Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia

Johanneksen poika - Uutisia Jehovan todistajista ja Vartiotorniseurasta
 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset
 
Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG ja Google Earth
 Yksi kirjanen on hävitettävä ja kiertokäynnit Betelissä loppuvat toistaiseksi - helmikuun kirje on luettu seurakunnissa
07.02.2019 Johanneksen poika


Suomen haaratoimisto on lähettänyt seurakuntiin helmikuun kuukausi-ilmoitukset. Mitään maata mullistavaa niissä ei ole, mutta yhdessä ilmoituksessa mainittiin Betelin remontti, joka tulee kestämään vuodenvaihteeseen 2020 - 2021. Se estää pitkäksi aikaa kiertokäyntien järjestämisen haaratoimiston tiloihin.

Hallintoelin on päättänyt päivittää useita vanhoja julkaisuja siten, että uusi raamatunkäännös halutaan tekstiin mukaan. On toisaalta ihmeellistä, että on päädytty tähän ratkaisuun eikä esimerkiksi ole laadittu kokonaan uusia ja tuoreita julkaisuja.

Helmikuun ilmoitukset seurakunnille:

1 Osa-aikainen tienraivaus. Maalis- ja huhtikuu ovat hyviä kuukausia osa-aikaiseen tienraivaukseen. Maaliskuussaa on viisi viikonloppua ja lisäksi 23.03.2019 aloitamme kampanjan ihmisten kutsumiseksi muistojuhlaan. Maalis- ja huhtikuussa sekä niinä kuukausina, jolloin kierrosvalvoja vierailee seurakunnassa, osa-aikainen tienraivaaja voi valita tuntitavoitteekseen 30 tuntia. Kannustamme sinua tekemään järjestelyjä kenttätyön lisäämiseksi kevätkuukausina. 

2. Jumalan johdatus -kirjanen. Kirjasta Jumalan johdatus - tie paratiisiin ei enää valmisteta. Kaikki varastossa olevat kappaleet tulee hävittää. Julistajat voivat käyttää jatkossa kirjasta Aito usko - avain onnelliseen elämään.


Kuva: JW.ORG

3. Kiertokäynnit Betelissä. Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa, että rakennustyöt Betelissä pääsevät vauhtiin nyt kevään aikana. Remontin aikana Betelissä ei ole mahdollista järjestää kiertokäyntejä enää 02.05.2019 jälkeen. Remontoidut tilat saadaan kokonaan käyttöön vuoden 2020 - 2021 vaihteessa, ja tuolloin avataan myös uusi näyttelytila. Kun tarkka valmistumisajankohta on selvillä, ilmoitamme siitä. Tämän jälkeen olette lämpimästi tervetulleita tutustumaan uusittuihin tiloihin.


Kuva: Joni Valkila

4. Traktaatti Mistä voi saada vastauksia elämän suuriin kysymyksiin. Traktaatista Mistä voi saada vastauksia elämän suuriin kysymyksiin? on tehty päivitetty versio, ja se julkaistaan helmikuun aikana. Vanhempaa versiota voidaan edelleen tarjota kiinnostuneille kunnes se loppuu varastosta. Traktaatin uusittu versio tulee saataville painettuna sitten kun aiempi varasto on käytetty loppuun. Muistakin opettajan työkalupakkiin kuuluvista traktaateista ilmestyy lähitulevaisuudessa päivitetyt versiot, joissa tekstin sanamuodot on saatettu sopusointuun Uuden maailman käännöksen tarkistetun laitoksen kanssa. Myös viittomakielistä kenttää varten suunnitellusta traktaatista Mistä voi saada vastauksia elämän tärkeisiin kysymyksiin? on tehty päivitetty versio. Se on saatavissa sähköisessä muodossa.


Kuva: JW.ORG

Millainen oli tuhottavaksi määrätty kirjanen? Mille kansanryhmälle se oli tarkoitettu?

Valtakunnan Palveluksemme -lehtinen kertoo siitä näin:

*** km 1/12 s. 4 Käytätkö näitä kirjasia? ***

Jumalan johdatus – tie paratiisiin

Tarkoitettu muslimeille, jotka tuntevat voivansa tutkia Raamattua vapaasti.

Miten esittää? ”Olen ymmärtänyt, että muslimit uskovat yhteen tosi Jumalaan ja kaikkiin profeettoihin. Olenko oikeassa? [Anna tilaisuus vastata.] Haluaisin keskustella kanssanne eräästä muinaisesta ennustuksesta, jonka mukaan maa muutetaan paratiisiksi. Saanko lukea teille, mitä ennustuksessa sanotaan? [Lue Jesajan 11:6–9.] Monet ovat pohtineet, miten Jumala toteuttaa tällaiset muutokset maan päällä. Tässä kirjasessa tarkastellaan sitä, mitä profeetat sanovat asiasta.”

Ehdotus: Jos puhuteltava ottaa kirjasen, sano: ”Jumalan kirjassa selitetään, että alussa ihminen eli paratiisissa. Kun tapaamme seuraavan kerran, voisimme keskustella siitä, miten ihminen hylkäsi Jumalan johdatuksen ja menetti paratiisin.” Tarkastelkaa seuraavalla tapaamisella sivulta 6 alkavan jakson alkua.

Valtakunnan Palveluksemme -lehtinen kertoo myös siitä kirjasesta, joka korvaa tuhottavaksi vaaditun:

Aito usko – avain onnelliseen elämään

Tarkoitettu muslimeille, jotka tuntevat voivansa tutkia Raamattua vapaasti.

Miten esittää? Näytä sivuja 16 ja 17 ja sano: ”Tämä näkymä poikkeaa melkoisesti siitä, mitä näemme nykymaailmassa. Mitä arvelette, voiko maailmasta tulla jonain päivänä tällainen paikka? [Anna tilaisuus vastata.] Tässä Jumalan kirjassa sanotaan seuraavasti. [Lue Raamatusta jokin aukeamalla lainatuista raamatunkohdista.] Tämä kirjanen auttaa kasvattamaan aitoa uskoa siihen, että tällaiset lupaukset toteutuvat.”

Ehdotus: Pyydä ensimmäisen tapaamisen lopuksi puhuteltavaa valitsemaan jokin takakannen kysymyksistä. Sopikaa sitten uusi tapaaminen, jolloin etsitte kirjasesta vastauksen tuohon kysymykseen.
   

 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity