Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia

Johanneksen poika - Uutisia Jehovan todistajista ja Vartiotorniseurasta
 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset
 
Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG ja Google Earth
 Koulutuskielteisyys on edelleen vallitseva asenne Jehovan todistajien järjestössä
07.01.2019 Johanneksen poikaKuvat: Pixabay ja JW.ORG

Jehovan todistajat tunnetaan siitä, että he ovat keskimäärin erittäin huonosti koulutettuja. Lähde: Pew research center.

Mistä se johtuu? Onko se Jehovan todistaja -yksilöiden valinta? Vai johtuuko se Jehovan todistajien järjestöstä? Onko asenne muuttunut viime vuosina?

Tässä kirjoituksessa luodaan ensin katsaus menneeseen. Kirjoituksen lopussa on aivan uusia todisteita nykyisestä tulkinnasta. Vuoden 2018 tammikuun lopussa pidetyssä kierroskonventissa saatiin kuunnella järkyttävän mustavalkoinen haastattelu, joka heijastaa täysin vääristynyttä kuvaa nykymaailmasta ja koulutuksesta.

Jehovan todistajien järjestö on levittänyt koulutuskielteistä asennettaan jo vuosikymmenien ajan. Moni muistaa, miten ennen vuotta 1975 annettiin ohjeita, millaisiin ammatteihin kannattaa pyrkiä, että koulutukseen ei mene liikaa aikaa, koska Harmagedon olisi tulossa piakkoin, kenties vuoden 1975 tienoilla. Herätkää! -lehdessä 08.09.1969 kerrottiin näin:

Jos olet nuori, niin sinun on tunnustettava se tosiasia, ettet ehdi tulla vanhaksi nykyisessä asiainjärjestelmässä. Miksi et? Koska kaikki Raamatun ennustusten täyttymyksen todisteet osoittavat, että tämä turmeltunut järjestelmä on saava loppunsa muutaman vuoden kuluessa.
- - -
Niinpä jos olet nuori, et ehdi toteuttaa mitään tämän järjestelmän elämänuraa. Jos käyt oppikoulua ja suunnittelet akateemista sivistystä, niin se merkitsee vielä ainakin neljän, ehkä kuuden tai kahdeksankin vuoden opiskelua, ennen kuin erikoistut jollekin alalle. Mutta mikä on tämän asiainjärjestelmän tila silloin? Se on menossa hyvää vauhtia kohti loppuaan, ellei jo ole loppunutkin!
- - -
Sen tähdän vanhemmat, jotka perustavat elämänsä Jumalan profeetalliseen sanaan, pitävät paljon käytännöllisempänä opastaa lapsensa sellaisille ammattialoille, jotka eivät vaadi niin pitkää koulutusta. Ja kirvesmiehen ja putkimiehen ammatit sekä muut senkaltaiset eivät ole käytännöllisiä ainoastaan nykyään, vaan kenties vielä hyödyllisempiä siinä jälleenrakennustyössä, jota suoritetaan Jumalan uudessa järjestyksessä.

Tämä ei suinkaan ollut ainoa koulutuskielteinen kirjoitus, joka on annettu ohjeeksi Jehovan todistajille. Vuosien mittaan on julkaistu lukuisia kirjoituksia, joissa on ehdotettu Jehovan todistaja -nuorille vain aivan minimikoulutusta, ehkä peruskoulua ja jotain lyhyttä ammattikurssia tai -koulua. Mutta ei missään tapauksessa korkeakoulua tai yliopistoa.

Jehovan todistajien järjestö ei suosittele vaativaa koulutusta JT-nuorille. Vaikka tulkinta on viime vuosina hieman lieventynyt, korkeakoulua tai yliopistoa ei vieläkään pidetä oikeana valintana. Lukio hyväksytään jo yleisesti, mutta ei varauksetta, koska se voi mahdollistaa korkeakouluopinnot.

Mitkä ovat ne syyt, joiden perusteella Jehovan todistajien järjestö edelleen paheksuu korkeakoulu- ja yliopisto-opetusta?

Karkeasti syyt voidaan jakaa neljään ryhmään:

1) Opiskelu vie aikaa hengelliseltä työltä

*** w70 15/5 s. 232 kpl 47-48 ”Kaikella hankkimallasi hanki ymmärrystä” ***

On totta, ettei Vartiotorni-seura kehota ketään viettämään aikaansa maailmallisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa, ns. ”korkeamman opin ahjoissa”.
- - -
Me emme tiedä, kuinka monta vuotta nykyisellä asiainjärjestelmällä on jäljellä, mutta aika on ehdottomasti kulumassa loppuun. Käyttäkäämme kaikki jäljellä oleva aika viisaasti keskittyen Jumalan sanan rakentavia asioita koskevan ymmärryksemme lisäämiseen.

2) Opiskelu voi heikentää uskoa

*** w67 1/5 s. 208 kpl 10 Hedelmää tuottavat kristityt ilmaisevat jumalista tyytyväisyyttä ***

Aivan äskettäin eräs mies, joka halusi poikansa saavan ”hyvän koulutuksen”, jotta elämä olisi hänelle helpompaa, huomasi, että poika oli jo yhdessä vuodessa menettänyt korkeakoulussa uskonsa – mitä ei voida ostaa millään rahasummalla.

3) Opiskelijakaverit ovat ”huonoa seuraa”

*** it-1 s. 1209 kpl 4 Kasvatus, koulutus ***

Raamattu ei puhu kovin paljon maallisesta koulutuksesta. Se varoittaa kristittyjä kietoutumasta ihmisfilosofioiden pauloihin tai käyttämästä aikaa tyhmien ja hyödyttömien kysymysten perinpohjaiseen tutkistelemiseen. Se neuvoo painokkaasti karttamaan yhteydenpitoa sellaisiin, jotka eivät usko Jumalaan ja hänen Sanaansa. (1Ti 6:20, 21; 1Ko 2:13; 3:18–20; Kol 2:8; Tit 3:9; 1:14; 2Ti 2:16; Ro 16:17.)

4) Korkeakouluissa on huono moraali

*** w76 1/5 s. 215 Lukijain kysymyksiä ***

Monet korkeakoulu- ja yliopistokurssit perustuvat vääriin teorioihin, kuten kehitysoppiin, jotka tukevat vanhaa asiainjärjestelmää, joka häviää pian iäksi. (1. Joh. 2:17) Monilla professoreilla ei ole uskoa Jumalaan eikä Raamattuun, ja he opettavat innokkaasti jumalankielteisiä uskomuksiaan. Sitä paitsi korkeampien oppilaitosten ilmapiirillä on usein turmeleva vaikutus moraaliin, huumausaineitten orjuuden vaara mukaan luettuna.


Kuva: Pixabay

Monet koulutusta käsittelevät Vartiotorniseuran kirjoitukset yrittävät vedota pikemminkin tunteisiin kuin järkeen, jotta Jehovan todistaja -nuori ei vain heittäydy opiskelemaan liikaa. Tässä muutama esimerkki:

*** km 2/71 s. 5 Kirje tienraivaajilta ***

Tienraivaus vai korkeakoulu – kumpi on parempi tie? ”Ennen kuin pääsin oppikoulusta”, muuan nuori mies kertoo, ”eräs ongelmani oli mennäkö korkeakouluun vai ei. Muistan tuon päivän varsin hyvin; isäni istuutui ja piti minulle pitkän puheen. Hän korosti ajan lyhyyttä ja näiden päivien kriittisyyttä, joita elämme. Niihin aikoihin kun pääsisin korkeakoulusta, tämä asiainjärjestelmä saattaisi olla lopussa. En olisi saanut mitään aikaan; menettäisin mahdollisesti elämänikin. Niinpä päätin lähteä tienraivaajaksi.” Ehkä joidenkin teidän isien tulisi pitää sydämestä-sydämeen-puhe teini-ikäisille lapsillenne.


*** w18 maaliskuu s. 10-11 kpl 10-11 Vanhemmat, autatteko lastanne edistymään kohti kastetta? ***

Jotkut vanhemmat ovat sitä mieltä, että heidän poikansa tai tyttärensä olisi syytä lykätä kasteelle menoa, kunnes hän on ensin hankkinut hyvän koulutuksen ja varman työpaikan. He saattavat tarkoittaa hyvää, mutta auttavatko he tällä tavalla lasta tosiaan menestymään elämässä? Mikä vielä tärkeämpää, onko tällainen ajattelu sopusoinnussa Raamatun kanssa? Mihin Jumalan sana kannustaa? (Lue Saarnaajan 12:1.)
- - -
On tärkeää muistaa, että kaikki, mikä kuuluu tähän pahaan maailmaan, on ristiriidassa Jehovan tahdon ja ajattelutavan kanssa (Jaak. 4:7, 8; 1. Joh. 2:15–17; 5:19). Läheinen suhde Jehovaan on lapsen paras puolustus Saatanaa, hänen maailmaansa ja sen väärää ajattelua vastaan. Jos isä tai äiti asettaisi maalliset tavoitteet tärkeimmälle sijalle, se voisi hämmentää lasta ja jopa vaarantaa hänen hyvinvointinsa. Haluaisivatko rakastavat vanhemmat, että tämä maailma muovaisi heidän lapsensa näkemystä menestyksestä? Ainoa tie aitoon onneen ja menestykseen on se, että antaa Jehovalle tärkeimmän sijan elämässä. (Lue psalmi 1:2, 3.)


*** w08 15/4 s. 4 kpl 10 Torju ”arvottomat asiat” ***

Entä sitten korkeakoulutus esimerkiksi yliopistossa? Sitä pidetään yleisesti menestymisen edellytyksenä. Mutta lopulta monien tällaista koulutusta hankkivien mieli täyttyy vahingollisella propagandalla. Korkeakoulutuksessa tuhlaantuu arvokkaita nuoruusvuosia, jotka voisi käyttää parhaiten Jehovan palveluksessa (Saarn. 12:1). Ei kenties ole yllätys, että maissa, joissa monet ovat saaneet sellaisen koulutuksen, usko Jumalaan on kaikkien aikojen vähäisintä. Sen sijaan, että kristitty turvautuisi tämän maailman pitkälle kehitettyihin koulutusjärjestelmiin, hän luottaa Jehovaan (Sananl. 3:5).


*** w11 15/11 s. 19 kpl 11 Tilapäisasukkaita pahassa maailmassa ***

Valppaat kristityt pidättyvät käyttämästä maailmaa täysin hyväkseen, kun on kyse korkeakoulutuksesta. Tässä maailmassa monet pitävät korkeakoulutusta välttämättömänä astinlautana maineeseen ja vauraaseen elämään. Me kristityt kuitenkin elämme tilapäisasukkaina ja pyrimme toisenlaisiin tavoitteisiin.
- - -
Nuorten kristittyjen on siis viisasta pyrkiä hengellisiin tavoitteisiin, hankkia vain sen verran koulutusta kuin perustarpeiden täyttämiseksi vaaditaan ja valmistautua palvelemaan Jehovaa ”koko sydämestään ja koko sielullaan ja koko voimallaan ja koko mielellään” (Luuk. 10:27). Näin heistä voi tulla ”rikkaita Jumalalle”. (Luuk. 12:21; lue Matteuksen 6:19–21.)*** w13 15/10 s. 15 kpl 13 ”Palvelkaa Jehovan orjina” ***

Paavali varoitti Kolossan kristittyjä: ”Olkaa varuillanne: saattaa kenties olla joku, joka vie teidät saaliikseen filosofialla ja tyhjällä petoksella ihmisten perinteen mukaan, maailman alkeisasioiden mukaan eikä Kristuksen mukaan.” (Kol. 2:8.) Nykyään monien intellektuellien maailmallinen ajattelu heijastaa ”filosofiaa ja tyhjää petosta ihmisten perinteen mukaan”. Koska korkeakouluissa keskitytään teoreettisiin opintoihin, niistä valmistuvilla ei useinkaan ole riittävästi käytännön taitoja. Näin he ovat valmistautumattomia selviytymään arkielämän haasteista. Jehovaa palvelevat kuitenkin haluavat viettää hänen palvelukseensa keskittyvää yksinkertaista elämää. Niinpä he pitävät parhaana koulutusta, joka antaa tarvittavia taitoja tähän päämäärään pääsemiseksi.


Kuva: JT-konventtivideo

Hämeenlinnan konventtisalissa pidettiin kierroskonventti tammikuun lopussa vuonna 2018. Konventissa oli ohjelmajakso, jossa haastateltiin nuoria tienraivaajia. Heidän mielenhallintansa oli ilmeisesti onnistunut sataprosenttisesti, koska he kertoivat tienraivauksesta ja koulutuksesta juuri niin kuin Jehovan todistajien hallintoelin haluaa – siis kielteisesti. Miten haastattelu eteni? Tässä on lyhyesti mainittu pääkohtia:

Nuori veli kertoi, että hän pyrki ammattikoulun ja lukion jälkeen ammattikorkeakouluun ja pääsi sinne sisään. Hän ei kuitenkaan aloittanut opintoja vaan siirsi opinnot vuoden päähän. Sen sijaan hän aloitti tienraivauspalveluksen. Kun vuosi oli kulunut, hänen oli tehtävä lopullinen päätös opiskelupaikan suhteen. Hän ei ottanut ammattikorkeakoulun opiskelupaikkaa vastaan. Hän jatkoi tienraivausta. Hän ei omien sanojensa mukaan kadu valintaansa. Hän sai valintansa perusteella ”siunauksia” ja pääsi Beteliin kuukaudeksi rakennustöihin. Lisäksi hänet nimitettiin avustavaksi palvelijaksi, jonka hän myös laskee "siunaukseksi".

Nuori sisar oli jo yläasteella päättänyt, että hän aloittaa lukion jälkeen tienraivauksen. Ja kun lukio oli käyty, hän aloitti tienraivauksen. Kaksi rakasta harrastusta piti jättää tienraivauksen aloittamisen takia. Hän oli harrastanut siihen saakka pianonsoittoa ja laulua. Jonkinlaisen työpaikan hän sai, mutta ilmeisesti kunnollisen ammatin hankkiminen jäi tekemättä. Ainakaan hän ei kertonut siitä mitään. Hän on saanut ”siunauksia”, kun on nähnyt, kuinka ihmiset janoavat ”hyvää uutista”. Tienraivauskoulun hän koki myös ”siunauksena”.

Voit kuunnella tuon haastattelun kokonaan täältä. Äänitteen loppuun on lisätty haaratoimiston edustajan Ari Hakkaraisen kommentit asiaan.

On vastuutonta kehottaa nuoria heittäytymään elämään ilman kunnon koulutusta. Ottavatko vanhimmat vastuun, jos JT-nuori ei selviäkään elämässään ilman kunnon koulutusta? Ottaako järjestö vastuun? Ei. Siinä tapauksessa nuori jää heitteille ja yhteiskunnan armoille.

Lisäksi jotenkin tuntuu tuhlaukselta, jos lahjakas nuori ei käytä kykyjään hyväksi. Nykymaailmassa on vaikeaa selviytyä ammattitaidottomana ja kouluttamattomana. Monille vastaavassa tilanteessa olleille on käynyt huonosti. He ovat syrjäytyneet siinä vaiheessa, kun kohdalle on tullut työttömyys, eikä ansiotuloja ole enää tullut. Moni entinen Jehovan todistaja on joutunut aikuiskoulutukseen, koska he eivät ole kouluttautuneet nuoruudessaan. Yksi esimerkki kerrottiin Helsingin sanomien haastattelussa marraskuussa 2018. Onneksi hän lopulta selvisi ahdingostaan, mutta se vaati ponnisteluja ja aikuisena opiskelua.

Vielä nykyäänkin Vartiotorniseura vetoaa samaan asiaan kuin ennen vuotta 1975. Koska tämän maailman tuho on aivan juuri kohta tulossa, ei kannata tuhlata aikaa opiskeluun. Miksi aina uudet ikäluokat tarttuvat tuohon samaan huijaukseen? Miten kävi niille Jehovan todistajille, jotka noudattivat ennen vuotta 1975 niitä neuvoja, joita vuoden 1968 Herätkää! -lehti tarjoili?

 

 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity