
 
 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity