Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia

Johanneksen poika - Uutisia Jehovan todistajista ja Vartiotorniseurasta
 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset
 
Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG ja Google Earth
 Eikö haaratoimiston tiedotusosaston Jukka Palonen tunne Jehovan todistajien kirjallisuutta?
10.02.2019 Johanneksen poika (Päivitetty kerran)Kuva: Iltalehti

Iltalehden kirjoitus "Hengenvaarallinen vakaumus" julkaistiin lauantaina 09.02.2019 sekä paperilehdessä että näköislehdessä. 10.02.2019 se julkaistiin myös Iltalehden nettisivuilla kahtena osana (osa 1 täällä, osa 2 täällä). Juttu käsitteli Jehovan todistajien verensiirtokieltoa ja siinä viitattiin UUT:n tekemään verensiirtoselvitykseen, joka julkaistiin vuonna 2016. Paperilehden neljän sivun kirjoitukseen oli haastateltu kuutta henkilöä, joista kaksi oli lääkäreitä. Yksi haastateltavista oli haaratoimiston edustaja, joka tällä kertaa oli Jukka Palonen tiedotusosastolta.

Palonen ei suostunut puhelinhaastatteluun. Hän vastasi sähköpostilla kirjoittamalla kahdeksan sivua tekstiä. Palonen yritti kumota tosiasiat, mutta hän epäonnistui surkeasti. Hän otti käyttöön tiedottaja Veikko Leinosen taktiikan. Hän alkoi puhua "mustamaalaamisesta", kun haastateltavat kritisoivat Jehovan todistajien hengenvaarallisia käytäntöjä. Kaikki Palosen perusteettomat väitteet voidaan kumota yksinkertaisesti lainaamalla Jehovan todistajien omia kirjoituksia. Vartiotorni, Herätkää!, vanhinten salainen ohjekirja ja salaiset kirjeet osoittavat Palosen sanat tyhjänveroisiksi.

Tässä on otteita Iltalehden jutusta. Juttuun liittyvät kommentit on merkitty punaisella."Mustamaalaamista"

Mitä sitten Jehovan todistajat itse ajattelevat verikiellosta?

Liikkeen Suomen haaratoimiston tiedotusosastolta Jukka Palonen pyytää mahdollisuutta vastata Iltalehden kysymyksiin puhelinhaastattelun sijaan sähköpostitse.

Pitkässä, kahdeksansivuisessa vastauksessaan Palonen korostaa jokaisen Jehovan todistajan päättävän itse omasta terveydenhuollostaan. Hän kiistää jyrkästi liikkeessä esiintyvän minkäänlaista painostusta tai valvontaa yksittäisen jäsenen terveydenhuoltoon liittyen ja pitää näitä väitteitä loukkaavina.

KOMMENTTI: Jehovan todistajien järjestö lähetti seurakuntien vanhimmille salaisen kirjeen 02.05.2015. Kirjeessä pyydettiin valvomaan muutamia erityisryhmiä. Tässä on lainaus tuosta kirjeestä:

Rakkaat Veljet:

On korvaamatonta, että olette valmistautuneet antamaan tukea ja apua seurakuntanne jäsenelle, kun joku heistä kohtaa lääketieteellisen hätätilanteen. Usein tällaisissa tilanteissa joudut ottamaan yhteyttä paikalliseen sairaalayhteyskomiteaan (HLC) ja jotta voisit toimia tehokkaasti, etukäteen valmistautuminen on selvästi tarpeellista.

Kiinnittäkää erityistä huomiota ja tarjotkaa apuanne seuraaviin asioihin:

Raskaana olevat sisaret. Paikalliselta komitealta tulisi pyytää ”Synnyttävän naisen hoitosuunnitelma”. On avuliasta toimittaa seuraavat tarkemmat tiedot postitse: sisaren nimi ja yhteystiedot (myös sähköpostiosoite), sinun yhteystietosi, seurakunnan nimi, sairaalan nimi johon sisar on menossa, synnytyksen laskettu aika ja tarkemmat tiedot puolison hengellisestä tilasta. Toimittakaa myös ”Terveet äidit, terveet vauvat” Marraskuun 2009 Herätkää! lehdestä (Tämä on saatavilla ”kaavakkeet” osiosta jw.org sivustolta).


Kuva: Iltalehti

Raskaana olevien sisarten valvonnan lisäksi vanhimpia pyydettiin valvomaan myös lapsia, ikäihmisiä, hyytymisenestolääkityksellä olevia ja syövästä ja verisairauksista kärsiviä.

Lue lisää täältä.

Myös hoitotahtokortin avulla valvotaan Jehovan todistajien seurakuntien jäseniä. Tässä on ote kirjeestä, joka lähetettiin kaikille vanhimmille keväällä 2016:

Rakkaat veljet!

Hoitotahtokortti suojelee meitä vastentahtoisilta verensiirroilta äkillisissä sairaus- tai onnettomuustapauksissa. Olemme nyt valmistaneet yksinkertaistetun "Pysyvä hoitotahto ja valtakirja" -kortin, joka on helpompi käyttää.

Tämä yksinkertaistettu hoitotahtokortti jaetaan jokaiselle kastetulle julistajalle tämän kokouksen jälkeen. Lukekaa kortin ohjeet huolellisesti ja noudattakaa niitä. Kun näin tehdään, voidaan välttyä siltä, että joku kyseenalaistaisi hoitotahdon laillisuuden. Uusi hoitotahtokortti tulisi täyttää mahdollisimman pian.

Haluamme muistuttaa teitä, että täytetystä hoitotahtokortista tulisi antaa kopio
  • valtuutetuille edustajille
  • lääkäreille tai sairaalalle
  • seurakunnan sihteerille
 
Esimerkiksi osa Uskontojen uhrien tuki ry:n selvitykseen vastanneista lääkäreistä nosti esille huolen tietosuojasta, jos terveydenhuollossa työskentelee Jehovan todistajia, jotka voivat vuotaa tietoja yhteisölle.

Tätä väitettä Palonen pitää UUT:n taholta tehtävänä "tahallisena mustamaalauksena ja spekulointina".

KOMMENTTI: Ei tämä ole pelkästään lääkärien mielipide. Variotorni-lehdessä on ollut kirjoitus, jossa pyydetään harkitsemaan sitä, että sairaalassa työskentelevä Jehovan todistaja vuotaisi tietoja seurakunnalle, jos hän tulisi tietämään jotain sellaista, joka on "syntiä" Jehovan todistajille.

Vuoden 1987 syyskuun 1. päivän Vartiotornissa julkaistiin kirjoitus "Aika puhua" - milloin? Se aivan selvästi kehottaa ilmiantamaan esimerkiksi abortin tehneen Jehovan todistajan seurakunnalle. Sama pätee tietysti myös verensiirtoihin.

*** w87 1/9 s. 12 ”Aika puhua” – milloin? ***

”Aika puhua” – milloin?

MARJA työskentelee eräässä sairaalassa. Häneltä vaaditaan työssään muun muassa luottamuksellisuutta. Hänen täytyy estää työhönsä liittyviä asiakirjoja ja tietoja pääsemästä asiaan kuulumattomille henkilöille. Hänen maassaan laki säätelee myös luottamuksellisten tietojen paljastamista potilaille.

Eräänä päivänä Marjan eteen tuli vaikea pulma. Hänen käsitellessään sairaalan arkistoja hänen silmiinsä osui tieto, joka osoitti, että eräälle potilaalle, hänen kristitylle toverilleen, oli tehty abortti. Oliko hänellä raamatullinen vastuu paljastaa tämä tieto seurakunnan vanhimmille siitä huolimatta, että se saattaisi johtaa siihen, että hän menettäisi työpaikkansa, että hänet haastettaisiin oikeuteen tai että hänen työnantajalleen koituisi siitä juridisia vaikeuksia? Vai oikeuttaisiko Sananlaskujen 11:13 pitämään asian salassa? Tuo kohta kuuluu: ”Joka panettelijana käy, ilmaisee salaisuuden, mutta jolla luotettava henki on, se säilyttää asian.” – Vrt. Sananlaskut 25:9, 10.

Jehovan todistajien eteen tulee aika ajoin tällaisia tilanteita. Sellaisissa tilanteissa he ovat Marjan tavoin täysin tietoisia siitä, mitä kuningas Salomo sanoi: ”Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. – – Aika on olla vaiti ja aika puhua.” (Saarnaaja 3:1, 7) Oliko Marjan nyt aika olla vaiti vai aika puhua siitä, mitä hän oli saanut tietää?

- - -

Tässä tapauksessa Marja kuitenkin tiesi jotain muuta merkittävää. Hän tiesi esimerkiksi, että kyseinen sisar oli maksanut laskun ja ilmeisesti myöntänyt siten, että hänelle oli tehty mainittu toimenpide. Lisäksi hän tiesi itse, että tämä sisar oli naimaton, mikä näin ollen toi esiin haureuden mahdollisuuden. Marja tunsi halua rakkaudellisesti auttaa mahdollisesti hairahtunutta ja varjella Jehovan järjestön puhtautta muistaen Sananlaskujen 14:25:n sanat: ”Uskollinen todistaja on hengen pelastaja, mutta joka valheita puhuu, on petosta täynnä.”

Marja oli jonkin verran levoton asian juridisen puolen vuoksi, mutta hänestä tuntui, että tässä tilanteessa Raamatun periaatteiden pitäisi painaa enemmän vaa’assa kuin sen vaatimuksen, että hänen pitäisi varjella sairaalan arkistojen yksityisyyttä. Hän päätteli, että varmaankaan tuo sisar ei loukkaantuisi eikä haluaisi yrittää kostaa aiheuttamalla vaikeuksia hänelle. Niinpä kun Marja eritteli kaikkia tiedossaan olleita tosiasioita, hän tuli omantuntonsa mukaan siihen tulokseen, että nyt oli aika ”puhua” eikä ”olla vaiti”.

Lue kirjoitus kokonaan Vartiotornin verkkokirjastosta.

Veren vastaanottaminen ei hänen mukaansa johda erottamiseen liikkeestä, mutta se asettaa jäsenyyden kuitenkin kyseenalaiseksi.

- Tärkein kysymys ratkaistavaksi olisi se, haluaako henkilö edelleen olla Jehovan todistaja vai katsotaanko hänen itse eronneen. Ketään ei katsota eronneeksi pelkästään sen takia, että hän tietyssä yksittäisessä tilanteessa toimisi tietyllä tavalla, Palonen muotoilee.

KOMMENTTI: Onkohan Palonen lukenut oman vanhinten salaisen kirjansa huolimattomasti? Tuo "katumuspykälä" on toki voimassa ihan kaikissa synneissä Jehovan todistajien yhteisössä. Murhaajaakaan ei eroteta automaattisesti, jos murhaaja katuu. Mutta on selvää, että pääsääntöisesti verensiirron ottanut katsotaan itse eronneeksi seurakunnasta. Tässä on kuvakaappaus kirjasta:Perustuu Raamattuun

Jehovan todistajien verikielto perustuu Raamatun kohtiin, joissa kielletään veren syöminen ja käsketään karttaa sitä muutenkin.

Koska verellä on Jehovan todistajille symbolinen, elämää kuvaava merkitys, jo liikkeen alkuvuosikymmenillä katsottiin verikiellon katsottiin koskevan myös lääketiedettä. Verensiirrot uskontosuuntaus kielsi toisen maailmansodan jälkimainingeissa vuonna 1945.

Täydelliseen kieltoon on sittemmin tullut liennytyksiä: nykyisin  kiellettyä on vastaanottaa kokoverta, eli puna- ja valkosoluja, verihiutaleita sekä plasmaa, mutta samasta plasmasta eristettävää albumiinia ja immunoglobuliinia Jehovan todistaja voi kuitenkin ottaa vastaan oman harkintansa mukaan.

Tiettyjä veren osia on mahdollista käyttää siksi, että Palosen mukaan niissä ei ole "kyse enää suoranaisesti verestä, eikä Raamattu mainitse niistä mitään."

KOMMENTTI: Palonen harhauttaa nyt ihan tosissaan ihmisiä. Jehovan todistajille ovat kiellettyjä toimenpiteitä sekä verensiirto että verenluovutus. Mistä saadaan nuo pienet osaset, joista Palonen väittää, että "niissä ei ole "kyse enää suoranaisesti verestä, eikä Raamattu mainitse niistä mitään."

Ne pienenpienet "fraktiot" saadaan nimenomaan verenluovutuksen yhteydessä, ja tämä on Jehovan todistajille kiellettyä. Niinpä Jehovan todistajat voivat hurskaasti ottaa niitä fraktioita vain ns. "maailmallisten" ihmisten verestä, joille verenluovutus ei ole kiellettyä. Tästä moraalisesta ongelmasta on luettavissa juttu internetissä. Sen jutun kautta voi myös kuunnella kolmen johtavassa asemassa olevan Jehovan todistajan kommentit asiasta (Ari Hakkarainen, Jukka Ropponen ja Veikko Leinonen).

Palonen painottaa vastauksissaan myös lääketieteellistä näkökulmaa. Hänen mukaansa verikielto on Jehovan todistajille uskonnollinen vakaumus, josta on tieteellisten tutkimusten mukaan myös terveydellistä hyötyä.

Hän väittää, että "maailmalla on hyvin harvoja tapauksia, joissa henkilön sanotaan kuolleen, kun hän ei ottanut verensiirtoa".

KOMMENTTI: Täytyy muistuttaa Palosta siitä, että Jehovan todistajien kirjallisuudessa on lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka verensiirrosta kieltäytyneitä Jehovan todistajia kunnioitetaan ja heidän rohkeuttaa hehkutetaan. Tämä koskee myös lapsia.

Herätkää! -lehdessä julkaistiin 22.05.1994 kirjoituksia, missä on useita lasten verensiirtoihin liittyviä tapauksia. Osa lapsista kuoli, kun verensiirtoa ei annettu, mutta osa jäi henkiin.

   Kuva: Vartiotorniseura

Lue JW.ORG:n sivuilta täältä ja täältä.

Verensiirtokielto on aiheuttanut lukuisia turhia kuolemantapauksia ympäri maailmaa. Voit lukea muutamia uutisia:

- Näissä tapauksissa ei kuitenkaan voida sanoa mitenkään varmasti, että henkilö olisi jäänyt eloon, jos hän olisi ottanut verensiirron. Tällaiset tapaukset liittyvät usein sairauksiin, jotka eivät olisi olleet parannettavissa.

KOMMENTTI: Silloin, kun voidaan etukäteen valmistautua esimerkiksi leikkaukseen, on usein aikaa sopia siitä, että verta ei käytetä. Mutta jos tulee äkillinen yllättävä tilanne, esimerkiksi synnytyksen yhteydessä iso verenvuoto tai onnettomuustapauksessa iso verenvuoto tai esimerkiksi aortan repeäminen, mikään muu kuin verensiirto ei voi pelastaa elämää, eikä se verensiirrollakaan varmaa ole.

- Toisaalta voidaan kysyä, kuinka monen Jehovan todistajan henki on pelastunut sen vuoksi, että hän ei ole ottanut verensiirtoa, Palonen kirjoittaa.

KOMMENTTI: Tämä on täyttä spekulaatiota. Esimerkiksi Suomessa, jossa on korketatasoinen sairaanhoito, verensiirroissa ei ole juurikaan riskejä. Mutta tottakai jokaisessa lääketieteellisessä toimenpiteessä on jonkinlainen riski.

Verikielto koskee myös alaikäisiä, mutta Palonen ei suoraan vastaa, kuinka ohjeistuksesta kerrotaan lapsille. Hänen mukaansa "ristiriitatilanteita" esiintyy harvoin lääkäreiden kanssa.

KOMMENTTI: Palosen kannattaisi ehkä lukea enemmän järjestönsä kirjoituksia. Lue lisää täältä.

- Pyrimme löytämään lääkäreitä, jotka ovat yhteistyöhaluisia ja kunnioittavat vakaumustamme verettömän hoidon suhteen.

KOMMENTTI: On tietysti hyvä, jos löytää lääkärin, joka kunnioittaa Jehovan todistajien vakaumusta. Mutta toisinpäin ajatellen: Pitäisikö Jehovan todistajienkin ajatella lääkärin vakaumusta? Jos lääkäri on tehnyt valmistumisensa yhteydessä lupauksen yrittää aina pelastaa ihmishenki, eikö Jehovan todistajien tapa ottaa lääkärin työkalupakista pois yksi työkalu, verensiirto, ole lääkärin työn haittaamista? Ja jos potilas kuolee lääkärin käsiin verensiirtokiellon takia, eikö lääkärin oma motivaatio hoitamiseen kärsi, kun hän joutuu katsomaan turhia kuolemia?

Silloin, kun tapahtuu jotain äkillistä, ei voi enää alkaa etsitä "yhteistyöhaluista" lääkäriä. Esimerkiksi auto-onnettomuuden uhrin elämä voi olla minuuteista kiinni. Silloin on hoidettava eikä etsittävä puhelimen yhteystiedoista "yhteistyöhaluista" lääkäriä.
   


Osta Iltalehden näköislehti täältä.

Lue jutut Iltalehden nettisivuilta. Osa 1 täällä, osa 2 täällä.


 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity