Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia

Johanneksen poika - Uutisia Jehovan todistajista ja Vartiotorniseurasta
 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset
 
Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG ja Google Earth
 Onko moraalisesti oikein, että Jehovan todistajien järjestö pyytää säännöllisesti Jehovan todistajia testamenttaamaan omaisuutensa Jehovan todistajien järjestölle?
25.01.2019 Johanneksen poika


Helsingin Sanomat kertoi 25.01.2018, että Jehovan todistajien rekisteröity yhdistys kiisteli testamentista kuolleiden Jehovan todistajien sukulaisten kanssa ja hävisi oikeudessa jutun. Se velvoitettiin korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut vajaat 28 000 euroa korkoineen.

Millä tavalla Jehovan todistajien järjestö pyytää testamenttaamaan omaisuutensa itselleen?

Vartiotorniseuran kirjallisuudessa muistutetaan säännöllisesti lahjoittamisen tärkeydestä. Samassa yhteydessä kerrotaan myös testamenteista ja pyydetään ottamaan yhteyttä haaratoimistoon.

Tässä on muutama esimerkki testamenttipyynnöistä Vartiotorni-lehdissä:

Vartiotorni "tutkittava lehti" marraskuu 2017 sivu 19:
*** w16 marraskuu s. 20 ”Työ on suuri” ***

Testamentit: Rahaa tai muuta omaisuutta voidaan testamentata Jehovan todistajat -uskonnolliselle yhdyskunnalle. Testamentti tai sen kopio tulee lähettää haaratoimistoon.

Jos haluat lisätietoja tai neuvoja näistä asioista, kirjoita osoitteeseen Jehovan todistajat, PL 68, 01301 Vantaa, tai soita numeroon 09 825 885. Muiden haaratoimistojen yhteystiedot löytyvät verkko-osoitteesta www.jw.org /fi.

*** w15 15/11 s. 15 Osoita arvostavasi Jehovan anteliaisuutta ***

Testamentit: Rahaa tai muuta omaisuutta voidaan testamentata Jehovan todistajat -uskonnolliselle yhdyskunnalle. Testamentti tai sen kopio tulee lähettää haaratoimistoon.

Jos haluat lisätietoja tai neuvoja näistä asioista, kirjoita osoitteeseen Jehovan todistajat, PL 68, 01301 Vantaa, tai soita numeroon 09 825 885. Muiden haaratoimistojen yhteystiedot löytyvät verkko-osoitteesta www.jw.org/fi.

*** w14 15/12 s. 5 Jehova siunaa runsaasti altissydämisiä ***

Testamentit: Rahaa tai muuta omaisuutta voidaan testamentata Jehovan todistajat -uskonnolliselle yhdyskunnalle. Testamentti tai sen kopio tulee lähettää haaratoimistoon.

Arvoesineet ja arvopaperit: Myös arvoesineitä ja arvopapereita voidaan lahjoittaa. Ennen tällaisten lahjoitusten tekemistä tulisi ottaa yhteyttä haaratoimistoon.

Jos haluat lisätietoja tai neuvoja näistä asioista, kirjoita osoitteeseen Jehovan todistajat, PL 68, 01301 Vantaa, tai soita numeroon 09 825 885. Muiden haaratoimistojen yhteystiedot löytyvät verkko-osoitteesta www.jw.org/fi.

Valtakunnan Palveluksemme -lehtisessä (järjestön sisäinen tiedotuslehti) oli aiheesta kysymys kesäkuussa 2012:

*** km 6/12 s. 2 Kysymyspalsta ***

Kysymyspalsta

Mitä tulisi ottaa huomioon testamentin toimeenpanijaa valittaessa, jos haluaa testamentata koko omaisuutensa tai osan siitä Jehovan järjestölle?

Kuoleman jälkeen ihminen ei voi enää vaikuttaa siihen, mitä hänen omaisuudelleen tapahtuu (Saarn. 9:5, 6). Siksi monet laativat testamentin, jossa he ilmaisevat, miten he toivovat omaisuutensa jaettavan kuolemansa jälkeen (2. Kun. 20:1). Tavallisesti tässä juridisessa asiakirjassa ilmoitetaan myös se, kuka tai mikä taho toimii testamentin toimeenpanijana. Mikäli tällaista asiakirjaa ei ole laadittu eikä perillisiä ole, se, miten jäämistö jaetaan, jää viime kädessä viranomaisten päätettäväksi. Siksi on tärkeää laatia testamentti ja valita tarkoin sen toimeenpanija, jos jollakulla on nimenomaisia toiveita omaisuutensa suhteen, esimerkiksi mikäli hän tahtoo jättää koko omaisuutensa tai osan siitä Jehovan järjestölle.

Testamentin toimeenpanijalla on suuri vastuu. Omaisuuden – etenkin jos sitä on paljon – kokoaminen ja jakaminen voi olla työlästä ja aikaa vievää. Lisäksi on huolehdittava siitä, että lain vaatimuksia noudatetaan. Kuka tahansa seurakunnan jäsen ei välttämättä ole sopiva testamentin toimeenpanijaksi. Siksi tähän tehtävään tulee valita sellainen, joka on pätevä ja luotettava ja joka haluaa noudattaa toiveitamme. (Ks. kirjoitus ”Jäämistösuunnittelu – hyödyllistä viisautta”, Herätkää! 8.12.1998.) Testamentin toimeenpanijaksi voidaan nimetä myös oikeushenkilö. Tällöin oikeushenkilön vastuulla on järjestää kykenevä taho huolehtimaan tästä tehtävästä. Jos testamentilla määrätään koko omaisuus tai suurin osa siitä Jehovan todistajat -uskonnolliselle yhdyskunnalle (Y 0124563-2), se voidaan myös nimetä testamentin toimeenpanijaksi.

Jos sinua pyydetään testamentin toimeenpanijaksi. Jos joku pyytää sinua huolehtimaan jäämistönsä jakamisesta, ”laske kustannukset”, rukoile asian johdosta ja mieti, voitko ottaa kantaaksesi tämän vastuun (Luuk. 14:28–32). Asianomaisen kuoltua sinun tulee ottaa yhteyttä kaikkiin testamentin edunsaajiin sekä lakimääräisiin perillisiin. Valtuudet saatuasi sinun tehtävänäsi on jakaa jäämistö noudattaen tarkoin lakia ja testamentissa ilmaistua tahtoa. Onpa kyse minkäkokoisesta omaisuudesta tahansa, testamentin toimeenpanijan tulee huolehtia siitä, että omaisuuden jakamisen suhteen ei oteta mitään vapauksia. Kaikki Jehovan todistajat -uskonnolliselle yhdyskunnalle testamentatut varat ovat Jehovalle omistettuja varoja, jotka kuuluvat hänen järjestölleen. (Luuk. 16:10; 21:1–4.)

Jokainen voi toki testamentata omaisuutensa haluamallaan tavalla, ja onneksi laki suojaa perillisiä niin, että heiltä ei voi ihan koko perintöä ryöstää. Mutta testamenttiasiassa on muitakin näkökohtia kuin vain juridiset näkökohdat.

Jehovan todistajat mielellään antavat itsestään kuvan rakkaudellisina ja myötätuntoisina ihmisinä. Heidän järjestönsä pitää kauniita kulisseja yllä. He väittävät noudattavansa Raamatun periaatteita kaikessa. Näin ollen on tärkeää tarkastella tätä testamenttiasiaakin siinä valossa, miten se näytäytyy Raamatussa ja sen periaatteissa.

(Hesekiel 46:18)  – – Päämiehen ei tule ottaa mitään kansan perinnöstä pakottamalla heidät pois heidän perintömaaltaan. Hänen tulee antaa pojilleen perintö omasta maaomaisuudestaan, niin ettei ketään kansaani kuuluvaa ajettaisi pois perintömaaltaan.’”

Tuon periaatteen mukaan ei olisi oikein eikä sopivaa yrittää "ryöstää" perillisiltä heidän omaisuuttaan.

(1. Kuninkaiden kirja 21:2–4)  – – Ahab sanoi Nabotille: ”Anna viinitarhasi minulle vihannestarhaksi, koska se on lähellä taloani. Minä annan sinulle sen tilalle paremman viinitarhan tai sen hinnan rahana, jos niin haluat.” Mutta Nabot sanoi Ahabille: ”Kun katson asiaa Jehovan näkökannalta, en voi ajatellakaan, että antaisin sinulle esi-isieni perinnön.”

Nämä raamatunkohdat korostavat perintöoikeuden pyhyyttä. Ei omaisuutta voinut luovuttaa kenelle tahansa tai jollekin organisaatioille tai järjestölle loukkaamatta suvun oikeuksia.

Jehovan todistajien julkaisema Raamatun ymmärtämisen opas ottaa kantaa testamentteihin ja perintöoikeuteen. Jehovan todistajat tuomitsevat itsensä tällä lainauksella:

*** it-2 s. 511 kpl 4 Perintö ***

- - - käy ilmi, ettei testamenteilla ollut mitään sijaa heprealaisten elämässä eikä kielenkäytössä, sillä perintölakien vuoksi niitä ei tarvittu. Omistaja jakoi irtaimistonsakin elinaikanaan, tai se jaettiin perintölakien perusteella hänen kuoltuaan. Jeesuksen tuhlaajapoikakuvauksessa nuorempi poika sai osuutensa omaisuudesta ennen isänsä kuolemaa pyydettyään sitä (Lu 15:12).

Raamatun mukaan perintöasioissa piti turvata suvun edut ja huolehtia sukulaisten hyvinvoinnista.

Kannattaa miettiä, kuinka hyvällä omallatunnolla joku Jehovan todistaja testamenttaa omaisuutensa Vartiotorniseuralle, jos hänellä on elossa olevaa sukua jäljellä?
 

 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity